GeeTee
Australia
 
 
G'day! Feel free to add me or just say hi in the comments and hit me up on Facebook [www.facebook.com], Tumblr [gt3x24x7.tumblr.com], Twitch [www.twitch.tv], Twitter and YouTube for the low, low price of free!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 39 phút trước
Trưng bày ảnh chụp
Finally got around to building my own truck.
15 3 1
Trò chơi yêu thích
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Kazmeister
95 đánh giá
General guide for Euro Truck Simulator 2 with tips and tricks for all skill and experience levels.

Hoạt động gần đây

487 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg07
359 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg07
9.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg07
GeeTee 8 giờ trước 
Thanks!
Awo 8 giờ trước 
great gallery on WORLD OF TRUCK :steamhappy:
Chumo 23 giờ trước 
Have a wonderful week! :special:
Red Tiger 12 Thg07 @ 10:24pm 
Have a good weekend!
Chumo 7 Thg07 @ 6:46pm 
Have a wonderful week! :pleased:
Red Tiger 21 Thg06 @ 11:44pm 
Have a good weekend!