corn1298
corn1298#9502   United States
 
 
Няма предоставена информация.
Понастоящем извън линия
Изложение на артикули
Артикули за търгуване
4 473
Притежавани артикули
3 424
Извършени търговии
4 578
Пазарни транзакции
Изложение на снимки
corn1298 Trade Server is up and running!
2 2
Скорошна дейност
2 370 изиграни часа
последно пускане 2 юни
3 421 изиграни часа
последно пускане 26 май
40 изиграни часа
последно пускане 26 май
hypnoz 29 май в 10:42 
my aug is listed for 500 on csfloat
big dick bandit 28 май в 20:31 
hit me with that same offer again on CSFLOAT for handwraps. idk why my chrome browser didnt notify me bro.
я и 4 уёбища 27 май в 10:50 
Check float offer
Rengo🖤 19 май в 8:50 
hi we played together in a casual game, you play cool +rep, we can play together again if you don't mind
Göko 13 ян. в 8:03 
Hey mate, just added you!
76561199316417169 14 септ. 2023 в 2:28 
add me please