เลเวล 100 XP 55,677
423 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 101
เหรียญตรา