Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
BASE jump through a floating city, creating your own stunts to delight your fans. You dive off a skyscraper, relying on quick reflexes to negotiate the intricate tangle of girders that make up the floating city. All eyes are on you as the judges mark your score.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.