กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Crazy Machines 2

โปรไฟล์ _

473 สมาชิก  |  33 อยู่ในเกม  |  74 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Crazy Machines 2 is packed with all new features to help you create your wackiest "rube goldberg-style" contraptions ever! All new elements, plus an amazing 3d physics engine lets you craft even more complex gadgets and effects. Kick your brain into high gear with incredible mind bending puzzles. Tinker with wrecking balls, lightening rods, lasers, pulleys, springs, gears and more to create the chain reaction you need! Unlock a new 3D world of addictive fun that the entire family will enjoy!

Crazy Machines 2 Complete Store Page
Crazy Machines 2 Facebook Page
Crazy Machines 2 Website


ประกาศ _
Dear Fans,

We have partnered with Gaming Trends to offer up some copies of Crazy Machines 2 10th Anniversary Edition.

All you have to do is head on over here:

http://gamingtrend.com/2015/06/28/win-a-copy-of-crazy-machines-2-10th-anniversary/

And enter their contest. Please note, this contest ends on July 3rd, 2015 so get your entries in.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _