Xumie
Bayern, Germany
等級
57
500 經驗值
 
 
未提供任何資訊。
目前離線
特賣星人統計資料
最高等級
11
對戰過的魔王數
2

總經驗值
2,412,480
最愛群組
7
成員
0
遊戲中
0
線上
0
聊天中
螢幕擷圖展示欄
Assassin's Creed Origins
1 1

最近動態

總時數 184 小時
最後執行於 5 月 11 日
總時數 3,197 小時
最後執行於 4 月 17 日
總時數 3.2 小時
最後執行於 4 月 15 日
< >
留言
-Brainless- 2016 年 6 月 20 日 下午 2:17 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:a brother for a brother ¸„-^¯:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
Resurgentium 2016 年 2 月 4 日 上午 9:17 
░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░
░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░
█░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█
█░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█
█░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░
░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░
░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░
droh'gian 2015 年 6 月 22 日 下午 2:25 
Azzlack
Doc.affenkopf 2014 年 8 月 11 日 上午 8:53 
:Horse:
GeT_RiGhT 2014 年 8 月 8 日 下午 12:35 
:security:
Doc.affenkopf 2014 年 6 月 30 日 下午 12:15 
hahah Nudel