Úroveň 75 XP 32,263
537 XP pro dosažení 76. úrovně
Odznaky