😲
😲
 
 
Εκτός σύνδεσης
the steam "community"
Προθήκη αντικειμένων
Προθήκη στιγμιοτύπων
My beloved <3
2 2
Πρόσφατη δραστηριότητα
537 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 27 Μαϊ
70 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 15 Μαϊ
13,1 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 27 Απρ
no pls 3 Μαϊ, 16:24 
Seems like i cant even add you on steam currently for no reason lol
😲 3 Μαϊ, 15:05 
might have been someone else though lol
😲 3 Μαϊ, 15:04 
no pls, yeah sure send me a friend request (again?). I think I ignored your request last time as I mistook you for a friend collector
no pls 3 Μαϊ, 12:00 
Dude mind helping me on GFWL fable 3 just like we did it on the xbox? haha
Owensess 18 Απρ, 23:56 
:Dogeface:
COLEC 26 Μαρ, 18:30