Úroveň 39 XP 9,744
256 XP pro dosažení 40. úrovně
Odznaky