Xumie
Bayern, Germany
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
11
Trùm đã chiến đấu
2

Điểm kinh nghiệm đạt được
2,412,480
Nhóm yêu thích
7
Thành viên
0
Đang chơi
0
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
Assassin's Creed Origins
1 1

Hoạt động gần đây

184 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg05
3,197 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg04
3.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg04
< >
Bình luận
-Brainless- 20 Thg06, 2016 @ 2:17pm 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:a brother for a brother ¸„-^¯:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
Resurgentium 4 Thg02, 2016 @ 9:17am 
░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░
░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░
█░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█
█░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█
█░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░
░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░
░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░
droh'gian 22 Thg06, 2015 @ 2:25pm 
Azzlack
Doc.affenkopf 11 Thg08, 2014 @ 8:53am 
:Horse:
GeT_RiGhT 8 Thg08, 2014 @ 12:35pm 
:security:
Doc.affenkopf 30 Thg06, 2014 @ 12:15pm 
hahah Nudel