Έμβλημα Monster Summer Sale
Summer Sale 2015
Επίπεδο 13, 1,300 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2015 στις 16:21
Bob
1 από 10, Σειρά 1
Dominic
2 από 10, Σειρά 1
Blitzkrieg
3 από 10, Σειρά 1
Cerulean Carmouth
4 από 10, Σειρά 1
Sigmond
5 από 10, Σειρά 1
Crusta-Sean
6 από 10, Σειρά 1
Dansky
7 από 10, Σειρά 1
Dire Frog
8 από 10, Σειρά 1
Z-Lo
9 από 10, Σειρά 1
Gold Helm
10 από 10, Σειρά 1