Úroveň 75 XP 32,711
89 XP pro dosažení 76. úrovně
Odznaky