Tuna Can
United States
 
 
"Every failure is a step towards success." William Whewell
Currently Online
"Words that change the way I see life."
- How about we get out of your comfort zone and work? There's nothing you can't accomplish !
- Konfor alanınızdan çıkıp çalışmaya ne dersin? Başaramayacağın hiçbir şey yok!

-I hated every second of the work, but I was always telling myself, "Hang on!" I'm going to work today and live as a champion for the rest of my life.
-Çalışmanın her saniyesinden nefret ediyordum fakat kendime hep "Dayan!" diyordum. Bugün çalışacağım ve ömrümün sonuna kadar bir şampiyon olarak yaşayacağım.
-Muhammad Ali-

"If you're going to be like everyone else in the world, what's the point?"
“Eğer dünyadaki herkes gibi olacaksanız bunun anlamı ne ?”
-Arnold Schwarzenegger-

"If you've been beaten twice, take that defeat to 10. Everyone who says they can't do it is average
people. "
"Eğer iki kez yenildiyseniz, bu yenilgiyi 10'a alın. Bunu yapamayacağına söyleyen herkes ortalamadır.
-Ege Fitness-

"Invest in yourself, your knowledge is the source of your wealth. "
"Kendinize yatırım yapın, bilginiz zenginliğinizin kaynağıdır."
-Warren Buffet-

"You have to be ambitious enough to do something. Otherwise, you'll just wear yourself out."
"Bir şeyler yapacak kadar hırslı olmalısın. Yoksa kendini yıpratacaksın."
-Elon Musk-


Featured Artwork Showcase
ride or die...

Recent Activity

1.0 hrs on record
last played on Jul 28
509 hrs on record
last played on Jul 28
354 hrs on record
last played on Jul 9
< >
Comments
AngelSide Nov 19, 2020 @ 4:04am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Tuna Can Nov 8, 2020 @ 9:38am 
╔╦╦
╠╬╬╬╣
╠╬╬╬╣ I ♥
╠╬╬╬╣ Chocolate
╚╩╩╩╝
Tuna Can Nov 8, 2020 @ 9:36am 
_/﹋\_
(҂`_´)
<,︻╦╤─ ҉ - -
_/﹋\_