Zalati
Cédric   France
 
 
Welcome to my profile

───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
█░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
█░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Currently Offline
Artwork Showcase
⠀⠀
2 1
Links
╔╗╔╗╔╦═══╦══╗╔═══╦══╦════╦═══╗
║║║║║║╔══╣╔╗║║╔═╗╠╣╠╣╔╗╔╗║╔══╝
║║║║║║╚══╣╚╝╚╣╚══╗║║╚╝║║╚╣╚══╗
║╚╝╚╝║╔══╣╔═╗╠══╗║║║──║║─║╔══╝
╚╗╔╗╔╣╚══╣╚═╝║╚═╝╠╣╠╗─║║─║╚══╗
─╚╝╚╝╚═══╩═══╩═══╩══╝─╚╝─╚═══╝

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▲

⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝐃𝐄𝐒𝐊𝐓𝐎𝐏 -  system  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀   
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴘᴜ :   ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ i7-10700K
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴘᴜ ᴄᴏᴏʟᴇʀ : ɴᴏᴄᴛᴜᴀ ɴʜ-ᴅ15 ᴄʜʀᴏᴍᴀx.ʙʟᴀᴄᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ : ᴍsɪ ᴍᴀɢ Z490 ᴛᴏᴍᴀʜᴀᴡᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴇᴍᴏʀʏ : ᴄʀᴜᴄɪᴀʟ ʙᴀʟʟɪsᴛɪx 32 ɢʙ (2 x 16 ɢʙ)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴛᴏʀᴀɢᴇ : ᴡᴇsᴛᴇʀɴ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ʙʟᴜᴇ SN550 1 TB M.2-2280 ɴᴠᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴛᴏʀᴀɢᴇ : ᴡᴇsᴛᴇʀɴ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ʙʟᴀᴄᴋ SN850X 2 TB M.2-2280 ɴᴠᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴛᴏʀᴀɢᴇ : sᴇᴀɢᴀᴛᴇ ʙᴀʀʀᴀᴄᴜᴅᴀ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇ 2 TB 3.5" 7200RPM
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴀʀᴅ : ɴᴠɪᴅɪᴀ ɢᴇ​ғᴏʀᴄᴇ RTX ​3070 TI 8 ​GB ꜰᴏᴜɴᴅᴇʀ​s ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴄᴀsᴇ : ᴄᴏʀsᴀɪʀ 275R ᴀɪʀғʟᴏᴡ ᴀᴛx ᴍɪᴅ ᴛᴏᴡᴇʀ ᴄᴀsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴘᴏᴡᴇʀ sᴜᴘᴘʟʏ : ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʜx ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ 750 W 80+ ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ

⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▼
Favorite Group
Zalati Giveaway - Public Group
310
Members
2
In-Game
18
Online
23
In Chat
Recent Activity
28 hrs on record
last played on May 17
57 hrs on record
last played on May 17
30 hrs on record
last played on May 15
SHARKING Dec 24, 2023 @ 4:31am 
** ' * .* ** 🌟* * * '* * *
* * .* ' ✨ ✨ * ' *
.  * ✨ ☆☆☆✨ * ' .
 * ' ✨+:...💙...:✨ *
'  '✨☆ 🏮☆🏮☆✨ * * ' 
 * *✨+:💚:+@+💚:✨  ' *
* . ✨☆☆ 📀☆📀☆☆ ✨ * ' * .
' . ✨+:..:++:..💚..+&:..:+✨
 * ✨☆🏮☆☆🏮☆☆🏮☆✨ * ' *
' . ✨+:...:+💙+:...:+💙§+:..:+✨
. ✨☆📀☆📀☆ ☆📀☆ 📀☆ ✨ ' *
 ✨💙+💙+:..:+@+:..:+💙+💙✨
 . * . . 🟫  ' ' *   *
* * . * * 🟫 . * . '
 ,·´ ¸,·´`) * * 💝🎁🎁💝 *´`) *
 (¸** HAPPY HOLIDAYS** ´`) *
Aeryiu Mar 4, 2023 @ 11:31pm 
_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██
SHARKING Jan 1, 2023 @ 2:25am 
:laser::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:Happy New Year!!!:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::laser:
:laser:⢠⣶⣿⠿⣿⣶⡄⠄⣠⣶⡿⢿⣷⣄⠄⠄⣴⣾⠿⢿⣷⣄⠄⢀⣴⡾⠿⣷⣦⡀:laser:
:laser:⢸⡿⠄⠄⢈⣿⣿⠄⣿⡿⠄⠄⢹⣿⡆⠸⣿⠃⠄⠄⣿⣿⠄⠘⠟⠄⠄⣸⣿⠇:laser:
:laser:⠄⠄⢀⣤⣾⡿⠁⠄⣿⡇⠄⠄⢸⣿⡇⠄⠄⠄⣠⣾⡿⠋⠄⠄⠄⠾⠿⢿⣯⡄:laser:
:laser:⢀⣴⣿⡿⠃⠄⠄⠄⣿⣧⠄⠄⢸⣿⡇⠄⣠⣾⡿⠋⠄⠄⠄⣴⣦⠄⠄⠄⣿⡇:laser:
:laser:⢸⣿⣿⣶⣶⣶⣶⠄⠙⢿⣷⣶⡿⠟⠄⠸⣿⣿⣶⣶⣶⣶⠄⠘⠿⣷⣶⣾⡿⠃:laser:
:laser::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:Happy New Year!!!:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::laser:
SHARKING Dec 24, 2022 @ 9:20am 
** ' * .* * 🌟 * * '* * *
* ' * .* 🎅.🎅 '* * *
* . '  🎄:...:🎄  ' * . *
.  * ⭐-⭐-⭐ * ' . *
 * ' 🎄:...:🎄:...:🎄 ' * . .
'  ' ⭐-⭐...⭐-⭐ * ' 
 * * 🎄:..:🎅..🎅:..:🎄  ' *
* . .⭐.⭐⭐⭐⭐.⭐ * ' * .
 . 🎄:.:+🎅+.+🎅+:.:🎄 . * *
 * . ⭐⭐.⭐.⭐.⭐.⭐⭐ * ' 
' . 🎄:.:+🎅+:.:+🎅+:.:🎅🎄 *
. * ⭐.⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐.⭐ ' *
 .🎄:.:+🎅+.🎄.🎅.🎄.+🎅+:.:🎄
 .   . *  ' ' *   * *
🅼🅴🆁🆁🆈 🅲🅷🆁🅸🆂🆃🅼🅰🆂
SHARKING Nov 6, 2022 @ 12:54am 
(\__/)
(='.'=)
(")_(") good Sunday
SHARKING Oct 29, 2022 @ 12:34am 
──────▄▄───▐█─█▐███▐███▐███▐█─█
──▄▄▄█▄▄▄──▐█▄█▐█▄█▐█▄█▐█▄█▐█▄█
▄█▀█████▀█▄▐█─█▐█─█▐█──▐█──▄▄██
█───███───█
████▀─▀████▐─█▐██▐─▐─▐██ ▀█▐▐▐▀▐▀▐█▐
█▄▀▀▀▀▀▀▀▄█▐▀█▐▄█▐─▐─▐─█ ─█▐▐▐▀▐▀▐▐█
─▀█▄▄▄▄▄█▀─▐─█▐─█▐▄▐▄▐▄█ ─███▐▄▐▄▐─█