Úroveň 100 XP 55,512
588 XP pro dosažení 101. úrovně
Odznaky