เลเวล 74 XP 31,962
38 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 75
เหรียญตรา