กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Crazy Machines 2

โปรไฟล์ _

278 สมาชิก  |  10 อยู่ในเกม  |  51 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Crazy Machines 2 is packed with all new features to help you create your wackiest "rube goldberg-style" contraptions ever! All new elements, plus an amazing 3d physics engine lets you craft even more complex gadgets and effects. Kick your brain into high gear with incredible mind bending puzzles. Tinker with wrecking balls, lightening rods, lasers, pulleys, springs, gears and more to create the chain reaction you need! Unlock a new 3D world of addictive fun that the entire family will enjoy!

Crazy Machines 2 Complete Store Page
Crazy Machines 2 Facebook Page
Crazy Machines 2 Website


ประกาศ _
Dear Gamers,

If you have a moment, please visit the Crazy Machines 2 forums and check out the feature request and bug fix request thread and let us know what you think should be improved in future versions of the program and or updates. You can post as many suggestions as you like , so thank you in advance for your thoughts.

ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _