LEGO
Saudi Arabia
 
 
One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching┚
Alt old account
Currently Online
Artwork Showcase
S̷a̷t̷o̷r̷u̷ ̷G̷o̷j̷ō̷
ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ                                                                          ⎯ ❐ ⤬
⠀⠀   ⠀ ⠀   ┎                                                                                                                                 ┒

                                 Bᴇɪɴɢ ʜᴀᴘᴘʏ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴍᴇᴀɴ ᴛʜᴀᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪs ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛ...
                                                                                                                                        
                        ...ɪᴛ ᴍᴇᴀɴs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ᴛᴏ ʟᴏᴏᴋ ʙᴇʏᴏɴᴅ ᴛʜᴇ ɪᴍᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛɪᴏɴs.

 ⠀⠀⠀⠀       ┖                                                                                                                                ┚


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ » ɴᴀᴍᴇ:  Mᴜǫʀɪɴ                                        » ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ
            ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» ᴀɢᴇ: 26.                                                 ‏‏‎  » ᴛᴏᴡɴ: Uɴᴀʏᴢᴀʜ
      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ » ɢᴀᴍᴇs: Aʟʟ, ᴡɪᴛʜ ᴏɴʟɪɴᴇ.            ⠀           » ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ: Aʀᴀʙɪᴄ, Eɴɢʟɪsʜ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭–––––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» ᴘʟᴀʏ: ᴏᴠᴇʀᴡᴀᴛᴄʜ.          ⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀    ‎» ʙᴀᴛᴛʟᴇ.ɴᴇᴛ: ᴀʟᴄᴀᴛʀᴀᴢ#22584 ッ
          ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ » ʟɪᴋᴇ: Gᴀᴍᴇs & Sᴄʀɪᴘᴛɪɴɢ.        ‏‏‎ ⠀⠀⠀‏‏‎⠀ ‎‏‏   ⠀‏‏‎ ‎⠀» ᴏʀɪɢɪɴ: ᴠᴀʟᴄᴀᴛʀᴀᴢx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––––╯

  ⠀⠀ ⠀⠀    ┎                                                                                                                                 ┒


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PC Sᴘᴇᴄs:
                                             ⠀         Cᴘᴜ: AMD Rʏᴢᴇɴ 7 5800x 4.6Gʜᴢ
                                                 Cᴏᴏʟᴇʀ: Cᴏᴏʟᴇʀ Mᴀsᴛᴇʀ Hʏᴘᴇʀ 212 ᴇᴠᴏ
                                               Mᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ: Aꜱᴜꜱ Tᴜꜰ Gᴀᴍɪɴɢ x570-ᴘʟᴜꜱ (ᴡɪ-ꜰɪ)
                                              Gᴘᴜ: MSI GᴇFᴏʀᴄᴇ RTX 2070 Vᴇɴᴛᴜꜱ GP
               ⠀⠀        ⠀  Rᴀᴍ: G.sᴋɪʟʟ TʀɪᴅᴇɴᴛZ Sᴇʀɪᴇs (𝟺x𝟾ɢʙ) DDR4 3600MHᴢ Bʟᴀᴄᴋ Kɪᴛ
                                                    Ssᴅ: Sɪʟɪᴄᴏɴ Pᴏᴡᴇʀ 1TB NVMᴇ Gᴇɴ3 M.2
                                            ⠀⠀         Ssᴅ: SᴀɴDɪsᴋ Uʟᴛʀᴀ II 2x480GB
                                               ⠀⠀⠀      Hᴅᴅ: Sᴇᴀɢᴀᴛᴇ 3ᴛʙ 7200ʀᴘᴍ
  ⠀⠀⠀⠀      ┖                                                                                                                                ┚
Recent Activity
229 hrs on record
last played on Jun 19
729 hrs on record
last played on Jun 19
0.1 hrs on record
last played on Jun 19
76561199059334314 Sep 17, 2022 @ 10:54pm 
its me
Ibrahim Apr 3, 2022 @ 11:41am 
⠄⠄⢀⡋⣡⣴⣶⣶⡀⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⣿⣿⢃⣤⣄⣀⣥⣿⣿⠄ ⠄⠄⢸⣇⠻⣿⣿⣿⣧⣀⢀⣠⡌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⠄ ⠄⢀⢸⣿⣷⣤⣤⣤⣬⣙⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡍⠄⠄⢀⣤⣄⠉⠋⣰ ⠄⣼⣖⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣿⣿⡷⠶⠶⢿⣿⣿⠇⢀⣤ ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣥⣴⣿⡗ ⢀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠄ ⢸⣿⣦⣌⣛⣻⣿⣿⣧⠙⠛⠛⡭⠅⠒⠦⠭⣭⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠄ ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⠈⢋⣽⣿⣿⣿⣿⣵⣾⠃⠄ ⠄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⣴⣿⣶⣄⠄⣴⣶⠄⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⠄ ⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⠄⣿⣿⡀⣾⣿⣿⣿⣿⣛⠛⠁⠄⠄⠄
Eli Mar 6, 2022 @ 1:05pm 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Fifa 22
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (D:)
└📁Fifa 22
⠀└⠀✅DC win
⠀└⠀✅FUTLIC
⠀└⠀✅Guilt
⠀└⠀✅Cruyff
Ibrahim Mar 6, 2022 @ 12:28am 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Fifa 22
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (D:)
└📁Fifa 22
⠀└⠀✅DC win
⠀└⠀✅FUTLIC
⠀└⠀✅Guilt
⠀└⠀✅Cruyff
Eli Feb 24, 2022 @ 4:23pm 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike: Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (D:)
└📁CS:GO Cheats
⠀└⠀✅AimBot
⠀└⠀✅Bhops
⠀└⠀✅Aimlock
⠀└⠀✅Triggerbot
Abodi Aug 26, 2021 @ 3:21am 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike: Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (D:)
└📁CS:GO Cheats
⠀└⠀✅AimBot
⠀└⠀✅Bhops
⠀└⠀✅Aimlock
⠀└⠀✅Triggerbot