ดูสถิติ
0 ใน สนทนากลุ่ม  | 
Looking for the Oculus Rift version? Maybe Mac or Linux? Pick up Aaaaa! for the Awesome BASE jump through a floating city, creating your own stunts to delight your fans. You dive off a skyscraper, relying on quick reflexes to negotiate the intricate tangle of girders that make up the floating city.
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ