เลเวล 100 XP 55,512
588 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 101
เหรียญตรา