Zalati
Cédric   France
 
 
Welcome to my profile

For infos about my VAC ban Click Here [zalati.fr]

───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
█░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
█░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Currently In-Game
Lost Ark
1 VAC ban on record | Info
2543 day(s) since last ban
Artwork Showcase
⠀⠀
1 1
Links
╔╗╔╗╔╦═══╦══╗╔═══╦══╦════╦═══╗
║║║║║║╔══╣╔╗║║╔═╗╠╣╠╣╔╗╔╗║╔══╝
║║║║║║╚══╣╚╝╚╣╚══╗║║╚╝║║╚╣╚══╗
║╚╝╚╝║╔══╣╔═╗╠══╗║║║──║║─║╔══╝
╚╗╔╗╔╣╚══╣╚═╝║╚═╝╠╣╠╗─║║─║╚══╗
─╚╝╚╝╚═══╩═══╩═══╩══╝─╚╝─╚═══╝
[zalati.fr]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▲

⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝐃𝐄𝐒𝐊𝐓𝐎𝐏 -  system  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀   
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴘᴜ :   ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ i7-10700K [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴘᴜ ᴄᴏᴏʟᴇʀ : ɴᴏᴄᴛᴜᴀ ɴʜ-ᴅ15 ᴄʜʀᴏᴍᴀx.ʙʟᴀᴄᴋ [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ : ᴍsɪ ᴍᴀɢ Z490 ᴛᴏᴍᴀʜᴀᴡᴋ [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴇᴍᴏʀʏ : ᴄʀᴜᴄɪᴀʟ ʙᴀʟʟɪsᴛɪx 32 ɢʙ (2 x 16 ɢʙ) [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴛᴏʀᴀɢᴇ : ᴡᴇsᴛᴇʀɴ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ʙʟᴜᴇ SN550 1 TB M.2-2280 ɴᴠᴍᴇ [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴛᴏʀᴀɢᴇ : sᴇᴀɢᴀᴛᴇ ʙᴀʀʀᴀᴄᴜᴅᴀ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇ 2 TB 3.5" 7200RPM [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴀʀᴅ : ɴᴠɪᴅɪᴀ ɢᴇ​ғᴏʀᴄᴇ RTX ​3070 TI 8 ​GB ғᴏᴜɴᴅᴇʀ​s ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴄᴀsᴇ : ᴄᴏʀsᴀɪʀ 275R ᴀɪʀғʟᴏᴡ ᴀᴛx ᴍɪᴅ ᴛᴏᴡᴇʀ ᴄᴀsᴇ [amzn.to]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴘᴏᴡᴇʀ sᴜᴘᴘʟʏ : ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʜx ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ 750 W 80+ ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ [amzn.to]

⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▼
Favorite Group
Zalati Giveaway - Public Group
337
Members
4
In-Game
16
Online
24
In Chat

Recent Activity

613 hrs on record
Currently In-Game
123 hrs on record
last played on May 15
36 hrs on record
last played on Apr 18
SHARKING May 7 @ 2:46am 
I wish you an excellent weekend
(\_/)
( •,•)
(")_(")
SHARKING Apr 17 @ 9:13pm 
(\__/)
(='.'=)
(")_(") 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐞𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 ⭐⭐
SHARKING Dec 26, 2021 @ 7:48am 
** ' * .* * 🌟 * * '* * *
* * .* ' ✨ 🏮✨   ' *
.  * ✨ ☆☆☆✨ *  ' .
 * ' ✨+:...💙...:+✨ *
'  '✨☆🏮☆🏮☆✨ * * ' 
 * *✨+:💚:+@+💚:✨  ' *
* . ✨☆☆📀☆📀☆☆✨ * ' * .
' . ✨+:..:++:..💚..+&:..:+✨
 * ✨☆🏮☆☆🏮☆☆🏮☆✨ * '  *
' . ✨+:...:+💙+:...:+💙§+:..:+✨
. ✨☆📀☆📀☆ ☆📀☆📀☆✨ ' *
 ✨💙+💙+:..:+@+:..:+💙+💙✨
 . * . . 🟫  ' ' *   *
* * . ** * 🟫  . * . '
 ,·´ ¸,·´`) * * 💝🎁🎁💝  *
 (¸,·´ (¸** Merry Christmas 
Y0uko_ Feb 27, 2021 @ 2:13pm 
⢀⠔⠉⠉⠢⣀⠔⠉⠉⠹⣦
⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠀⠀⠀⠀⣿⠇
⠡⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⡟
⠀⠈⠢⡀⠀⠀⠀⠀⢀⡾⠋
⠀⠀⠀⠀⠙⠲⣦⠞⠋
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠠⠂⠉⣴⣿⠏
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠊⠀⢀⡤⠞⠛⠋⠉⣩⣿⡿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⡠⠊⠀⡠⠞⠁⠀⠀⣀⣴⣾⠟⠋
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡠⠒⠉⠁⠀⠀⣊⣀⣤⣴⠿⠛⠋⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠊⠀⠂⠀⠀⠀⠀⠀⢿⡆
⠀⠀⠀⠀⠀⠙⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⠇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠳⢦⣄⡀⠀⠠⢴⣅
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⠀⡔⠁⠀⠀⠀⠀⣀⣉⡻⢦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⠀⠀⠀⢀⡾⠉⠀⠀⠀⠻⡄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡘⠀⠀⠀⣿⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠦⣄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⠁⠀⢀⣴⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⣨⣤⡿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠶⠖⠋⠀⠈⠻⢶⣤⣤⣤⠞
Yûuki Dec 31, 2019 @ 3:09pm 
Bonne année !:steamhappy:
Yûuki Dec 25, 2019 @ 5:46am 
Ahhh je viens seulement de remarquer que t'avais répondu D: ça va ça va xD Joyeux noël !