[V.T.P] B-2Spirit
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Trưng bày ảnh nghệ thuật
.

Hoạt động gần đây

222 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg09
4,301 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg09
500 XP
353 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg09
Pezkee 13 Thg11, 2019 @ 2:36pm 
Yo, i think we played together today on the Stalker server. My name's Shaun, AKA, BIG JUICE. We ran into battle and I died an honourable death. What happened to you, brother?
Reginald Franklin 4 Thg11, 2019 @ 3:35pm 
+rep StalkerZ ehrenmate
Mastermind- 18 Thg05, 2016 @ 5:43am 
+rep good trader good man tnx
Cannoli 18 Thg03, 2016 @ 5:03am 
+rep best vodka partner P.S. much love to germania my frend :steamhappy:
[V.T.P]V0lc4n0 6 Thg01, 2015 @ 1:19pm 
+REP
76561198109636445 2 Thg01, 2015 @ 1:09pm 
+REP