William "Bill" Sherman has a problem - he's dead. Blown to pieces by his own C4 payload, which he wanted to eliminate a South American druglord with on behalf of some shady secret service people.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster