เหรียญตรา Monster Summer Sale
Summer Sale 2015
เลเวล 13, 1,300 XP
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2015 @ 4:21pm
Bob
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
Dominic
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
Blitzkrieg
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
Cerulean Carmouth
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
Sigmond
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
Crusta-Sean
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
Dansky
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
Dire Frog
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
Z-Lo
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
Gold Helm
10 จาก 10 ในชุดที่ 1