Úroveň 74 XP 31,962
38 XP pro dosažení 75. úrovně
Odznaky