⎛⎝ 💕Dusia💕 ⎠⎞
𝒮𝒶𝓃𝒹𝓇𝒶 ♡   Levice, Nitra, Slovakia
 
 
:prstare: Ч̷т͟о ͢ты ̕тут̕ ͠дел͘аешь?¿̢ :s_cat:

:atomical: I can give you my magic potion :litlLove_Potion: :litlLove_Potion:
:tinder: :TGMonkey: :lis:
Screenshot Showcase
The Witcher 3: Wild Hunt
1
Favorite Guide
163 ratings
W tym poradniku przedstawię Wam parę słówek dzięki, którym dogadacie, pokłócicie lub zaprzyjaźnicie się z russkami i łatwiej będzie Wam ich zrozumieć lub dogadać się w meczu czy na serwerze😎 ᴏɢóʟɴɪᴇ ᴛᴏ ᴘᴀᴍɪęᴛᴀᴊᴄɪᴇ, żᴇ ᴊᴇsᴛᴇśᴄɪᴇ ʙᴇᴢ ᴘᴏᴅᴊᴀᴢᴅᴜ ᴅᴏ ʀᴜsᴋóᴡ, ʙᴏ ʀ
 .    .   .     。 .   .    .   。
:atomical:   .   .     。 .   .  。 . :atomical: 。 .  .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
。 .   .  :atomical:   .      。:atomical:          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    . .      .      .,  .⠀  .   . :atomical:
.      .,  .⠀⠀。 ◦ ° ˚ ° ◦ 。* ・★・ *。 ◦ ° ˚ ° ◦ 。  .   . 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀  ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀◇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ hello [www.twitch.tv]⠀⠀:ToyR:⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀◇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
.      ,  . ––––––––––––––––––––––––––  .   . :atomical: 
   。          ゚     。
 .    .   .    :atomical: 。 .   .    .:atomical:
 . :atomical:  .       .       ,  .
   。  ╱╳╲       ゚  .       .
。 .  . . ⌠﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ ,  .
 .  。 . .       ☾ ⠀⠀ ◯ ⠀⠀ ☽
⠀ 。⠀  。 .⠀_________________________________________⌡ . ⠀⠀ . 
 .    .   .     。 .   .   :atomical: .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒 - 𝒜𝒞ℰ ⠀•⠀ 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒 - 𝑃𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑓 #² ⠀•⠀ 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒 - 𝐴𝑊𝑃 ⠀•⠀
 .   .       .       ,  . :atomical:
  :atomical: 。         ゚  .       .
,     . .    .   .   :atomical:  。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .    :atomical: 。 .   .    .
Landaril Apr 28 @ 7:04am 
Let's boost our rankings!
b0v1k Feb 3 @ 5:57am 
LEAVER
hyacinth Jan 24 @ 1:44am 
dusia kox, odpisuje po 4 dniach, że człowiek zapomina o co miał spytać :csgogun:
high jump + Jan 8 @ 5:36pm 
ON JEST NA PRAWDE W PORZĄDKU, MIAŁ SWOJ GORSZY OKRES ALE TERAZ PRZESZEDŁ METAMORFOZE
hyacinth Jan 8 @ 5:33pm 
WYBACZ MU, TO DOBRY CHŁOPAK ZMIENIŁ SIĘ
frenchcore lover ~ 1337 Jan 8 @ 5:31pm 
SANDRA,ZAKOPMY TOPÓR WOJENNY