เลเวล 75 XP 32,710
90 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 76
เหรียญตรา