Xumie
Pascal   Bayern, Germany
56
500 点经验值
 
 
未提供信息。
当前离线
上次在线 2 小时 9 分钟前
特卖星人统计数据
最高等级
11
对战头目数量
2

总经验值
2,412,480
最喜爱的组
7
名成员
0
游戏中
1
人在线
0
聊天中
截图展柜
Assassin's Creed Origins
1 1

最新动态

总时数 1,156 小时
最后运行日期:1月22日
总时数 1,745 小时
最后运行日期:1月10日
< >
留言
-Brainless- 2016年6月20日下午2:17 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:a brother for a brother ¸„-^¯:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
Resurgentium [GER] 2016年2月4日上午9:17 
░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░
░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░
█░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█
█░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█
█░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░
░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░
░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░
droh'gian 2015年6月22日下午2:25 
Azzlack
Doc.affenkopf 2014年8月11日上午8:53 
:Horse:
Smitty Werben Jagger Man Jensen 2014年8月8日下午12:35 
:security:
Doc.affenkopf 2014年6月30日下午12:15 
hahah Nudel