เลเวล 11 XP 1,398
2 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา