Jackson
 
 
:summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig::summer2019logopig:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 giờ, 34 phút trước
Trưng bày thành tựu
2,444
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
17%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Splash 24 Thg12, 2018 @ 4:15am 
Merry Christmas:xmas_tree:
jinyanjinyan 17 Thg02, 2018 @ 7:21am 
祝大佬新年快乐,身体健康,财源滚滚,合家幸福
░█░█░█▀█░█▀█░█▀█░█░█░░█▀▄░█▀▀░█░█░█░░█░█░█▀▀░█▀█░█▀█░█░
░█▀█░█▀█░█▀▀░█▀▀░▀█▀░░█░█░█▀▀░█░█░█░░▀█▀░█▀▀░█▀█░█▀▄░▀░
░▀░▀░▀░▀░▀░░░▀░░░░▀░░░▀░▀░▀▀▀░░▀░▀░░░░▀░░▀▀▀░▀░▀░▀░▀░▀░
Splash 15 Thg02, 2018 @ 8:23pm 
春节快乐!:NorminBlue:
Itoan 14 Thg02, 2018 @ 7:02pm 
Happy chinese new year
Splash 31 Thg12, 2017 @ 8:30am 
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .        𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓷𝓮𝔀 𝔂𝓮𝓪𝓻ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
Itoan 31 Thg12, 2017 @ 5:06am 
Happy new year