Xumie
Pascal   Bayern, Germany
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 12 phút trước
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
11
Trùm đã chiến đấu
2

Điểm kinh nghiệm đạt được
2,412,480
Nhóm yêu thích
7
Thành viên
0
Đang chơi
0
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
Assassin's Creed Origins
1 1

Hoạt động gần đây

1,156 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
1,745 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg01
11.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg01
< >
Bình luận
-Brainless- 20 Thg06, 2016 @ 2:17pm 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:a brother for a brother ¸„-^¯:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
Resurgentium [GER] 4 Thg02, 2016 @ 9:17am 
░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░
░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░
█░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█
█░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█
█░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░
░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░
░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░
droh'gian 22 Thg06, 2015 @ 2:25pm 
Azzlack
Doc.affenkopf 11 Thg08, 2014 @ 8:53am 
:Horse:
Smitty Werben Jagger Man Jensen 8 Thg08, 2014 @ 12:35pm 
:security:
Doc.affenkopf 30 Thg06, 2014 @ 12:15pm 
hahah Nudel