PerkiePie
Pony of the Year 2006
 
 
ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴘᴏɴʏ ᴏɴʟʏ ᴊᴜᴍᴘs ᴀs ʜɪɢʜ ᴀs ɴᴇᴄᴇssᴀʀʏ :spacepony:
Trưng bày ảnh chụp
PC Building Simulator
27 2 4

Hoạt động gần đây

28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg01
187 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg01
245 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg12, 2021
< >
Bình luận
IhopChipotle 27 Thg07, 2020 @ 8:54am 
Klatsch klatsch klatsch
:steamhappy:
✰ Z RICH ✰ 9 Thg07, 2020 @ 3:28am 
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝓭𝓪𝔂 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭!
Calona 25 Thg02, 2020 @ 3:27am 
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ beep beep
▄▄▄▌▐██▌█ brony porn delivery. have nice weekend
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▌
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀(@)▀