เลเวล 75 XP 32,263
537 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 76
เหรียญตรา