เลเวล 39 XP 9,744
256 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 40
เหรียญตรา