tazz.
Andrew   New South Wales, Australia
 
 
Rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Steam Artwork
1
About Me
 
 
                ┌                                                    ┐
 
 
                                           :gcicat:
 
                                       ʜᴇʏ ɪ'ᴍ ᴛᴀᴢᴢ
                           ɪ ᴘʟᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ᴡᴇʙsɪᴛᴇs.
                                ᴀɴᴅ ᴡᴏʀᴋ. sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs. ᴍᴀʏʙᴇ.
 
                                           :lover:
 
 
                └                                                    ┘ 
 
 
Nhóm yêu thích
FpsCorner - Nhóm công khai
Australian Gaming Community
99
Thành viên
0
Đang chơi
18
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

435 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg05
69 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg05
975 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg05
Dr. Hoppity 22 Thg09, 2021 @ 4:53am 
:stop:
Daemon 28 Thg08, 2021 @ 6:18am 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Booth! ~★ 19 Thg04, 2016 @ 6:27pm 
LOVE FOR MONEY
PointBlank 1 Thg07, 2015 @ 11:16pm 
+rep fair and quick trader. very friendly ;) :balloonicorn:
Dr. Hoppity 25 Thg09, 2014 @ 8:50am 
:whitesheep: :GBRflag::GBRflag::GBRflag::GBRflag: :whitesheep:
Shaunicus 1 Thg09, 2014 @ 5:29am 
<3