Levigenesis
 
 
♥♥♥♥♥♥ go to mars because they are behind bars..
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
1 game ban on record | Info
1446 day(s) since last ban
Favorite Game
538
Hours played
23
Achievements
Rarest Achievement Showcase
Recent Activity
538 hrs on record
last played on Apr 19
0.6 hrs on record
last played on Apr 6
0.1 hrs on record
last played on Jan 13
76561197963467469 Dec 23, 2018 @ 3:09am 
Sevinc Game Bot servisini tercih ettiğiniz için teşekkürler!
Ali Kaptan Apr 9, 2018 @ 6:11am 
:mortis: Signed By :Morale: Mr.King :easternromanempire:
Fellandes theSociopath Jan 26, 2018 @ 1:44pm 
fella was here as well
Mirinona Jun 29, 2016 @ 3:35pm 
soğan benim biber benim hazırladım malzemelerim bu kendime yaptığım menemenim dokunma içinde bi pul biber var
Mirinona Mar 15, 2016 @ 9:43am 
Lèàn ßù nèè ¤ dùnYàyà mètèØr dùsmùşş # àyàqtà ÙyùyØz hàßèrìmìz yóúqH ¿¿ ``Phòtòyà qèLìncèè `` tù tù tù tù # màsàLLàhh ànàLàr Nè Prensesler dôqùrùy ßòyLèèèèè ! ßhèn sHènïn òÓó # sàcHına òÓò # ßasınaâ òÒò # qàşìnààà ôÓø # qòzùnèè òØó aşk oLdum # Duruşuna # süpersn nèySè fazLâ Ùzatmîm ŞekiLsinLèàn ßù nèè ¤ dùnYàyà mètèØr dùsmùşş # àyàqtà ÙyùyØz hàßèrìmìz yóúqH ¿¿ ``Phòtòyà qèLìncèè `` tù tù tù tù # màsàLLàhh ànàLàr Nè Prensesler dôqùrùy ßòyLèèèèè ! ßhèn sHènïn òÓó # sàcHına òÓò # ßasınaâ òÒò # qàşìnààà ôÓø # qòzùnèè òØó aşk oLdum # Duruşuna # süpersn nèySè fazLâ Ùzatmîm ŞekiLsin
Marlon Brando Feb 17, 2016 @ 11:54am 
+Rep