กลุ่ม STEAM
Freaks & Misfits (Players) [F+M]
กลุ่ม STEAM
Freaks & Misfits (Players) [F+M]
8
อยู่ในเกม
79
ออนไลน์
ก่อตั้ง
5 ธันวาคม 2017
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Korea, Democratic People's Republic of 
เกี่ยวกับ Freaks & Misfits (Players)

[F+M] Freaks & Misfits (Players)

Players that join this group, will automatically receive a greater-than-public level of access to some of the custom in-game features of our game-servers (such as access to custom player skins/models) - upon reconnecting to the server after joining the group.

For your consumption:
  • Our Patron-Saint is "Hermey" the Elf, from the "Island of Misfit Toys"
  • Much like our members, this group is a "work-in-progress".
  • Membership to this group is open to the public, and is intended for those players who are looking for information about our game-servers, and to connect with our community. Of course, "normies" are welcome as well.
  • We do not use the "Discussions" or "Comments" area here in this group for chatting and answering questions. Instead we will use our text-chat channel(s):
    Discord[discord.gg]
  • We will only use the "Discussions" area to publish read-only information about how to use various custom features of our game-servers, etc.
Background:
Important Links:

Shhh... Don't tell anybody, but ... this group is actually part of a secret DPRK plot to infiltrate and take-over the on-line gaming world!
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Game-servers back on-line again
Server Maintenance
  • From: Ubuntu LTS version 16.04
  • To: Ubuntu LTS version 18.04
After that, will be doing some messing-around with CS:GO server stuff.

สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
8
อยู่ในเกม
79
ออนไลน์
20 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
5 ธันวาคม 2017
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Korea, Democratic People's Republic of 
เกมที่เกี่ยวข้อง