กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Crazy Machines 2

โปรไฟล์ _

498 สมาชิก  |  49 อยู่ในเกม  |  124 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Crazy Machines 2 is packed with all new features to help you create your wackiest "rube goldberg-style" contraptions ever! All new elements, plus an amazing 3d physics engine lets you craft even more complex gadgets and effects. Kick your brain into high gear with incredible mind bending puzzles. Tinker with wrecking balls, lightening rods, lasers, pulleys, springs, gears and more to create the chain reaction you need! Unlock a new 3D world of addictive fun that the entire family will enjoy!

Crazy Machines 2 Complete Store Page
Crazy Machines 2 Facebook Page
Crazy Machines 2 Website


ประกาศ _
Hello Fans,

It has been brought to our attention that the Back To The Shop DLC content has been causing some crashing behavior for some. After further analysis, we found the Anniversary DLC to be the problem. If you uncheck the Anniversary DLC in the in game browser, the Back To The Shop items will work.

This is a temporary workaround for the above behavior until our developers can find a permanent solution for the crashing behavior.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _