stelio kontos
im brony/furry   Emilia-Romagna, Italy
 
 
I LOVE PONY AND ANIME! my discord: https://discord.gg/9A8NWTp
Iᖴ YOᑌ ᗯᗩᑎT TO ᗩᗪᗪ ᗰᕮ, ᑭᒪᕮᗩSᕮ ᑕOᗰᗰᕮᑎT Oᑎ ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ ᖴIᖇST

View more info
Currently Offline
Last Online 14 hrs, 25 mins ago
Artwork Showcase
stelio kontos
619 37 8
𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙀𝙑𝙀𝙍𝙔𝙋𝙊𝙉𝙔
══════════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════════════
𝓠&𝓐 𝓸𝒇 𝓽𝓱𝒆 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓪𝓼𝓴𝒆𝓭 𝓺𝓾𝒆𝓼𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼

🔘
𝔸𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕘𝕒𝕪?

𝓢𝓪𝓭𝓵𝔂 𝒇𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾, 𝓷𝓸𝓽

🔘
𝕒𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕠𝕦𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕦𝕝𝕥𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕗𝕠𝕦𝕟𝕕𝕖𝕕 𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕗 𝕗𝕝𝕚𝕖𝕤?

𝔂𝒆𝓼

🔘
𝕨𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕠𝕝𝕚𝕥𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕠𝕟 𝕤𝕥𝕖𝕒𝕞?

𝓲'𝓶 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝒆 𝓼𝓲𝓭𝒆 𝓸𝒇 𝓽𝓱𝒆 𝒇𝓾𝓻𝓻𝓲𝒆𝓼 𝔀𝓱𝓸 𝓪𝓻𝒆 𝒇𝓲𝓰𝓱𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷𝓼𝓽 𝓿𝓪𝓬𝓬𝓲𝓷𝒆𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓷𝓪𝔃𝓲 𝓹𝓸𝓷𝓲𝒆𝓼

🔘
𝕨𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕣𝕖𝕝𝕚𝕘𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕔𝕒𝕟 𝕚 𝕡𝕣𝕒𝕪 𝕚𝕥 𝕥𝕠𝕠?

𝓲 𝓹𝓻𝓪𝔂 𝒇𝓸𝓻 𝓫𝟒𝓷𝓷𝔂'𝓼 𝓬𝓱𝓾𝓻𝓬𝓱 𝓪𝓷𝓭 𝔂𝒆𝓼, 𝓲𝒇 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓳𝓸𝓲𝓷 𝓽𝓱𝒆 𝓻𝒆𝓵𝓲𝓰𝓲𝓸𝓷 𝓽𝓸𝓸

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ᕼᕮᒪᒪO ᗩᑎᗪ ᗯᕮᒪᑕOᗰᕮ Oᑎ ᗰY ᑭᖇOᖴIᒪᕮ,ᕮᑎᒍOY YOᑌᖇ STᗩY ♡


𝓶𝔂 𝔂𝓸𝓾𝓽𝓾𝓫𝒆 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓷𝒆𝓵 𝔀𝓱𝒆𝓻𝒆 𝓲'𝓵𝓵 𝓶𝓪𝔂𝓫𝒆 𝓹𝓸𝓼𝓽 𝓼𝓸𝓶𝒆 𝓼𝓽𝓾𝒇𝒇


𝓣𝒆𝓪𝓶 𝒇𝓸𝓻𝓽𝓻𝒆𝓼𝓼 𝟐 𝓻𝒆𝓵𝓪𝓽𝒆𝓭 𝓼𝓽𝓾𝒇𝒇

🔘 єтƒ2ℓ ρяσƒιℓє [etf2l.org]

🔘 ƒαcє.ιт [www.faceit.com]

🔘 ƬƑ2 cєηтєя [tf2center.com]

🔘 ƬєαмƑσятяєѕѕ.Ƭν [www.teamfortress.tv]

🔘 UƓƇ [www.ugcleague.com]


𝓢𝓣𝓔𝓐ℳ 𝓻𝒆𝓵𝓪𝓽𝒆𝓭 𝓼𝓽𝓾𝒇𝒇

🔘 ωαѕη'т тιмє [steamtime.info]

🔘 ѕтєαм яєρ (𝓻𝒆𝓶𝒆𝓶𝓫𝒆𝓻 𝓽𝓸 +𝓻𝒆𝓹!♡) [steamrep.com]

🔘 SᑭᕮᑕIᗩᒪ TᕼᗩᑎKS TO G.E.W.H. Isaac Clarke


𝓝𝓸𝔀, 𝓵𝒆𝓽'𝓼 𝒆𝓷𝓳𝓸𝔂 𝓼𝓸𝓶𝒆 𝓸𝓵𝓭 𝓼𝓹𝓪𝓻𝓽𝓪 𝓻𝒆𝓶𝓲𝔁𝒆𝓼!

🔘 ҭђἷṩ ἷṩ ṩῥᾄʀҭᾄ!

🔘 𝕐𝕆𝕌 𝕊ℍ𝔸𝕃𝕃 ℕ𝕆𝕋 ℙ𝔸𝕊𝕊!!!

🔘 ᴠᴏʟᴅᴇᴍᴏʀᴛ﹗﹗﹗

🔘 𝔬𝔫𝔩𝑦 𝔞 𝔯𝔢𝔱𝔞𝔯𝔡 𝔴𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔴𝔞𝔱𝔠𝔥 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔳𝔦𝔡𝔢𝔬

🔘 𝒯𝐻𝐼𝒮 𝐼𝒮 𝐼𝒯𝒜𝐿𝒴!!!

🔘 𝕣𝕦𝕤𝕤𝕚𝕒𝕟 𝕔𝕒𝕥𝕤!

🔘 THIS IS MINΣCЯAFT!


☀PRAISE THE SUN BITCH!!!☀

🔘 BITCH!

🔘 𝓂𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁 𝓁𝒾𝒻𝑒

🔘 𝕨𝕙𝕠!

🔘 ƦƲƧƘƳ ƁԼƳƛƬ

🔘 ᴅᴏɴᴛ ᴄʟɪᴄᴋ ᴛʜɪs.

🔘 or тнιѕ.

🔘 spФЛgΞБФБ ϾhłЛΛ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
___________________ ##
_____________________ ###
_________________________ ####
__________#######__________### #
__________######_____________# ####
_______######________________# ####
_____######__###______________ _#### #
________##_____####___________ __### ##
_________________####_________ ___## ###
___________________### #_________## ####
_____________________# ####______## ####
________###_____________###### ##### ##
______###_#####___________#### ##### #
___###______######### ##########
_#####___________##### ######__#### #
####__________________________ ____###☆
IT'S ᑎOT ᗰY ᒪITTᒪᕮ ᑭOᑎY, IT'S Oᑌᖇ ᒪITTᒪᕮ ᑭOᑎY YOᑌ ᑕᗩᑭITᗩᒪIST Sᑕᑌᗰ
Favorite Group
                             ᶠ̡̠̻̼̪̘ᵘ̴̬͓̥̖̭̺ᶜᵏ͈͉͉̞͍ͅ ̰̖ͅʸ͉̭͜ᵒ͕͓̫͉͚͚̖ᵘ́  ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )  ʰ̤ᵉ͍̕ˡ͜ᵖ̪͙̖̭̮͡ ̦́ᵐ̵ᵉ͈͕͡
647
Members
9
In-Game
203
Online
0
In Chat
Favorite Guide
Created by - Vaulty [In my bubble]
2,207 ratings
                        ▒█▀▀▀ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█░░▒█
                        ▒█▀▀▀ ▒█░▒█ ▒█▄▄▀ ▒█▄▄▀ ▒█▄▄▄█
                        ▒█░░░ ░▀▄▄▀ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ░░▒█░░
Review Showcase
43 Hours played
_____________________________________▄██▒░░░▒█████████▄▄
_________________________________▄███▓▓▒░░░▒▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████▄
_____________________________▄██▓▓▓▓▓▒░▒░░▒▓▓██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓███▄▄
__________________________███▓█▓▓▓▓▓▒░░▒░░▒█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓██▄
_________________________▐█▓▓█▓▓▓▓▓▒░░░░▒▒▒▓▓▓██▓▓████████████████
____________________▄█▄_█▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░▒▓██▓▓███▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓
_________________▄██████▓▓█▓▓▓▓▓▓▒░▒░░░░░▒▓▓██▓▓▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________▄█▓▓████▓▓█▓▓▓▓▓▓▒░░▒▒░░░░▒▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓█
______________▄█▓▓▓████▓█▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▀
_____________██▓▓▓▓███▓█▓▓▓▓▓▓▓▒░▒░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█
___________██▓▓▓▓▓▓███▓█▓▓▓▓▓▓▒▒░░▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓███___
___________█▓▓▓▓▓▓▓███▓█▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓██▓▓██
__________██▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█
_________█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▓█▓▓▓██▓▓▓▓█
________██▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓███████
________█▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓█▓██▓▓▓▓▓
_______█▓▓▓██▓▓██▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓█▓█▓█▓▓▓▓▓
_______█▓▓▓▓▓███▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██▓█▓██▓▓
__▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▀▀▀▀▀▀▀▀
_▒░░░░░░▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
_▒░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
__▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▀▄░░▀▄▄▀▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
__▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄░░██████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░
__▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░▄████▓▓▓▓▓▓▓▓▓____▀█▄░░░░░░░░░░▅▅░
___▒▒░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▀███▓___▀██████▓▓▓▓▓_____▀▅░░░░░░░░░░░░
____▒░░░▒▒▒░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░▓▓_____▀███████▓▓▓▓_____▀▅░░░░░░░░░░
_____▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▓______███▀▀███▓▓▓▓______▀░░░░▅▅▅▅▀
______█▒▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░_____███▄_▐███▓▓▓▓____░░░░░░░░░░░▒
______█▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█████████▓▓▓▓__░░░░░░░░░░░░▒
______█▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀▀████▓▓▓▓_░░░░░░░░░░░░▒▒
_______█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
_______█▓▓▓█▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
_______██▓▓▓█▓█▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
_______█▓█▓▓█▓▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
________█▓██▓█▓▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
________█▓▓▓███▓█▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒
_________█▓▓▓▓▓▓███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒
_________██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
__________█▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓███░░░░▒
___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓████▓▓▓▓▓███░░▒
____________█▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓████████▓▓▓▓███▒
_____________█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█████████████▓▓▓█
______________█▓▓▓▓██▓▓▓████████▓██▓▓██▓▓█
_______________█▓▓▓█▓██▓▓█████▓▓▓▓██▓▓▓████
________________█▓▓█▓▓▓███▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓█
_________________▀█████▓▓▓███▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓█▀
_________________▄█▓▓█▓▓██▓▓▓████████▓▓▓█▀
_______________▄██▓▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓██▀
________________█▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓███████▀
________________█▓▓██▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓█▀
_________________█▓▓▓▓██▓▓██▓▓▓▓▓█▀
__________________█▓▓▓▓▓██▓▓█████
___________________█▓▓▓▓▓▓▓████▀
____________________▀█▓▓▓▓▓▓▓█▀
______________________▀█▓▓▓▓▓█
________________________▀▀███
____________________________▀
Achievement Showcase
1,906
Achievements
1
Perfect Games
28%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Workshop Showcase
This is a collection of anime / manga themed games. My goal for this collection is to show that it is the right market for steam anime / manga games.
319 ratings
Created by - ‼️Tingle💮
Items Up For Trade
2,956
Items Owned
685
Trades Made
1,281
Market Transactions
Hewwo ^w^ LOOK DOWN ⇊⇊


.. ... ... ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\:::::::::::::::-,::-,::”-,
... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|:::::::::::::::::\::::::::::::::::\::::\::\ ,”-,
... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|::::::::::::::::::\\:::::::::::::|:|:::::\:: :\::\
... ... /::::::::::|::::::|:::::|\::::::\:\::::::::::::::::::||::::::::::::|:/::::::|::: :|::\
... .../::::::::::::\:::::::\::::'\”-,::::\:\,:::::::::::::::|:|::::::::::,//::::: :/::::|:::'|
... ../::::::::::::::'\::::::\-,:::”-,”-,::\-,”-,,:::::::::/: |::::::,-“//::::::/:::::/::,,-'
... ./:::::::::::::::::”,-,,::\|”~-,,\,:”~-\”: :”-,::::/: :/:::,-“: :/::,-“/:::,-“:::/
... /::::::::::::::::::/,__”-,\: : ,,-~”,”',-,: : :\:/: :/:,-“,-~,”-,”:/:,,-“:,-//'
... |:::::::::::::::::/:o:::o: :,,-“/. ,-“:\.|: : : : “: -'”:/./,--,”\.'|”/::::::|-“
...|::::::/:::::::::/::/|:::|.\: : \.|'|¯;|..|.|: : : : : : : :|.||;;;|././:|:::|:::|
...|::|:::|::::::::/::'-':::'-,': : '\'\'~'_/,/: : : : : : ,: :'-'-¯-'~': |:::|:::|
...|::|:::|::::::::/::::|:::::'|: : : “' ¯: : : : : : : : : :\: : : : : : /::::'\::|
...|::|:::|:::::::/:::::|:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : : :/::::::|::|
... \:|:::|::::::|::::::|::::::|,: : : : : : : : : :__,: : : : : : :,-“:::::::|::|
... .'\|::|::::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : : :'--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\:::::::|:/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|... /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,: : : : : “-,: : : : : : : : : : :,/”'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,: : : : : '\: : : : : : : : : ,/.....”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\: : : : : |: : : : : : : ,-“.........'\
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\: : : : |: : : : : :,-“..............|
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
... ... ... .\ : : : : : : : : : \....................\:,-“: : : : :,/................./
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,'
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : : : : : : : : : : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,: : : : : : : : : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,: : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \: : : : : : :| : : : : : |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /'|
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|: |
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : : :'\: : : : : :\,: :|:||
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-----~|\: : : : : : \:|: |'\
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|: |,”
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,|.|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................,-“\: : : : : : : : '\”
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,.........,/: : : : '\: : : : : : : : : |
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: : |: :/: :|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : |: :|: : /: :/: ,/: :/
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|”¯𝕕𝕠𝕟'𝕥 𝕙𝕒𝕥𝕖 𝕡𝕠𝕟𝕚𝕖𝕤, 𝕙𝕒𝕥𝕖 𝕛𝕖𝕨𝕤 𝕚𝕟𝕤𝕥𝕖𝕒𝕕

🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴
🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪
⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪
⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫
⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪
⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
Favorite Game
31
Hours played
Achievement Showcase
1,906
Achievements
1
Perfect Games
28%
Avg. Game Completion Rate
stelio kontos Apr 24 @ 9:16am 
maybe 
conditionalfabry Apr 24 @ 5:04am 
_________________________________
 | Windows           [-][口][×]| |
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 | Windows has detected Gay Porn viruses on your computer. |
 |  Terminate Virus? |
 |  ______  ______  _____  |
 |  |Yes   |  |maybe |   |Yes   |  |
 |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Muselk Apr 21 @ 11:18am 
why was i randomly added
no u Apr 21 @ 10:39am 
69 is good
I wish you an Amazing Weekend :praisesun:
Enjoy the good weather and stay Healthy
And never forget to Rock :praisesun:
stelio kontos Apr 20 @ 9:36am 
tanto