😲
😲
 
 
Понастоящем извън линия
the steam "community"
Изложение на снимки
My beloved <3
2 2
Скорошна дейност
537 изиграни часа
последно пускане 27 май
70 изиграни часа
последно пускане 15 май
13,1 изиграни часа
последно пускане 27 апр.
no pls 3 май в 16:24 
Seems like i cant even add you on steam currently for no reason lol
😲 3 май в 15:05 
might have been someone else though lol
😲 3 май в 15:04 
no pls, yeah sure send me a friend request (again?). I think I ignored your request last time as I mistook you for a friend collector
no pls 3 май в 12:00 
Dude mind helping me on GFWL fable 3 just like we did it on the xbox? haha
Owensess 18 апр. в 23:56 
:Dogeface:
COLEC 26 март в 18:30