tazz.
Andrew   New South Wales, Australia
 
 
:jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler::jobsim_stapler:
ᴍʏ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ [tazz.me]
ꜰᴘsᴄᴏʀɴᴇʀ [fpscorner.com.au]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 57 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Steam Artwork
About Me
 
 
                ┌                                                    ┐
 
 
                                           :gcicat:
 
                                       ʜᴇʏ ɪ'ᴍ ᴛᴀᴢᴢ
                           ɪ ᴘʟᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ᴡᴇʙsɪᴛᴇs.
                                ᴀɴᴅ ᴡᴏʀᴋ. sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs. ᴍᴀʏʙᴇ.
 
                                           :lover:
 
 
                └                                                    ┘ 
 
 
Nhóm yêu thích
FpsCorner - Nhóm công khai
Australian Gaming Community
108
Thành viên
2
Đang chơi
26
Trên mạng
0
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

159 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg9
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg9
1.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg08
NAN メロン ᕦ(ò_ó*)ᕤ 20 Thg03, 2017 @ 11:33pm 
2/10 friend rating, doesn't even respond to urgent facebook messages
Booth! ~★ 19 Thg04, 2016 @ 6:27pm 
LOVE FOR MONEY
Jaqen H'ghar 21 Thg01, 2016 @ 3:19am 
.
░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░
░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░
░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░
░▒▒█░░▒▒▒▒██░░▒▒▒░
▒▒████▒▒▒█████▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒
░▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒░
░░▒▒░░░▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░
░░░▒▒░▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░
░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░
PointBlank 1 Thg07, 2015 @ 11:16pm 
+rep fair and quick trader. very friendly ;) :balloonicorn:
elise. 6 Thg04, 2015 @ 5:50am 
<3
Dr. Prom 25 Thg9, 2014 @ 8:50am 
:whitesheep: :GBRflag::GBRflag::GBRflag::GBRflag: :whitesheep: