Wang Jie
王孑   Shanghai, China
 
 
Rời mạng
Trò chơi yêu thích
242
Giờ đã chơi
27
Thành tựu

Hoạt động gần đây

87 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg02
12.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg02
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg02
< >
Bình luận
NicholasMac 28 Thg08, 2017 @ 6:59am 
七夕快乐,单身狗留:puppywalk:
党和人民 10 Thg01, 2017 @ 9:04am 
銪斳:steammocking:
Wang Jie 2 Thg10, 2014 @ 8:49am 
第一条留言一定是我自己的