tazz.
Andrew   New South Wales, Australia
 
 
Rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Steam Artwork
1
About Me
 
 
                ┌                                                    ┐
 
 
                                           :gcicat:
 
                                       ʜᴇʏ ɪ'ᴍ ᴛᴀᴢᴢ
                           ɪ ᴘʟᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ᴡᴇʙsɪᴛᴇs.
                                ᴀɴᴅ ᴡᴏʀᴋ. sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs. ᴍᴀʏʙᴇ.
 
                                           :lover:
 
 
                └                                                    ┘ 
 
 
Nhóm yêu thích
FpsCorner - Nhóm công khai
Australian Gaming Community
98
Thành viên
1
Đang chơi
24
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Hoạt động gần đây
16,4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
980 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
18 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg05
Dr. Hoppity 22 Thg09, 2021 @ 4:53am 
:stop:
AusPOV 28 Thg08, 2021 @ 6:18am 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Booth! ~★ 19 Thg04, 2016 @ 6:27pm 
LOVE FOR MONEY
PointBlank 1 Thg07, 2015 @ 11:16pm 
+rep fair and quick trader. very friendly ;) :balloonicorn:
Dr. Hoppity 25 Thg09, 2014 @ 8:50am 
:whitesheep: :GBRflag::GBRflag::GBRflag::GBRflag: :whitesheep:
Shaunicus 1 Thg09, 2014 @ 5:29am 
<3