GuardianDevil
Bulka "Devil"   Perm', Russian Federation
 
 
H̷͈̮͙̽̓͋̾é̴̺̠̔̓l̷̡̼̇̀͠l̴͈̟̠͔͊o̶̹̩̹̎͂̕͜͠,̴̫̝̞̬̑͂̒͑I̷̢̩͆̌̇f̵̨̟̔ ̶̦̌̉y̶̧͐͑̕o̷̰͒u̵̯̥̒̄ ̶̢̭͚͆ḻ̷̰̖͇͂̓̄i̴̞͈̱̙̽͋̀͠k̵̝̏͛̆̋e̷̢̪͎͚͑͋d̶̝̯̈̄̏ ̶̟͝m̸͎̺̆̉̂͘y̸̰͓̒̂͆́ ̸͖̼̮̫̐͑p̴͙̫̉̑̃̀͜ṛ̵͉̙̓̒o̶͚̥͌̐͊̚ͅf̶̐̂̆̚͜i̶̛̯̭̜̦̓̂̍ḷ̷͔̒͆͂ḛ̴̃̎̏͝ ۞
̷̠̼̬̗̈́̽̂P̷̗̈̐̈́͝ḷ̸̳̅͋̓ę̵̌å̶͓͉̺̓s̷̖͔̗̼̎̏e̷̪͗̅:̷̡̠͈̔͛̉̚p̷͂̽̓̈́ͅ ̷͈̺̖͚̿͗ ̷̨̺̯̤̎̓̈͐ ̸̠͖̝͋
Put me
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram:
Currently Offline
Last Online 22 days ago
1 VAC ban on record | Info
97 day(s) since last ban
Artwork Showcase
Hello!
1
This is my profile
:bluejewel::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::tinder::tinder::tinder::tinder::Spidy::redjewel:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::atomical::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:soabang::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::soabang:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:comp::FlyingTent::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::illuminat:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:The_Devil::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::2017eyeball:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:pictograph::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::NZA2_Pentagram:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::atomical::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::atomical::atomical::Spidy::heartx::atomical::atomical::atomical::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:heartblue::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::heartx::heartx::heartx::heartx::Spidy::heartx::heartx::heartx::heartx::Spidy::tinder::tinder::tinder::tinder::tinder::Spidy::heartred:
------------ \__ ▄▂_........................................
.........[█|||███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄.............
..__▂▄▅█████████▅▄▃▂.......................
I█████████████████████]....................
.◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤........................
A LITTLE ABOUT ME
OFFICAL NAME
:3079demon:†Đℯ℣ℑℒ:slayawaycleaver:¯ \_(ツ)_/¯:NZA2_Pentagram::tinder::hammersickle:CCCP:hammersickle::reheart:
I Say :Stopnow: who do not give +rep in return:crossbikefront:
Love Awp:bbtgem:
I Love USSR
̶I̶ ̶R̶u̶s̶s̶i̶a̶n̶
‎I love my girlfriend : 3 https://steamcommunity.com/id/violent_ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ Slightly to the right ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ My telegram @DevilGuardian
I'm Really Fun
♓ Sign of the zodiac - fish ♓
☢I do not like fans of God, they preach a lie☢
☆I am Guardian Humbble-Bundle And Belongplay★
۞The USSR is the first country, because she did not believe in God۞
I'm into games and achievement
Nahui Syka Blyat
Никогда не доверяй своему другу \ Don't trust your friends
Achievement Showcase
27,805
Achievements
107
Perfect Games
77%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Guide
         ╭–––––––––––––––––––––––╮
          P ɪ x ᴇ ʟ GIF ᴀɴɪᴍᴀᴛɪON
         ╰–––––––––––––––––––––––╯

😹⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈ Mʏ sᴍᴀʟʟ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪON⠈⠈⠈ 😽
       
       [url= http://
☚☢[Jefferson]☢☛ 17 hours ago 
▀▀▀▒█▄▄───────────────────▄▄█▒▀▀▀
▀▌▄█▒█▒█─────────────────█▒█▒█▄▐▀
─▐██▒█▒▌█▄ HAPPY WEEKEND ▄█▐▒█▒██▌─
▄▌▀▒█▒██▀───────────────▀██▒█▒▀▐▄
▄▄▄█▒▀▀───────────────────▀▀▒█▄▄▄
P.s. if you can, please rate
1 https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1729203032
2 https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1729203256
Rainheiders Aug 10 @ 2:50am 
+rep I like your profile ♥
☚☢[Jefferson]☢☛ Aug 2 @ 4:06am 
     ..~*(✿)*~..
   ....~*((_,»*¯*«*»*¯*«, _))*~....
 ...~*((_,»*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«,_))*~...
 »*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«
 ● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ .
★¸.•❤•.¸✿¸.•❤•.❀ HAPPY WEEKEND ❀.•❤•.¸✿¸.•❤•.¸★
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ○ ° . *
 »*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«
  ''~((_,»*¯*«*»*¯*«,_)) ((_,»*¯*«*»*¯*«,_))~''
    '''~((_,»*¯*«*»*¯*«, _))~'''
     '''~¸(✿)¸~'''
Rainheiders Jul 25 @ 1:16am 
+rep 💕
Ave Violence Jul 22 @ 10:49pm 
Чмок. :orwell_relationship:
☚☢[Jefferson]☢☛ Jul 19 @ 4:17am 
(¯`’•.¸(¯`’•.¸*♥♥♥♥*¸.•’´¯)¸.•’´¯)
♥(¯`’•.¸(¯`’•.¸*♥♥*¸.•’´¯)¸.•’´¯)♥
♥♥(¯`’•.¸(¯`’•.¸**¸.•’´¯)¸.•’´¯)♥♥
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
~~Have a perfect weekend~~
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
(_¸.•’´(_¸.•’´*♥♥♥♥*`’•.¸_)`’•.¸_)
♥(_¸.•’´(_¸.•’´*♥♥*`’•.¸_)`’•.¸_)♥
♥♥(_¸.•’´(_¸.•’´**`’•.¸_)`’•.¸_)♥♥