🦊 daffyy 🦊 | utopiafps.pl
Dawid   Poland
 
 
⠀ᴡɪᴛᴀᴊ ɴᴀ 𝒅𝒂𝒇𝒇𝒚𝒚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⎯⠀❐⠀⤬
⠀⠀▸⠀ ꜱɪᴇć ꜱᴇʀᴡᴇʀóᴡ ɢɪᴇʀ [utopiafps.pl]
⠀⠀▸⠀ ʟɪꜱᴛᴀ ʙᴀɴóᴡ ᴅʟᴀ ᴛᴡᴏᴊᴇɢᴏ ꜱᴇʀᴡᴇʀᴀ! [banik.pl]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅᴏᴅᴀᴊ ᴍɴɪᴇ ᴅᴏ ᴢɴᴀᴊᴏᴍyᴄʜ →
Currently Offline
Recent Activity
3,983 hrs on record
last played on Apr 14
0.8 hrs on record
last played on Feb 29
920 hrs on record
last played on Feb 19
Cruncky Apr 12 @ 12:10pm 
+rep
mateeeo Apr 6 @ 11:19am 
eeeeeeee akcept
Elektryk Mar 28 @ 1:01pm 
-rep ma słaby server
czoko piti Mar 17 @ 7:20am 
-rep niezle przyjebnany jestes koles!
ECPU Płaszczka Mar 15 @ 2:16pm 
+rep utopia szef
TRAKTOR ZABUJCA Mar 12 @ 12:06pm 
-rep