HITMAN™

HITMAN™

Not enough ratings
Návod na hru: Hitman
By Epero
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Úvod
Ďalšie moje návody.

Hitman tu stavia na opakovateľnosti prechádzania misií. Príbeh je totiž len chabé rámcovanie misií, aby sa nepovedalo, že sú len tak. A samotné misie neposkytujú dlhý postup. Ak by vám nešlo o hodnotenie a výzvy, tak aj bez bohatých skúseností so žánrom, by ste odbavili misiu pomerne rýchlo.
Cieľom je vždy niekoho zabiť. Žiadne príbehové postupy z Absolution, len číre kontrakty.

Pri hraní vás nič neobmedzuje. Ak nechcete dobré hodnotenie, môžete sa nechať odhaliť, používať čo chcete. Ale postupy sa snažím vždy písať na čo najnenápadnejší štýl.

Majstrovstvo misií
V minulom dieli získal 47 vreckovú dimenziu, vďaka ktorej si dokázal odkladať do vrecka aj pušky, či golfové palice. Teraz už musí nosiť veľké zbrane v rukách, či na chrbte. Jeho vrecková dimenzia bola technologicky upravená na fixovanie bodu v čase.
Preto môžete opakovať každú misiu koľkokrát chcete. Vy vnímate čas reálne, preto sa vám stále zarátavajú všetky Výzvy, ktoré splníte. Taktiež čím viac bodov získate za plnenie Výziev a Eskalácie, tak sa vám zvyšuje Majstrovstvo misie. Čiže to, aký ste v nej dobrý.

Čím máte vyššie majstrovstvo, tým sa vám sprístupňujú rôzne výhody. Tie sú v troch formách. Jednou je nová výbava, ktorú si môžete brať na misie. Keď ju získate, môžete si ju vziať aj na iné misie.
Druhou výhodou sú skryté miesta, kde vám môže agentúra nechať ukrytú výbavu a zbrane. Takto vás môže čakať zbraň niekde, kam by ste sa sami so zbraňou nedostali, alebo dostali len v konkrétnych preoblečeniach.
A treťou výhodou sú nové štartovné pozície. Začnete na rôznych miestach v oblasti a aj v rôznych preoblečeniach, ktoré už tým pádom nemusíte zháňať. Toto sa hodí pri niektorých výzvach, alebo Eskaláciách, pre zjednodušenie postupu.

Výzvy
Výzvy trochu kazia radosť z objavovania, pretože všetky originálne možnosti likvidácií cieľov máte vo Výzvach a sami tak nemusíte príliš uvažovať o nových spôsoboch likvidácií.
Výzvy sa týkajú všetkého možného a je na vás, ako ich budete plniť. Za ich plnenie máte body, ktoré sa vám rátajú do majstrovstva misie.

Vždy, keď Výzvu splníte, je splnená natrvalo. Nemusíte dokončiť misiu, nemusíte si ani uložiť pozíciu, nemusíte nič. Keď je raz splnená, je splnená. Preto ak máte vhodnú pozíciu (ste v dobrom preoblečení a blízko cieľa), môžete si uložiť pozíciu, splniť nejakú výzvu, nahrať si uloženú pozíciu a splniť ďalšiu a ďalšiu, pokiaľ to ide.

Niektoré výzvy sa týkajú konkrétnej osoby. Pokiaľ je vo výzve napísané len cieľ, môžete ju aplikovať na ktorýkoľvek z cieľov, ktoré máte zabiť.

Výzvy sú vo viacerých kategóriách. Základné sú Vraždy, Objavy a Črty. Vraždy sú samozrejme rôzne typy vrážd. Zabiť cieľ konkrétnym spôsobom a prípadne aj konkrétnou zbraňou, či v konkrétnom obleku. Objavy sú proste zaujímavosti. Niečo nájsť, aktivovať, rozbiť, preobliecť sa za niekoho. Črty sú tiež niečo nájsť, vykonať, či aktivovať. Spraviť niečo špecifické v rámci misie, ale netýkajúce sa priamo zabíjania cieľov.
A potom sú špecifické výzvy pre danú misiu. Ako napríklad v Paríži vykonať zabitia v prestrojení za Santu, či za Upírskeho mága, alebo v Sapienze zlikvidovať ciele ostreľovačkou.

Príležitosti
Priležitosť na zlikvidovanie cieľa si samozrejme môžete vytvoriť sami. Keď viete kam chodí a čo robieva, môžete si počíhať a zlikvidovať cieľ ako chcete.
Ale hra poskytuje aj priamo Príležitosti, ktoré môžete využiť. Sú to naozaj len „príležitosti“, takže ich splnenie väčšinou nevyžaduje zabitie cieľa, ale poskytuje vám možnosť dostať sa do zakázanej oblasti, alebo priamo k cieľu, alebo prichystať pascu na cieľ.
Takže v mnohých prípadoch príležitosť môžete splniť, ale nemusíte ešte zabíjať. Na mnohé príležitosti máte obmedzený čas. Ak sa má cieľ stretnúť s doktorom, môžete sa za doktora prezliecť a ísť na stretnutie. Ale ak sa dlho mocete, tak sa proste cieľ stretne s pravým doktorom a máte smolu.


Postup misií
Pre každú misiu popisujem rovnakým štýlom. Najprv stručný opis oblasti, aby bol prehľad, kde sa čo nachádza. Tam si potom môžete ľahko nájsť, ak potrebujete vedieť, kde je konkrétna zbraň, či predmet (ctrl+F).

Potom v štýle nenápadného postupu uvádzam niekoľko typov prejdenia celej misie. Pri nich sa opieram o Príležitosti, ktoré hra poskytuje. Takže každý typ zahŕňa jednu, alebo viacero príležitostí.
Pri nich popisujem Výzvy, ktoré je najjednoduchšie splniť pri danom postupe. Je to orientačné, ak začnete inou príležitosťou, môžete splniť rovnaké Výzvy, ako popisujem pri inej. Ale prišlo mi vhodnejšie zahrnúť ich priamo do postupu, než len všetky vypísať osobitne.

Všetky postupy sa snažím uvádzať od prvotnej štartovnej pozície a len so základnou výbavou, alebo tým, čo môžete nájsť v misii. Samozrejme s vyšším majstrovstvom misie si to môžete uľahčiť.

Na záver je popis ostatných Výziev, ktoré nebolo vhodné splniť pri postupoch, ktoré som uvádzal, alebo ktoré by si vyžadovali zdržanie len kvôli samotnej Výzve. Tam už predpokladám, že ste si prešli minimálne pár postupov misie a vyznáte sa tam. Preto nemajú prehnane podrobný popis.

Eskalácia
Eskalácie sú zábavky v misiách, ktoré však nie sú súčasťou vratkého akože príbehu.
Máte tú istú misiu, v ktorej všetko platí rovnako ako predtým. Len máte vždy iné ciele. Cieľom môže byť niekoho zabiť, ale aj niečo spraviť, napríklad vykradnúť trezor. Každá eskalácia má päť úrovní.
Vždy je to o tom istom a nová úroveň buď pridá doplňujúcu úlohu (zabiť cieľ, zabiť druhý cieľ, vykradnúť trezor a zabiť cieľ), alebo pridá sťaženie eskalácie (viac ľudí vás spozná v preoblečení; máte obmedzený čas na splnenie misie; nesmiete nikoho omráčiť).
Špeciálne musím spomenúť sťaženie v podobe mín. Na niektoré miesta nastražia míny, ktoré vás zabijú, ak cez ne prejdete. Môžete získať ich deaktivátor. Ale tu je najväčšia debilina. Musíte ho mať totiž v rukách. Nestačí ho mať v inventári. A pri rýchlej akcii, keď sa prezliekate, odťahujete telá a používate rozličné predmety, nie vždy vás napadne dať ho naspäť do ruky. Navyše nemáte klávesové skratky pre predmety a ani len pre mapu (čo mi vadí počas celej hry. To už tak kašlú na ovládanie na PC, že konzoly sú priorita všade?) .
Pri Eskaláciách si nemôžete ukladať pozíciu. Musíte prejsť celú. Ale vždy po každej úrovni sa vám uloží (ako Výzvy), takže nemusíte prejsť naraz všetkých päť úrovní.

Eskalácie popisujem až na záver každej misie. Preto predpokladám, že misiu už dôverne poznáte. Že ste si poplnili Výzvy, minimálne ste ju niekoľkokrát prešli, využili príležitosti a ponachádzali predmety a preoblečenia.
Preto sa pri popise Eskalácií sústredím len na ciele a ako ich splniť. Nevenujem tam už pozornosť popisom, kde sa čo nachádza.

Takže pointa je stupňovanie obtiažnosti toho istého. Takže kým prvú úroveň prejdete pomerne ľahko a rýchlo, piata by mala byť väčšou výzvou. A opakovanie by vám malo poskytnúť čas si to natrénovať.
Neviem či je to pre všetkých zábava, no pre mňa osobne to bola dosť nuda. Má byť zábavné robiť 5krát po sebe to isté? A len Parížskych Eskalácií bolo v čase písania návodu sedemnásť, takže robíte dookola to isté 85 krát.
Dva, tri krát to bolo spestrenie, ale čím toho bolo viac, tým nudnejšie sa to stávalo.
Tréning
Guided Training
Prvá misia je tréning, takže jednoduché. Choďte naľavo do bočnej miestnosti, vyraďte robotníka a prezlečte sa za neho. Vyjdite na loď. Do hornej časti máte prístup zakázaný. Choďte do kuchyne a zložte dôstojníka lode. Prezlečte sa za neho a vyjdite ♥♥♥♥. Sledujte cieľ ako pôjde do kajuty. Obíďte ju dookola a tam vlezte dnu otvoreným oknom. Vplížte sa za roh k cieľu. Keď dohovoria, zastreľte pištoľou s tlmičom cieľ, priplížte sa a zložte jeho obchodného partnera.
Vyjdite von. Dôstojník pri mostíku by vás spoznal, tak sa prezlečte zas za robotníka, vyjdite von a aktivujte auto pre ukončenie úlohy.


Freeform Training

Môžete si celú misiu zopakovať a splniť aj výzvy. Váš cieľ je Kalvin Ritter. Ten sa má stretnúť s Terrym Norfolkom.
Choďte napravo a hoďte za krabice pri strážnej búdke mincu, čo tam priláka jedného strážcu (Drobné). Zložte ho tam a prezlečte sa za neho. Vojdite ako člen bezpečnosti na loď (Bezpečnostná obchádzka). Hneď za naloďovacím mostíkom zbehnite napravo dolu schodmi na Palubu 00. Vojdite do prvých dverí skladu pri vás (Storage). V sklade je naľavo generátor (na severnej strane) generátor. Choďte k nemu. Zhoďte na zem pištoľ (G) a aktivujte generátor. Zapnutím generátora prilákate strážcu, čo stojí neďaleko (Sem sa..) a ten nájde cestou zbraň, ktorú pôjde odniesť (Niečo nie je na mieste).
Vráťte sa zo skladu naspäť. Pred vami je dvojo chodieb. Choďte do tej napravo. Tam je dvojo dverí po pravej strane. Obe vedú do spoločnej kajuty, v ktorej je na kresle pri posteli uniforma člena posádky, ktorú si dajte (Pridaj sa k posádke).
Vyjdite z dverí a choďte doprava (severozápad). Je tam skladová miestnosť, v ktorej sú naukladané dosky a na nich je jed na krysy, ktorý si vezmite (Skladové zabezpečenie).
Ako člen posádky sa vráťte na poschodie. Pri chodbách je tu na Palube 00 jeden člen bezpečnosti, ktorému budete podozrivý, tak sa mu vyhnite, ale ak nie v chodbe, tak len prejdite popri ňom na schody a vráťte sa na palubu. Ale najjednoduchšie je vyjsť popri robotníkoch v sklade s autami (hneď vedľa miestnosti s jedom), pri nich sú schody na palubu.

Teraz si uložte pozíciu a pre výzvy vás už čakajú len rôzne spôsoby zabitia cieľa. Naľavo na Palube 01 je bar, na ktorom je pohár. Vložte doň jed na krysy. Sem po chvíli príde Norfolk (stojí pri svojom aute pri nástupnom mostíku, tak ho môžete omrknúť, či je už na ceste, alebo nie). Napije sa, než sa pôjde stretnúť s Kalvinom. Príde mu z jedu zle a pôjde na dámsky záchod. Vojdite za ním, zavrite a zložte ho. Prezlečte sa za neho a telo schovajte do skrine.
Choďte ♥♥♥♥ za Kalvinom, ktorý vás pozve na stretnutie (tak ako by pozval pravého Norfolka). Choďte za ním do jeho pracovne, kde sa postaví za stôl s počítačom. (tým ste splnili Súkromné stretnutie). Teraz ho zabite. Kým robí pri počítači, môžete za neho a zabiť ho strunou (Klasický zabijak). Telo potom schovajte v spálni do skrine (Čistič).

Už vám zostávajú len dodatočné zabitia pri výzvy. Postupujte ako je uvedené vyššie a prezlečte sa za člena posádky. Vyjdite ♥♥♥♥ na Palubu 02. Je tam malý bar a na krabiciach pred ním je položený pohár. Ak ste rýchly, tak sa sem dostanete než príde Kalvin a môžete dať do pohára jed (ako člen posádky, ako člen ochranky budete podozrivý, keď obchytkávate poháre). Ak je už Kalvin tu, tak si počkajte, kým sa začne zhovárať s priateľkou. Kalvin vás totiž odhalí aj v preoblečení (okrem preoblečenia za Norfolka). Pri bare môžete splývať s prostredím. Keď sa budú baviť, dajte mu jed do pohára.
Keď sa napije, príde mu zle a pôjde na záchod pred svojou kajutou (Nie pre konzumáciu ľudí). Na záchod môžete voľne za ním. Zavrite za sebou a utopte ho v záchode, keď sa nad ním nakláňa (Ironické). Telo môžete schovať do skrine na záchode (Čistič).

Posledné dve výzvové zabitia sú výbušninou a nehodou. Výbušninu máte na krabici pri vás, kde začínate. Dostaňte sa na loď a môžete do Kalvinovej pracovne hneď, kým príde Norfolk a kým sa tam obaja presunú, máte času dosť. Umiestnite tam na jeho stôl výbušninu a len si počkajte. Keď tam prídu, odpáľte ju (Vyplaťte tomu kaskadérovi prémiu!).
Vyjdite na Palubu 03. ♥♥♥♥ je len jeden člen ochranky pri makete vrtuľníka. Zložte ho a telo dotiahnite ku krabici do kajuty. Na riadiacom pulte je tu páčidlo. Vezmite ho a choďte k zavesenému záchrannému člnu, ktorý visí za zábradlím. Keď bude pod ním Kalvin (je to miesto, kde chodieva piť zo svojho pohára), tak páčidlom uvoľnite čln. Ten spadne a zabije ho (Použiť len v prípadoch núdze).

Výzvy:

Drobné (Spare Change)
Rozptýľte niekoho hodom mince.

Bezpečnostná obchádzka (Security Bypassed)
Nastúpte na loď ako člen bezpečnosti.

Pridaj sa k posádke (Join the Crew)
Nájdi oblek člena posádky v kabíne na Palube 00.

Skladové zabezpečenie (Store Securely)
Nájdite jed na krysy na Palube 00.

Niečo nie je na mieste (Something Out Of Place)
Umiestni zbraň tak, aby ju našiel strážca.

Sem sa... (Overe Here...)
Rozptýľte strážcu použitím generátora.

Súkromné stretnutie (The Private Meeting)
Zamaskujte sa ako Norfolk. Stretnite sa tak s cieľom.

Klasický zabijak (Classic Hitman)
Zavraždite cieľ strunou.

Čistič (The Cleaner)
Schovajte cieľ do šatníka.

Nie pre konzumáciu ľudí
Otrávte cieľ jedom na krysy.

Ironické (Ironic)
Zabite Kalvina Rittera utopením.

Vyplaťte tomu kaskadérovi prémiu! (Pay That Stuntman a Bonus!)
Zavraždite cieľ diaľkovo ovládanou výbušninou.

Použiť len v prípadoch núdze (Only Use In Emergency Situations)
Zavraždite cieľ nehodou s člnom.
Final Test
Final Test
Toto je posledný test určený nato, či vás prijmú do agentúry vrahov. Je založený na rekonštrukcii misie z roku 1979. Cieľom je Jesper Knight, americky šachový veľmajster, o ktorom sa zistilo, že je ruský agent.

Choďte napravo od miesta, kde začínate. V plote tam na jednom úseku chýba ostnatý drôt, tak prelezte plot. Dostanete sa na parkovisko pred hangárom. Plížte sa po pravej strane poza autá a na konci, tesne pri budove tiež chýba na časti plotu ostnatý drôt, tak tam prelezte popri okne s dvoma členmi ochranky, ktorí sledujú vypnutý televízor.
Za plotom je generátor. Vypnite ho, čím vypnete svetlá povyše. Príde sem jeden vojak to skontrolovať, tak ho omráčte. Máte tu krabicu, kam schovajte telo. A samozrejme sa za neho prezlečte. Urobte si tu pevné uloženie pozície. Dvaja vojaci povyše budú voči vám podozrievaví, no vy prelezte tu hneď pri plote oknom do budovy.
Vleziete do miestnosti s tými, čo pozerajú vypnutú telku. Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi do kancelárií. Prejdite buď kanceláriami, alebo napravo po ochodze hangára so stíhačkou (napravo pri rádiovej miestnosti vás môžu vojaci podozrievať aj v preoblečení). Prejdite na opačnú stranu za kancelárie. Tam je napravo miestnosť s vlajkami a nápisom Commandante.
Sem zachádza dôstojník KGB a aj váš cieľ Jasper Knight. Počkajte si na dôstojníka. Na záchode môžete schovať jeho telo do krabice. Prezlečte sa za neho a tak máte neobmedzený prístup všade na základni a nikto vás nebude upodozrievať.
Teraz môžete v tejto miestnosti zabiť Jaspera, alebo sa vrhnúť na plnenie aktivít. Niektoré aktivity musíte splniť, kým je ešte dôstojník KGB funkčný, tak máte uloženú pozíciu, keď ste získali uniformu vojaka.


1. Od miesta, kde začínate, je napravo malé autíčko a za ním na krabiciach je páčidlo.
2. Naľavo od miesta kde začínate, je na krabici pri plote (z vonkajšej strany), kladivo.
Na juhozápadnom dvore, povyše hangáru (z pohľadu mapy nad ľavým horným rohom) je na zemi kladivo.
Južne pod hangárom, povyše juhozápadnej strážnej búdky, je na sudoch kladivo.
V miestnosti na juhozápade (ľavý horný roh) je väčšia miestnosť s dvoma členmi ochranky a policami so zásobami. Vnútri je na polici kladivo.
3. Keď prejdete cez závoru do areálu, tak choďte doľava. Je tam strážna búdka a poniže nej parkuje čierne auto. Na zemi pri ňom je minca.
Na severozápadnom rohu hangáru (pravý horný roh z pohľadu mapy) je na zemi pri dvoch vojakoch minca.
4. Na severovýchodnej strane pri hangári môžete preliezť plot. Je tam pri vás generátor, ktorý môžete odpojiť a zhasnú neďaleké svetlá. Príde to skontrolovať jeden vojak. Je tam krabica na telo a kúsok za plotom aj okno, ktorým môžete dnu.
5. Vo veľkej miestnosti na prízemí je recepcia, v ktorej môžete začať Príležitosť „Bezpečnostné pokyny“. Na recepcii sú aj Diapozitívy do projektoru.
6. V kuchynke vedľa miestnosti s recepciou je na stole Fľaša vodky.
7. Pod kuchynkou je záchod, v ktorom môžete nechať pretiecť umývadlo.
8. V miestnosti naľavo (juhovýchod, pri kuchynke), kde sú dvaja členovia bezpečnosti, je v rohu na poličke jed na krysy.
V miestnosti na juhozápade (ľavý horný roh) je väčšia miestnosť s dvoma členmi ochranky a policami so zásobami. Na doskách v strede je jed na krysy.
9. V dolnej časti v malej miestnosti vedľa miestnosti so schodmi, je na krabici pri dverách francúzsky kľúč. V tejto miestnosti sa zdržiava aj technik (po rozhovore na parkovisku) a je tu aj krabica na telo.
10. Hlavný hangár so stíhačkou. Na krabiciach pri rebríku do stíhačky sú dokumenty „Bezpečnostný protokol“.
V rohu naľavo od čela stíhačky je na krabiciach páčidlo.
V rohu napravo od zadku stíhačky je na sudoch pohár s kávou, ktorý môžete otráviť.
Napravo od stíhačky robí mechanik. Na krabiciach pri ňom je olovená rúrka a v krabičke s náradím pri ňom je francúzsky kľúč. Druhý je na stole pri stíhačke.
11. V miestnosti vpravo dolu pri stíhačke, nad miestnosťou so schodmi, je debna, kam odnášajú zabavené zbrane. Na krabiciach je tu aj francúzsky kľúč.
12. V miestnosti vpravo ♥♥♥♥ pri stíhačke, nad miestnosťou s krabicou na zabavené zbrane, je šatňa. Tam je voľná uniforma mechanika.

1. Kancelárie. Na pravej strane je na stole pri dverách „Odkaz pre vrchné vedenie KGB“. Na opačnej strane stola je Biliardová guľa. Vzadu za premietacím plátnom projektoru je tehla.
2. Na terase pri kanceláriách je na krabici rovno pred dverami jed na krysy. Na doskách pri zábradlí je kladivo. A tesne pri dverách je na stene ovládanie projektora.
3. Na pravej strane nad stíhačkou je rádiová miestnosť (sever). Tam je busta.
4. Na ľavej strane nad stíhačkou (juh) je kancelária Jaspera. Často tam chodieva Jasper, aj plukovník KGB. Na záchode pri kancelárii je jed na krysy.

Na severozápadnej strane strechy sú na krabiciach tehla a olovenú rúrka (pri dverách zo spojovacieho mostíka). Na juhovýchodnej strane sú schody vedúce na strechu. O dve krabice vyššie od schodov (severne) je na krabiciach páčidlo. Na krabici vedľa (západne) je na krabiciach kladivo.

Príležitosti
Posledné podmienky (Final Terms)
Na pravej strane prízemia je miestnosť s dvoma vojakmi sledujúcimi vypnutý televízor. Vyjdite pri nich ♥♥♥♥ schodmi. Na stole pri schodoch je dokument „Odkaz pre vrchné vedenie KGB“. Zistíte, že Knight vydiera KGB. Chce, aby s ním do Ruska odišla aj jeho priateľka. Chce potvrdenie, že sa to stane. Potvrdenie môže dostať cez rádio.
Prezlečte sa za dôstojníka KGB. Je len jeden a môžete si ho ako vojak počkať v miestnosti Jaspera. Telo schovajte do krabice v záchode. Potom oslovte Jaspera a povedzte mu, nech vás nasleduje. Len ho odveďte do rádiovej miestnosti, ktorá je na druhej strane hangáru, oproti jeho kancelárii. Tam sa len postavte k rádiu a on sa ho už chopí. Príležitosť splnená.

Na padlých druhov (To Fallen Comrades)
Na prízemí choďte do severozápadnej miestnosti (vpravo ♥♥♥♥ na mape). Sú tam šatne, v ktorých sa zhovárajú dvaja vojaci o tom, ako KGB dôstojník má rád svoju vodku. V prednej časti prízemia je malá kuchynka (vedľa miestnosti s recepciou). Tam nájdete fľašu vodky. Hra odporúča prezliecť sa za vojaka, ale môžete ju odniesť aj v inom preoblečení. Vezmite vodku a choďte na poschodie do Jasperovej kancelárie.
Tam na stole je tácka s dvoma pohármi. Položte na ňu fľašu. Na stole poniže je šachovnica. Prezrite si ju a potiahnite s kráľovnou, čím vyriešite hru. Keď príde Jasper a nemusí už premýšľať nad hrou, tak sa napije vodky. Napije sa viackrát, z času na čas. Ak je pri vedomí aj plukovník KGB, tak keď bude v miestnosti on, aj Jasper, pozve ho na pohárik a napijú sa obaja. Chrbtom k dverám je ľavý pohár Jasperov a pravý plukovníkov.

Bezpečnostný protokol (Safe Counduct)
Na prízemí je hlavná miestnosť s recepčným pultom. Keď tam prvýkrát prídete, vypočujte si dvoch vojakov pri pulte. Na pulte sú diapozitívy s únikovým plánom Jaspera, ktorý by si zrejme rád pozrel. Vezmite si diapozitívy a choďte na poschodie do kancelárií. Tam je v zadnej časti projektor, do ktorého ich vložte.

Hlavne bezpečne (Safety First)
Na parkovisku pred budovou, naľavo pri juhovýchodnej bezpečnostnej búdke sa zhovárajú dvaja mechanici. Vypočujte si ich rozhovor o testovaní vystreľovacej sedačky stíhačky. Choďte do hangáru k stíhačke. Na krabici pri rebríku stíhačky je dokument „Bezpečnostný protokol“. Preštudujte ho.
Potom choďte do šatní vedľa stíhačky (severozápadná miestnosť). Tam je na lavičke odev mechanika. Prezlečte sa. Choďte ako mechanik k stíhačke. Pozor, poniže pracuje iný mechanik a môže vás spoznať. Len príďte k stíhačke a upravte vystreľovanie sedačky. Hotovo, môžete, ale aj nemusíte využiť túto možnosť zabitia, ale príležitosť je splnená.
Final Test - Výzvy
Výzvy

Narušenie bezpečnosti
Objav: Security Breach; Prezleč sa za člena ochranky.
Armádna vzbura
Objav: Armed Insurrection; Prezleč sa za sovietskeho vojaka
Choďte napravo od miesta, kde začínate. V plote tam na jednom úseku chýba ostnatý drôt, tak prelezte plot. Dostanete sa na parkovisko pred hangárom. Plížte sa po pravej strane poza autá a na konci, tesne pri budove tiež chýba na časti plotu ostnatý drôt, tak tam prelezte popri okne s dvoma členmi ochranky, ktorí sledujú vypnutý televízor.
Za plotom je generátor. Vypnite ho, čím vypnete svetlá povyše. Príde sem jeden vojak to skontrolovať, tak ho omráčte. Máte tu krabicu, kam schovajte telo. A samozrejme sa za neho prezlečte „Armádna vzbura“. Dvaja vojaci povyše budú voči vám podozrievaví, no vy prelezte tu hneď pri plote oknom do budovy.
Prejdite ako vojak k juhovýchodnej strážnej búdke, teda pod hangárom, pri parkovisku. Tam stojí člen bezpečnosti. Povyše sa zhovárajú dvaja technici. Podíďte k nim, aby ste spustili ich rozhovor a keď dohovoria, tak odídu. Od búdky chodieva popri hangári vojak. Keď pôjde od vás, zložte člena ochranky pri búdky. Prezlečte sa za neho „Narušenie bezpečnosti“ a telo schovajte do krabice pri búdke.
Urobte si pevné uloženie pozície. Takto máte uniformu bezpečnosti aj vojaka.

Utopiť jeho smútok
Vražda: Drowning His Sorrows; Zavraždi Jaspera utopením.
Nash Z´darove!
Objav: Nash Z´darove!; Doruč vodku. Nik ťa nesmie zbadať.
Na padlých druhov
Objav: To Fallen Comrades; vyrieš šachovú hádanku.
Zle od žalúdka
Objav: Sick To His Stomach; Použi jed, aby prišlo Jasperovi zle.
Vyrazte v preoblečení za vojaka. Pozrite si príležitosť „Na padlých druhov“. Dozviete sa o nej v šatni, severozápadná miestnosť na prízemí. V kuchynke (miestnosť vpredu, vedľa recepcie) si vezmite fľašu vodky. Vyjdite na poschodie do Jasperovej kancelárie. Na záchode si vezmite jed na krysy. Keď tam nik nebude, položte na stôl fľašu vodky ku dvom pohárom. Získate „Nash Z´darove!“, ak vás nik nevidel – počas celej hry, ak vás nik neodhalil, nielen keď ste niesli fľašu.
Do ľavého pohára dajte jed na krysy. Potom aktivujte šachovnicu na stole poniže a potiahnite kráľovnou, „Na padlých druhov“. Potom môže Jasper piť. Jasper sa potom skôr, či neskôr napije a keďže ste mu otrávili pohár, príde mu zle „Zle od žalúdka“. Pôjde zvracať na záchod. Len choďte za ním a utopte ho v záchode „Utopiť jeho smútok“.
Nahrajte si predošlú pozíciu.

Smrť v zastúpení
Vražda: Death By Proxy; Zariaď, aby Jaspera zabil dôstojník KGB, keď bude Jasper prezerať projektor.
Premietacia chyba
Vražda: A Slide Mistake; Zavraždi Jaspera elektrinou, keď prezerá projektor.
Prezentácia
Objav: A Slide Show; Nájdi diapozitívy.
Bezpečnostný protokol
Objav: Safe Conduct; Spusti premietanie projektoru.
V preoblečení za vojaka choďte na prízemie k recepcii, ako je uvedené pri príležitosti „Bezpečnostný protokol“. Vezmite si z pultu diapozitívy „Prezentácia“ a choďte na poschodie do kancelárie s projektorom.
Uložte si pozíciu. Počkajte si, keď bude plukovník KGB v miestnosti a vložte diapozitívy do projektoru „Bezpečnostný protokol“. Pôjde zavolať Jaspera. Vyjdite na terasu dverami pri projektore. Na stene je tlačidlo. Počkajte si, kým Jasper vojde do miestnosti a vtedy stlačte tlačidlo (nie až keď už bude pri plukovníkovi a začnú sa zhovárať). Tlačidlom vypnete prehriaty projektor. Jasper začne kontrolovať projektor a plukovník pôjde von skontrolovať poistky. Zapne tlačidlo a výboj elektriny zabije Jaspera „Smrť v zastúpení“.
Nahrajte si pozíciu pred zabitím a spravte to isté. Vložte diapozitívy a keď prídu, vypnite projektor. Čakajte pri tlačidle. Keď sa Jasper zohne k projektoru, tak vy prepnite tlačidlo a výboj elektriny ho zabije. „Premietacia chyba“.

Ty si teraz plukovník
Objav: You Are the Colonel Now; zamaskuj sa za dôstojníka KGB.
Posledné podmienky
Objav: Final Terms; Zamaskuj sa za dôstojníka KGB a odprevaď cieľ.
Choďte do Jasperovej kancelárie. Priebežne tam zájde aj dôstojník KGB. Občas na záchod, občas len do miestnosti. Keď tam nebude nik iný, tak ho zložte. Telo schovajte do krabice na záchode a prezlečte sa za neho „Ty si teraz plukovník“.
Podľa príležitosti „Posledné podmienky“ si na poschodí, na severnej strane kancelárií s projektorom vezmite zo stola dokument „Odkaz pre vrchné vedenie KGB“. Knight chce potvrdenie od KGB, že s ním vezmú aj jeho priateľku. V prezlečení za dôstojníka KGB oslovte Jaspera a povedzte mu, nech vás nasleduje. Len ho odveďte do rádiovej miestnosti, ktorá je na druhej strane hangáru, oproti jeho kancelárii. Tam sa len postavte k rádiu a on sa ho už chopí. „Posledné podmienky“.
Urobte si druhé pevné uloženie hry, keď už máte uniformu dôstojníka KGB, s tou sa dostanete všade.

Mechanické riešenie
Vražda: Mechanical Solution; Zavraždi Jaspera nehodou v preoblečení za mechanika.
Letecký úspech
Vražda: Flying Colors; Zavraždi Jaspera nehodou s vystreľovacím kreslom.
Nik si nevšíma umastenca
Objav: Nobody Notices a Grease Monkey; Zamaskuj sa za mechanika.
Hlavne bezpečne
Objav: Safety First; Sabotuj vystreľovacie kreslo.
Rýchlo a nenápadne
Objav: Fast and Low; Preskúmaj únikovú stratégiu Jaspera Knighta.
Postupujte podľa príležitosti „Hlavne bezpečne“. Choďte do hangáru k stíhačke. Na krabici pri rebríku stíhačky je dokument „Bezpečnostný protokol“. Preštudujte ho. „Rýchlo a nenápadne“.
Potom choďte do šatní vedľa stíhačky (severozápadná miestnosť). Tam je na lavičke odev mechanika. Prezlečte sa. „Nik si nevšíma umastenca“. Choďte ako mechanik k stíhačke. Pozor, poniže pracuje iný mechanik a môže vás spoznať. Len príďte k stíhačke a upravte vystreľovanie sedačky. „Hlavne bezpečne“.
Teraz choďte ako mechanik ♥♥♥♥ za Jasperom a povedzte mu, že si musíte prejsť bezpečnostné pokyny. Bude vás nasledovať, tak ho odveďte k stíhačke a tam znova chyťte dokument Bezpečnostný protokol. Podľa neho mu dajte tri pokyny (Pripútajte sa; Nájdite vystreľovaciu páku; potiahnite páku). Kreslo s ním vystrelí a zabije ho. „Mechanické riešenie“ a „Letecký úspech“.

Final Test - Výzvy
Ľahká bolesť hlavy
Vražda: A Light Headache; Zavraždite Jaspera reflektorom.
Nediskriminujúca bezpečnosť
Vražda: Indiscriminate Security; Zavraždite Jaspera pištoľou v preoblečení za člena ochranky.
Zametanie snehu na Sibíri
Vražda: Sweeping Snow In Siberia; Zavraždite Jaspera útočnou puškou v preoblečení za vojaka.
Podľa popisu vyššie máte už k dispozícii obleky vojaka, plukovníka, aj člena ochranky. Tak si len nahrajte pozíciu. Jasper zo svojej kancelárie občas vyjde na ochodzu v hangári, kde sleduje stíhačku. Vyjdite na druhé poschodie schodmi a tam na spojovací mostík nad hangárom. Nad Jasperom je reflektor. Len do neho streľte pištoľou s tlmičom. Reflektor spadne a zabije ho „Ľahká bolesť hlavy“.
Ako vojak môžete nosiť voľne ich útočné pušky. Keď ste zložili toho pri generátore, máte aj pušku, ak ste ju tam nechali. Len vojdite za Jasperom a zastreľte ho „Zametanie snehu na Sibíri“.
Ako člen ochranky nesmiete na poschodie. Prezlečte sa teda za člena ochranky pri búdke (ako je popísané vyššie). Choďte popod hangár na roh budovy. Pred vstupom stojí vojak a vnútri sú dvaja členovia ochranky. Za vojakom vylezte po potrubí nahor a prejdite po rímse k oknu. Cez okno ho potom môžete zastreliť pištoľou s tlmičom. Alebo ak ste vzali jed na krysy a vodku, môžete vliezť oknom dnu, otráviť mu pohár a čakať za oknom pri záchode. Keď príde zvracať, tak ho môžete tu popraviť a bude to aj nenápadné. „Nediskriminujúca bezpečnosť“.

Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol.
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku.
Čas kladiva
Črta: Hammer Time
Hneď od začiatku choďte k plotu naľavo. Vezmite si z krabice kladivo a prelezte plot. Je tam časť, kde chýba ostnatý drôt. Prelezte doľava a plížte sa poza autá k strážnej búdke, pri ktorej stojí strážca.
Cez okná búdky vidíte, kam ide vojak, ktorý sa prechádza povyše. Keď ide od vás, prelezte oknom do búdky a naľavo sa plížte poza krabice až k palmám. Preplížte sa takto nižšie až na úroveň rohu hangáru. Tam pri bráne stojí strážca smerom k strážnej búdke. Takže keď ste na úrovni rohu, nevidí na vás. Priplížte sa k rohu a vylezte ♥♥♥♥ po potrubí. ♥♥♥♥ prelezte po rímse k oknu.
Počkajte si, kým bude Jasper a jeho strážca v izbe. Keď budú odchádzať, vlezte dnu a hoďte vojakovi do hlavy kladivo, čo ho omráči. Pre Hammer Time nesmiete používať iné zbrane.
Ak nemáte kladivo, môžete sa preplížiť k záchodu a hodiť mincu. Strážca to pôjde preveriť, kým Jasper odíde. Priplížte sa za neho, omráčte ho a telo schovajte do záchodu. Prípadne môžete na zem hodiť pištoľ. Keď sa druhýkrát vrátia, tak strážca si všimne zbraň a pôjde ju odniesť do skladu a Jasper osamie.
Schovajte sa za krabice pri šachovnici. Keď bude potom Jasper sám v miestnosti, tak ho zabite a telo schovajte do krabice v záchode. Hoďte najprv po ňom kladivo, aby ste ho omráčili. Zlomte mu potom väz a telo schovajte do krabice. Po ukončení misie získate vďaka tomu zásahu kladivom aj „Čas kladiva“. Aby sa kladivo rátalo, nesmie vás nikto odhaliť počas misie, čo je samozrejmé, keď robíte tieto výzvy. Preto som ho zahrnul sem.
Potom sa vráťte, tak ako ste prišli. Dolu po potrubí, za krabice pod hangárom, k strážnej búdke, cez búdku, poza autá a cez plot.


Chameleón
Použite všetky preoblečenia. Vojak, člen ochranky, plukovník KGB.

Majster zabijak
Splňte všetky vražedné výzvy.
Final Test - Eskalácie a úspechy
Stupňovanie

The Einarsson Inception
Zabite Evana Holdena kuchynským nožom, keď ste preoblečený za člena bezpečnosti.
Bežte do strážnej búdky napravo. Prelezte do nej zboku cez okno. Omráčte strážcu vo dverách. Prezlečte sa do uniformy bezpečnostnej služby a jeho telo schovajte do skrine.
Vyjdite na loď. Na prvej palube choďte do kuchyne. Na stole v strede je tam nôž. Potom choďte do podpalubia. Vzadu sa tam prechádza člen ochranky, ktorý je vaším cieľom. Keď pôjde za stenu, aby vás nevidel robotník v jednej z chodieb, tak ho zabite nožom. Telo to schovajte do skrine a odíďte.

Pri druhej úrovni pridali bezpečnostné kamery.
Po vstupe na loď sa spustí dvojminútový odpočte. Po zabití Holdena (alebo aj predtým, no v pohode to stíhate), choďte do skladu za ním a vezmite si francúzsky kľúč. Naľavo od miestnosti je záznam bezpečnosti, na ktorý hľadí člen ochranky. Vyjdite zadnými dverami a hoďte za neho francúzák. Keď sa otočí, tak zničte kamerové záznamy.

Pri tretej úrovni pridali zabiť Norfolka v preoblečení za člena posádky.
Po zabití Holdena a zničení záznamov bežte do bočnej chodby a v bočnej kajute sú šaty námorníka. Prezlečte sa. Bežte von a poniže Norfolka. Ten stojí pri aute pred loďou. Vy choďte poniže neho k drevenému plotu. Hoďte mincu k drevenému stĺpu pred plotom a Norfolk to pôjde skontrolovať. Keď ju vezme, hoďte druhú mincu za plot a vy už samozrejme čakáte za plotom. Keď príde, tak ho zabite.

Pri štvrtej úrovni pridali sťaženie, že všetci členovia ochranky prehliadnu preoblečenie ochranky a všetci členovia posádky prehliadnu preoblečenie člena posádky.
Tu si len treba naplánovať postup. Po prezlečení sa za strážcu v búdke choďte hneď doľava a bežte po ľavom obvode a dozadu, kde pracuje osamotený mechanik. Od neho vojdite na loď cez nákladný priestor s autami a troma mechanikmi.
Hneď pri nich vybehnite ♥♥♥♥ schodmi a naľavo je vstup do kuchyne. Vojdite a vezmite nôž. Vráťte sa s nožom dolu do nákladného priestoru k autám. Vojdite k chodbám a nakuknite, aby v nej Holden nebol, keďže teraz vás spozná. Prebehnite chodbou a zabite ho nožom.
Dôkazy zlikvidujte rovnako, ako predtým. Odlákajte strážcu hasákom a zničte ich. Prezlečte sa za člena posádky a keďže zabijete Norfolka tak, ako je popísané vyššie, tak ani nemusíte k ostatným členom posádky. Vybehnite von, ako ste prišli, cez nákladný priestor a nalákajte ho mincami.

Pri piatej úrovni pridali časový limit 5 minút.
Ukončenie misie je hneď vedľa miesta, kde zabijete Norfolka. Tak len spravte všetko popísané vyššie efektne a bez chýb.

The Snorrason Ascension
Zabite plukovníka KGB Cilasa Netzkeho pištoľou v preoblečení za sovietskeho vojaka.
Bežte napravo a vezmite si páčidlo. Prelezte plot a ako je v popise návodu pri tejto misii, tak bežte po pravej strane parkoviska vpred, prelezte na konci plot a vlezte oknom dnu (vojaka povyše generátora môžete ignorovať). Z miestnosti s dvoma čo pozerajú vypnutú telku choďte do miestnosti nad ňou, do šatne. Tam je oblek mechanika, tak sa prezlečte.
Choďte ♥♥♥♥ do Jasperovej kancelárie. Počkajte si tam a keď pôjde Jasper preč a vojak, čo ho sprevádza, ho bude nasledovať, tak vojaka omráčte. Prezlečte sa za neho a telo schovajte do krabice na záchode. Tento vojak je Moses Butov a máte aj páčidlo na trezor.
Plukovník Cilas chodieva sem do kancelárie. Môžete ho zabiť tu a telo schovať do krabice na záchode. Neomračujte Jaspersa, lebo do krabice sa nevojdú tri telá. Alebo ak je na terase, tak ho môžete zabiť pri dverách, tam okolití vojaci nevidia a pri dverách je aj krabica na telá. Proste v uniforme vojaka vytiahnite svoju pištoľ a zastreľte ho.

Vlámte sa do trezoru a ukradnite dokumenty.
Druhá úroveň pridá trezor. Stačí postupovať ako vyššie, páčidlo máte, tak trezor, ktorý je v Jasperovej kancelárii, vypáčte.

Zabite Mosesa Butusova v preoblečení za leteckého mechanika.
Tretia úroveň pridáva túto akciu. Už v prvej časti to máte popísané, akurát miesto omráčenia Jasperovho ochrancu zabite. Vypáčte trezor a bežte za Cilasom, ktorý by mal byť na terase.

Štvrtá úroveň pridáva sťaženie. Každé telo musíte ukryť do 90 sekúnd.
Žiadny problém. Podľa návodu sa zbavíte len dvoch osôb a obe sú blízko krabíc.

Piata úroveň pridáva sťaženie. Ak niekoho omráčite, tak končíte.
Nič sa nedeje. Celý popis je robený tak, aby ste zložili prvý a potom druhý cieľ. Nikoho ďalšieho nepotrebujete.


Úspechy

The Result of Previous Training
Dokončite v prológu Freeform Training.

Cleared for Field Duty
Dokončite v prológu The Final Test.

Shhhh
Omráčte osobu. Získate hneď, keď zneškodníte a nezabijete prvú postavu.

Unseen Assassin
Zabite cieľ bez toho, aby vás niekto odhalil. Prosté, využite preoblečenia a nenechajte sa nachytať. Dá sa získať už vo Freeform Training.

Unexpected Guest
V časti Freeform Training sa prezlečte za pána Norfolka a zabite tak Kalvina Rittera.

Tools of the Trade
Zabite cieľ zastrelením, nehodou a výbuchom. Ak plníte výzvy, získate tento úspech už vo Freeform Training. Cieľ môžete proste zastreliť, keď sa skrývate v jeho kajute. Môžete mu tam nastražiť mínu pre výzvu „Vyplaťte tomu kaskadérovi prémiu!“ a môžete ho zabiť zhodením člnu, čo vyzerá ako nehoda pri výzve „Použiť len v prípadoch núdze“.

Training Escalated
Dokončite piatu úroveň Stupňovaného kontraktu v tréningovom zariadení.

Seizing the Opportunity
Dokončite v časti The Final Test aspoň jednu Príležitosť. Všetky štyri sú v návode.

K-36D
Zavraždite Jaspera Knighta sabotovaním vystreľovacieho kresla v stíhačke. Viď výzva „Letecký úspech“.

Defection Deterred
Zariaďte to tak, aby Jaspera Knighta zabil plukovník KGB. Viď výzva „Smrť v zastúpení“.

Security Defeated
Zariaďte veci tak, aby strážca našiel odhodenú zbraň a odniesol ju do hangáru. Proste pohoďte zbraň, napríklad v Jasperovej kancelárii, odkiaľ ju jeho ochranca zanesie do hangáru.

Chameleon
Preoblečte sa v časti „The Final Test“.

Silent Assassin
Dokončite „The Final Test“ tak, aby ste zabili len Jaspera Knighta, aby nenašli žiadne telo a aby ste pri tom neboli odhalený. Viď výzva „Tichý zabijak“.

The Creative Assassin
Dokončite tutoriál tvorenia kontraktov.

Contract Assassin
Splňte 10 kontraktov. Nerátajú sa „Featured contract“. Ak vás to nebaví, dajte si cez vyhľadávanie kontraktov prológ a 1 cieľ. Mnoho ľudí, čo testovalo tvorbu robenia kontraktov vyrobilo kontrakty, kde máte zabiť prvého strážcu hneď pri bráne. Spravte to a hneď pred bránou máte gombík na splnenie/ ukončenie misie. Takto to aj 10x spravíte pomerne rýchlo.

A NEW Profile
Dokončite jeden „Featured Contract“. Sú v samostatnej sekcii. Opäť, ak vás to nebaví, zvoľte si prológ, čo sú najkratšie. Stačí splniť jeden.

Top Of the Class
Nastavte v kontrakte najvyššie skóre. Ak sa nechcete trápiť, vytvorte si vlastný kontrakt. Opäť pre zjednodušenie v prológu a zabiť prvého strážcu pri bráne. Splňte svoj vlastný kontrakt, ale nechajte sa pri tom odhaliť, alebo zabite aj niekoho iného, aby ste nemali veľmi dobré skóre. Potom si spustite tento kontrakt znovu a prekonajte svoje vlastné skóre a získate úspech.
Paríž - Prehľad
Showstopper
Vaše ciele sú Dalia Margolisová a Viktor Novikov. Riadia organizáciu, ktorá využíva modelov a modelky na získavanie tajomstiev iných ľudí a tie potom predávajú.

1. Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Je choré, že dali sever naľavo. Už v tréningu sa mi to zle popisovalo a tu by som sa iba mýlil. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Kamery sú len na poschodí, na terase nad predvádzacou halou s mólom pre modely.
Ak vás zachytia, choďte do suterénu. Tam vedľa šatní je strážená miestnosť. Ako člen ochranky, či osobná stráž môžete dnu. Inak nie. Nahrávacie zariadenie je oproti dverám, tak môžete dnu a vymazať ho, alebo ak nemáte vhodný odev, tak ho môžete rozstreliť pištoľou s tlmičom z chodby.

Okolie sídla
Hneď napravo od začiatku je na severe malá záhrada. V prvom záseku pod sochou je olovená rúrka.
Pri záhradke je malé parkovisko. Pri ňom je záhradný domček. Vnútri je Francúzsky kľúč, propánová nádrž a za domčekom je olovená rúrka.

Vedľa je väčšie parkovisko. V strede, na múriku okolo stromu, je dokument „VIP zoznam aukcie IAGO“, kde sa dozviete, že klientom ich špinavostí je aj šejk. V rohu tohto parkoviska parkuje dodávka televízie PRX4. V jej otvorenom priestore sú šošovky kamery a kamera, do ktorej môžete umiestniť výbušninu.

Vedľa je ďalšia záhrada, v ktorej je socha jazdca na koni. Na terase je tu diskotéka. Sú tam dva poháre na otrávenie na jednom zo stolov. A na zemi pred prostredným schodiskom je elektrická predlžovačka, s ktorou sa môžete pohrať. Hneď vedľa je časť s jazierkom pred sochami levov. Tam rovno pri živom plote, ktorý oddeľuje jazierko od priestoru pod diskotékou, je šraubovák.

Vedľa je už severozápadný roh, priamo nad pľacom s vrtuľníkom. Tu je pri zábradlí na stole dokument „Plán ohňostroja“.
Vedľa je záhradný domček. Pri zábradlí pred sochami je o zábradlie opreté páčidlo. Pri zábradlí na opačnej strane, je na vozíčku sekera. V domčeku je kladivo a propánová nádrž.
Vedľa sú schody nadol, vedúce na mólo. Dvere môžete vypáčiť. Dolu je páčidlo a tehla.

Medzi prostrednými bránami pri múre záhrady je na vozíčku francúzsky kľúč.
Na terase pred vrtuľníkom sú naľavo poprikrývané stoly. Pri jednom z nich je na zemi minca.

Na juhozápadnej strane, pod terasou, vedľa stráženej záhrady, je záhradný domček. Vnútri je požiarna sekera, francúzsky kľúč a jed na krysy. Zvonku pri okne je na kábloch šraubovák. Oproti oknu je na krabiciach položený kuchynský nôž.
Vedľa je parkovisko, na ktorom parkujú kamióny. V prvom (od vrtuľníka) je francúzsky kľúč. Vedľa sú tri ďalšie pri sebe. V hornom je odev stylistu. V prostrednom je jed na krysy. V dolnom nič. Oproti nim, za modelkami a šatami je na krabici pri zelenine a sudoch šraubovák. Poniže na zemi pri susedných krabiciach je francúzsky kľúč.

Vedľa je ďalšie parkovisko. Pri schodoch do suterénu je na krabiciach páčidlo. O pár krabíc nižšie je na nich šraubovák. V kamióne oproti šraubováku je odev čašníka (palácový personál).
Pod oboma parkoviskami je záhrada. Vojdite do nej z východnej strane (od parkoviska, ktoré ešte nebolo v popise). V prvom výklenku pri vode je francúzsky kľúč a sekera. V druhom výklenku je nepoužiteľný ďalekohľad. Pri treťom výklenku je na krabiciach šraubovák a na vozíčku kladivo.
No a napokon je tu už len parkovisko a malá záhrada vedľa, rovno pri vstupnej oblasti. No tu nie je nič zaujímavé.

Strážená záhrada
Tam nie je nič zaujímavé. Môžete vypáčiť dvere, alebo z krajných častí preskočiť múr. No v záhrade naozaj nič nie je a potrebujete ju len na využitie Príležitosti Súkromné stretnutie a pár Výziev.

Prízemie
Nad vstupnou halou je hala, ktorá je ako darčekový obchod a jedáleň. Je tam obslužný pult, na ktorom je 2x minca, šraubovák a kamera na umiestnenie výbušniny. Za pultom pri plagáte Bonaparteho je bojová sekera.
Vedľa sú záchody. Na jednom je na umývadle pozvánka IAGO na aukciu. Oproti záchodom je malý sklad, v ktorom je olovená rúrka a nožnice.

Pod vstupnou halou je výstavná miestnosť. V nej je na východnej strane na krabici páčidlo, vo vitríne vedľa nej je bojová sekera a poniže páčidla vo vitríne pri lodi šabľa. Treba rozbiť sklo, aby ste ju mohli vziať. Pri miestnosti sú záchody. Jedným môžete dnu cez okno a tiež tam môžete upchať umývadlo. Oproti záchodom je malý sklad, v ktorom je francúzsky kľúč.

V južnej miestnosti majú šatňu modelky. Je tam suši a pohár šampanského na otrávenie. Na jednom z líčiacich stolov sú nožnice. Na severnej strane je naľavo odev stylistu a napravo vo vitríne šabľa a bojová sekera. Nad šatňami je s nimi spojená časť miestnosti, v ktorej je dioráma a na zemi pri nej minca.
Vedľa je predvádzacia sála. V zadnej časti pri návštevníkoch je hasiaci prístroj a požiarna sekera, ale je tam veľa ľudí. Vzadu, kde vychádzajú z móla modelky, je na krabici šraubovák a dokument „Program vystúpenia“.

Nad predvádzacou sálou je bar, kde postáva hromada ľudí. Za barovou stenou (nie za pultom) je na stole kuchynský nôž a na opačnej strane na stole suši na otrávenie.
V miestnosti za barovou sálou je kuchyňa. V nej je hasiaci prístroj, suši na otrávenie, kuchynský nôž, propánová nádoba a jed na krysy.
Potom sú tu už len záchody, schody do suterénu a zadná hala so schodmi na poschodie, v ktorej je akurát hasiaci prístroj.

Suterén
V juhozápadnom rohu je kuchyňa. V nej môžete poškodiť plynový sporák a otráviť jedlo. Tiež je tu hasiaci prístroj, sekáčik a kuchynský nôž. V miestnosti nad kuchyňou je sklad potravín, kde je francúzsky kľúč a dokument „recept na koktail“.
V strede sú na mape tri miestnosti. Tá naľavo má miestnosť nad aj pod sebou, kde nič moc nie je. Tá a aj tá napravo sú väčšie. V tej menšej medzi nimi je propánová nádoba, na polici pri dverách jed na krysy a na krabici v strede je Hlavný kľúč od sídla.
Na sude nad touto miestnosťou je páčidlo. V prostrednej miestnosti napravo je jedáleň pre personál. Môžete tam otráviť pohár, tanier a odpáliť plynový sporák.
Severovýchodne od tejto jedálne je šatňa personálu. Je tam páčidlo a voľný odev čašníka (Palácový personál). Juhovýchodne od tejto jedálne je bezpečnostná miestnosť, kde sa nahrávajú záznamy kamier. Na stole pri dverách je dokument „Evakuačný plán“. Okrem počítača na vymazanie záznamov sú tu nožnice, brokovnica (Bartoli 12G) a pištoľ (Bartoli 75R).
V chodbe úplne na konci na východnej strane je požiarna sekera a francúzsky kľúč.

Prvé poschodie
Na východnej strane je nad schodmi strážený apartmán (šejkova izba). V spálni napravo je pištoľ (Bartoli 75R), nožnice a v hlavnej miestnosti je otvárač na listy.
Pod schodmi je sklad (izba poniže schodov, nie dolu pod nimi). V ňom je busta a kladivo. V miestnosti za skladom je na stole 3x minca a na stole s lampou otvárač na listy. Na balkóne je rebrík vedúci na povalu.
V strede poschodia je terasa nad predvádzacou halou. Je tu požiarna sekera, pri technikoch je hasiaci prístroj a šraubovák. Pri technikoch na opačnej strane terasy je Ovládací detonátor ohňostroja.

Na južnej strane je temná jedáleň, kde je pri kozube pohrabáč, hasiaci prístroj a na stole policajný obušok.
Na západnej strane je knižnica, v ktorej je na stole busta a v krabici pri okne kladivo.
Na severnej strane je veľká miestnosť, kde je na stole otvárač na listy. Vedľa (západne) je menšia. Sú tu tabule s fotografiami a maliarsky stojan. Na stole pri okne je tu kľúč od motorového člna.

Druhé poschodie
Tu je pracovňa Margolisovej, sála s aukciou a pár priľahlých miestností. Šraubovák, otvárač na listy, nič, čo by ste nenašli aj inde.
Povala je zaujímavejšia. Na južnej strane, hneď pri vstupe je útočná puška (Fusil G2), na stole s počítačmi je diaľkovo ovládaná výbušnina a pištoľ. Celkovo je tu viacero zbraní, jed na krysy, ale aj veľa členov osobnej stráže.
V severozápadnom rohu povaly, na konci je posledná miestnosť prázdna. V strede miestnosti je plachtou prikrytá socha a na zemi pri nej kostým upírskeho mága.
Paríž - Prvý typ prejdenia
Využitie dvoch Príležitostí. Získate šikovné preoblečenie čašníka a pri Príležitosti vynikajúce preoblečenie modela, ktoré vás dostane takmer všade. Jedna príležitosť je na jeden cieľ, druhá na druhý.

Choďte naľavo na parkovisko. Pri bráne sa tam zhovára čašník s ochrankou. Po chvíli pôjde fajčiť medzi autá, tak ho tam omráčte a telo dajte do neďalekej krabice. Prezlečte sa za neho. Alebo preskočte plot naľavo od ochranky. Preplížte sa doľava do záhrady a povyše v prvom kamióne je odev čašníka.
Druhá možnosť je vojsť do vstupnej haly. Tam choďte naľavo a pod hlavným schodiskom sú dvere. Vojdite nimi na služobné schody a zbehnite do suterénu. Prvé dvere napravo v chodbe v suteréne vedú do šatne. Tam je voľný odev čašníka na lavičke.

Príležitosť: Drink, pre ktorý by sa umieralo
Výzvy:
Boxer s holým hánkami

Bare Knuckle Boxer; Nájdi recept na Novikov obľúbený koktail. +1000
Drink, pre ktorý by sa umieralo
A Drink To Die For; Namiešaj Viktorovi Novikovovi jeho obľúbený drink. +1000
Tesná osobná ochrana
Close Personal Protection; Vyraď osobného strážcu Viktora Novikova a nech ťa pri tom nik neodhalí. +1000
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000
Utopená krysa
Drowned Rat; Zavraždi Viktora Novikova utopením. +5000
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000
Finančník
Ciele: The Moneyman; zavraždi Viktora Novikova. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000


Choďte na severozápadný roh budovy. Vedľa terasy, na ktorej sa ľudia zabávajú, sú schody do suterénu. Tu sa zhovárajú dvaja čašníci o obľúbenom nápoji Viktora Novikova. Spomenú, že recept naň je v suteréne.
Vojdite do suterénu. Jeden z rozprávajúcich sa čašníkov vás môže spoznať. Vošiel dnu tiež, tak sa len prešmyknite poza neho. V severozápadnej miestnosti je nad kuchyňou sklad potravín. Tam je na stole položený recept na koktail, ktorý preštudujte „Boxer s holými hánkami“.
Vráťte sa ♥♥♥♥ a vojdite do miestnosti s barom, čo je veľká miestnosť na severe na prízemí. Za barom je kuchyňa, v ktorej je jed na krysy. Vezmite si ho. Pri dverách je tanier s jednohubkami, ktoré otrávte jedom. Potom choďte k baru. Tam sa na strane pri terase chopte pohára splývaním s prostredím a potom budete mať možnosť vyrobiť nápoj. Tak ho namiešajte. Keď bude hotový, tak ho otrávte jedom. „Drink, pre ktorý by sa umieralo“. Tým zároveň splníte aj príležitosť.

Do kuchyne vojde Viktor so svojím osobným strážcom. Ten si dá z jednohubiek a pôjde na záchod. Tam sa ho zbavte. Zabite ho a tým splníte výzvu „Tesná osobná ochrana“. Ak ho len omráčite, tak sa nezaráta. Alebo ak vás niekto predtým odhalil.
Viktor pôjde potom k baru. Ak tam čaká jeho obľúbený nápoj, tak sa napije. Príde mu zle, tak tiež pôjde na záchod. Uložte si pozíciu.
Zabite ho utopením. „Podrž mi vlasy“ a „Utopená krysa“, čo sa ráta ako zabitie nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“ a je teda po ňom „Finančník“,
Nahrajte si pozíciu a zabite Viktora strunou. „Muž od piana“.


Príležitosť: 15 sekúnd slávy
Výzvy:
Kačací pochod

Ducks In a Row; vezmi si program vystúpenia. +1000
15 sekúnd slávy
15 Seconds of Fame; prejdi sa po móle ako Helmut Kruger. +1000
Model v utajení
The Undercover Model; Prestroj sa za Helmuta Krugera, stretni sa s Daliou, zisti viac o operáciách IAGO. +2500
S tým si nerátala
More Than You Bargained For; Zavraždi Daliu Margolisovú počas stretnutia preoblečený za Helmuta Krugera. +5000
Na tvoje zdravie
To Your Very Good Health; Otrávte Daliu Margolisovú; +5000
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000
Osobný dotyk
Personal Touch; Zavraždite Daliu Margoliosvú a Viktora Novikova strunou. +5000
Organizátorka
Ciele: The Mastermind; zavraždi Daliu Margolis. +5000
Prepudrovať si nos
Powdering Her Nose; Zavraždi Daliu Margolisovú utopením. +5000
Novikovov osobný odvoz
Novikov´s Personal Ride; Unikni z paláca helikoptérou. +1000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000


Keď ich zabijete na záchode, prejdite popri bare vedľa do zákulisia predvádzacieho móla. Na krabici je tam dokument Program vystúpenia, ktorý si preštudujte, „Kačací pochod“. Teraz ho nepotrebujete, ale prečo nesplniť výzvu, keď ste už tu?
Prejdite cez šatňu s modelmi do chodby pod ňou (chodba pod vstupnou halou, zvonku druhé dvere, ak idete cez bránu so strážcami naľavo od vstupu s fontánou. Na parkovisku pozor na čašníčku, ktorá vás spozná, ak ako čašník idete blízko nej). V chodbe sa zhovára dvojica o modelovi. Slávny Helmut Kruger je tu a je vám podobný, tak sa vám to zobrazí ako Príležitosť 15 sekúnd slávy.
Za sídlom je na trávniku vrtuľník. Pri ňom, v rohu trávnatej plochy, fotí fotografka Helmuta. Chvíľu tam postojte a Helmut dostane SMSku. Nasledujte ho do parku. Nebuďte príliš blízko, keď telefonuje, inak sa na vás ohradí. Keď zastane, vypočujte si jeho telefonát a dozviete sa o jeho spojení s Daliou. Potom si zavolá ešte raz a chvíľu sa tu zdrží. Pozor na ochranku, ktorá sa prechádza pri živom plote. Omráčte Helmuta a telo ťahajte popri krytom zábradlí, cez ktoré vás, ani telo neuvidia. Povyše je krabica, tak do nej schovajte jeho telo a prezlečte sa za neho.
Nezabudnite si vziať jeho mobil, ktorý padol na zem tam, kde ste ho zložili. Tiež si skočte po jed na krysy pre výzvu.

Choďte do šatne modelov. Je to veľká miestnosť na juhu. Sadnite si na posledné kreslo v prvom rade stolíkov na mejkap. Vizážista vás namaľuje, aby ste vyzerali ako Helmut z plagátov. Prejdite do vedľajšej miestnosti, kde nastupujú modelky na mólo.
Prejdite sa sami po móle. „15 sekúnd slávy“. Potom použite jeho mobil a zavolajte Dalii. Povie vám, že sa stretnete, keď prejdete mólom. To ste už prešli (mohli ste jej volať aj skôr), tak choďte za ňou. Je na druhom poschodí. Príďe k nej a splníte Príležitosť „15 sekúnd slávy“. Posaďte sa a povie vám o práci v jej okruhu špehov. „Model v utajení“.
Na stole je Kyanid, ktorý má pre vás, aby ste ho mohli použiť v prípade potreby na akcii, na ktorú vás (ako Helmuta) posiela. Uložte si pozíciu. Dalii zazvoní telefón. Kým hovorí, vezmite jed a dajte jej ho do pohára. Keď dotelefonuje, tak si s vami ešte pripije. Smrteľne ju otrávite „Na tvoje zdravie“, „Bez chuti, bez stopy“ a tým je Dalia mŕtva „Organizátorka“ a vy ste ju zabili ako Helmut „S tým si nerátala“.
Nahrajte si pozíciu a dajte jej do pohára jed na krysy. Keď sa napije, príde jej zle a pôjde vracať na záchod. Choďte za ňou a utopte ju v mise „Prepudrovať si nos“.
Nahrajte si pozíciou a zabite ju strunou, keď bude telefonovať. Tým, že ste zabili strunou oboch, máte „Osobný dotyk“.

Teraz môžete preč. Miest na odchod je viac. V preoblečení za Helmuta Krugera môžete použiť vrtuľník na zadnej záhrade, tak ním ukončite misiu. Odchodom vrtuľníkom získavate „Novikovov osobný odvoz“. Ak vás nik nevidel, tak aj „Bez dôkazov“.
Paríž - Druhý typ prejdenia
Nadstavba na to, čo viete z prvého prejdenia. Okrem obleku čašníka a technika, získate oblek šejka, čo je po modelovi asi druhý najlepší s prístupom tiež takmer všade. Prvá príležitosť vás dostane k Dalii, druhá vám ju uľahčí zabiť. Tretia je na Viktora a získate pri nej aj oblek osobnej stráže.

Začnite s pakľúčom. Choďte naľavo k na parkovisko. Pri bráne sa tam zhovára čašník s ochrankou. Po chvíli pôjde fajčiť medzi autá, tak ho tam omráčte a telo dajte do neďalekej krabice. Prezlečte sa za neho. Alebo preskočte plot naľavo od ochranky. Preplížte sa doľava do záhrady a povyše v prvom kamióne je odev čašníka. Získajte odev čo najrýchlejšie.

Príležitosť: Čestný hosť
Výzvy:
Čestný hosť
Guest of Honor; Staň sa šejkom. +1000
Vaša výsosť
Your Excellency; vyhraj položku v aukcii IAGO prestrojený za šejka. +2500

Spred vstupu bežte na sever, na malé parkovisko, kde je žlté auto. Z neho vedľa naľavo na väčšie parkovisko. V strede, na múriku okolo stromu, je dokument „VIP zoznam aukcie IAGO“, kde sa dozviete, že klientom ich špinavostí je aj šejk.
Choďte dovnútra. Za prehliadacou halou s mólom pre modelov sú vzadu schody nahor (za dverami oproti dverám do šatní modelov). Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi a tam je technik. Zložte ho a prezlečte sa za neho. Telo môžete odniesť akurát úplne dolu schodmi, až do suterénu. Tam je skriňa pod schodmi. Ale vás to zdrží. Treba sa ponáhľať za šejkom. Telo technik objavia, len za istých okolností, či uvediem neskôr.
Vyjdite potom dverami nad schodmi (kde bol technik) na poschodie. Naľavo prejdite vnútornou terasou nad predvádzacou miestnosťou a choďte k šejkovej izbe. Tu na vnútornej terase sú kamery, môžete sa im vyhnúť cez bočné miestnosti (no môžete aj poblúdiť, nevedú priamo). Pred šejkovou izbou je strážca pri schodoch. Môžete sa schovať napravo za krabice a hodiť mu mincu, šraubovák, alebo niečo podobné, aby ste ho dostali od dverí. Preplížte sa poza neho dovnútra.
Alebo choďte do miestnosti vedľa (len prejdite vedľa dverí do izby šejka dverami na vnútornú terasu a tam hneď vedľa do izby s pianom). Tam nie je stráž, ale dvere do izby sú zamknuté. Vypáčte ich a vplížte sa za gauč pred vami. Sledujte šejka a keď sa dá (obvykle keď začne telefonovať pri záchode), tak sa preplížte na záchod.
Tam zapnite rádio a schovajte sa v skrini. Keď ho príde vypnúť, vylezte a zložte ho. Telo schovajte do skrine.
Šejk sa v izbe príliš dlho nezdržuje. Preto ak ste odpratávali telo technika, tak sa môže stať, že keď prídete k jeho izbe, tak akurát vyrazí na cestu na aukciu. Pôjde cez vnútornú terasu. Tu bývajú dvaja členovia ochranky, no prechádzajú sa a (obvykle) tu nebudú, keď pôjde. Tak aj tu stačí k nemu dobehnúť, zložiť ho a telo schovať do krabice (pôjde okolo krabice).
Či už ho zložíte na terase, alebo na záchode, prezlečte sa za neho. „Čestný hosť“.

Potom choďte na aukciu. Posaďte sa na šejkovu stoličku a keď sa začne dražiť, prihoďte si na ponúkanú položku („E“ keď sedíte). Tým získate „Vaša výsosť“, vyvolávač vám povie, že s vami chce hovoriť Dalia a tým splníte príležitosť „Čestný hosť“.

Príležitosť: Rýchla prestávka
Výzvy:
Kľúč k aukcii
The Key to the Auction; Nájdi súčiastku k laptopu Dalie Margolis. +1000
Rýchla prestávka
A Quick Break; Nabúraj sa do počítača Dalie Margolis a sabotuj aukciu. +2500
Trvalá prestávka
A Permanent Break; Donúť Daliu Margolis, aby si šla skontrolovať laptop a zavraždi ju zlomením väzu. +5000

Ako šejka vás Dalia pozvala na stretnutie. Choďte do bočnej miestnosti, kde si pohovoríte. Potom môžete odísť. Vyjdite na balkón jej pracovne. Tam telefonuje jej asistentka a povie, že celá aukcia je riadená prostredníctvom laptopu Dalie.
Choďte naspäť do kancelárie a prezrite laptop. Zistíte, že potrebujete chýbajúcu súčiastku. Tá je na povale. Môžete vojsť priamo dverami na povalu. Len vojdite južnými dverami na povalu (vedľa izby, kde Dalia prijme Helmuta). Tam sú stráže. Skrčte sa hneď pri dverách a vplížte sa za krabice naľavo. Súčiastka je v strede medzi strážcami. Keď pôjde ten, čo vidí vaším smerom nabok, pohovoriť si s kolegom, tak sa môžete vplížiť priamo po súčiastku, ostatní sú chrbtom k nej. Preplížte sa a vezmite ju „Kľúč k aukcii“.
Na stole s počítačmi je aj výbušnina na diaľkové ovládanie.
Ak vás aj teraz načapú, tak vás odvedú von, ak nebudete robiť problémy. Ale môžete sa aj stihnúť vyplížiť naspäť von.

Vráťte sa k počítaču, vložte súčiastku a poškodíte ho. Tým splníte Príležitosť „Rýchla prestávka“ aj „Rýchla prestávka“. Z poškodenia počítača je hotová Daliina asistentka a jeden člen osobnej stráže ju odvedie dolu. Práve tento pôjde cez vnútorné schodisko, pri ktorom ste nechali telo technika, ak ste ho neodpratali. Tak keď budete mať súčiastku, pred sabotovaním počítača môžete odbehnúť odpratať jeho telo do skrine dolu pod schodmi.
O chvíľu to príde skontrolovať Dalia. Postaví sa k stolu a začne kontrolovať počítač. Začnite ju škrtiť (Q) a zlomte jej väz (E), „Trvalá prestávka“. Môžete to stihnúť, než príde jej osobná stráž. Ak je už tu, môžete ho odlákať hodením niečoho.

Príležitosť: Súkromné stretnutie
Výzvy:
Súkromné stretnutie
A Private Meeting; Prezleč sa za osobného strážcu a stretni sa s Deckerom. +2500
Tajné stretnutie
A Secret Meeting; Odveď Deckera na jeho stretnutie s Viktorom Novikovom. +2500
Riziko fajčenia
Smoking Hazard; Zavraždite Viktora Novikova výbuchom plynovej lampy. +5000
Do Svidanja
Do Svedjana; Zariaďte Novikovovo stretnutie s Deckerom. Zabite Viktora Novikova výbuchom. +5000

Úplne po správnosti choďte na severovýchodné parkovisko (kde chce niekto vojsť na žltom aute) a vzadu pri limuzínach sa zhovárajú dvaja strážcovia o stretnutí Maxa Deckera s Viktorom Novikovom.

Choďte potom dolu na terasu na severe, kde je hromada ľudí. V rohu terasy (vedľa parkoviska, na ktorom je strom, kde ste vzali zoznam VIP aukcie, z ktorého ste sa dozvedeli o šejkovi) postáva Max Decker. Postavte sa pod zábradlie pri ňom, aby ste si vypočuli jeho telefonát. Má sa stretnúť s Novikovom, no ten zatiaľ nemá čas. Ale vraj po nich pošle člena osobnej stráže, aby ich odviedol na miesto stretnutia v záhrade.
Hra vás teraz (ak si aktivujete túto Príležitosť) smeruje ku konkrétnemu členovi osobnej stráže. Ten sa prechádza okolo záhradného domčeka neďaleko terasy s hosťami. Chodí aj poza domček, kde ho môžete zložiť a telo schovať dovnútra cez okno dnu a vnútri do krabice. Alebo choďte za ním, keď pôjde pozdĺž živého plota. Druhý pôjde za neho a tento sa otočí naspäť k domčeku. Zložte ho a tu pri živom plote je krabica (kam odporúčam schovať Krugera v predošlom type postupu).

Prezlečte sa za člena osobnej stráže a choďte za Deckerom. Oslovte ho a bude vás nasledovať. „Súkromné stretnutie“. Odveďte ho do záhrady. Cestou je okolo pár osobných strážcov, ktorí by vás spoznali, no priamou cestou do záhrady sa im vyhnete. V záhrade je tiež osobný strážca, čo vás spozná, no len si počkajte, kým prejde okolo altánku. Potom tam doveďte Deckera „Tajné stretnutie“. Počkajte chvíľu, Decker zavolá Novikova, ktorý tu samozrejme nie je a ten mu cez telefón potvrdí, že čoskoro príde. Tým ste splnili Príležitosť „Súkromné stretnutie“ .

Paríž - Druhý typ prejdenia 2
Máte výbušninu z povaly (viď popis súčiastky v obleku šejka), alebo si môžete navoliť výbušninu na začiatku do mŕtvej schránky a vziať si ju. Počkajte si, kým príde Viktor za Deckerom. Schovajte sa bokom za múrikom oproti zamknutej báne. Uložte si pozíciu.
Keď príde Viktor, tak streľte pištoľou s tlmičom do plynovej lampy pri ňom. Jej výbuch ho zabije „Riziko fajčenia“. Výbuch by sa mal rátať aj ako „Do Svedanja“. Ak náhodou nie, tak si nahrajte pozíciu a keď príde Viktor, tak tam hoďte výbušninu a odpáľte ju.

Do Seiny
In Seine; Strč Viktora Novikova do rieky. +5000
Spravte všetko to isté, čo predtým. V altánku je miesto, kde môžete splývať s prostredím, tak sa tam postavte a nik vás nespozná. Nechajte prebehnúť celé stretnutie. Neznámy zabil šéfa FSB, ktorý vyšetroval Viktora a na oplátku chcel všetky záznamy organizácie Viktora a Dalie. So zástupcom FSB, Maxom Deckerom sa po zabití šéfa Viktor dohodol, že od neho kúpi všetky záznamy z vyšetrovania, ktoré o ňom mali. Tu prebehne kúpa. Po stretnutí Viktorovi odľahne a pôjde sa nadýchať k rieke. Dokonca bez ochranky. Tak len choďte za ním a strčte ho do rieky.


Čln baróna Larina
Baron Larin´s Boat; unikni z paláca rýchlym člnom baróna Larina.
Vedľa šejkovej izby je izba s klavírom. Za ňou je o dve izby menšia s maliarskym stojanom (severozápadná izba). Na stole pri okne sú kľúče od člna. Ako šejk, alebo ochrankár môžete ľahko po kľúč a aj poza vrtuľník vonku na zadné mólo. Dolu kotví čln, ktorým ukončite misiu.
Paríž - Tretí typ prejdenia
Toto je využitie dvoch ďalších príležitostí, ktoré obe slúžia len na vyradenie Novikova. Takže na Daliu zvoľte jeden z predošlých prístupov. Z prvých dvoch prístupov sa tu už vyznáte, takže je to len zužitkovanie toho, čo viete.

Pre úvod si získajte odev šejka, alebo Helmuta Krugera, ako je popísané vyššie.

Príležitosť: Zhasnuté svetlá
Kačací pochod
Ducks In a Row; vezmi si program vystúpenia. +1000
Jedna malá chybička
One Little Mistake; Postaraj sa, aby Sebastianovi Satovi prišlo zle. +1000
Príprava pódia
Setting the Stage; Eliminuj Sebastiana Satoa a ukry jeho telo bez toho, aby ťa niekto odhalil. +1000
Zhasnuté svetlá
Lights Out; Preskúmaj rampu, dostaň sa na rampu. +2500
Borič šou
Vražda: The Showstopper; zavraždite Viktora Novikova svetlom.+5000
Bez slov
Speechless; Zavraždite Viktora Novikova strelnou zbraňou, keď bude na pódiu. +5000
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000

Vojdite na druhom poschodí na povalu. Vojdite južnými dverami na povalu (vedľa izby, kde Dalia prijme Helmuta). Keď prechádzajúci strážca pôjde doprava, tak prejdite poza neho. Druhý napravo stojí stále na mieste a pozerá do steny a ten naľavo pozerá do monitorov naľavo. Povyše nich sú dvaja ďalší strážcovia, ktorí sa zhovárajú. Kritizujú odfláknutú prácu na osvetlení, kde len hrozí, že reflektor niekoho rozmliaždi.

Toto vám začne príležitosť, ale môžete ju začať aj bez tejto informácie, hoci vás tak hra nebude potom smerovať. Uvažujete, či je Novikov náhradník hlavného dizajnéra Sata. Choďte dolu do predvádzacej sály. Za mólom je na krabici, popri ktorej vychádzajú modely z pódia, dokument Program vystúpenia, ktorý si preštudujte. Získate výzvu „Kačací pochod“, ak ste ju ešte nezískali. Program vám len potvrdí, že Novikov je Satov náhradník.

Teraz sa treba zbaviť Sata. Ten stojí na okraji šatní modelov, kde im robia mejkap a šaty. Za ním je dioráma. Na zemi pri nej je minca, tak si ju vezmite, ak nemáte inú. Zboku vhoďte mincu do mechaniky diorámy, čím ju spustíte. To Sata naštve a pôjde si dať víno.
Môžete mu tam predtým nasypať jed na krysy. Tým získate „Jedna malá chybička“. On sa vyvracia do koša a pôjde si odpočať vonku. Alebo si počkajte, keď sa napije šampanského, tak si pôjde pofajčiť. Pôjde rovno poza kulisy a popri krabici, kam nikto nevidí. Tak ho tam omráčte a telo strčte do krabice. Len ak ho zabijete a ukryjete telo, získate „Príprava pódia“. Ak ho omráčite, alebo vás niekto predtým odhalil, výzvu nesplníte.

Ak ste si ešte nevzali páčidlo, tak jedno je vo výstavnej miestnosti v susednej izbe pod šatňami na krabici. S páčidlom bežte naspäť ♥♥♥♥ na povalu. Toto je popis, aby ste boli v obraze celého diania. Ale kľudne môžete vziať páčidlo, prečítať si zoznam za mólom, vyradiť Sata a až potom ísť „po prvýkrát“ ♥♥♥♥ na povalu. V tom prípade sa preplížte vpred, vypočujte si dvoch strážcov, aby ste aktivovali Príležitosť a preplížte sa naspäť k dverám.
Na povale vylezte oknom hneď pri dverách. Tam rúčkujte po rímse doprava na kovovú konštrukciu v strede a vylezte na jej vrch. Tam sa postavte v strede k svetlu a čakajte, kým bude Viktor na pódiu pod vami. Uložte si pozíciu. Keď vyjde na pódium, splníte Príležitosť „Zhasnuté svetlá“ a aj výzvu „Zhasnuté svetlá“.
Páčidlom uvoľnite reflektor a ten ho zabije. „Borič šou“. Zabije to aj hromadu civilistov, lebo zhodíte všetky lustre dole pod vás.

Nahrajte si pozíciu, keď máte pripravené všetko na jeho príchod. Vráťte sa z konštrukcie naspäť a choďte na terasu nad predvádzacou sálou. Tam si počkajte, kým príde Viktor na mólo a keď začne vpredu hovoriť. Vtedy vytiahnite pištoľ s tlmičom a zastreľte ho z balkóna. Len pozor na dvojicu strážcov, čo chodia dookola, ale ak nie sú priamo pri vás, tak si vás nik nevšimne. Keď ho zastrelíte počas jeho reči, máte aj „Bez slov“. Trafte ho do hlavy, čo by nemal byť problém a získate aj „Priama strela“.

Príležitosť: Vzácny záber
Vzácny záber
A Rare Scoop; Nájdi šošovky do kamery a daj ich blogerke. +1000
Fotobomba
Photobomb; Zabezpeč interview s Viktorom Novikovom, ukry do kamery výbušninu a zavraždi Viktora. +5000

Choďte do severovýchodnej miestnosti na prízemí. Prázdna hala s obchodom so suvenírmi a jedálenskou časťou. Je tu akurát módna blogerka, ktorá telefonuje, že sa jej pokazili šošovky na kamere a má robiť rozhovor s Viktorom Novikovom.
Potrebujete diaľkovo ovládanú výbušninu. Ak ste na vysokej úrovni, tak si môžete navoliť, že s ňou začnete ako so štartovnou výbavou. Ak nie ste, choďte na povalu. Odporúčal som získať na začiatku preoblečenie za šejka, či Helmuta. Obaja majú voľný prístup po dome. Na povale nie, ale k nej sa ľahko dostanú.
Len vojdite južnými dverami na povalu (vedľa izby, kde Dalia prijme Helmuta) a kryte sa za doskami. Keď prechádzajúci strážca pôjde doprava, tak prejdite poza neho. Druhý napravo stojí stále na mieste a pozerá do steny a ten naľavo pozerá do monitorov naľavo. Preplížte sa medzi nich a na stole s monitormi si vezmite výbušninu.

Vráťte sa dolu a na parkovisku rovno pri reportérke je dodávka televízie (PRX4). Môžete vypáčiť dvere z haly s blogerkou, alebo ísť z vedľajšej miestnosti. Keď nebude reportér pri dodávke, tak si z jej otvoreného priestoru vezmite šošovku.
Vráťte sa do haly a vložte výbušninu do kamery na pulte za blogerkou. Potom ju oslovte a dajte jej šošovky „Vzácny záber“.
Potom len nasledujte blogerku. Pôjdu ku schodom vo vstupnej hale, kde povie ochranke, že je pripravená. Potom vyjde von k fontáne čakať na Novikova. Tým je Príležitosť „Vzácny záber“ splnená.
Už si len počkajte, kým k nej príde Viktor a odpáľte jej kameru diaľkovým ovládaním. „Fotobomba“. Môžete počkať, kým si pôjde blogerka skontrolovať mobil, odstúpi a bomba zabije iba Viktora.

Do katakomb
On To the Catacombs; unikni z paláca cez suterén.
Len odíďte cez suterén. Väčšina preoblečení vám umožní pohybovať sa tam voľne. Stačí ísť na schody za predvádzacou sálou, zbehnúť nimi dolu do kuchyne a za skladom s potravinami je vstup do katakomb. Alebo si môžete nechať túto výzvu, keď budete plniť „Tichá zem“, obe sú o tom istom, len „Tichá Zem“ vyžaduje konkrétny odev.
Ako vojdete spod schodov, tak bežte doľava a kuchár vás nestihne zaregistrovať. Tam len prejdite do miestnosti východom. Stačí sa k nemu preplížiť. Tam vás niekto vidí, ale keď hneď aktivujete odchod, ukončíte misiu skôr, než vás odhalí.
Paríž - Štvrtý typ prejdenia
Zužitkovanie poslednej Príležitosti a možnosť zabiť oboch naraz. Nechajte si doručiť ostreľovaciu pušku do záhradného domčeka.

Príležitosť: Hra s ohňom
Výzvy:
Hra s ohňom
Playing with Fire; Nájdi diaľkové ovládanie ohňostroja. +1000
Priskorý pozdrav
Salut Too Soon; Spusti ohňostroj skôr ako bolo plánované. +2500

Vezmite si preoblečenie a choďte na severozápad. Nad vrtuľníkom, je tam na rohu budovy záhradný domček. Na zábradlí nad riekou povyše domčeka je dokument „Program ohňostroja“, z ktorého sa dozviete o ohňostroji pre začatie Príležitosti.
Potom choďte na balkón na poschodí v dome, nad predvádzacou halou. Tam sú dvaja technici na stole, pri ktorých je ovládač ohňostroja, ktorý si vezmite „Hra s ohňom“. Stačí sa za nimi plížiť a vziať si ho, ale v mnohých oblekoch vám to prejde aj ak si vás všimnú. Potom ho stačí aktivovať a spustíte ohňostroj „Priskorý pozdrav“, čím splníte aj Príležitosť.
Ale ešte to nerobte a pripravte sa zbaviť sa ich. Uložte si pozíciu.

Maximálna rýchlosť
Terminal Velocity; Zhoď Daliu Margolis na Viktora Novikova. +5000
Prezlečte sa za šejka, alebo za Helmuta a choďte na druhé poschodie na aukciu. Aktivujte ohňostroj. Dalia sa pôjde pozrieť von na balkón a zapáli si cigaretu. Viktor pôjde dolu na terasu a zostane stáť na mieste. Po chvíli pôjde Dalia k zábradliu. Strčte ju dole a padne priamo na Viktora, čím ich vyradíte oboch.

Zlozvyky
Bad Habits; Zavraždi Daliu Margolisovú plynovou lampou. +5000
Prezlečte sa za šejka, alebo za Helmuta a choďte na druhé poschodie na aukciu. Na balkóne francúzskym kľúčom uvoľnite plynovú lampu. Aj v týchto super preoblečeniach budete podozrivý strážcovi, tak ho odlákajte hodením predmetu, alebo to proste risknite a rýchlo sa potom straťte. Spustite ohňostroj. Dalia si ho pôjde pozrieť na balkón a zapáli si pritom cigaretu. To odpáli uvoľnený plny a výbuch ju zabije.

Na dohľad
In Plain Sight; Spusti ohňostroj; zabi Daliu a Viktora v rozmedzí 10 sekúnd, nenechaj sa odhaliť. +5000
Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +2500
Na začiatku misie ste si nechali doručiť do záhradného domčeka ostreľovaciu pušku. Pri záhradnom domčeku je páčidlo a pod domčekom sú schody vedúce k mólu. Pod nimi vypáčte bránu (pakľúč, alebo páčidlo).
V záhradnom domčeku je v krabici ostreľovacia puška, ktorú ste si tam nechali. Môžete sa preplížiť dolu schodmi so zbraňou, ale najľahšie je dať si odev osobného strážcu. Tí môžu chodiť aj s veľkými zbraňami otvorene.
Zbehnite s puškou dolu na mólo a tam vylezte na čln. Je na ňom vysoký stožiar, tak vylezte ♥♥♥♥. Na ňom aktivujte ovládačom ohňostroj. Dalia aj Viktor sa naň prídu pozrieť. Dalia bude ♥♥♥♥ na balkóne, Viktor dolu na terase.
Jeden z nich príde skôr, ale vy si počkajte, kým budú von obaja. Oboch ich zastreľte ostreľovacou puškou. Ak po zabití prvého zabijete do 10 sekúnd aj druhého, máte aj „Na dohľad“. Zlezte dolu. Aj ak vás nevideli, aj tak sa sem nahrnie pár ochrankárov. Niektorí môžu prekuknúť vaše preoblečenie, tak čakajte vedľa brány, aby prešli popri vás a keď sa preženú, tak vybehnite ♥♥♥♥. Už len zvoľte odchod a po ukončení misie získate aj „Ostreľovačský zabijak“.


Príležitosť: Žiadna / Panika
Výzvy:
Pozor kam stúpaš
Watch Your Step; Aktivuj evakuáciu, zhoď luster na Viktora a Daliu zároveň. +5000
Ten chorý pád
That Sick Drop; Zavraždi Viktora Novikova lustrom. +5000
Postupujte ako pri „Drink, pre ktorý by sa umieralo“ a otrávte Viktorovho strážcu. Keď pôjde na záchod, tak ho omráčte, telo schovajte do skrine a prezlečte sa za neho. Vezmite si aj jeho telefón.
Choďte do suterénu, do bezpečnostnej miestnosti, kde sú aj nahrávky z kamier. Na poličke pri stene je tam dokument „Evakuačný plán“, podľa ktorého zistíte, kam evakuujú Viktora a Daliu v prípade hrozby. No pokyn na evakuáciu môže vydať len Kurt Donovan, osobný strážca Viktora, ktorého šaty, aj telefón, máte vy.
Choďte na poschodie a do juhovýchodnej miestnosti. Použite telefón a vydajte pokyn na evakuáciu. Sem dovedú oboch. Viktor vás spozná, že nie ste jeho ochrankár, tak sa zatiaľ schovávajte za stolom. Keď budú obaja spolu, tak stoja pod lustrom. Jeho úchyt je len kúsok od stola, tak ho aktivujte a oboch ich zabijete naraz „Pozor kam stúpaš“ a zároveň aj „Ten chorý pád“.

Explózia bezpečnostnej miestnosti
Safe Room Explosion; Aktivuj evakuáciu, zavraždi Viktora aj Daliu výbuchom, keď budú v bezpečnostnej miestnosti. +5000
Postupujte úplne rovnako, ako je uvedené vyššie. Len majte aj diaľkovo ovládanú výbušninu. Buď z povaly (viď popisy vyššie), alebo zo začiatku, ak ste ju už sprístupnili bodmi. Umiestnite výbušninu na stôl s lampou a nožom na listy. Vyhláste evakuáciu a keď odvedú Viktora s Daliou do izby, tak len výbušninu odpáľte „Explózia bezpečnostnej miestnosti“.
Paríž - Tichý zabijak
Postup pre profíkov. Vezmite si len mincu a strunu.

Pozvánka na poschodie
An Invitation Upstairs; Nájdi pozvánku na aukciu IAGO. +1000
Som pozvaný
I´m Invited; Nájdi pozvánku na aukciu IAGO, ukáž pozvánku ochranke CICIDA. +2500
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000

Vojdite hlavným vchodom, prejdite vstupnou halou doprava do predvádzacej sály. Tam vojdite do chodby napravo a ešte raz doprava k záchodom. V prvom záchode je na umývadle pozvánka na aukciu „Pozvánka na poschodie“.
Vyjdite na terasu s hosťami a choďte vedľa do strážených dverí. Ukážte strážam pozvánku. Prejdite chodbou za nimi a strážam pri schodoch na poschodie ukážte tiež pozvánku. Až tu získate „Som pozvaný“. Vyjdite na poschodie. Tam vás prezrú, tak nemajte zbrane.
Vyjdite na druhé poschodie s aukciou, ale na tú nechoďte. Choďte do dverí naľavo, na povalu. Tam hneď vylezte oknom napravo pri vás. Prerúčkujte k susednému oknu a vlezte ním do kúpeľne. Pustenou vodou v umývadle nalákajte strážcu zo susednej miestnosti, zložte ho a telo schovajte do skrine.
Potom nechajte vodu tiecť. O chvíľu by mala do izby vstúpiť Dalia. Tiež ju sem naláka voda, tak ju zabite a strčte do skrine. Ak by šiel vodu skontrolovať jej ochrankár, nič sa nedeje. To ho chvíľu zdrží (zavrieť vodu, utrieť podlahu), tak sa len preplížte poza neho do izby a tam zabite Daliu a strčte do skrine v izbe.
Prípadne môžete hodiť do rohu miestnosti vedľa mincu a kým po ňu pôjde, zložte jej ochrankára a potom aj ju. V izbe je skriňa, kam ich môžete oboch strčiť.

Teraz choďte dolu na prízemie, do chodby, kde ste pri schodoch ukazovali pozvánku. Oproti sú ďalšie schody vedúce nahor z druhej strany. Naľavo pri nich sú dvere vedúce do zadnej chodby (za záchody pri šatniach a predvádzacej hale). Vojdite tam a hneď za sebou zatvorte. Nemáte tam čo robiť, ale zbadajú vás tak na sekundu, než za sebou zatvoríte.
Podíďte vpred. Tam sa zhovára strážca s modelkou. Len podíďte bližšie, aby ste aktivovali ich rozhovor a keď dohovoria, obaja odídu. Ona preč, on strážiť do dverí. Tu si len počkajte. Viktor skôr, či neskôr pôjde do šatní a do zákulisia.
Vy čakajte za rohom na mieste, kde sa zhováral strážca s modelkou. Poniže sú dvere vedúce ku schodom (tie vedú na poschodie, aj do suterénu). Popri týchto dverách pôjde Viktor s ochrankou. Čakajte za rohom a keď vojdú, hoďte mincu do chodby oproti vám. Viktor to začuje, otočí sa chrbtom k svojmu ochrankárovi a pošle ho to preveriť.
Keď ochrankár prejde popri vás, vyrazte k Viktorovi. Ten sa našťastie neotočí späť, takže je k vám chrbtom. Chyťte ho strunou, zabite a telo odtiahnite dverami a dolu schodmi do suterénu. Schovajte ho do skrine pod schodmi.

Už len treba preč. Môžete vojsť dverami tu dole do kuchyne a bežať doľava a už sa len priplížiť k východu do katakomb.
Paríž - Upírsky typ prejdenia
Toto je komplet pár Výziev. Ostatné výzvy môžete plniť rozlične. Tu ale všetky vyžadujú, aby ste ich splnili v kostýme upírskeho mága. Tu sa samozrejme predpokladá, že ste už prešli predošlé spôsoby a vyznáte sa dobre v prostredí.

Ako hmla
Like Mist; Zbav sa odhalenia tak, že sa staneš upírskym mágom. +5000
Temnota a krv
The Darkness and the Blood; Obleč si kostým upírskeho mága bez odhalenia. +1000
Len vojdite južnými dverami na povalu (vedľa izby, kde Dalia prijme Helmuta) a kryte sa za doskami. Keď prechádzajúci strážca pôjde doprava, tak prejdite poza neho. Druhý napravo stojí stále na mieste a pozerá do steny a ten naľavo pozerá do monitorov naľavo. Môžete sa plížiť, ale pre uľahčenie ho zložte a delo dajte do krabice pri okne. Samozrejme sa treba plížiť aj ďalej. Povyše sú dvaja naľavo (rozhovor pre Príležitosť „Vzácny záber“). Prejdite okolo nich.
Nad nimi pôjdete doľava, do severnej časti. Dvojicu povyše ignorujte. Preplížte sa spojovacou časťou do severného krídla. Tu sú ďalší. Prví dvaja pravidelne chodievajú obaja do okien. Vtedy vyrazte doprava.
Uložte si pozíciu. Vráťte sa a ukážte sa im, aby vás odhalili. Utekajte a bežte doprava na koniec od prázdnej miestnosti. Na zemi pod plachtou zakrytou sochou v strede je oblek, tak sa prezlečte za mága. Ak nedobehli priamo za vami a nevidia vás sa prezliekať, tak získate „Ako hmla“.
Nahrajte si pozíciu a len tam prejdite neodhalený a prezlečte sa za upírskeho mága. „Temnota a krv“.

Centrum pozornosti
Center of Attention; Zhoď na Daliu Margolis luster počas aukcie. +5000
Fantóm paláca
The Phantom of the Palace; Zavraždi cieľ lustrom v prestrojení za upírskeho mága. +2500
Teraz sa vráťte k dvojici, čo vykukuje z okien. Preplížte sa poza nich na koniec tejto časti (nevracajte sa, ako ste prišli). Na konci pri dverách vylezte von oknom. Prerúčkujte do susedného okna kúpeľne. V kúpeľni aktivujte budík a príde strážca z vedľajšej miestnosti. Zložte ho a telo schovajte do skrine.
Vojdite do susednej miestnosti (je to izba, kde sa s vami zhovára Dalia, keď prídete ako Helmut). Do haly s aukciou občas vojde aj Dalia, postaví sa pod luster. Len otvorte dvere a vidíte priamo na luster. Streľte do šnúry na lustri, ktorý spadne a zabije Daliu. „Centrum pozornosti“ je bežná výzva, nie upírska, ale načo sa s ňou namáhať osobitne? Podľa popisu ju máte zabiť na aukcii, ale zjavne stačí, keď je tam, nemusí rečniť, ani nič podobné. „Fantóm paláca“ vyžaduje zabiť lustrom cieľ, je jedno či ju, alebo Viktora, takže takto splníte obe. Schovajte sa v skrini na záchode, než prehrmí poplach.

Tento šokujúci trik
This Shocking Trick!; Zavraždi cieľ elektrinou v prestrojení za upírskeho mága. +2500
Potom vyjdite na chodbu. Tu ste všade v tomto obleku narušiteľ. Sú tu dvaja strážcovia a čašník. Keď pôjde strážca naľavo, môžete za ním a do dverí oproti. Môže si vás všimnúť čašník a niekto to pôjde preveriť, ale mali by ste to zvládnuť. Prípadne, keď je strážca pri tých dvoch, hoďte im tam nejaký predmet, nech sa obzrú a vy prejdite do dverí. Predmet mierte na obraz nad čašníkom.
Prejdete do miestnosti, kde je laptop riadiaci aukciu. Je tu Daliina asistentka. Môže vás vidieť, ale zložte ju a telo schovajte za stôl. Hoďte niečo na balkón, nech si to všimne strážca. Popôjde vpred, tak ho zložte (preto ste zložili asistentku, aby vás nevidela pri tomto). Môžete ho aj bez odlákavania, ak sa postavíte tesne k nemu.
Zboku vedie odkvap, po ktorom môžete úplne dolu. Ale tam je to stále zakázaná oblasť. Môžete sa spustiť dolu, hneď sa plížiť, vplížiť sa do dvier pri vás. Chodbou rovno k strážcovi, čo je chrbtom. Tam doprava k čašníkovi za mólom. Odlákať ho hlukom a už len prejsť popri bare do časti s hosťami. Alebo ak sa vám chce zdržiavať bezpečnejšou cestou, tak z terasy rúčkujte doľava. Tam dookola celej budovy až na ďalší odkvap v záhrade pri terase s hosťami. V záhrade je to stále zakázaná oblasť, ale tu sa stačí preplížiť okolo záhradného domčeka a do časti s hosťami, kde sa už môžete pohybovať voľne.

To celé preto, aby ste sa sem dostali v obleku. Pod terasou s hosťami si všimnite mláku, cez ktorú prechádza elektrický predlžovací kábel. Poniže je malá časť záhrady s umelým jazierkom. V rohu je tu na vozíčku šraubovák, tak si ho vezmite, ak nemáte iný. Oproti mláke stoji strážca, ktorý ju sleduje. Hoďte niečo za neho, aby sa na chvíľu otočil. Potom upravte kábel šraubovákom, aby začal iskriť. Nestojte pri tom v mláke.
Na múriku vypnite prívod elektriny. Záleží od toho, kde je Viktor, ale ak dlho čakáte, môže do mláky stúpiť civilista. Takmer tu nechodia, ale pri dlhom čakaní sa to stať môže.
Potom nájdite Viktora. Nemusíte za ním do neprístupných častí. Čakajte tu v bare. Skôr, či neskôr príde k pultu hľadať svoj obľúbený nápoj. Potom ho tu čaká pár rozhovorov. S hosťom pri bare, s reportérkou na terase a s Valériou naspäť v hale s barom. Potom pôjde von. Ak ste elektrinu vypli, tak vybehnite skôr než on a zapnite ju. Uložte si pre istotu pozíciu. Stalo sa mi, že prešiel, jemu sa nič nestalo a zabilo to ochrankára za ním. Ale vo väčšine prípadov prejde priamo cez mláku Viktor a zabije ho to „Tento šokujúci trik!“.
Paríž - Upírsky typ prejdenia 2
A môj ďalší trik!
For My Next Trick!; Zavraždi cieľ výbuchom suda s olejom v preoblečení za uprískeho mága. Vražda musí prebehnúť kým trvá ohňostroj. +2500
Nahrajte si pozíciu, alebo postupujte odznova rovnako a dostaňte sa v kostýme upírskeho mága dolu na prízemie a na terasu (pod ktorou ste mohli Viktora zabiť elektrinou). Choďte povyše k záhradnému domu (nie popri ochranke, ale poniže cez zábradlie v živom plote) a tam zložte ochrankára, čo chodí poza dom. Prezlečte sa za neho a telo schovajte cez okno do domu a vnútri do krabice. Je to zakázané územie, ale presne takto ste to robili, keď ste potrebovali jeho oblek pre Deckera (Súkromné stretnutie), takže poznáte postup.

Teraz choďte k záchodom, ktoré sú za predvádzacím mólom (pri kuchyni za barom). Tu si musíte spraviť priestor. Pri pánskom záchode sa vonku opiera čašník. Hoďte v záchode na zem mincu, alebo upchajte umývadlo. Keď to príde preveriť, tak ho omráčte a telo schovajte do skrine.
Za rohom pod dámskymi záchodmi postáva modelka. Nalákajte ju do záchodu tiež mincou, alebo pustenou vodou. Keď príde dnu, omráčte ju a telo schovajte do kuchyne.
Teraz dostaňte na záchod Novikova. Sledujte, kde je. Podľa toho, koľko času prešlo. Občas zachádza aj do zadnej haly. Keď pôjde po chodbe (kde ste odpratali modelku), tak môžete zložiť jeho strážcu a potom aj jeho. Alebo ak stále tečie voda na dámskych záchodoch, môže ju ísť zastaviť a tak ho dostaňte tam. Alebo sa prezlečte za čašníka, (ktorého ste zložili na záchode) a choďte mu namiešať jeho obľúbený drink, do ktorého dajte jed na krysy (viď popis „Drink, pre ktorý by sa umieralo“). Tam môžete otráviť aj strážcu a dostať ho prvého. Ak ho neotrávite, tak strážca bude čakať pre záchodom. Môžete ho tesne zboku omráčiť, alebo mu hoďte do hlavy tupý predmet (kladivo, hasiaci prístroj), alebo ho odlákajte mincou.
Nezabíjajte ho samozrejme. A ani ho nepchajte do skrine. Nechajte pekne Novikova na zemi. Z druhej strany záchodov choďte ♥♥♥♥ schodmi na poschodie a na balkón nad predvádzacou halou. Hneď naľavo (z tejto strany, z ktorej ste prišli) sú dvaja technici a na pulte pri nich je ovládač ohňostroja. Vezmite si ho.

Tým máte pripravené takmer všetko. Len si treba spraviť priestor na dvore. Vráťte sa dole a na konci chodby pri záchodoch (v ktorých čaká Viktor) je na juhu malý dvor. Na ňom je sud s olejom. Musíte sa tu zbaviť svedkov.
Pri sude s olejom je záhradný domček. Poza domček občas zachádza dvojica strážcov, ktorí sa prechádzajú popri stráženej záhrade, tak pracujte, keď tu nie sú. Pri okne domčeka je strážca. Stiahnite ho dnu cez okno (ak je táto funkcia dostupná), alebo hoďte dovnútra predmet. Keď to pôjde skontrolovať, omráčte ho a telo schovajte do kontajnera pri domčeku.
Poniže dvora je malá záhradka, pri ktorej stojí ochrankár. Napravo od neho je vstup do záhradky k soche uprostred. Hoďte predmet tam do vstupu. Keď to príde skontrolovať, tak ho omráčte. Ak ho omráčite ďalej od múrika, v záhrade, alebo ešte pred ňou, môžu si to všimnúť dvaja, čo stoja poniže záhradky. Jeho telo odneste do kontajnera pri záhradnom domčeku. Tam pozor na dvojicu, ako predtým.
Zostali dvaja čašníci pri dverách. Schovajte sa za auto pred nimi, aby vás nevideli hádzať a hoďte niečo na schody pod nimi. Jeden to pôjde dolu skontrolovať. Tomu, čo zostal ♥♥♥♥, hoďte do hlavy tupý predmet (francúzsky kľúč je v záhradnom domčeku). Ak máte aj ďalší predmet, môžete hodiť po tom druhom. Alebo len zbehnite dolu schodmi za ním a vyraďte ho ručne. Telá oboch schovajte do krabice v miestnosti hneď za dverami tu pod schodmi.

Teraz to tu máte prázdne. Pozor len na tú dvojicu, čo chodí ♥♥♥♥ – dolu pri stráženej záhrade. Vezmite Viktorovo telo zo záchodu a odtiahnite ho von k sudu. Preto ste vyradili čašníka pri záchodoch, aj modelku v chodbe. Vytiahnite jeho telo von a umiestnite ho k sudu. Bodnite do suda šraubovákom (jeden je aj tu pri záhradnom domčeku).
Potom ovládačom z balkóna spustite ohňostroj. Počas ohňostroja streľte z pištole s tlmičom do rozliateho oleja pri sude.

Majster čepelí
Blademaster; Zavraždi cieľ šabľou v preoblečení za upírskeho mága. +2500
Tu to treba skombinovať s predošlými postupmi. Šable sú vo výstavnej miestnosti na prízemí a aj v miestnosti, kde robia mejkap modelom. Získajte preoblečenie osobného strážcu, tí môžu pobehovať po pozemku aj s veľkými zbraňami.
Ak idete zabiť Viktora, tak si zaneste meč na záchod. Tu môžete postupovať ako pri „A môj ďalší trik!“, takže sa dostaňte v kostýme dolu. Vyprázdnite si chodbu a zložte ochrankára a šabľou Viktora.
Najľahšie je to tak ako pri „Drink, pre ktorý by sa umieralo“. Zbaviť sa otráveným suši osobného strážcu a potom otráviť Viktora, prezliecť sa z čašníka späť za mága, čakať na susednom záchode a keď príde zvracať, tak ho zabite šabľou.

Ak chcete zabiť Daliu, tak si zaneste šabľu ako ochrankár na poschodie na juhovýchodný balkón, kde je rebrík vedúci na povalu. Ako ochrankár nevyjdete po schodoch na tretie poschodie. Môžete teda loziť po rúrach a rúčkovať, ale takto je to ľahšie. V preoblečení vyjdite na povalu, vezmite si kostým mága, zlezte dolu po šabľu a vráťte sa ♥♥♥♥.
Ak máte kostým dolu (likvidovali ste Viktora), tak vyjdite v kostýme do baru, kam máte prístup. Tam prelezte cez živý plot k záhradnému domčeku. Tam na rohu hlavnej budovy vylezte po odkvape a rúčkujte dookola ku skladu. Vlezte do skladu a poza strážcu do miestnosti s rebríkom a šabľou. Vezmite ju a rovno vylezte na povalu.
Na povale sa preplížte k oknu vedľa kúpeľne Dalie. Prerúčkujte tam, ako pri „Fantóm paláca“. Ak ste spustili ohňostroj, ani sa nesnažte, Dalia bude stále na balkóne. Ale inak sa zbavte osobného strážcu v izbe (budíkom nalákať na záchod) a potom, keď tam vojde Dalia, omráčte jej ochrankára a než si to ona všimne, hoďte do nej šabľu.

Tichá zem
The Quiet Earth; Ukonči misiu odchodom cez katakomby v preoblečení za upírskeho mága.+1000
Majster Vampír (Mág)
Master Vampire (Magician); Dokonči všetky Výzvy Upírskeho Mága. +5000
Keď máte všetky výzvy, tak po zabití oboch cieľov choďte do suterénu. Ak ste na druhom poschodí, zlezte dole ako je popísané pri mágových výzvach. Ak ste na prvom poschodí, tak sa vám stačí dostať na balkón nad predvádzacou sálou. Tam sú len dvaja strážcovia, čo chodievajú dookola. Preplížte sa balkónom k vnútorným schodom, tie vedú rovno dolu do suterénu. Ak ste dole, tak sa len prešmyknite popri bare k záchodom a z druhej strany za nimi zlezte dolu schodmi do suterénu.
V suteréne pod schodmi vojdete do kuchyne. Preplížte sa poza kuchárov. Ak vám robia problém, môžete aspoň jedného nalákať von za dvere, omráčiť a telo schovať do skrine. Tu sa vám stačí preplížiť len doprava. Hneď vedľa kuchyne je sklad potravín a za ním už je východ. Tam ak si vás aj niekto všimne, stačí len ukončiť misiu, než vás odhalia.
Paríž - Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva Paríža sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

Zametanie podlahy
Mopping Floors; +1000
Začínate v kuchyni v suteréne v prestrojení za čašníka (Palácový personál).

Satov malý pomocníček
Sato´s Little Helper; +1000
Začínate v šatni modeliek v prestrojení za štylistu.

Technická podpora
Tech Support; +1000
Začínate na balkóne nad predvádzacou halou a ste v prestrojení za technika.

Spersonalizovávanie
Stuffing Up; +1000
Začínate v šatni v suteréne v preoblečení za kuchára.

Kazič osláv
Party Crasher; +1000
Začínate v palácovej záhrade. Pri terase s hosťami a Deckerom.

Výhodný bod
Advantage Point; +1000
Začínate na vrchole žeriavnej lode pri móle pod vrtuľníkom.

Posily na poslednú chvíľu
Last Minute Reinforcements; +1000
Začínate na povale.

Aukcia pána Riepera
Mr. Rieper´s Auction; +1000
Začínate priamo na aukcii na druhom poschodí.
Paríž - Ostatné výzvy a úspechy
Verejný hlásič
Vražda: Public Speaker; Zhoď na Viktora Novikova reproduktor. +5000
Začnite na balkóne ako technik. Skočte si dolu po páčidlo a vráťte sa ♥♥♥♥. Už len čakajte. Viktor pôjde do šatní modeliek za Satom, potom poza mólo k baru a z baru potom pôjde do haly popod reproduktor. Vám stačí čakať tu pri zábradlí vedľa reproduktora a keď sa k vám pohne Viktor, uvoľnite reprák páčidlom a ten ho pri páde zabije.

Knokautový frťan
Vražda: Knockout Punch; Zavraždi Viktora Novikova jedovatým koktailom. +5000
Postupuje opačne ako pri prvom pláne. Najprv sa prezlečte za Helmuta a choďte za Daliou. Zabite ju a vezmite si Kyanid, ktorý prichystala. Potom sa prezlečte za čašníka a ako pri „Drink, pre ktorý by sa umieralo“ namiešajte Viktorovi jeho obľúbený nápoj a dajte mu do neho jed od Dalie.

IAGO v práci
Objav: IAGO At Work; Dostaň sa na aukciu IAGO a vypočuj si Daliin príhovor. +1000
Nikdy som sa na aukciu vlastnými silami nedostal včas. Či už som šiel s pozvánkou zo záchodu, alebo či som prebehol domom a vyliezol po odkvape, vždy už aukcia prebiehala. Jedine keď si dáte začať misiu priamo v aukčnej sieni (19 úroveň Parížskeho majstrovstva), tak už začínate na stoličke na aukcii. Dalia sa prihovorí kupujúcim a aukcia začne. A vy získate túto výzvu.

Piano Štyridsaťsedem
Piano Forty Seven; Vyraď niekoho pianom. +1000
Na prvom poschodí choďte do miestnosti vedľa šejkovho apartmánu. Je to úzka, dlhá miestnosť, v ktorej je len skriňa a piano (a bočné dvere do šejkovho apartmánu, ktoré radím vypáčiť pri postupe za šejka). Zhoďte veko piana a hluk privolá zamestnanca aukcie z vedľajšej miestnosti.

Býk v Čínskom obchode
Objav: Bull In a China Shop; +1000
Na prvom poschodí choďte do malého skladu nad schodmi (dvojité schody vo vstupnej hale, napravo nad nimi je šejkov apartmán, naľavo sklad). Tam si strážca obzerá vázu. Druhý sa zastaví mu povedať, že sa jej nemá dotýkať, no jeho fascinuje. Rozbite vázu. Skúsil som do nej hodiť kladivo, no nezabralo. Tak ju len rozstreľte pištoľou s tlmičom.

Pozor na to, čo si praješ
Objav: Careful What You Wish For; +1000
Hoďte mincu do fontány, pri ktorej bežne začínate, pred vstupom do paláca.


Záhadný pán Rieper
Objav: The Mysterious Mr. Rieper; Zúčastni sa aukcie IAGO ako pán Rieper. +2500
Prestávka z aukcie
Vražda: A Break From the Auction; Nech ťa Dalia privíta ako pána Riepera. Potom ju zavraždi pištoľou s tlmičom. +5000
Po začatí misie vojdite do paláca, napravo prejdite do predvádzacej haly a tam napravo k baru. Vyjdite von na terasu s ľuďmi. Choďte doľava. Pri živom plote je strážca, tak poniže prelezte kovový plot v chýbajúcej časti živého plota. Choďte naľavo k rohu paláca. Tam vylezte ♥♥♥♥ po odkvapovej rúre. ♥♥♥♥ vylezte na terasu pri izbe s aukciou.
Vojdite na aukciu a sadnite si na voľnú stoličku (môžete len na jednu, na druhú len ako šejk, stoličky sú chránené silovým poľom). Ak Dalia nie je vnútri, tak si len počkajte, kým príde. Sama príde zistiť kto ste a vy sa jej predstavíte ako Tobias Rieper „Záhadný pán Rieper“.
Prejdite dverami na chodbu a vyjdite von ku schodom. Vojdite dverami na povalu a hneď napravo vylezte von oknom. Prerúčkujte do susedného okna a ním vlezte do kúpeľne. Do izby vedľa chodieva Dalia. Niekedy vojde sama aj do kúpeľne. Prilákajte sem strážcu budíkom, zložte ho a telo strčte do skrine. Potom prilákajte takto aj Daliu a keď vojde, tak ju zabite. Alebo len vykuknite z dvier a zastreľte ju, ak vám ide len o výzvu „Prestávka z aukcie“.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Bez chuti, bez stopy sú všetky popísané pri prvom spôsobe prejdenia misie. Priama strela vyžaduje len zabiť cieľ strelou do hlavy, čo môžete spraviť kedykoľvek.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Paríži.
 • Palácový personál (Palace Staff): Čašník, tých je pár voľných a ľahko prístupných, v prvom a druhom popise prejdenia.
 • Technik (Tech Crew): Jedného spomínam pri popise „Čestný hosť“.
 • Osobná stráž (CICADA Bodyguard): Tak týchto využijete v návode častejšie, minimálne pri „Súkromné stretnutie“.
 • Šejk (Shejkh): Pri „Čestný hosť“.
 • Helmut Kruger: Pri „15 sekúnd slávy“.
 • Vampírí mág (Vampire Magician): Je mu v návode venovaná samostatná sekcia.
 • Personál aukcie (Auction Staff): V návode tiež nespomínam. Akurát pri Výzve „Piano Štyridsaťsedem“ jedného vyradíte pianom. Tak si dajte jeho šaty.
 • Štylista (Stylist): Pri návode ich nepoužívam. Ale pri popise je aj voľný odev štylistu.
 • Kuchár (Chef): Kuchári sú v suteréne. Stačí si jedného vylákať k skrini pod schodmi.
 • Bezpečnosť (Security Stuff): Týchto nikde v návode nespomínam, nikde ich nebolo treba. Ich odev je práve ten, čo mi chýbal. Jeden člen bezpečnosti stojí vo dverách pri múzejnej hale (kde sú šable, páčidlo, sekera, loď, atď). V miestnosti vedľa neho je skriňa a vysávač, ktorý zapnite. Príde pozrieť hluk, tak ho zložte a prezlečte sa.

Úspechy

When No One Else Dares
Dokončite misiu „Showstopper“.

The Showstopper
Zavraždite Viktora Novikova lustrami pri Príležitosti „Zhasnuté svetlá“.

Meetin the Rieper
Splňte Výzvu „Záhadný pán Rieper“.

So Many Ways To Stop the Show
Splňte všetky Príležitosti v Paríži. Všetky sú popísané v návode.

Well Prepared
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Paríži, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

City of Light
Dosiahnite Parížske majstrovstvo 20.

Paris Escalated
Dokončite piatu úroveň parížskeho kontraktu Stupňovania.
Holiday Hoarders
Toto je bonusová zábavka, ktorú vydali k Vianociam 2016. Do Paríža prichádzajú dvaja zlodeji, ktorí chcú ukradnúť vianočné predmety. Vy ich máte zabiť a k tomu máte aj päť výziev na splnenie.
Harry „Smokey“ Bagnato a Marv „Slick“ Gonif sú vaše ciele. Tí vás môžu udať strážam, ako bežní civilisti. Ale pritom sa tu plížia a kradnú veci, po ktoré prišli.

Santov malý pomocníček
Santa´s Little Helper; Ukradni 12 predmetov, ktoré chcú ukradnúť zlodeji. Ukradni ich skôr než oni a nezabi ciele predtým, než ich ukradneš.
Hou Hou Hou
Ho Ho Ho; Zavraždi oba ciele nehodou v preoblečení za Santu.
Ou, srnec
Oh, Deer; Zavraždi oba ciele výbuchom propánovej nádoby, keď odchádzajú s prázdnymi rukami.

Santov malý pomocníček je výzva, ktorej cieľom je ukradnúť 12 vianočných predmetov skôr, ako ich ukradnú zlodeji. Preto sa nezdržiavajte. Pri nacvičovaní tohto postupu sa zrejme raz, či dvakrát zaseknete, než sa plne zorientujete. Ale inak stačí ísť týmto štýlom bez zdržiavania a stihnete to. Sú tu aj dva veľké predmety (sekera a šabľa), ktoré neschováte pod šaty. Stačí ich vziať skôr než zlodeji a potom ich môžete proste odhodiť na zem.

Začnite ako čašník v kuchyni v pivnici. Vezmite z pultu za vami marhuľu (1/12). Potom choďte do jedálne personálu. Naľavo si vezmite kokosový orech (2/12). Z jedálne pôjde člen ochranky do bezpečnostnej miestnosti. Sledujte ho a pred miestnosťou, pri krabici ho ovaľte orechom. Telo schovajte do krabice a prezlečte sa za neho.
Streľte do nahrávacieho zariadenia. Za vami prejdite skladom (miestnosť hneď vedľa jedálne personálu) a tam je na krabici palácový kľúč od všetkých dvier. Z druhej strany skladu bežte doprava do šatne a v chodbe za šatňou napravo vybehnite schodmi na prízemie.

Na prízemí choďte najprv napravo do miestnosti s exponátmi. Tam je na podstavci s loďou (kúsok od vitríny so šabľami) delová guľa (3/12). Vráťte sa do vstupnej haly a choďte do miestnosti oproti (darčekový obchod s reportérkou v jedálenskej časti). Tam je naľavo pri dvoch mužoch pult s loďami. Pri lodiach je hračkársky tank (4/12).
Prebehnite z miestnosti vyššie, do miestnosti s barom, kde je hromada ľudí. Na stole s občerstvením je pred dverami sklenená alebo ľadová stena, na ktorej je bojová sekera (5/12), ktorú si vezmite. Ako ochrankár v pohode.
Prejdite popri bare a naľavo za predvádzacím mólom choďte k záchodom, pri ktorých čašník hľadí do mobilu. Za ním, za záchodmi je pri stene stojan so šatami, na ktorých je šuriken (6/12). Bežte doľava a zas doľava a ♥♥♥♥ vnútorným schodiskom na poschodie.

♥♥♥♥ choďte na balkón nad predvádzacou sálou. Pri dvoch technikoch naľavo si vezmite diaľkový ovládač ohňostroja (7/12). Tu sa už blíži jeden zo zlodejov a chce ovládač vziať. Ak tam nie je, už ho má a môžete začať znovu.
Vráťte sa popri dverách, ktorými ste vošli (schodmi) na chodbu, doprava a do prvých dvier naľavo. Tam je veľká hala, v ktorej je člen personálu aukcie. Pri okne je tu vianočný stromček a na krabici pri okne, vedľa stromčeka, je nôž na obriezku (8/12).

Vráťte sa cez chodbu na balkón. Naľavo sú technici, kde ste vzali ovládač. Vy prejdite do prvých dvier napravo. Vo vedľajšej miestnosti je pri krbe Santa. Vezmite si zo stola obušok a hoďte ho do hlavy Santovi a potom aj ochrankárovi, ktorý sa tu prechádza. Vezmite si od Santu Vianočné páčidlo a prezlečte sa za Santu.
Cez susednú miestnosť vybehnite na chodbu (nad vstupnou halou) a prejdite dverami oproti do miestnosti so skladom exponátov. Pozor na strážcu, už ste Santa. Preplížte sa poza neho do kancelárie a tam na balkóne vylezte napravo po rebríku ♥♥♥♥ na povalu.

Na prvom stole naľavo je nejaká veľká urna a pri nej malá busta kovboja (9/12). Prejdite dverami do hlavnej časti povaly. Naľavo pozor na dvoch osobných strážcov. Choďte rovno, prelezte stôl a za ním sa plížte doľava a tam je pri parohoch šabľa (10/12).
Poniže na stole s monitormi (oproti dverám von na chodbu) je busta (11/12). Tu pozor na chlapíka. Ak stojí pri krabiciach za vami (keď ste pri šabli) a pije kávu, tak sa preplížte poza neho a vezmite si bustu. Alebo ak je pri monitoroch, tak čakajte za krabicou povyše, kým pôjde piť kávu.
Preplížte sa naspäť vyššie k dvom strážcom (čo sa pri bežnej hre bavia o upevnení lustrov) a ponad nich zahnite doľava na opačnú stranu povaly. Nad nimi prelezte stôl a na konci sú ďalší dvaja strážci, ktorí občas chodievajú k oknám. Preplížte sa k hromade krabíc za nimi. Na krabiciach je teleskop, kladivo a pod teleskopom je mikrofón Branson MD-2 (12/12).

Máte všetky veci. Preplížte sa naspäť povalou do predošlej časti a doľava. Tam rebríkom naspäť dolu do kancelárie. Z nej zas prejdite cez sklad s exponátmi a tam zas pozor na strážcu. Na konci za miestnosťou je aj technik, čo spozná, že nie ste Santa. Môžete niečo hodiť bokom cez otvorené dvere, aby ste ho odlákali, alebo si len počkáte, kým sa pohne sám.
Odlákajte ho takto, vyjdite dverami a naľavo vylezte oknom. Tam len kúsok prerúčkujte doľava a spustite sa po odkvape dolu. Dolu vypáčte dvere vianočným páčidlom od pravého Santu, vojdite do pivnice a prejdite ňou tak ako predtým schodmi pri šatni naspäť ♥♥♥♥.

Keď ste tam, kde sa môžete voľne pohybovať, tak choďte na severnú stranu, kde sú hostia na terase. Pri terase je malé, umelé jazierko. Nad ním sú tri sochy levov a pod prostredným levom sú dve propánové nádrže. Tu si počkajte, kým prídu obaja lupiči. Prídu sa dohodnúť čo ďalej, keďže ste už všetko ukradli pred nimi. Postavia sa k nádržiam, tak dvakrát streľte do nádrží, aby vybuchli.
Výbuch ich oboch zabije „nehodou“ a splníte tým druhé dve Výzvy. Ale počkáte si. Trvalo to asi 7 minút, než prišli. Keď ich zabijete, už len opustite misiu hlavným vchodom.

Zlý 47
Bad 47; Trikrát spacifikuj Marva Gonfiho tehlou.
Svätý 47
St. 47; Dokonči všetky výzvy Tajného Santu.
Začnite misiu v utajení na aukcii. Vyjdite na balkón rovno oproti vyvolávačovi a naľavo rozbaľte balík. Sú tam tri tehly, ktoré si vezmite. Choďte dolu schodmi na prízemie, vyjdite naľavo chodbou a dverami na sever za budovu.
Napravo zbehnite dolu schodmi. Obvykle sú tu dvaja čašníci, ktorí sa bavia o obľúbenom nápoji Viktora, vášho cieľa z hlavnej misie. Teraz tu nie sú, tak môžete pokojne dnu do pivnice. Tu v miestnosti je Marv. Hoďte do neho tehlu, čo ho omráči.
Odtiahnite jeho telo k dverám pri jedálni personálu. Hoďte tam jeho páčidlo, alebo mincu, aby ste niekoho prilákali. Vy sa stiahnite späť do miestnosti. Príde stráž, preberie ho. Chvíľu je stráž v pohotovosti a pátra po neznámom útočníkovi. Keď sa upokojí, tak pôjde späť na svoje miesto a Marv sa vráti tam, kde bol predtým. Hoďte mu ďalšiu tehlu do hlavy.
Zopakujte celý postup, nalákajte stráž, ktorá ho zobudí. A potom mu už len hoďte do hlavy tehlu tretíkrát. Tým je výzva splnená a už dokončite misiu ako chcete.

Ak ste spravili aj predošlý popis, tak už máte všetky Výzvy Tajného Santu. Tým ste získali ako bonusový oblek „Oblek Santu“, ktorý si teraz môžete zvoliť kedy chcete.
Paríž - Stupňovanie
Vychádzam z predpokladu, že už máte majstrovstvo Paríža a tým pádom všetky výhody k dispzícii.

Videl Cataclysm

Prvá a druhá úroveň sú to isté, len v druhej môžete byť iba pri druhej máte sťaženie, že uniformu ochranky môžete mať len 1 minútu.

Začnite na povale, spustite sa rebríkom pri vás na balkón a tam zložte strážcu. Prezlečte sa za neho (pri druhej úrovni začne odpočet, ale to je v pohode) a vybehnite von dverami napravo ku schodom vo vstupnej hale. Bežte ponad schody doprava k šejkovmu apartmánu. Tam vojdite dverami na balkón a hneď druhými doprava do izby s pianom. Pozor na kamery na balkóne, jedna je nad dverami, ktorými vojdete. Na zemi vidíte drobné svetielka, to je priestor, kam kamera vidí, tak len počkajte, kým nie sú tam, kam idete.
V izbe naľavo je váš cieľ, Christophe Nightlinglam, personál aukcie. V izbe je aj technik. Počkajte si, kým vyjde na balkón (aj ak máte odpočet minúty, tak to stíhate) a zabite váš cieľ. Prezlečte sa za neho (aby ste zastavili odpočet). Potom omráčte technika, lebo by si všimol telo, keď by sa vracal z balkóna dnu. Už len odíďte preč.

Máte ďalší cieľ pri tretej úrovni.
Fabrice Sansouci je technik na chodbe nad schodmi, kadiaľ bežíte aj za predošlým cieľom. Po chvíli pôjde po chodbe a sadne si na stoličku pred skladom. Spustite sa z povaly po rebríku, zložte strážcu na balkóne a neprezliekajte sa. Choďte do skladu k váze a zložte aj tunajšieho strážcu.
Stále sa neprezliekajte. Choďte k horným dverám. K nim si sadne cieľ. Otvorte dvere a hoďte naľavo od nich (v miestnosti tu pri vás) mincu. Cez zavreté dvere ju niekedy nepočuje. Keď vidíte, že zaregistroval mincu a vstal, tak sa bežte prezliecť za strážcu pri váze. Vráťte sa a zabite cieľ.
Rýchlo bežte za druhým. Zabite ho ako predtým. Keď technik pôjde na balkón, zložte ho a rýchlo sa za neho prezlečte (mali by ste mať 5 až 8 sekúnd k dobru). Omráčte technika, nech nenájde telo a bežte preč.

Pri štvrtej úrovni sú sťažené podmienky.
Začnite ako predtým, zložte oboch ochrankárov pri vás. Na chodbe, kam si pôjde sadnúť Fabrice, je aj člen osobnej ochranky. Pri dverách máte hasiaci prístroj, tak ho hoďte vonku z dverí. Hneď, ako tam prídete, ešte než Fabrice príde k vám. Ochrankár pôjde skontrolovať prístroj. Otvorte zboku dvere a hoďte naľavo mincu. Obvykle to pôjde preveriť Fabrice, lebo ochrankár kontroluje hasiaci prístroj. V tom prípade super, zložte ho a telo trochu odtiahnite. Ak príde ochrankár, tiež ho zložte. Musíte odtiahnuť telo a tak asi nestihnete prilákať Fabriceho.
Prezlečte sa za technika (alebo osobnú stráž, ak ste nedostali cieľ, ale strážcu) a choďte do miestnosti s klavírom, čo je vedľa izby s vaším cieľom. Zhoďte vrch piana a váš cieľ to príde skontrolovať. Omráčte ho a telo zatiahnite za piano.
Potom sa vráťte do skladu. Ak ste nedostali Fabriceho predtým, tak ho nalákajte dnu teraz a omráčte. Prezlečte sa za ochranku. Zlomte väz cieľu tu v sklade, prebehnite k pianu, zlomte väz cieľu za pianom a prezlečte sa za neho a už len odíďte.

Pri piatej úrovni akosi zabudli, že eskalácia je stupňovanie toho, čo už je. Úplne zmenili ciele, aj podmienky. Máte zabiť dva nové ciele ako personál aukcie a nesmiete mať toto preoblečenie dlhšie, než 1 minútu.
Začnite ako technik na balkóne. Hneď bežte do dverí naľavo a tam pomedzi dvoch osobných strážcov ku schodom. Sem príde prvý cieľ, člen personálu aukcie, Eric Hébert. Pobudne tu len pár sekúnd a pôjde ♥♥♥♥, kam by ste museli zas zháňať nové preoblečenie, či inú cestu. Tak choďte hneď do dverí naľavo. Hoďte tam na zem mincu a váš cieľ to príde skontrolovať. Omráčte ho a odtiahnite do rohu za stôl.
Tu v hale so stolmi je ešte jeden člen personálu aukcie. Omráčte ho a telo schovajte do skrine. Prezlečte sa za personál aukcie a zabite omráčený cieľ. Potom sa vráťte rýchlo na balkón, kde ste začínali. Choďte po boku balkóna a vojdite do druhých dvier napravo (južne). Tam je hala s veľkým jedálenským stolom a ochrankárom. To je váš cieľ, Alain Rocheleau. Na stole je obušok, tak ho môžete vziať a hodiť do hlavy cieľu, aby ste si to urýchlili. Potom ho zabite a prezlečte sa za neho. Už len odíďte preč.
Ako člen ochranky choďte do suterénu a môžete rozstreliť nahrávací prístroj, lebo ste dosť behali po balkóne a zrejme vás zachytila kamera. A tu dole potom môžete cez katakomby preč a dosiahnete aj Tichý zabijak.

The Seeger Beguilement

Prvá a druhá úroveň sú rovnaké. Máte zabiť fotografa modelky a musí to vyzerať ako nehoda. Pri druhej úrovni nesmiete zabiť, ani omráčiť modelku Irinu Vladimírovú.
Hneď pri vstupných schodoch fotí modelku Olvan Shilingford. Čítal som, že keď do nich vrazíte, tak sa skôr pohnú preč, ale nefunguje to. Akurát sa stanem podozrivým a po chvíli ak nezmiznem, tak ma zatknú. Takže neviem ako urýchliť ich postup. Ak sa postavíte medzi fotografa a modelku, tak vás niekoľkokrát osloví, že zavadziate a pohnú sa, ale je to asi tak dlho, ako by ju fotil.
Takže si len musíte počkať. Potom ju bude fotiť v bočnej chodbe, potom na severnej terase a potom na tráve pod terasou. Tu je mláka, cez ktorú sa tiahne predlžovačka. Pri umelom jazierku kúsok od sochy je šraubovák. Vezmite si ho a poškoďte kábel v mláke (nestojte v mláke). Keď ju dofotí na terase, pôjde ako prvý cez mláku a zabije ho to.


Tretia a štvrtá úroveň sú rovnaké. Pri tretej úrovni prehliadnu mnohé stráže preoblečenia a odhalia vás aj bez preoblečenia. A pri štvrtej máte hacknúť počítač v suteréne, v miestnosti bezpečnosti.
Začnite ako kuchár v šatni. Pri tretej úrovni preskočte prvý odstavec.
V šatni vyjdite otvorenými, dvojkrídlymi dverami. Hneď za nimi streľte pištoľou s tlmičom do hasiaceho prístroja. Ten o pár sekúnd vybuchne. Schovajte pištoľ a bežte šatňou na opačnú stranu. Vyjdite dverami do dlhej chodby a bežte ňou dolu. Na konci je napravo bezpečnostná miestnosť. Z nej vybehnú traja strážcovia von, aby preverili výbuch hasiaceho prístroja. Vy teda vbehnite do prázdnej miestnosti a hacknite počítač, čo trvá 20 sekúnd.
Vráťte sa na chodbu a naspäť do šatne. Choďte do chodby, kde ste odstrelili hasiaci prístroj a do miestnosti napravo (s dlhým stolom a svietnikmi). Na konci sa za dverami zhovárajú dvaja čašníci. Jeden vás spozná, tak otvorte zboku dvere, aby vás nevidel a hoďte do miestnosti mincu, alebo hasiaci prístroj, ktorý je tu pri dverách (otvárate, aby to počul cez otvorené dvere). Pôjde to preveriť, tak ho omráčte a telo strčte do krabice.
Vyjdite schodmi ♥♥♥♥ pod terasu s hosťami. Vezmite si šraubovák, poškoďte kábel a len si počkajte, kým príde fotograf a zabije ho prúd. Vráťte sa dolu schodmi a vyjdite katakombami, čo máte najbližšie.

Pri piatej úrovni máte cieľ navyše. Vpredu sú aj blogerka Lindsey La Coeur. Nesmiete ju zabiť, ani omráčiť. Jej kameraman je Jay Smart, toho máte zabiť, aby to vyzeralo ako nehoda.
Postupujte rovnako ako predtým. Začnite ako kuchár, odstreľte hasiaci prístroj, obehnite si to a hacknite počítač. Vráťte sa do šatne, prejdite k čašníkom a jedného omráčte. Vezmite si hasiaci prístroj so sebou.
Vonku tiež spravte to, čo predtým. Vezmite skrutkovač, poškoďte kábel a to potom zabije Olvana. Vezmite si hasiaci prístroj a choďte na parkovisko nad terasou s hosťami. Tam je auto PRX4, z ktorého ste mohli brať šošovky pre Príležitosť v hlavnej hre. Blogerka a kameraman po čase prídu k autu.
Okolo sa prechádza jeden strážca, ktorý prekukne vaše preoblečenie, tak pozor na neho a schovajte sa za osobné auto pod dodávkou s kamerou. Keď prídu títo dvaja, postavia sa pred dodávku. Keď bude strážca preč, hoďte dozadu medzi autá mincu, alebo šraubovák a Jay to pôjde preveriť. Omráčte ho a odtiahnite za osobné auto. Položte k nemu hasiaci prístroj. Spoza druhého auta streľte do prístroja a výbuch ho zabije a ráta sa to ako nehoda. Už len zmiznite.
Paríž - Stupňovanie 2
The Adamoli Fascination

V prvej úrovni máte len zabiť štylistu.
Váš cieľ je štylista Chapin Leroy. Začnite na povale. Spustite sa dolu rebríkom, uspite ochranku na balkóne a prezlečte sa za neho. Zbehnite dolu na prízemie do vstupnej haly. Na južnej strane je hala s exponátmi. Rozbite sklo na vitríne s dvoma šabľami a jednu si vezmite. Ako člen ochranky s ňou môžete prejsť.
Prejdite vstupnou halou do miestnosti na severe, kde je darčekový obchod. Tu sa zhovára váš cieľ s kamošom. Hoďte k dverám oproti mincu a jeho kamoš to pôjde preveriť. Vy podíďte so šabľou k cieľu a zabite ho. Omráčte potom aj jeho kamoša, aby neobjavil telo, keď sa vráti.

V druhej úrovni pridali cieľ.
Novým cieľom je ochrankár Denis Léger. Začnite misiu so šperhákom a v záhrade pri záhradnej párty. Vybehnite na terasu s hosťami a prelezte zábradlie na parkovisko. To je strážené, ale nevadí. Schovajte sa za auto. Váš cieľ stráži prechod medzi parkoviskom a terasou s hosťami. Hoďte mu mincu k živému plotu a keď k nej pôjde, dobehnite k nemu a zabite ho. Prezlečte sa za neho a telo odtiahnite za auto.
Rovno tu na parkovisku vypáčte dvere do miestnosti s druhým cieľom. Zopakujte to, čo predtým. Choďte po šabľu, odlákajte druhého mincou, zabite cieľ, omráčte parťáka a preč.

Tretia úroveň pridá tretí cieľ.
Lothair Daoust je civilista, ktorý na začiatku fajčí pri umelom jazierku pri záhrade s hosťami. Takže začnite v záhrade. Prebehnite cez terasu do baru a do predvádzacej sály. Tam je naľavo na stene medzi dverami hasiaci prístroj. Vezmite si ho a zaneste ho k cieľu. Položte ho na zem, od schodov streľte do hasiaceho prístroja a výbuch ho zabije. Ráta sa to ako nehoda, takže objavenie tela nevadí.
Potom už len zabite druhé dva ciele rovnako, ako predtým.

Pri štvrtej úrovni musíte po zabití prvého cieľa dostať ďalší do 60 sekúnd.
Začnite v záhrade a bežte doprava k tomu, čo fajčí pri vode. Tam na neho vidia, tak čakajte, kým dofajčí. Pôjde ku schodom. Je tam fakt len pár metrov, čo je za múrikom, kam nik nevidí, tak ho omráčte. Potom choďte na terasu s oslavou, prelezte múrik, odlákajte ochrankára k živému plotu a omráčte ho. Telo odtiahnite k autu a prezlečte sa za neho.
Teraz zabite štylistu šabľou. Keď vyradíte jeho kolegu, bežte po hasiaci prístroj a s tým k fajčiarovi. Položte ho k nemu, schovajte sa za múrik povyše (aby na vás nevideli stráže od dverí) a streľte do prístroja, čo ho zabije. A už len utekajte k omráčenému ochrankárovi pri aute a zabite ho.

Piata úroveň pridáva míny k východom. Takže musíte nájsť deaktivátor mín.
Spravte to isté, čo predtým. Vráťte sa do haly so štylistom. Omráčte blogerku, čo telefonuje v rohu haly a odtiahnite k nej mŕtveho štylistu a aj jeho omráčeného kolegu. Po chvíli pôjde niekto halou a objavili by telá.
Teraz už len nájsť deaktivátor. Môžete tým prípadne začať a potom zabiť svoje ciele. Deaktivátor môže byť na dvoch miestach.
Jeden je v altánku v záhrade, kde môžete zariadiť stretnutie Viktora s Deckerom. Je jedno, čo máte na sebe, sú tam strážci, ktorí vás spoznajú. Vypáčte bočné dvere a preplížite sa pod altánok za strážcu, čo tam stojí. Okolo chodievajú dvaja strážci. Keď pôjdu čo najviac doľava, hoďte mincu do altánku a strážca podíde vpred. Vtedy ukradnite deaktivátor. Môžete ho omráčiť, ale nemáte tu kam schovať telo.
Druhé miesto, kde sa môže objaviť, je šejkova izba. Vziať ho odtiaľ je ľahšie, tak môžete takto aj začínať. Začnite ako technik na balkóne. Choďte do izby s pianom vedľa šejkovej. Vypáčte dvere do šejkovho apartmánu, v záchode zapnite rádio a keď to šejk príde preveriť, omráčte ho a prezlečte sa. Preplížte sa k stolu. Strážca pred jeho spálňou vás spozná. Hoďte do rohu mincu a keď sa strážca otočí, preplížte sa do spálne. Pod vankúšom na posteli je prístroj. Ak tam nie je, tak bude v záhrade. Môžete si reštartovať misiu, ak ho chcete mať tu.
Potom otvorte dvere a hoďte ku skrini mincu. Ten strážca, čo vás spozná, po ňu príde. Zatvorte, omráčte ho a telo dajte do skrine. Takto môžete pokojne vyjsť zo šejkovej izby a máte aj dobré preoblečenie. Akurát nezabudnite, že šabľu môže nosiť len ochranka a osobná stráž.

The Teague Temptation

V prvej úrovni máte zabiť cieľ pádom. V druhej pridajú ďalšie kamery. V tretej druhý cieľ. V štvrtej nesmiete nikoho omráčiť. V piatej úrovni nesmiete meniť oblek.
Tu je to jednoduché. Začnite na balkóne ako technik. Bežte hneď doprava. Tam sú dvaja ochrankári a jeden z nich je váš cieľ, Courtland Aupry. Hoďte pred nich mincu a vy bežte až k nim. (nie za nich, tam je už kamera). Začujú zvuk mince a jeden to pôjde preveriť. Váš cieľ zostane pri zábradlí a otočí sa k nemu naspäť, tak ho zhoďte dole a ráta sa to ako nehoda (ak náhodou vykročí váš cieľ, hodili ste mincu ďaleko a nezačul ju, ak vás začuje druhý ako cieľ strkáte dolu, tak ste začali príliš skoro, musí sa po mincu zohnúť). Aj ak vám to nevyjde, len dajte reštartovať misiu a skúšajte. Keď sa to naučíte, máte to doslova za pár sekúnd.
Potom len utečte dolu schodmi do suterénu a katakombami preč. Pri druhej úrovni pridali viac kamier, ale to vás nemusí trápiť.

Pri tretej úrovni je aj druhý cieľ, Benoit LaGarde. Je to ochrankár pri pulte, pri mieste, kde sami ako technik začínate. Len čo zhodíte váš cieľ, vojdite dverami do haly s veľkým jedálenským stolom. Vo vedľajšej izbe naľavo je na stole otvárač na listy.
Vezmite si ho a bežte k pultu, kde ste začali. Spoza krabíc rozstreľte kameru a bežte na záchod, kam šiel váš cieľ. Alebo choďte chodbou povedľa balkóna a nemusíte nič rozstreľovať. Len ho zabite a telo strčte do skrine.
V štvrtej úrovni nesmiete nikoho omráčiť, tak len zopakujte to isté, čo v tretej.
V piatej úrovni sa nesmiete prezliecť, ale začať môžete, ako chcete. Tak len zas zopakujte to, čo v tretej úrovni.

The Wetzel Determination

Máte zabiť cieľ nehodou.
Max Decker je váš cieľ. Poznáte ho z Príležitosti „Súkromné stretnutie“. Začnite v záhrade a bežte k jazierku. Tam si vezmite šraubovák. Potom choďte k záhradnému domčeku a vyraďte tam osobného strážcu a prezlečte sa za neho a telo schovajte do záhradného domčeka.
Vráťte sa k terase. Šraubovákom poškoďte elektrický kábel. Postavte sa pod zábradlie pri Maxovi a vypočujte si jeho telefonát s Viktorom. Potom ho oslovte, aby vás nasledoval na stretnutie.

Pri druhej úrovni máte zabite Deckera nehodou a Gwen akokoľvek.
Začnite na aukcii vo svojom obleku ♥♥♥♥ na poschodí. Vyjdite na chodbu a popri členovi personálu aukcie prejdite na povalu. Otvorte dvere a hoďte mincu na zem. Príde sem na povalu, tak ho zložte a prezlečte sa za neho.
Choďte dolu schodmi a prejdite k druhým schodom. Zbehnite nimi dolu a naľavo vojdite do chodby a von za dom na severnú stranu (napravo je terasa s hosťami pri bare). Tu vonku fajčí Gwen Dawsonová. Musíte k nej dobehnúť, aby sa pohla. Vie, že ste jej vrah, tak na vás čaká. Keď sa objavíte, zahasí cigaretu a pôjde ♥♥♥♥ na poschodie.
Vybehnite prvými schodmi ♥♥♥♥ a choďte do dverí oproti zábradliu schodov. Tam vyberte zbraň a namierte na luster. Ak pôjde popred vás strážca, tak si počkajte. Keď bude Gwen na schodoch, zostreľte luster a zabijete ju nehodou, takže nájdenie tela nevadí.
Deckera zabite ako predtým.
Paríž - Stupňovanie 3
Pri tretej úrovni musíte každé mŕtve telo schovať do 90 sekúnd.
Začnite ako čašník v suteréne. Vyjdite do zadnej chodby, pred ktorou vonku fajčí Gwen. Zavrite dvere (nechoďte ešte tak blízko, aby sa pohla). Počkajte, kým z chodby odíde chlapík, čo telefonuje. Pri záchodoch sa hrá s mobilom modelka. Tá si vás môže, aj nemusí všimnúť. Tak pre istotu pustite na záchode vodu a keď ju príde zastaviť, tak ju zložte. Stojí tu ochrankár, ktorý sleduje dvere. Omráčte ho a telo odneste do skrine na záchode. Vezmite si jeho pištoľ.
Potom dobehnite ku Gwen, aby sa pohla. Keď vojde, zavrite dvere a zabite ju. Jej telo odneste na záchod do skrine.

Potom vyjdite von dverami, ktorými vošla Gwen. Naľavo sa pri záhradnom domčeku prezlečte za osobnú stráž. Napravo od dverí zbehnite dolu schodmi. Tam sa dvaja čašníci rozprávajú o Viktorovom obľúbenom nápoji. Keď dohovoria, tak sa rozídu. Vojdite dnu za jedným, čo vojde do suterénu. Omráčte ho a strčte telo do krabice.
Potom choďte za Deckerom. Keď zavolá Viktorovi, povedzte mu, aby vás nasledoval. Keď pôjdete popri schodoch k jazierku, tak tam zhoďte na zem pištoľ. Sem na ňu nedovidia stráže pri dverách. Všimne si ju Deckerov ochrankár, tak ju vezme a pôjde odniesť. Decker vás ale ďalej nasleduje.
Tak odveďte Deckera dolu schodmi. Vbehnite prvý dnu a keď bude vstupovať, streľte do hasiaceho prístroja, ktorý je na stene pri dverách. Výbuch Deckera zabije ako nehoda. A vy rýchlo strčte jeho telo do krabice k čašníkovi, aby ste ho skryli podľa inštrukcií. Ste v suteréne a hneď napravo pri vás sú katakomby, tak nimi utečte preč.

Pri štvrtej úrovni pridajú kamery.
Začnite opäť ako čašník v suteréne. Len dobehnite k miestnosti bezpečnosti a streľte do nahrávacieho zariadenia. Tým sa nemusíte starať o kamery. Postupuje rovnako, ako predtým.

Pri piatej úrovni musíte do 2 minút vymazať záznam, ak vás zachytí kamera a všetky VIP váš spoznajú.
Tu treba celkovo zmeniť stratégiu, lebo Decker je VIP a tak ho nemôžete odviezť nikam, keď vás vždy spozná. Začnite v záhrade s diaľkovo ovládanou výbušninou.
Bežte k živému plotu, zhoďte výbušninu na zem. Bežte ♥♥♥♥ k parkovisku a odpáľte výbušninu. Decker akurát prichádza. Po výbuchu začne chvíľu panikáriť a schová sa. Jeho ochrankár aj strážca pri parkovisku pôjdu skontrolovať výbuch.
Tu je dôležitý práve tento začiatok. Ak sa Decker schová pod zábradlie už tu, v rámci záhrady, môžete rovno reštartovať. Ak sa schová k autám, fajn. Preplížte sa a schovajte sa za nejaké auto. Po chvíli Deckera opustí panika a vykročí k záhrade. Musíte čakať, lebo pri strome na parkovisku je aj ochrankár. Akurát, keď Deckera opustí panika, aj jeho opustí pohotovosť a pôjde preč (skôr by vás videl vyraďovať Deckera). Pobehnite za Deckerom a omráčte ho. Telo ťahajte dolu schodmi v rohu tu nad autami.

Keď zvládnete toto, to najťažšie je za vami. Všade je tu hromada kamier. Preto odporúčam nechať jeho telo zatiaľ pod schodmi. Vráťte sa ♥♥♥♥, schovajte za autá a keď sa vráti strážca k parkovisku, hoďte poniže neho k živému plotu mincu. Vyraďte ho tam a prezlečte sa za neho. Vojdite do suterénu, choďte k nahrávaciemu zariadeniu a rozstreľte ho.
Vráťte sa k telu Deckera. Vtiahnite ho do chodby. Tu v chodbe je krabica a naľavo sú jasne osvetlené schody. Pri nich je hasiaci prístroj. Položte ho k telu, odpáľte pištoľou a výbuch ho zabije „nehodou“. Rýchlo strčte telo do krabice a vypadnite, než vás tu nájde ochranka.

Keď sa upokoja, vráťte sa dolu a vojdite do šatne. Prezlečte sa za čašníka a zabite Gwen tak, ako v predošlých popisoch. Vyčistite chodbu, požeňte ju dnu, omráčte a odtiahnite na záchod. Cestou môže byť niekto v okolí, preto nech vám nebeží čas, ju zabite až na záchode. Schovajte telo do skrine a utečte preč.

The Kotti Paradigm

Máte zabiť Lizu McKenzieovú bojovou sekerou a nikoho nesmiete omráčiť a musíte mať svoj oblek 47.
Len vbehnite dnu do vstupnej haly a za ňou doprava. Tam sa Liza zhovára so šéfkou. Len do nich drgnite, aby ste ich prerušili. Liza pôjde na záchod. Pod záchodom je darčekový obchod a za pultom pri okne, pri vitríne s loďou je sekera. Keď zájde na záchod, vojdite do dverí a zabite ju sekerou.

Máte rovnako zabiť Lizu, aj šejka Salmana Al-Ghazaliho. Nesmiete preskakovať, rúčkovať, či sa niekam spúšťať.
Zabite Lizu rovnako, ako predtým. Začnite so šperhákom misiu. Po jej zabití sa vráťte do haly, kde ste vzali sekeru a vypáčte zadné dvere.
Naľavo sa preplížte dolu schodmi do suterénu. V chodbe napravo dverami do šatne. V šatni po pravej strane poza skrinky a do chodby otvorenými dverami. Tu vpred a do tretích dvier doľava, do vínnej pivnice.
Za ňou čakajte pri kuchyni. Keď sa kuchári dozhovárajú, jeden z nich odíde. Zatiaľ naľavo rozstreľte nahrávacie zariadenie. Potom sa po pravej strane preplížte za toho kuchára, čo tu zostal a dverami vyjdite ku schodom.
Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi. Na poschodí je technik. Čakajte o jedny schody nižšie a keď si čupne, tak vyjdite ♥♥♥♥ a dverami poza neho.

Na balkóne nad predvádzacou sálou chvíľou počkajte. Naľavo je ochrankár a technik. Po chvíli pôjde ochrankár fajčiť (musíte sa priblížiť, aby ste spustili ich rozhovor). Keď odíde, preplížte sa za technika. V rohu pozor na kameru, ak ste nerozstrelili dolu nahrávacie zariadenie. Pokračujte pravou stranou po balkóne. Pozor na dvoch strážcov, ktorí obchádzajú balkón. Nech sú pred vami. Keď sa pohnú, prejdite na koniec balkóna.
Ak ste rozstrelili kamery, môžete rovno bežať vpred (záleží od toho, kde sú tí dvaja, čo sa prechádzajú, ale ak ste rýchly, akurát by mali ísť doľava popri technikovi a ochrankárovi, čo pôjde fajčiť), preplížiť sa poza dvojicu na tejto strane (pomaly a potom za nimi rýchlym plížením, nech vás nezaregistrujú) a do dverí vedľa šejkovej izby.
Tam vojdite do dverí naľavo, do miestnosti s pianom. Vypáčte dvere na šejkovej izbe, preplížte sa naľavo do kúpeľne a rádiom nalákajte šejka dnu. Zabite ho sekerou a telo schovajte.

Ak ste sa zdržali, tak na šejka môžete naraziť už na balkóne. Schovajte sa pred ním za reproduktor pri zábradlí a keď prejde popri vás, zabite ho sekerou. Telo schovajte do krabice tu na balkóne. Nejde ani tak o to, že ste sa zdržali, ale o to, že musíte byť veľmi rýchly, aj keď sa plížite. Tu je najväčší problém celej tejto misie. Pretože ak nestihnete šejka a on odíde na poschodie, priamo sa tam nedostanete.

Tak či tak, prezlečte sa za neho a už môžete ľahko potom preč.

Pri tretej a zároveň poslednej úrovni pridali cieľ Hailey Brennanovú, Daliinu sekretárku. Taktiež pridali viacerým strážcom schopnosť vás odhaliť.
Prvých dvoch zabite rovnako ako predtým. Keď zabijete šejka, nechajte si v jeho kúpeľni sekeru, prezlečte sa za neho a vybehnite ♥♥♥♥ na aukciu. Pozor na stráže, ktoré prehliadnu vaše preoblečenie. Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi na južnej strane (kde má Dalia pracovňu) a vojdite na povalu. Spomeňte si na Príležitosť „Rýchla prestávka“. Spravte to, čo v nej. Vojdite na povalu, keď strážca pôjde doprava, preplížte sa vpred, vezmite súčiastku k počítaču a preplížte sa naspäť von.
Tu vonku sú dvaja strážci, ktorí vás spoznajú. Tak sa rýchlo preplížte oproti do miestnosti s laptopom. Môžete za nich hodiť mincu, aby ste to mali ľahšie. Poškoďte ho a vráťte sa von. Choďte naspäť dolu. Vezmite si sekeru a prezlečte sa naspäť do svojho obleku.
Preplížte sa späť po balkóne a poza technika dolu schodmi. Čakajte na schodoch poniže prízemia. Viete, že keď Hailey zbadá, že je laptop poškodený, spanikári. Strážca ju odvedie preč, aby mohla utiecť. Odvedie ju k člnu. Strážca ale ide dosť napred. Takže čakajte na schodoch. Najprv vyjde von strážca. O chvíľu nato pôjde Hailey. Zabite ju sekerou, keď bude vchádzať do dvier a stiahnite späť jej telo, aby ju neobjavili.
Potom už len utečte preč. Vybehnite do zadnej haly a napravo od schodov do chodby a von k terase s hosťami na severe. Cez ňu sa vráťte von a preč.
Paríž - Stupňovanie 4
The Kerner Disquiet

V prvej úrovni máte zabiť brokovnicou ochrankára.
Začnite misiu s brokovnicou uloženou pod schodmi v hlavnej hale. Vojdite dnu, choďte doľava a pod schody. Vezmite si brokovnicu a zbehnite dolu schodmi. Na chodbe je štylista, tak ho zložte a telo dajte do krabice.
Preplížte sa aj s brokovnicou cez šatňu. Za šatňou je naľavo jedáleň personálu, kde sedí Philippine Quiron. Hoďte oproti mincu. Začuje to a vyjde von. Omráčte ho a odtiahnite do vedľajšej miestnosti. Tam je krabica. Streľte ho brokovnicou a telo rýchlo schovajte do krabice a utečte naspäť cez šatňu.

V druhej úrovni máte ďalší cieľ, ktorý máte zabiť útočnou puškou.
Pod schody si nechajte umiestniť pušku a začnite ako kuchár v šatni. Vybehnite na chodbu a vyraďte štylistu. Naľavo od dverí máte hasák a na stene pri schodoch hasiaci prístroj. Vojdite do šatne. Mark Parker je chlap v trenkách, čo sa zhovára s dvoma čašníčkami. Preplížte sa za skrinky za nimi. Hoďte pred susedné skrinky hasiaci prístroj. Keď to Mark príde skontrolovať, hoďte do mu hlavy hasák. Čašníčky si nič nevšimnú. Vytiahnite jeho telo von. Zneste k nemu útočnú pušku.
Strážcu vylákajte ako predtým. Mincou a odtiahnite telo ku krabici v susednej miestnosti. Potom prejdite k miestnosti bezpečnosti. Pri dverách aktivujte poistky a vypnete im prúd. Jeden to pôjde von skontrolovať. Čakajte vedľa dverí a keď príde k poistkám, vyraďte ho a telo schovajte do krabice. Druhého vnútri vyraďte tiež (hoďte po ňom hasák, nemusíte sa toľko plížiť) a telo dajte do krabice.
Vezmite si z ich miestnosti brokovnicu a zaneste ju k ochrankárovi, ktorého ňou máte zabiť. Zabite ho a telo strčte do krabice. Vybehnite cez šatňu na chodbu k Markovi. Toho zabite útočnou puškou a telo strčte do krabice.

V tretej úrovni máte tretí cieľ, ktorý máte zabiť výbuchom.
Na začiatok si vezmite mínu. Spravte to isté, čo predtým, nastavte si Marka a pušku a Quirona a brokovnicu. Prezlečte sa za ochrankára a choďte do kuchyne. Vyjdite dverami oproti sporákom a nalákajte za ne kuchára. Omráčte ho a telo schovajte do skrine. To preto, aby ste ho náhodou nezabili. Druhý kuchár je váš cieľ.
Hoďte k nemu mínu, či diaľkovo ovládanú výbušninu. Ak nemáte, tak nastavte na sporákoch unikanie plynu a z bezpečnej vzdialenosti streľte do plynu. Výbuch ho zabije. Bežte k ochrankárovi. Prezlečte sa späť do kuchárskych šiat. Zabite ho brokovnicou, telo schovajte. Vybehnite cez šatňu na chodbu k Markovi. Toho zabite útočnou puškou a telo strčte do krabice.

V štvrtej úrovni sú navyše míny.
Na začiatok si vezmite výbušninu a miesto mince pakľúč. Začnite na povale. Zlezte dolu na balkón pod vás. Vyraďte tam ochrankára a prezlečte sa za neho. V izbe pri balkóne sú na stole tri mince. V rohu vypáčte skrinku na stene a vezmite si z nej deaktivátor mín.
Ten musíte mať v ruke, keď prechádzate cez míny, takže preklínate konzolové ovládanie a nemožnosť mať rýchlu klávesu pre predmety.
Choďte dolu do pivnice. Ste v uniforme ochranky, tak to máte ľahšie. Všetko pripravte ako predtým. Akurát štylista už prešiel do jedálne. Takže najprv pripravte Marka, ale teraz jeho telo neťahajte von, lebo nemáte ako držať detonátor. Odtiahnite ho len do chodby vedľa.
Tam hoďte mincu a keď pôjde von cieľ ochrankár, vbehnite dnu. Hasák hoďte do hlavy štylistovi, vezmite ho späť a hoďte ho do hlavy aj vášmu cieľu, čo šiel po mincu. Potom vyraďte aj technika, čo sedí v jedálni.
Vyraďte dvoch ochrankárov (jedného pri poistkách, keď ich vyradíte), druhého vnútri. Odneste k telu brokovnicu.
Ako ochrankár vyraďte kuchára nalákaním pod schody, druhého vedľa v kuchyni a tretieho pri sporáku, kde ho potom odpáľte.

V piatej úrovni máte na všetko päť minút.
Začnite ako kuchár v šatni. Hoďte mincu oproti ženám, k otvoreným dverám. Ak to pôjde preveriť žena, rovno sa reštartujte. Keď pôjde chlap v trenkách, utekajte do chodby pred vami po páčidlo. Vráťte sa a ovaľte ho. Odtiahnite telo do chodby ku dverám. Hoďte mincu oproti, aby ste vylákali druhý cieľ. Zatiaľ ale bežte späť, lebo vojde štylista. Ovaľte ho a telo strčte do skrinky. Bežte rýchlo naspäť, druhý cieľ je už pri minci, tak mu do hlavy hoďte páčidlo.
Obe telá odtiahnite vedľa ku krabici v prostrednej miestnosti.
Prostrednou miestnosťou môžete ísť aj bez deaktivátora mín. Prejdite ňou a vyraďte dvoch v bezpečnostnej miestnosti. Jedného pri poistkách, keď ich vypnete, druhému dnu hoďte do hlavy páčidlo. To si vezmite a vedľa brokovnice vypáčte páčidlom skrinku. V nej je deaktivátor mín.
Vezmite brokovnicu a odneste ju k telu. S deaktivátorom skočte po útočnú pušku nad schodmi. Vráťte sa dole do tej prostrednej miestnosti ku krabici. Zabite ich ako treba a telá strčte dnu.
Potom sa postarajte o kuchára a utečte katakombami, ktoré sú vedľa kuchyne. Nesmiete pochybiť ani v jednom kroku, aby ste to stíhali za tých päť minút.

The Hexagon Protocol

Máte zabiť osobného strážcu v preoblečení za člena ochranky.
Začnite na povale. Spustite sa dolu na balkón, vyraďte ochrankára a prezlečte sa za neho. Len choďte do záhrad. Popri živom plote pri záhradnom domčeku je Cédric Gendrom, váš cieľ. Len si ho tu vystriehnite a zložte. Telo schovajte do krabice pri živom plote, alebo do záhradného domu.

Pri druhej úrovni budú v záhrade míny.
Začnite s pakľúčom na povale. Spustite sa dolu na balkón, vyraďte ochrankára a prezlečte sa za neho. V miestnosti vypáčte skrinku na stene a vezmite si z nej deaktivátor. Potom len choďte do záhrady ako predtým. Majte deaktivátor v ruke, zabite cieľ a odtiahnite do úkrytu, len pozor, aby ste neťahali cez mínu.

Pri tretej úrovni pridávajú tretí cieľ.
Spravte to, čo predtým. Deaktivátor a likvidácia prvého cieľa. Váš druhý cieľ, Donatien Marleau, je pri vrtuľníku. Choďte pred vrtuľník, kde fotografka fotí Helmuta. Po chvíli odídu. Vy môžete ako ochrankár chodiť okolo, pokiaľ nie ste na trávniku. Keď odíde Helmut, aj fotografka, sledujte už len dvojicu strážcov, čo chodia okolo vrtuľníka. Keď prejdú popri dverách a vašom cieli, choďte k dverám, zastreľte cieľ a hneď nastúpte do vrtuľníka. Je to síce podraz, lebo telo musia nájsť, ale vy ukončíte misiu tak, že neboli objavené žiadne telá.

Pri štvrtej úrovni nesmiete použiť strelnú zbraň.
Prosté. Spravte všetko to, čo predtým. Keď vyjdete zo skladu na začiatku (z miestnosti kde ste vzali deaktivátor), tak je na krabici pri zábradlí šraubovák. Ale môžete vziať akúkoľvek vrhaciu zbraň, čo zabíja. Spravte všetko to, čo predtým a na konci pri vrtuľníku zabite cieľ ostrým predmetom a nastúpte.

Pri piatej úrovni máte utiecť člnom.
Začnite klasicky, prezlečte sa za ochrankára, vypáčte deaktivátor a vezmite si šraubovák. Prejdite cez balkón (pozor na kamery, môžete ich rozstreliť) do miestnosti na severozápade. V miestnosti s maliarskym stojanom sú na stole kľúče od člna.
Potom zopakujte to, čo predtým. Zabite prvý cieľ. Pri druhom si počkajte, kým sa stráže pohnú na pravej strane poza vrtuľník. Zabite druhý cieľ šraubovákom a utekajte dozadu dolu schodmi na mólo a utečte člnom.

The Perkins Dissaray

Máte narušiť aukciu.
Začnite na aukcii. Vyjdite do susednej miestnosti a na chodbu ku schodom. Oproti vojdite na povalu a hneď napravo vylezte von oknom. Prerúčkujte do susedného okna a vlezte do kúpeľne. Rádiom nalákajte dnu strážcu, zložte ho a telo dajte do skrine.
Prezlečte sa za neho, vyjdite von na chodbu ku schodom na tejto strane. Vojdite na povalu a ukradnite súčiastku do počítača ako pri Príležitosti Rýchla prestávka.
Keď máte súčiastku, vráťte sa na chodbu a choďte do miestnosti oproti, kde je laptop. Poškoďte počítač, vyjdite von a vráťte sa do aukčnej sály. Tam na balkón a dolu po potrubí a preč.
Paríž - Stupňovanie 5
Pri druhej úrovni máte zabiť Hailey Brennanovú v preoblečení za telesnú stráž.
Spravte to, čo predtým. Hailey je v miestnosti s počítačom, tak keď ste tam, tak ju zabite. Mincou odlákajte bokom strážcu, čo stojí na balkóne. Vytiahnite jej telo von a za roh na koniec balkóna. Potom poškoďte počítač a odíďte.

V tretej úrovni máte ďalší cieľ.
Spravte to, čo predtým. No keď idete prvýkrát na povalu, rovno môžete nalákať mincou člena personálu aukcie dnu. Stoji pri dverách na povalu. Vnútri ho omráčte a telo schovajte povyše do krabice. Potom zabite a odpracte Hailey, poškoďte počítač a v uniforme strážcu prejdite cez aukčnú sieň späť, na prvú časť povaly a tam sa prezlečte za personál aukcie.
Choďte dolu na severnú stranu. Na parkovisku vedľa terasy s hosťami je dodávka televízie PRX4. K nej príde kameraman a Lindsey La Cour, moderátorka. Odlákajte ju mincou k autám a zabite. Ak pôjde kameraman, tak ho proste omráčte a ju si podajte aj bez odlákavania. Telo nemáte kam schovať, tak ho len nechajte za autom. Pri akcii pozor na ochrankára, ktorý si sem občas príde zapáliť.

V štvrtej úrovni máte stráže, čo prehliadnu vaše preoblečenie.
Keď budete vychádzať z izby v preoblečení za telesnú stráž, tak dvaja strážcovia na chodbe vás spoznajú. Počkajte si pri dverách, kým nepôjde strážca od schodov k pultu s druhým strážcom a čašníkom. Potom poza nich na povalu a poza nich k laptopu.
Keď zabijete prvý cieľ a poškodíte laptop, tak cez aukčnú sálu naspäť k opačnej strane povaly, kde ste nechali omráčeného člena aukčného personálu. Tu vás nik nespozná. Keď sa prezlečiete, tak vás stráže vonku už spoznajú. Tak sa len rýchlo prešmyknite doprava na schody.
Tu môžete pokojne dolu schodmi, na severnú stranu k terase s hosťami a na parkovisko. Akurát na parkovisku vás spozná ochrankár, čo chodí fajčiť k autu. No pred tým sa musíte skrývať, tak, či tak, keď idete páchať zločin. Zabite moderátorku a potom sa len prešmyknite von. Tam vás už nik nespozná.

V piatej úrovni nesmiete nikoho omráčiť.
Začnite na povale a vezmite si jed. Choďte k dvojici pri vás a vezmite si hasiaci prístroj. Preskočte stôl a choďte k dvojici povyše. Pri nich je pri stoličke odev osobného strážcu. Položte hasiaci prístroj na zem a odlákajte ich dvoma mincami. Len aby sa postavil aj ten druhý zo stoličky, podišiel pár krokov a na chvíľu sa zameral inam. Preplížte sa, prezlečte sa a plížte sa späť. Vezmite si hasiaci prístroj a plížte sa doprava. Aj v obleku tu nemáte čo robiť.
Preplížte sa na druhú stranu. Cestou je na zemi minca. Tu je jedna dvojica, tak sa preplížte poza nich. Preplížte sa k dverám a vyjdite von. Ako ochrankár v pohode choďte do aukčnej siene. Choďte do Daliinej izby a počkajte, kým strážca na chodbe bude pri pulte. Preplížte sa naľavo na povalu do časti, kde chodíte po súčiastku do počítača.
Teraz je tu o strážcu naviac, lebo sa rozišli po povale aj tí dvaja na začiatku, ktorých rozhovor ste aktivovali svojou blízkosťou. Vystriehnite si ich teda a preplížte sa po súčiastku. Vyplížte sa von a zas do Daliinej izby. Stále máte svoj hasiaci prístroj.

Cez aukčnu sieň vojdite do izby s laptopom. Položte hasiaci prístroj k vašej obeti. Poškoďte počítač a streľte do hasiaceho prístroja. Ten vybuchne a zabije ju „nehodou“, takže sa nemusíte zdržiavať s telom.
Čakajte pri stole a len čo dôjde k výbuchu, prebehnite od aukčnej siene. Tam na balkón a po potrubí dolu. Vojdite do zadnej haly. Napravo vyjdite ♥♥♥♥ schodmi. Tu sú dvaja čašníci a pri nich na zemi je odev člena personálu aukcie. Ak ste sa zdržali, sú tu už traja čašníci.
Schovajte sa za stôl, aby vás nevideli hádzať veci. Hoďte za nich mincu. Keď sa otočia, hoďte aj druhú (ten tretí čašník, sa zvykne rýchlo otočiť) a vy sa rýchlo prezlečte (nesmú vás vidieť prezliekať sa).
Vráťte sa dolu schodmi a vezmite si zo steny hasiaci prístroj. Teraz choďte na parkovisko. Položte k reportérke hasiaci prístroj. Schovajte sa za auto a pozor na strážcu. Hoďte mincu. Ak pôjde ona, tak ju zabite. Ak pôjde kameraman, tak streľte do prístroja pri nej a výbuch ju zabije „nehodou“. Alebo keď pôjde kameraman od nej, tiež ju zabite jedom a zmiznite. Aj to sa ráta za nehodu.

The Granville Curiosity

Máte zabiť technika v súboji a v uniforme ochranky.
Orson Bler je technik na prízemí. Začnite na povale, spustite sa dolu po rebríku, vyraďte ochrankára a prezlečte sa za neho. Choďte na prízemie za šatne modeliek. Tam pri záchodoch sa technik (cieľ) zhovára s modelkou. Keď dohovoria, pôjde bokom pred dvere, za ktorými sú schody. Tu ho zložte. Chyťte ho, začnite škrtiť (Q) a zabite (E). Ráta sa to ako v súboji. Za dverami napravo je krabica, alebo naľavo pod schodmi je skriňa. Odpracte ho a už len utečte.
Ale nemusíte ani čakať, kým dohovoria. Rovno môžete otvoriť dvere pri schodoch, hodiť tam mincu a on to príde preveriť. Tam ho zabite bez rizika odhalenia.

Druhá úroveň pridáva laserové míny.
Začnite na balkóne, ako technik a s pakľúčom. Prebehnite do miestnosti, kde ste zložili ochrankára pri prvej úrovni. Prebehnite do jedálne napravo. Z jedálne do susednej pracovne a z nej vonku do vstupnej haly so schodiskom. Tu choďte popri zábradlí až k posledným dverám a nimi vojdite do skladu a do pracovne. Takto ste šli, lebo všade sú míny. Tu vypáčte skrinku na stene a vezmite si deaktivátor mín.
Vyraďte ochrankára na balkóne, prezlečte sa a postupujte ako predtým.

Tretia úroveň pridáva ďalší cieľ, ktorý máte zabiť utopením.
Spravte to, čo v prvých dvoch úrovniach. Deaktivátor a prvý cieľ.
Potom choďte na záchody z druhej strany miesta, kde bol prvý cieľ. Tam sa opiera o stenu čašník Jacques Bonbon. Otvorte dvere a hoďte mincu do záchodu. Priamo do misy. Keď ju príde zobrať a zohne sa po ňu, tak máte možnosť ho utopiť (ako keď môžete utopiť tých, čo zvracajú do záchodu). Utopte ho a telo schovajte do skrine.

Štvrtá úroveň pridáva časový limit 5 minút.
Bežte po deaktivátor a uniformu ochranky. Z miestnosti zbehnite dolu hlavným schodiskom, doľava, do predvádzacej haly a doprava poza mólo. Takto sa dostanete rovno a najrýchlejšie k záchodom a môžete sa zbaviť druhého cieľu.
Potom nalákajte mincou za dvere prvý cieľ. Telo stiahnite dolu do skrine a cez kuchyňu utečte cez katakomby. Máte to tak za tri minúty.

Piata úroveň pridá tretí cieľ.
Spravte to isté, čo pri štvrtej úrovni. Nový cieľ je Claire Swansonová, modelka, s ktorou sa zhovára váš prvý cieľ. Takže keď utopíte čašníka na záchode, nalákajte mincou za dvere technika. Keď odíde, modelka zostane na mieste, lebo nedokončili rozhovor. Jeho telo stiahnite pod schody, aby ho nevidela a nalákajte mincou aj ju.
Môžete ich telá schovať do skrine pod schody, pre poriadok. Ale sem nik nechodí, tak môžete rovno utiecť katakombami pri kuchyni, ak nestíhate.

The Ezekiel Paradox

Máte zabiť člena personálu aukcie.
Začnite ako technik na balkóne. Loic Courcelle je kúsok od vás. Len vbehnite do veľkej haly, kde sa prechádza. Zavrite dvere, zabite ho a telo dajte do skrine. Kúsok od vás sú schody do suterénu, tak zbehnite do kuchyne a katakombami preč.

Druhá úroveň pridá viac kamier
To vám môže byť jedno, ak spravíte to, čo predtým.

Tretia úroveň pridá cieľ, ktorý máte zabiť výbuchom.
Spravte to, čo predtým. Zabite cieľ a choďte dolu do kuchyne. Oproti rozstreľte nahrávacie zariadenie. Desire Lapresse je v záhradnom domčeku pri parkovisku. Okolo chodia stráže, ale vy môžete dnu. Vnútri je propánová nádoba. Položte ju na zem k nemu. Zozadu cez otvorené okno streľte dve strely do nádoby a výbuch ho zabije „nehodou“. Môžete preč.
Paríž - Stupňovanie 6
Štvrtá úroveň pridá stráže, ktoré vás spoznajú. Pri piatej úrovni nesmiete nikoho omráčiť.
Začnite ako čašník v kuchyni. Technici by vás spoznali. Rovno rozstreľte nahrávacie zariadenie v suteréne. Potom vybehnite vnútorným schodiskom nahor. Spozná vás technik nad schodmi, stráže na chodbe, aj váš cieľ. Tak sa len preplížte poza technika, zatvorte dvere naľavo na balkón. Keď strážca z chodby pôjde od vás, preplížte sa do izby s cieľom, zatvorte dvere, zabite a schovajte do skrine. Môžete vyjsť na balkón a naľavo prerúčkovať kúsok k odkvapu a spustiť sa dolu, čím sa vyhnete strážam (mohli ste takto aj ♥♥♥♥, ale dnu to nebol taký problém).
Potom druhý cieľ dostaňte rovnako ako predtým. Tu vás spozná len strážca na susednom parkovisku, ktorého ľahko obídete a pri cieli vás nespozná nik.

The Shapiro Omen

Máte vykradnúť trezor na druhom poschodí.
Začnite na aukcii na druhom poschodí a so šperhákom. Prejdite na chodbu, vojdite na povalu a vylezte napravo von oknom. Prerúčkujte do okna vedľa a vlezte do kúpeľne. Budíkom nalákajte strážcu zo susednej miestnosti.
Keď vojde, len sa preplížte poza neho dnu. Vypáčte trezor, vezmite si jeho obsah a vráťte sa dverami priamo na aukciu. Už len odíďte dolu schodmi a preč.

Druhá úroveň pridá obeť, ktorú máte zabiť ako člen personálu aukcie.
Začnite na aukcii na druhom poschodí a so šperhákom. Prejdite na chodbu, vojdite na povalu a nalákajte za dvere člena personálu aukcie mincou. Omráčte ho, telo schovajte povyše do krabice a prezlečte sa za neho. Potom prerúčkujte cez okno, vyraďte strážcu a vykradnite trezor.
Sophus Fatale je ochrankár, čo sprevádza Daliu. Po chvíli vojdú do miestnosti, kde ste vykradli trezor (ak sa nehýbu, prezlečte sa za strážcu a vybehnite k nej, aby sa pohla). Môžete ju mincou nalákať na záchod, omráčiť a telo schovať do skrine. Ďalšou mincou odlákajte jej strážcu ďalej od dverí a zložte ho. Majte oblek člena personálu aukcie, keď ho zabijete a telo strčte do skrine v izbe.

Tretia úroveň pridá sťaženie, že vás personál aukcie spozná, ak ste prezlečený za nich.
Štvrtá úroveň pridáva ďalší cieľ, hosťku máte zabiť ako člen personálu aukcie.

Postupujte ako predtým. Personálu sa báť nemusíte, len čo sa prezlečiete, tak máte ten odev iba v kúpeľni. Takže sa dostaňte ako personál do kúpeľne, zložte ochrankára, prezlečte sa. Nalákajte Daliu, omráčte ju, omráčte jej ochrankára a zabite ho ako člen personálu.
Zas sa prezlečte za osobného strážcu. Môžete skočiť na povalu a vziať súčiastku do laptopu. Potom choďte do miestnosti s laptopom. Tu môžete omráčiť strážcu, aj Daliinu asistentku. Ale ak poškodíte počítač, tak po chvíli odídu.
Keď sú preč, tak na chodbe vedľa balkóna stojí Martha Herrisová, vaša obeť. Nalákajte mincou dnu najprv strážcu pri dverách a potom aj Marthu. Telá schovajte za stôl. Keďže ste omráčili Daliu, nik sem nepríde. Len ju omráčte.
Vráťte sa do kúpeľne a prezlečte sa zas za člena personálu aukcie. Vojdite do aukčnej siene. Vyvolávač vás spozná, ale je chrbtom. Tak sa len preplížte popri ňom späť k miestnosti s laptopom a vnútri zabite Marthu. Preplížte sa zas naspäť a do kúpeľne, kde sa prezlečte za osobného strážcu a tak utečte.

V piatej úrovni musíte všetky mŕtve telá ukryť do 90 sekúnd.
Postupujte na začiatku rovnako. Z aukcie na povalu, omráčiť člena personálu aukcie, prerúčkovať do kúpeľne a zbaviť sa prvého ochrankára a prezliecť sa za neho.
Nelikvidujte teraz ale Daliu. Keď vojde do izby, tak skúste nalákať cez otvorené dvere na mincou strážcu. Ak vojde Dalia, tak ju len nechajte odísť a hoďte druhú mincu. Teraz by mal prísť jej osobný strážca. Omráčte, prezlečte sa, zabite, telo schovajte.
Alebo pustite vodu a kým ju Dalia zastaví, vy zložte strážcu a schovajte sa s jeho telom za gauč. Keď sa vráti a postaví k oknu, preplížte sa s jeho telom do kúpeľne.
Cez aukčnu sálu prejdite do chodby, kde je druhý cieľ, Martha. Počkajte si, kým príde Dalia. Najprv bude mať rozhovor so svojou asistentkou a potom si pohovorí s Marthou, ktorá jej oznámi, že chce skončiť so špehovaním. Keď dohovoria, pôjde Martha na prízemie. Vy len vyjdite na balkón a po odkvape sa spustite dole, aby ste sa vyhli tým, čo vás môžu spoznať.
Za barom choďte do kuchyne a vezmite si jed na krysy. Pred barom je stôl, na ktorom sú dva poháre vína. Je to stôl bližšie k dverám na terasu, oproti poháru, kde môžete robiť nápoj pre Viktora v hlavnej hre. Otrávte ho jedom. Keď sa napije a pôjde na záchod, tak ju tam čakajte a zabite a telo schovajte do skrine.

Ale stalo sa mi, že len prišla, chytila pohár a nenapila sa. Pravidelne sa vracia, ale nenapila sa ani raz. Môžete skúsiť ešte jednu možnosť, no to musíte skôr, než vojde do baru. Pôjde cez kuchyňu a popri záchodoch. Mincou nalákajte dnu čašníka, čo sa hrá s mobilom pred záchodom, zložte ho a telo dajte do skrine.
Keď potom pôjde Martha okolo, tak ju nalákajte dnu. Pustenou vodou, mincou, no môže to začuť aj nejaká modelka. To je problém, lebo inak môžete Marthu zabiť aj na chodbe a vtiahnuť telo dnu, ale môže si ju všimnúť nejaká modelka, ak práve vychádza z pódia. Takže ak pôjde vodu zavrieť, či mincu zdvihnúť modelka, ďalšou mincou ju nalákajte bokom, alebo nižšie k druhému záchodu. Zložte, odtiahnite, zabite, do skrine odložte a odíďte.

The Marsden Isotopy

Máte zabiť kuchynským nožom v obleku technika svoj cieľ.
Pri druhej úrovni máte 90 sekúnd na ukrytie tiel.
Začnite ako technik na balkóne. Zbehnite dolu schodmi na prízemie a vojdite do kuchyne. Benjamin Lacasse je tam čašník, čo chystá jedlo. Je stále smerom k oknu. Keď je chrbtom k vám aj čašníčka, vezmite si zo stola kuchynský nôž.
Potom choďte za chladničku a hoďte na zem mincu. Ak pôjde čašníčka, vezmite si mincu a stiahnite sa a zopakujte to. Ak pôjde on, tak sa postavte za neho, zabite ho nožom a rýchlo strčte telo do skrine, než si to čašníčka všimne.

Pri tretej úrovni máte zabiť strunou druhý cieľ.
Philip Von Zell je chlapík, čo postáva pred kuchyňou. Ale na začiatku stojí v chodbe za záchodmi. Takže choďte dolu ku kuchyni a k nemu. Keď dotelefonuje, pôjde okolo záchodov. Len čakajte vo dverách, chopte sa ho strunou, zabite ho, vtiahnite do záchodu a schovajte do skrine.
Potom v kuchyni postupujte ako predtým.

Pri štvrtej úrovni sú tu osobní strážcovia s brokovnicami. Pri piatej úrovni máte na misiu 5 minút.
Tieto sťaženia nič na veci nemenia. S osobnými strážcami ani neprídete do kontaktu pri popísanom postupe. Zabite Zella, čo trvá asi minútu 20 sekúnd aj s čakaním, kým dotelefonuje. Potom si podajte v kuchyni čašníka, zbehnite schodmi do kuchyne v suteréne a katakombami utečte preč.

The Osterman Mosaic

Máte zabiť ako čašník technika šabľou.
Mallory Brunelle je technik v hale s exponátmi. Takže začnite ako čašník v kuchyni. Len vybehnite ♥♥♥♥ do haly s exponátmi. Rozbite vitrínu so šabľami, jednu si vezmite. Priplížte sa k cieľu, ktorý si tu obzerá vitríny a zabite ho šabľou. Pod oknom je krabica, kam môžete schovať telo.

Druhá úroveň pridáva 90 sekúnd na odpratanie tiel. Tretia úroveň pridáva druhý cieľ.
Olivier Lauzier je kuchár v kuchyni v suteréne, kde začínate ako čašník. Vyjdite dverami a len ho mincou nalákajte von. Zabite ho a telo strčte do skrine. Technika zabite rovnako. Trochu ste sa zdržali s kuchárom, tak keď dobehnete k vitrínam, streľte do tej so šabľami. On je už na ceste k nej a pôjde to preveriť. Bežte za neho a hoďte mu tam mincu. Kým pôjde k minci, vezmite šabľu a zabite ho. Keď ste ho poslali mincou bližšie, nemáte to tak ďaleko odtiahnuť ho do truhlice.
Paríž - Stupňovanie 7
Štvrtá úroveň pridáva časový limit 5 minút. Piata úroveň pridáva míny.
Čas stíhate v pohode. Deaktivátor mín je v zamknutej skrinke v miestnosti bezpečnosti v suteréne. Ale nemusíte sa ním vôbec zdržiavať.
Vybehnite dverami z kuchyne ku schodom, ♥♥♥♥ popri móle dozadu a napravo dverami do haly s exponátmi. Tu sú výbušniny, ale dá sa prejsť normálne. Len pozor na miesta, kde míny sú. Prejdite prvé vitríny z pravej strany. Začínate s technikom, aby sa ešte nedostal ďaleko. Rozbite vitrínu, vezmite šabľu a zabite ho. Môžete aj odpratať telo, míny nie sú ani pri krabici.
Vráťte sa dole, ako ste prišli. Vylákajte kuchára, zabite a strčte do skrine. Za kuchyňou dobehnite do katakomb pre ukončenie. Tam tiež nie sú míny.

The Holmwood Disturbance

Máte zabiť osobného strážcu strelnou zbraňou v preoblečení za úpírskeho mága.
Faustin D´Auoust je strážca na povale, kde je aj oblek upírskeho mága (má samostatnú sekciu v návode). Začnite teda misiu na povale a bežte si po oblek. Je na opačnej strane povaly, tak sa len držte popri pravej stene, preskočte dva stoly a preplížte sa k obleku. Vráťte sa naspäť na túto stranu (k dvojici, ktorá sa zhovára o lustroch nad javiskom pre Príležitosť „Zhasnuté svetlá“). Od nich choďte do rohu ku krabici. Pri tejto dvojici inak pozor. Pri prvých troch úrovniach som okolo nich prebehol ako srnka, ale pri posledných dvoch sú extra všímaví, tak im treba niečo hodiť, aby sa otočili, keď budete liezť cez stôl.
Poniže krabice je váš cieľ. Hoďte ku krabici na zem mincu a schovajte sa. Príde ju vziať a keď bude odchádzať, tak ho zastreľte pištoľou s tlmičom. Telo schovajte do krabice a prezlečte sa. Choďte na miesto, kde ste začali a spustite sa dolu rebríkom na balkón. Už len odíďte preč.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ.
Hugh Neufville je tiež telesný strážca, ktorý stráži povalu. Je poniže miesta, kde si vezmete oblek upírskeho mága. Tak sa prezlečte a len ho nalákajte bližšie mincou. Keď ju vezme a otočí sa, tak ho zastreľte pištoľou s tlmičom (môžete k obom tiež dobehnúť v plížení a zabiť ich popravou, ak sa vám zle na povale mieri). Jeho telo môžete odtiahnuť do krabice, popri ktorej pôjdete k prvému cieľu. Ale pozor, nech vás nezbadá, vyrazte, keď pôjde k oknu.
Druhého zabite rovnako ako predtým a preč.

Pri tretej úrovni nesmiete nikoho omráčiť. Pri štvrtej máte uniknúť na člne. Pri piatej musíte do 2 minút vymazať záznam, ak vás zachytí kamera.
Nič z týchto obmedzení sa vás netýka na začiatku. Akurát nad prvou dvojicou pod oblekom (Hugh) je kamera a môže vás zachytiť, ak pobežíte Hugha zabiť a nestihnete to ešte za krabicami. Stačí ju rozstreliť. Vezmite oblek, zabite oba ciele, prezlečte sa za strážcu a spustite sa rebríkom na poschodie.
V severozápadnej miestnosti sú kľúče na stole. Prejdite tam cez balkón nad predvádzacou halou. Tu si treba dávať pozor na kamery. Vojdite dverami napravo nad schodiskom (pri šejkovom apartmáne) a hneď doprava. Tu cez tri miestnosti po kľúč.
Ak vás aj kamera zachytí, nevadí. Na balkóne a v suteréne vás nik nespozná. Tak len prebehnite balkónom k vnútornému schodisku, zbehnite do suterénu a rozstreľte nahrávacie zariadenie.
Choďte na zadný dvor (pozor, strážcovia za živým plotom vás spoznajú) a prebehnite k člnu, ktorým odíďte.

The Gemini Fiasco

Máte zabiť Helmuta Krugera nožnicami.
Začnite ako štylista na prízemí v šatni a vezmite si z líčiaceho stolíka nožnice. Vybehnite von a presne tak ako pri hlavnom príbehu, čakajte. Aktivujte komentáre fotografky, ktorá ho fotí a on po chvíli odíde dozadu za živý plot telefonovať. Tam len pozor na strážcu, čo sa tu prechádza. Zabite Helmuta nožnicami a prezlečte sa za neho. Keďže ste ho zabili, netreba odpratávať živé telo a môžete ho zhodiť cez zábradlie do rieky.
Ako Helmut môžete v pohode preč vrtuľníkom, čo je najbližšie.

Pri druhej úrovni máte ďalší cieľ, ktorý máte zabiť v súboji.
Pri tretej úrovni modelky a Sato prehliadnu oblek Krugera.

Akiko Crilley je modelka stojaca na parkovisku pri šatniach. Pri druhej úrovni môžete za ňou potom, ale pri tretej a neskôr začnite s ňou. Pri nej sú dvaja štylisti, ktorí chodievajú okolo. Toho, čo zachádza ku kontajneru pri kamiónoch, nalákajte mincou ku kontajneru. Omráčte a strčte do kontajnera. Toho druhého nalákajte mincou medzi kamióny a tam ho vyraďte. Poniže je kontajner v záhrade, ale netreba sa zbavovať tela, tu ho nik nenájde. Potom mincami nalákajte ku kontajneru modelku. Asi dvoma mincami, aby prvú začula a s druhou, aby zašla ďalej. Ak ešte nie ste Helmut, tak ju len omráčte.
Potom zdĺhavým spôsobom získajte oblek Helmuta. Vráťte sa, zabite ju (zlomením väzu), strčte do kontajnera a odíďte.

Pri štvrtej úrovni sú kamery naviac a musíte ich odpojiť, ak vás nahrajú.
Pri piatej máte zabiť Sata jedom prezlečený za Helmuta.

Čo sa týka kamier, tak jedna je na rohu pri záhradnom domčeku, popri ktorom zrejme bežíte od modelky k Helmutovi. Taktiež na zadnej terase (oproti vrtuľníku) sú dve kamery. Stačí obehnúť záhradný domček a bežať ďalej od terasy.
Pri piatej úrovni začnite ako čašník v kuchyni v suteréne a s jedom. Odbehnite k bezpečnostnej miestnosti a rozstreľte nahrávacie zariadenie. Vybehnite ♥♥♥♥ do šatne. Je tam voľný oblek štylistu, tak sa prezlečte a vezmite si nožnice.
Potom bežte von a postarajte sa o Akiko, aby čakala omráčená pri kontajneri. Choďte za Helmutom, zabite ho a prezlečte sa za neho.
Bežte do šatne zo zadnej strany, kde je dioráma. Schovajte sa za ňu. Doľava ku krabici hoďte mincu. Vždy po ňu pôjde štylistka, čo stojí pri Satovi, tak ju omráčte a strčte do krabice. Potom po mincu príde Sato. Otrávte ho jedom.

The Mandelbulb Requiem

V prezlečení za čašníka máte zabiť osobného strážcu.
Začnite ako čašník v kuchyni v suteréne. Choďte k miestnosti bezpečnosti a rozstreľte nahrávanie. Michel Charest je strážca v apartmáne šejka. Vybehnite ♥♥♥♥ vnútornými schodmi. Pozor na technika nad schodmi. Poza neho vyjdite na poschodie a vystúpte na balkón.
Tu vás spozná takmer každý. Keď prejde dvojica strážcov na balkóne, choďte doľava. Tam je technik a ochrankár, ktorý pôjde o chvíľu fajčiť na záchod. Keď odíde, prejdite poza ochrankára a po druhej strane balkóna prejdite k šejkovmu apartmánu. Vojdite do susednej miestnosti s pianom a vypáčte dvere do apartmánu.
Rádiom nalákajte šejka do kúpeľne, omráčte a strčte do skrine. Potom len zastreľte ochranu v izbe. Telo strčte do skrine, prezlečte sa za šejka a utečte.

Pri druhej úrovni máte hacknúť počítač.
Ten je v izbe oproti šejkovmu apartmánu. Takže len spravte to, čo predtým. Keď budete prezlečený za šejka, tak proste vojdite k počítaču, hacknite ho a odíďte.

Pri tretej úrovni máte druhý cieľ, ktorý máte zabiť v odeve ochranky.
Začnite ako čašník v kuchyni v suteréne. Choďte k miestnosti bezpečnosti a rozstreľte nahrávanie. Vybehnite ♥♥♥♥ vnútornými schodmi. Pozor na technika nad schodmi. Poza neho vyjdite na poschodie a vystúpte na balkón.
Tu vás spozná takmer každý. Keď prejde dvojica strážcov na balkóne, choďte doľava. Tam je technik Lance Artois (váš cieľ) a ochrankár, ktorý pôjde o chvíľu fajčiť na záchod. Keď odíde, prejdite poza technika a na záchod za ochrankárom. Omráčte ho, telo strčte do skrine a prezlečte sa za neho.
Vybehnite späť na balkón. Zabite technika a telo strčte do neďalekej krabice. Rýchlo sa prezlečte späť za čašníka. Toto celé stihnete, než sa bude zas vracať dvojica ochrankárov, ktorá chodí dookola balkóna. Keď ste prezlečený, postupujte ako predtým. K šejkovi, zbavte sa šejka, vášho cieľa a ako šejk hacknite počítač.
Paríž - Stupňovanie 8
Štvrtá úroveň pridáva viac kamier a piata úroveň míny.
Pri štvrtej úrovni vám môžu byť kamery ukradnuté, keďže zničíte hneď na začiatku nahrávanie.
Pri piatej začnite na povale. Spustite sa dolu rebríkom, vyraďte ochrankára na balkóne a prezlečte sa za neho. V miestnosti vypáčte skrinku na stene a vezmite si z nej deaktivátor mín. Keď ste tu, rovno hacknite počítač.
Vybehnite na balkón a k technikovi a ochrankárovi. Keď pôjde ochrankár na záchod, zabite technika (už máte odev ochrankára) a strčte telo do krabice.
Potom skočte dolu schodmi popri technikovi a v suteréne rozstreľte nahrávacie zariadenie v bezpečnostnej miestnosti. V šatni sú voľné šaty čašníka, tak sa prezlečte. A pokračujte ako predtým. Prípadne môžete rovno dole, zničiť nahrávanie, prezliecť sa a ♥♥♥♥ potom, tak ako predtým, vyradiť fajčiaceho ochrankára a v jeho preoblečení zabiť technika. Nebudete musieť dávať pozor na kamery.
Je možné, že už sa medzičasom vydal šejk na aukciu a stretnete ho na balkóne. Nepotrebujete jeho oblek. Len sa vlámte do jeho izby, zabite telesnú stráž, dajte telo do skrine a sami sa prezlečte za osobného strážcu. Aj v tomto odeve môžete pokojne von.The Adrian Eclipse

Máte zabiť cieľ pištoľou.
Raoul Blanc je ochrankár. Začnite s pištoľou priamo ♥♥♥♥ na aukcii. Zbehnite dolu schodmi na severnej strane, kadiaľ môžu aj civilisti s pozvánkou. Dolu môžete aj bez pozvánky. Zbehnite teda dole schodmi a čakajte za dverami pri druhých schodoch.
Cieľ vyjde sem k vám. Počkajte si chvíľu, kým prejde čašník dverami a zavrite ich, aby sem nevideli ochrankári od schodov. Váš cieľ sa postaví k skrini, tak sa len postavte za neho a zabite ho pištoľou. Odtiahnite telo do vedľajšej miestnosti. Prezlečte sa za neho a utečte.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť pištoľou.
Eric Hébert, ktorý už bol cieľom v inej eskalácii, je na odstrel zas. Začnite ako technik pri pulte na balkóne. Prebehnite dverami pri vás a na chodbe doprava (idete okolo, lebo pri dverách poniže je kamera).
Vbehnite do miestnosti, popri ktorej prejde Eric. Otvorte dvere a hoďte na zem mincu, aby ste ho nalákali. Treba si to natrénovať. Ak ju hodíte ďaleko od dverí, tak ju odignoruje. Ak príliš blízko, zostane vo dverách a tie sa za ním nezatvoria.
Keď vojde pozrieť mincu a dvere sa za ním zatvoria, tak sa obzrie. Doľava k vám a potom doprava. Vtedy sa vytaste s pištoľou a streľte ho do hlavy. Odtiahnite telo od dverí. Toto robíte veľmi rýchlo, takže ochrankár ešte len kráča k skrini.
Vybehnite teda von, zatvorte dvere, nech na neho nevidia a zastreľte ho tak, ako predtým. Odtiahnite dnu, prezlečte sa za neho a preč.

Tretia úroveň pridá sťaženie, že bez pištole môžete byť len 7 sekúnd.
Tu naozaj človek cíti konzolové ovládanie, keď nemáte klávesy pre predmety a stále musíte voliť, čo chcete v skrátenom časovom limite.
Začnite ako technik. V podstate spravíte to isté, čo predtým, len pri tom stále vyťahujete pištoľ. Vybehnite cez dvere do bočnej chodby a vytiahnite pištoľ. Schovajte ju, bežte chodbou doprava a do prvých dvier doľava. Tam vytiahnite pištoľ.
To je cieľová miestnosť. Otvorte dvere a zmeňte si pištoľ za mincu. Nalákajte ňou Erica a schovajte sa za stôl a vytiahnite pištoľ. Zastreľte ho a odtiahnite telo. Pamätajte, že pri ťahaní tiel nie je pištoľ v ruke.
Schovajte pištoľ, bežte zavrieť dvere a bežte k ochrankárovi. Tam ju už vytiahnite a zabite ho. Prezlečte sa za neho a s pištoľou v ruke môžete preč.

Štvrtá úroveň pridá sťaženie: Druhý cieľ musí zomrieť do 30 sekúnd po prvom. Nesmiete sa prezliecť za ochranku.
Spravte to isté, čo v tretej úrovni. Len si to musíte dobre načasovať a nesmiete sa zdržiavať. Zastreľte Erica v miestnosti, telo ani neťahajte, bežte von, zatvorte dvere k dvom ochrankárom, bežte späť, vytiahnite pištoľ a zastreľte cieľ. Potom odpracte obe telá bokom, aby ich nevidel chlap v miestnosti.
Keďže sa nemôžete prezliecť za ochranku, tak vyjdite z miestnosti tak, ako ste prišli. Na chodbe schovajte pištoľ a bežte k balkónu, kde ste začínali. Tam dverami vojdite na vnútorné schodisko. Tam môžete vytiahnuť pištoľ a bežať s ňou až dolu do suterénu. Tam len prebehnite bez zbrane popri kuchároch a doprava k východu cez katakomby. Pred východom nezabudnite zas vytiahnuť zbraň, lebo za 7 sekúnd to celé neprebehnete a ukončite misiu.

Pri piatej úrovni máte zabiť ochrankára padajúcim objektom a Erica nehodovým výbuchom.
Spravte to isté, čo predtým. Akurát keď Eric vojde dnu, tak ho odlákajte druhou mincou, nech sa otočí. Schovajte zbraň, omráčte ho a vytiahnite ju zas. Odtiahnite ho trochu bokom. Potom schovajte zbraň, bežte zavrieť dvere, bežte k ochrankárovi, vytiahnite zbraň pre reštart časomiery, zas ju schovajte a omráčte ho. Odtiahnite ho dnu.
Vráťte sa dnu a teraz zavrite dvere na opačnej strane a omráčte tam zamestnanca aukcie. Odtiahnite jeho telo do skrine. Nezabudnite mať pištoľ v ruke a priebežne púšťať ťahané telá, aby ste resetovali časomieru.
Potom odtiahnite ochrankára pod prvý luster. Potom si vezmite z chodby hasiaci prístroj a ten položte k Ericovi. Streľte do hasiaceho prístroja a než vybuchne, streľte aj do lustra, aby padol na ochrankára. Tým oboch zabijete podľa špecifík.
Bez zbrane vybehnite na chodbu a za rohom ju zas vytiahnite. Schovajte, bežte na schody, vytiahnite a utečte cez kuchyňu ako predtým.

Sapienza - Prehľad
World of Tomorrow
Vaše ciele sú Silvio Caruso, biotechnik, ktorý pracuje na víruse, ktorý napáda ciele podľa DNA. Klientka chce, aby ste zabili Silvia a zničili aj prototyp jeho víru. Druhý cieľ je Francesca De Santis, šéfka Silviovho laboratória, lebo detailne pozná jeho výskum.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Kamery sú len na poschodí, na terase nad predvádzacou halou s mólom pre modely.
Ak vás zachytia, choďte do suterénu. Tam vedľa šatní je strážená miestnosť. Ako člen ochranky, či osobná stráž, môžete dnu. Inak nie. Nahrávacie zariadenie je oproti dverám, tak môžete dnu a vymazať ho, alebo ak nemáte vhodný odev, tak ho môžete rozstreliť pištoľou s tlmičom z chodby.

Okolie zmrzlinárne
Hneď za vami na začiatku sú záchody. Na stole pri stĺpe sú tam na tanieriku 3 mince. Vzadu pri umývadle je páčidlo. Zo záchodov môžete schodmi ♥♥♥♥ na terasu zmrzlinárne. Na jednom zo stolov sú 3 mince.
Pri zábradlí telefonuje doktor Lafayette pre príležitosť „Katarzia“.
Ku košom za zmrzlinárňou chodieva fajčiť čašník. Tam ho môžete zložiť a prezliecť sa za neho. Za dverami pri košoch je pomocník z kuchyne. Toho tam tiež môžete zložiť. Máte tam aj krabice na telá. Má u seba kľúč od radnice.
Tento chlapík je v žltom tričku a zástere. Po zadných schodoch chodieva ešte chlap v bielom tielku a zástere. Obaja sú pomocníci kuchyne a oba ich obleky sa rátajú za ten istý typ.
Zdola môžete ♥♥♥♥ do pracovnej časti zmrzlinárne. Na pulte pri tortách je kuchynský nôž. Na pulte pri okne je jed na krysy. Kuchár aj čašníčka pri pulte vás spoznajú v obleku čašníka, aj pomocníka, ale dá sa tam preplížiť.

V budove zmrzlinárne má na poschodí kanceláriu advokát Salvatore Bravuomo. Môžete zadným schodiskom od predajnej časti zmrzlinárne a ♥♥♥♥ vypáčiť dvere, alebo môžete dverami pri terase zmrzlinárne. Na schodoch aj pri dverách pri zmrzlinárni je kamera.
V kancelárii pri zadných dverách sú na stole nožnice. V prednej kancelárii je pri okne, vedľa krabice na telá, golfová palica. Vo vstupnej časti, pod obrazom pri ventilátore je busta. Na stene, nad dverami vedúcimi ku schodom je šabľa.

O poschodie vyššie nad advokátovou pracovňou môžete dverami von na terasu a schodmi do strešného bytu. Tam býva Bohém, za ktorého sa môžete aj prezliecť. Na stolíku pri okne je marihuanový joint.
Vráťte sa na chodbu a pri dverách na terasu je ešte jedna miestnosť. Pri dverách je vnútri hasiaci prístroj. Na pulte je páčidlo a propánová nádrž. Pri vnútornom okne je ovládanie lustra (na jeho zhodenie v advokátovej pracovni) a požiarna sekera. A hlavne je tu v rohu nahrávacie zariadenie pre kamery.
Napokon môžete ♥♥♥♥ do veže nad bytmi. Tam je len olovená rúrka.

Na južnej strane námestia je pri bráne z oblasti maličká galéria. Zamknutá a vnútri je akurát busta. Vonku za bránou je nabúrané auto dodávkovej služby kvetín. Tam máte príležitosť „Dobrý synček“, keďže zistíte, že treba doručiť kvety Silviovi.

Mäsiarstvo, úkryt ICA, byt kuchynského pomocníka
Na severozápadnej strane námestia je pri hradbe vily malé mäsiarstvo. Vonku sa zhovára čašníčka a zistíte, že kuchár z vily najal nového pomocníka, čím sa otvorí príležitosť „Prvý deň v práci“.
Čašníčka potom pôjde do sídla cez dvere pri vás. Má u seba bezpečnostnú kartu na otvorenie dvier. Tu pri dodávke a aj za dverami za múrom je krabica na telo.
V mäsiarstve je na pulte kuchynský nôž. Vzadu v mrazničke je propánová nádrž a sekáčik. No predavač (pomocník z kuchyne) vás nevpustí do maličkého priestoru predavača len tak.

Na prvom poschodí je bezpečný byt vašej agentúry ICA. Vnútri je pištoľ a výbušná golfová loptička a na linke kuchynský nôž.
Môžete tam napravo od vstupu do mäsiarstva a ♥♥♥♥ schodmi a vypáčiť dvere. Môžete aj na terasu na pláži a nad klaunom vyjsť ♥♥♥♥ schodmi a po odkvape vyliezť ♥♥♥♥ a dostanete sa k dverám do záchodu v byte. Ale aj tieto treba vypáčiť páčidlom, či pakľúčom.

Na poschodí je chlapík, ktorý má nastúpiť do práce ako asistent. Pri posteli má oblek pomocníka v kuchyni. Na stole má aj kľúč do bytu. A na písacom stole vedľa má zapnutú hru Hitman. Na stolíku s lampou má aj prístupovú kartu do vily.
Môžete vypáčiť dvere, aby ste sa k nemu dostali. Ale môžete tiež z bytu agentúry vyjsť na strechu. Tu je tehla, pri ktorej môžete dolu na dvor vily. A tiež môžete vyliezť na balkón nad vami, čo je balkón bytu pomocníka v kuchyni. Ak nemáte pakľúč, tak by počul vypačovanie dvier páčidlom a takto sa dnu dostanete nenápadne.

Uličky pri námestí
Oproti fontáne je na rohu budovy obchod. Dvere sú zamknuté a ak chcete dnu, musíte ich vypáčiť. Vnútri na pulte je plechovka sódy a v rohu na stole busta. Na poličke na zadných schodoch za dverami pri pulte je kľúč od obchodu. Dolu je krabica na telá a francúzsky kľúč. Tu dole sú druhé dvere, ktoré vedú do zadnej uličky.

Poniže tohto obchodu, pri vstupe do zadnej uličky, je na rohu uličky zamknutý ešte jeden, malý obchod. Vnútri je len krabica na telá a baseballová pálka. Na lavičke neďaleko obchodu sedí osobný strážca.

Na rohu, kde sa zadná ulička napája na ulicu smerujúcu z námestia na pláž, je kvetinárstvo. Vnútri je odev Doručovateľa, kvety a lopata.

Ako prejdete do zadnej uličky z námestia, tak na prvom rázcestí (pri motorkách a driemajúcom na lavičke s novinami) je na zemi minca. Poniže môžete francúzákom uvoľniť plyn na stene oproti motorkám.
Choďte ďalej uličkou severne a pri druhom (poslednom) rázcestí je čln na prívesnom vozíku. Na člne je francúzsky kľúč. Pod člnom je zamknutý obchod. Vnútri je olovená rúrka, plechovka sódy a skriňa na telo.

Od kvetinárstva pokračujte dolu hlavnou uličkou na pláž. Na konci uličky je napravo holičstvo. Vnútri sa dozviete o detektívovi a sprístupní sa príležitosť „Veľmi podivný prípad“. Kaderník má odev „Predavača“, nie kaderníka, ani štylistu. Inak sú v kaderníctve len nožnice.
Hneď pod kaderníctvom je zamknutá vináreň. Vnútri je baseballová pálka, hasiaci prístroj a pár pohárov na otrávenie.

Byty pri pláži
Na konci uličky vedúcej na pláž je hneď napravo odomknutý vchod do domu číslo 5. Vedľa parkujú člny a poniže sa predvádza klaun. ♥♥♥♥ je byt, v ktorom je na posteli odev zamestnanca kostola. V susednej miestnosti je kľúč od kostola. Na linke je kuchynský nôž.

Dverami môžete vyjsť na schody spojujúce s bytom povyše. V byte je bojový nôž, na stolíku prístupová karta do vily a v koši na prádlo pri dverách je aj odev ochranky vily. Vo vedľajšej miestnosti je na skrinke pištoľ Bartoli 75R.
Z kuchyne s bojovým nožom môžete cez záchod na malú terasu. Z nej sa dá vyliezť ♥♥♥♥ k tajnému bytu agentúry ICA (viď popis vyššie). Z izby s pištoľou môžete na balkón a z neho na chodbu. Je to chodba susedného domu, kde sa dá vyjsť pri čísle 8 a úplne dolu pri čísle 7. V tomto dome ďalší byt nie je, len tento ochrankárov.

Už vyššie pri kostole je byt číslo 4. Schody nadol vedú do kanála. Nahor vás dovedú do bytu. V ňom je prístupová karta do sídla a voľný odev záhradníka.

Pláž
Po pláži choďte naľavo. Tam vedľa obchodu sú záchody. Vnútri je na lavičke vedľa automatov šraubovák. Prejdite na mólo na konci. Na konci móla je na zemi pri modrom sude olovená rúrka. Na nižšej časti pri člnoch stoja dvaja ochrankári (zaujímavý dialóg o nehode v komplexe) a pri nich na zemi je minca.
Čelom k záchodom je napravo chýbajúce zábradlie, kadiaľ môžete po skalách k tajným dverám. Pred nimi je osobný strážca a nad dverami aj kamera. Napravo od strážcu je na brale minca a tam môžete aj vyliezť ♥♥♥♥ na mostík do vily. Je to taký alternatívny vstup, ale musíte mať tiež vhodný oblek.

Sapienza - Prehľad 2
Na pravej strane pláže sú dve móla. Jeden vedie tesne popod kostol. Môžete tam vypáčiť dvere do krypty pod kostolom. Na konci móla môžete vyliezť ♥♥♥♥ do záhrady kostola. Na tom druhom móle sa na konci zhovárajú dvaja rybári a odhalia, že Francesca má pomer s ich trénerom Robertom Vargasom.

Na ľavej strane choďte ♥♥♥♥ na terasu nad záchodmi. Na stole, pri ktorom sedia traja osobní strážcovia, majú skladací nožík a policajný obušok.
Na konci môžete vypáčiť dvere do odevného obchodu a vnútri vyradiť upratovača. Má odev Domáceho (Housekeeper). V kabínke na skúšanie je odev ochranky vily. V čakárni s ventilátorom je plechovka sódy. Pri pokladni je minca a naľavo od nej nožnice.
Za pokladňou môžete vypáčiť dvere a za nimi je malý sklad, kde je odev predavača a baseballová pálka. Môžete prejsť dverami do chodby, v ktorej je odev pomocníka v kuchyni. Chodba vedie do susedného obchodu s lahôdkami. Tam je na pulte pri dverách jed na krysy a na pulte pri prechode do predajnej časti je kuchynský nôž.

Kanály
Do kanálov vedie viacero ciest. Pri kostole sú záchody a na mise sú tri mince. Vedľa záchodov môžete vypáčiť dvere a zbehnúť do kanála. Dolu je lopata. Na druhej strane východu z uličky je dom číslo 4. Tam sa tiež dá zbehnúť dolu. Obe cesty sa stretávajú v kanáli na mieste, kde sú tri mince.
Odtiaľto vedie cesta naľavo na pláž k opaľujúcim sa turistom. Po ľavej strane je v chodbe páčidlo.
Chodba napravo vedie na tri miesta. Prvá odbočka vedie do krypty pod kostolom. Druhá ku schodom vedúcim do záhrady pri kostole. A chodba na konci ústi na pláži pri kostole, kde stráži osobný strážca.

Kostol
V kostole hneď po vstupe choďte naľavo k spovednici. Tam sa modlite pri sviečkach a vypočujte si spoveď laboratórnej techničky, ktorá spôsobila smrť kolegu. To vám odhalí príležitosť „Rozhrešenie“.
V márnici je mŕtvy laboratórny technik aj s odevom. Na pulte pri ňom je kuchynský nôž.
Pri otvorenom hrobe je lopata. Napravo od hrobu je poniže pri schodoch tehla. Naľavo od hrobu je malý, záhradný domček. V ňom je lopata, šraubovák a stará sekera. Oproti domčeku sú schody do zadného vstupu kostola. Naľavo od nich je tehla a napravo pri koši sú dve ďalšie.
Vnútri sú v malej miestnosti za obradnou halou nožnice a kľúč od kostola. Tu môžete schodmi aj ♥♥♥♥ môžete do veže k zvonu. V pracovnej krabici na schodoch, takmer ♥♥♥♥, je páčidlo.
Schodmi môžete aj dolu. Tam je krypta a naľavo malý sklad. V ňom je voľný odev Kňaza. Tiež je tam nahrávacie zariadenie kamier.


Sídlo – vstup, suterén a kuchyňa
Na ľavej strane múru sídla je stará, kamenná veža. Vonku, oproti havarovanej dodávke, je tam rímsa, na ktorú môžete zdola vyskočiť a oknom vliezť dnu. Je to jedna z možných ciest, taká ľahšia. ♥♥♥♥ sú ochrankári a vonku pred vežou sú tri tehly.
Ak máte vhodný oblek, môžete dnu aj hlavnou bránou. Napravo od brány je ešte služobný vchod na kartu.

V podzemnej garáži je naľavo na stole francúzsky kľúč. Napravo pri stene je páčidlo a napravo pri dverách na stene je hasiaci prístroj.
Povyše garáže je miestnosť s nejakým generátorom. Tu je voľný odev záhradníka a olovená rúrka. Je tu chodba, ktorá vedie do fontánky s troma mincami pri hlavnej bráne a napravo z nej vedie chodba, ktorá ústi pri kamennej veži pri múre sídla.
Nad chodbou je pivnica so sudmi. Za ňou je špajza s plechovkami omáčky na špagety. Vedľa je malá miestnosť s potravinami. Pri nej je ešte malá šatňa, v ktorej je voľný odev zamestnanca sídla. Vonku parkuje červené auto. Napravo od neho vedú schody nadol a tie vedú priamo do tejto šatne s odevom (pre ľahšiu orientáciu). Z miestnosti s potravinami vedú aj dvere na dvor (pri vstupných dverách pre služobníctvo) a poniže aj druhé dvere vedúce von na terasu nad plážou.
Nad pivnicou so sudmi je na západnej strane malá práčovňa. V nej je voľný oblek domáceho.

Západne od podzemnej garáže chodba so vstupom do laboratória. Ďalej od nej je ešte jedna pivnica so sudmi. Tu sa zhovára záhradník a laboratórny technik. Na stole pri nich je aj prístupová karta do laboratória.

Napravo vedľa domu je menšia budova. To je kuchyňa. V nej je malá miestnosť s hasiacim prístrojom. Do nej môžete vliezť oknom. Stačí ísť na strešnú terasu pri tajnom byte agentúry a prejsť po rímse k oknu. V kuchyni je prístupová karta sídla, kuchynský nôž a jed na krysy. Na krabiciach pri dverách vonku za kuchyňou je tehla.

Sídlo – prízemie
Naľavo od vstupnej haly je miestnosť s krbom a pianom. Pri krbe je kutáč. Piano môžete zhodiť na odlákanie pozornosti. V malej izbe vedľa krbu je požiarna sekera.
V miestnosti napravo od vstupnej haly je knižnica. Na okrúhlom stolíku v rohu pri gauči je hlavný kľúč od sídla.

Na južnej strane, poniže miestnosti s pianom, je vedľa malý domček slúžiaci ako sklad. Napravo od vstupu je lopata a ďalej páčidlo. Naľavo v poličke je kladivo. V poličke oproti je propánová nádrž a francúzsky kľúč. Na stole je sekerka. A na menšom stole v rohu je šraubovák. V časti poniže, kam zbehnete schodmi, je na skrinke jed na krysy. Odtiaľto vedú schody dolu do suterénu, do časti so záhradníkom a laboratórnym technikom.

Sídlo – poschodie
V spálni na severnej strane poschodia je pri posteli Lekársky zápis, z ktorého získate príležitosť „Spoza hrobu“.
Na severozápadnej strane na terase sa zhovárajú dvaja sluhovia o nahrávkach Carusovej matky, čo sprístupní príležitosť „Cesta spomienok“.
Na južnej strane poschodia je terasa. Na stolíku je tam plechovka sódy a dve mince. Služobníctvo sa tu zhovára o nervovom zrútení Carusa, keď si myslel, že videl ducha svojej matky a preberú aj ako opevnil dom. Celý rozhovor vám dá Info „nervové zrútenie“ a potom aj „Éterové biolaboratórium“.

Vyjdite schodmi na druhé poschodie. V hale pri krbe je kutáč. Na krabici uprostred sú nožnice a puzdro na cigarety. V rohu je aj šraubovák. A na stole s kvetináčom je hlavný kľúč od sídla.
Vedľa haly je bezpečnostná miestnosť. V nej je šraubovák, jed na krysy a nahrávacie zariadenie. Dnu môžete vliezť aj oknom z terasy pri schodoch, ak nechcete cez stráže v miestnosti.
Na severnej strane je pracovňa. V nej je na stole otvárač na listy a na skrinke vedľa busta. V miestnosti vedľa busty je kombinácia k trezoru. Do miestnosti s kombináciou môžete aj cez okno.
Na západnej strane je spálňa. Pri posteli je prístupová karta do laboratória. Pri krbe sú dvere do služobného skladu. Je tam voľný odev domáceho a golfová palica.

Na povale sú dvaja ochrankári pri trezore. Pohovoria si o ňom, čo spustí príležitosť „Memento“.
Na povale truhlica oproti dverám vedúcim od schodov a na nej je hračkársky tank. Na zemi vedľa gauča s knihami minca. Na druhej strane je lopata. Pri komíne pri trezore je propánová nádrž. Pri komíne nižšie je hasiaci prístroj a aj propánová nádrž a ďalšia je v krabici pri okne. Pri bicykli pri okne je aj katana.

Sídlo – observatórium
Vedľa sídla je menšia budova (oproti kuchyni, čo je tiež samostatná budova pri sídle, na severnej strane). Oproti schodom je malá izba trénera golfu, kde je na stole ľúbostný list. Jeho prečítanie začne príležitosť „Za svitu sviečok“.
Vo veľkej hale pracovne sú dva vystavené nože (nôž na obriezku, amputačný nôž) a je tam aj maska Morového doktora. Na stole s mikroskopom je tu tiež prístupová karta do laboratória.
Pod schodmi dolu je požiarna sekera. Tiež je tam vstup do laboratória.
Nad schodmi ♥♥♥♥ je v izbe s krabicou na telá stôl s laptopom. Na ňom je hlavný kľúč sídla a pušný prach. Na opačnej strane pri schodoch k ďalekohľadu je ovládací panel, ktorý môžete otvoriť kupolu observatória. ♥♥♥♥ pri ďalekohľade (ktorým sa môžete po otvorení pozrieť) je na stole VHS páska.

Sídlo – Ruina
Na juhozápade celého pozemku je ruina starej, kamennej pevnosti. Ako vojdete hlavnou bránou dnu, tak napravo na zemi je kľúč od hradu. Inak je tu pár delových gúľ, pušný prach pri dele a pár diel, z ktorých môžete vystreliť.
Sapienza - Obleky
Podzemné laboratórium
Tu je vždy pár ľudí, čo vás spoznajú. Nemá zmysel sa tu príliš dlho motať a všetko, čo potrebujete, máte ♥♥♥♥. Poniže lietadla sú tu dve miestnosti. V tej menšej je nahrávacie zariadenie kamier podzemného labáku. Dokonca vzadu ani nik nie je, tak môžete zariadenie v pohode vymazať. Pri zadnom vstupe k zariadeniu je aj jed na krysy a francúzsky kľúč. Na streche tejto miestnosti je laptop, ktorým môžete s USBčkom od príležitosti „Rozhrešenie“ zničiť vírus. Je to najjednoduchší spôsob zničenia a ak nepotrebujete pre iné výzvy sa tu motať, vždy použite tento.
Medzi oboma miestnosťami je na krabiciach bojový nôž.
Pri miestnosti so vstupom do labáku je šraubovák a na nej ♥♥♥♥ je kladivo. Za miestnosťou vzadu je diaľkovo ovládaná výbušnina a páčidlo.

Kľúč od radnice majú obaja pomocníci v kuchyni, ktorých môžete zložiť na chodbách pri zmrzlinárni.
Prístupovú kartu k vile má nový pomocník do kuchyne v byte nad mäsiarstvom. Druhá voľná je v byte ochrankára, v bytoch pri pláži.
Kľúč od kostola je v byte pri pláži a aj v malej miestnosti za obradnou sálou.
Hlavný kľúč od sídla je na okrúhlom stole v rohu knižnice, čo je miestnosť napravo od vstupnej haly na prízemí
Prístupová karta od laboratória je pri posteli v spálni na druhom poschodí. Druhá je na stole v pivnici so sudmi, kde je technik a záhradník, povyše garáže. Tretia je na stole v observatóriu.
Kód od trezoru je na druhom poschodí, v malej izbe vedľa pracovne.

Preoblečenia
 • Pomocník v kuchyni (Kitchen Assistant): Dvaja sú pri zmrzlinárni v suteréne. Jeden voľný odev je v byte nad mäsiarstvom. Druhý voľný odev je v chodbe medzi lahôdkami a obchodom s odevmi naľavo na terase na pláži. Použijete pri príležitosti „Prvý deň v práci“.
 • Ochranka vily (Mansion Security): Nosia ochrankári vo vile. Jeden voľný odev je v obchode s odevmi na terase na pláži a jeden voľný je v byte pri pláži.
 • Domáci (Housekeeper): Upratovač v obchode s odevmi na terase naľavo na pláži. Voľný odev je v malej práčovni v suteréne sídla. Tá je pri schodoch západne pri pivnici so sudmi.
 • Predavač (Store Clerk): Má ho holič v holičstve na konci hlavnej uličky. Voľný odev je v sklade pri pokladni v obchode s odevmi na terase na pláži.
 • Doručovateľ (Delivery Man): Jeden voľný odev je v kvetinárstve v uličke vedúcej z námestia na pláž. Ďalší má doručovateľ pri havarovanom aute na ceste k námestiu. Použijete pri „Dobrý synček“.
 • Zamestnanec kostola (Church Staff): Voľný odev je ♥♥♥♥ v byte pri pláži.
 • Osobný strážca (Bodyguard): Osobní strážci sú v uličkách okolo sídla.
 • Čašník (Waiter): Jeden pri zmrzlinárni chodí fajčiť za budovu ku kontajneru.
 • Kňaz (Priest): Jeden voľný oblek je v sklade v dolnej časti kostola, kam sa dá cez kanál, cez kryt pri móle, alebo proste dolu schodmi za obradnou sálou.
 • Personál sídla (Mansion Staff): Jeden voľný odev je v malej šatni v suteréne sídla. Zvonku napravo schodmi od červeného auta.
 • Záhradník (Gardener): Jeden voľný odev je v sídle, v miestnosti nad podzemnou garážou, pri záchode. Jeden v byte v dome číslo 4.
 • Laboratórny technik (Lab Technician): Jeden „voľný“ odev má mŕtvy technik v márnici.
 • Doktor Oscar Lafayette: Psychológ, za ktorého sa prezlečiete pri príležitosti „Katarzia“.
 • Súkromný detektív (Private Detective): Prezlečiete sa za neho pri príležitosti „Veľmi podivný prípad“.
 • Roberto Vargas: Za trénera golfu sa prezlečiete pri príležitosti „Za svitu sviečok“.
 • Morový doktor (Plague Doctor): Maska vystavená v observatóriu pri hlavnej budove sídla. Pri „Cesta spomienok“.
 • Protiradiačný oblek (Hazmat Suit): Použijete pri vstupe do biologického laboratória, ak tam pôjdete priamo zničiť vírus a nahnať pár Výziev.
 • Ochranka biolabáku (Biolab Security): Nosia ochrankári v laboratóriu.
 • Šéfkuchár Sídla (Mansion Chef): Tento oblek má kuchár v sídle a rovnako aj kuchár v zmrzlinárni (divné).
 • Komorník (Butler): Komorník je len jeden. Stojí vo vstupnej hale a odvedie vás ako psychológa na poschodie a ako poslíčka k hrobu.
 • Cyklista (Cyclist): Je na začiatku pri havarovanej dodávke („Dobrý synček“). Keď postojíte, kým sa dozhovára s doručovateľom, tak si pôjde sadnúť na lavičku.
 • Pouličný umelec (Street Performer): Vystupuje neprestajne na nádvorí pri pláži.
 • Bohém (Bohemian): Býva v strešnom byte na radnici. Len vyjdite na druhé poschodie, vonku na balkón a po schodoch do jeho bytu.
 • Zelený inštalatér (Green Plumber): Tento je v miestnosti v suteréne sídla. Pri vstupnej bráne môžete vliezť do fontány a prejdete rovno k nemu. Alebo z garáže prvé dvere napravo.
 • Červený inštalatér (Red Plumber): Tento sa pohybuje v kanáli pod kostolom. Zachádza aj k zamknutej krypte pod kostolom a inak sa pohybuje v kanáli.
Sapienza - Prvý typ prejdenia
Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák miesto mincí, majte teda aj strunu.

Príležitosť: Katarzia
Výzvy:
Terapeut 47
Therapist 47; Prezleč sa za doktora Oscara Lafayetta. +1000
Bezpečný byt
Safe House; Nájdi v Sapienze bezpečný úkryt ICA. +1000
Katarzia
Catharsis; Stretni sa so Silviom Carusom v preoblečení za doktora Oscara Lafayetta a začni terapiu. +2500
Mlčanie človeka
Silence of the Man; Zavraždi Silvia Carusa udusením v preoblečení za doktora Oscara Lafayetta. +5000
Terapia .45
.45 Therapy; Zavraždi Silvia počas terapie pištoľou. +5000
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000
Génius
Ciele: The Genius; zavraždi Silvia Carusa. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000


Choďte ♥♥♥♥ k stolom pri zmrzlinárni a pri múriku telefonuje doktor Oscar Lafayette. Je to psychológ, ktorý sa má stretnúť so Silviom Carusom. Môžete si sadnúť na lavičku neďaleko a vypočuť si telefonát. Po telefonáte sledujte čašníka, ktorý tu obsluhuje stoly. Občas si pôjde zapáliť za zmrzlináreň ku kontajneru. Tam ho omráčte, strčte do kontajneru a prezlečte sa za neho.
Napravo od kontajnera vypáčte pakľúčom dvere a vojdite do pivnice. Tu je pomocník z kuchyne, no môžete popri ňom pokojne prejsť. Dverami napravo choďte na schody a na schodoch vojdite do prvých dverí. Dostanete sa do pracovnej časti zmrzlinárne. Pomocník pri umývadle vás môže vidieť, len kuchár nie. Tak sa len preplížte k pultu, spoza ktorého sa kuchár pozerá von oknom a na pulte je jed na krysy, ktorý si vezmite. Vráťte sa naspäť dolu schodmi a von.
Choďte k stolom. Doktor sedí pri jednom a po chvíli sa pôjde prejsť k zábradliu. Alebo je už pri zábradlí, ak ste sa zdržali. Keď je preč, nasypte mu do kávy jed na krysy. Zo susedného stola si vezmite mince. Môžete sa zatiaľ ísť prezliecť naspäť a počkať si, kým sa napije.

Keď sa napije otrávenej kávy, príde mu zle a pôjde do záchodov pod terasou. Tam ho omráčte a telo strčte do krabice, ktorú tu niekto prichystal na telá omráčených užívateľov záchodov. Prezlečte sa za neho „Terapeut 47“.
Ak pôjdete hlavným vchodom, tak vás budú prehľadávať ochrankári. Choďte teda doprava od brány a tam vojdite do dverí vedľa mäsiarstva. Na prvom poschodí si otvorte byt vašej agentúry „Bezpečný byt“. Prejdite cez záchod na strechu domu. Zo strechy streľte do kamery na stene vily. Tu zoskočte dolu z múrika na pozemok vily.
Takto máte aj pištoľ a vyhli ste sa prehliadke.
Potom vojdite do samotného sídla, kde oslovte komorníka. Nasledujte ho na poschodie do izby s gaučom a krbom. Uložte si pozíciu. Sadnite si na kreslo pri gauči a keď príde Silvio, ľahne si na gauč a začnete terapiu „Katarzia“. Počas terapie môžete zvoliť jeho zabitie, tak ho zvoľte a udusíte ho vankúšom, kým leží na posteli „Mlčanie človeka“ a „Génius“.

Nahrajte si pozíciu, začnite znova terapiu. A keď bude Silvio ležať, tak ho zastreľte ranou do hlavy „Terapia .45“ a „Priama strela“.
Znova si nahrajte pozíciu a teraz ho zabite strunou „Muž od piana“. Kvôli výzve pokračujte po jeho zabití strunou. Telo odneste do susednej miestnosti do krabice.

Príležitosť: Veľmi podivný prípad
Výzvy:
Súkromné očko
Private ♥♥♥♥; Preobleč sa za súkromného detektíva. +1000
Veľmi podivný prípad
A Case Most Peculiar; Stretni sa s Francescou na móle v prestrojení za detektíva. +2500
Ušpiniť si ruky
Getting Your Hands Dirty; V prestrojení za detektíva zavraždi Francescu De Santis pri stretnutí na móle a nenechaj sa odhaliť. +5000
Osobný dotyk
Personal Touch; Zavraždite Silvia Carusa a Francescu De Santis strunou. +5000
Vedkyňa
Ciele: The Scientist; Zavraždi Francescu De Santis. +5000

Vráťte sa von, vyjdite normálne bránou na ulicu a zahnite doľava. Choďte dole ulicou a po pravej strane je takmer na konci ulice kaderníctvo. Vojdite dnu, sadnite si na stoličku a vypočujte si rozhovor kaderníka so zákazníčkou. Zistíte, že je tu Sal Falcone, súkromný detektív z Milána. Ten kedysi pracoval pre Silvia, ale teraz si ho vraj najala Francesca.

Choďte do zadnej uličky, tam detektív drieme na lavičke. Je schopný a spozná vás ako vraha, aj keď máte obyčajné šaty civila. Ale sú pri ňom noviny. Hoďte teda vedľa neho mincu a hneď sa chopte novín, aby ste sa maskovali.
Minca ho zobudí a zavolá Francesce. Dohodnú sa, že sa stretnú na móle a keď dovolá, rovno tam vyrazí. Prejdite poniže dvoch osobných strážcov a zahnite do podchodu naľavo.
Tu je najlepšia šanca na zbavenie sa tela. Občas tam ale sedí na lavičke pri krabici na telá civilista. Môžete sa uistiť že tam nik nie je ešte predtým, než detektíva zobudíte. Ak tam niekto je, skúste mince, na odlákanie civila, alebo zdržanie detektíva, ale vždy je lepšie, ak tam proste nik nie je. Vtedy ho omráčte a rýchlo strčte do krabice, lebo okolo chodieva dosť ľudí. Preto aj dávajte pozor, keď sa prezlečiete. Prezlečte sa za neho „Súkromné očko“.
Potom ešte pôjde dookola uličkou, ak nevyužijete prvú šancu. Pôjde okolo člna na prívesnom vozíku a zahne tam doľava. Pôjde tesne popri zavretom obchode. Aj tu ho môžete zložiť pri obchode (pozor na osobného strážcu, čo postáva povyše), vypáčiť dvere obchodu a telo schovať vnútri do krabice na telá. Ak nevyužijete ani tú šancu, tak pôjde k studni pri kostole. Tam ho môžete strčiť dnu (ak vás vidí koronerka pri aute, tak tam len skočte predtým, aktivujte rozhovor a aj s chlapom odídu), no ale to ho zabije. Ak sa ho nezbavíte ani tu, tak bude stáť pri zábradlí naveky.

Potom choďte na mólo a tam len počkajte na Francescu. Keď príde, tak ju oslovte „Veľmi podivný prípad“. Nasledujte ju do podchodu pri móle. Ochrankári zostanú von, aby vám dopriali súkromie. Tu ju zabite strunou „Ušpiňte si ruky“ a „Osobný dotyk“ a „Vedkyňa“. Telo strčte do krabice.
Zostane tu po nej prístupová karta do biolaboratória, ale neberte si ju. Vyjdite von druhou stranou podchodu.
Sapienza - Prvý typ prejdenia 2
Príležitosť: Rozhrešenie
Výzvy:
Rozhrešenie
Absolution; Dostaň sa do márnice. Nik ťa pritom nesmie zbadať. +2500
Získanie vstupu
Getting Access; Získaj prístupovú kartu do laboratória. +1000
Vykrádač hrobov
Grave Robber; Prezleč sa za vedca v márnici. +1000
Živý mŕtvy
Living Dead; Vstúp do jaskyne. +1000
Muž Rúcha
Man of the Cloth; Prezleč sa za kňaza. Neublíž, neomráč, ani nezabi žiadneho kňaza. +2500
Podzemie
Underground; Vstúp do jaskyne. +1000

Na móle sa zhovárajú dvaja osobní strážcovia o nehode v laboratóriu, pri ktorej zomrel technik a jeho telo je v márnici. Ale to je len na doplnenie informácie. Choďte do kostola a tam hneď po vstupe choďte naľavo k spovednici. Tam sa modlite pri sviečkach a vypočujte si spoveď laboratórnej techničky, ktorá spôsobila smrť kolegu. Tým aktivujete Príležitosť.

Choďte do márnice pri kostole. Zamestnanec, čo tam robí, chodí často fajčiť von, tak keď tam nie je, vypáčte dvere a vojdite k telu „Rozhrešenie“. Ale môžete sa aj postaviť za neho. Keď je vnútri, tak väčšinou stojí čelom k vstupným dverám a do tejto prvej časti môžete slobodne vojsť. Takže sa mu stačí postaviť za chrbát a vypáčiť (šperhákom, nie páčidlom, čo robí hluk) dvere.
Alebo zavrite dvere a omráčte ho. Prezlečte sa za neho a môžete k telu technika, kde do krabice schovajte telo zamestnanca kostola.
Prístupovú kartu ste mohli vziať zo zeme pri posteli v izbe Silvia, keď ste tam šli ako psychiater. Prístupovú kartu ste mohli vziať zo zeme, keď ste zabili Francescu, tá ako vedkyňa má vždy jednu so sebou. To sú možnosti pri tomto postupe. Ale túto príležitosť môžete využiť kedykoľvek, aj keď kartu ešte nemáte a navyše tu získate aj USB.

V miestnosti s mŕtvym technikom si ľahnite na vozík na opačnej strane a tvárte sa ako mŕtvola (ak nie ste prezlečený za zamestnanca kostola). O chvíľu vojde dnu vedkyňa, aby sa rozlúčila s priateľom. Ochranku pošle von a osamie tu. Tak len vstaňte, omráčte ju a telo schovajte do krabice. Na zemi po nej zostane karta a aj USB do notebooku.
Prezlečte sa za laboratórneho technika a použite teda šaty z mŕtvoly „Vykrádač hrobov“.

Ešte než pôjdete do laboratória, môžete tu splniť vedľajšie výzvy. Z miestnosti s mŕtvym technikom vojdite do susednej miestnosti s rakvou uprostred. Schovajte sa do nej predstierajúc, že ste mŕtvola „Živý mŕtvy“. Splnením tejto výzvy si sprístupníte márnicu ako štartovacie miesto.
Vyjdite von a vojdite do kostola. Keď nebudú nablízku zamestnanci kostola a farári, tak len z hlavnej sály vojdite do zadnej časti. V miestnosti napravo je aj kľúč (od všetkých dvier, vrátane márnice, čo už teraz nepotrebujete) a zbehnite dolu schodmi. Pod schodmi hneď naľavo vojdite do miestnosti (otvorte kľúčom, alebo ju vypáčte) a vnútri sú na zemi voľné šaty kňaza. Oblečte si ich „Muž rúcha“.

Choďte k mólu, tam chýba kus zábradlia. Prejdite ním na skaly brala. Po nich vyjdite ♥♥♥♥ a tam sú dvere do podzemného laboratória. Otvorte ich kartou a príležitosť je splnená. Pozor, nad dverami je kamera. Už len vojdite dnu „Podzemie“.


Likvidácia vírusu
Výzvy:
Likvidácia konkurencie
Eliminating the Competition; Znič vírus. +5000
Len sa odvez
Just Drive; Unikni zo Sapienzi autom. +1000
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000

Vojdite dnu vstupom pri mori, kam vás navádza príležitosť „Rozhrešenie“. Vonku môže byť osobný strážca, tak zahoďte poniže zbraň. Ak ju chcete dnu, tak sa nechajte prehľadať, zložte ho, vnútri schovajte telo do krabice a vezmite si pištoľ. Ale ak ste splnili celú príležitosť „Rozhrešenie“ a nevzali ste si kartu skôr z iného miesta, tak tu strážca nebýva.
Prídete dolu k lietadlu (poza vedca, ktorý vás spozná, ale je stále chrbtom). Naľavo je kabína, v ktorej je nahrávacie zariadenie, tak tam vojdite zozadu a deaktivujte ho a nemusíte sa už starať o kamery v labáku. Tu pri zariadení ani nik nie je.
Vyjdite po schodoch navrch tejto búdky. ♥♥♥♥ je jeden technik, čo vás spozná. Počkajte si, kým bude niečo hľadať v krabici naľavo. Použite laptop na stole a zapojte doň USB od techničky v márnici. Tým nastavíte zničenie vírusu „Likvidácia konkurencie“.
Len zbehnite dole, než si vás technik všimne. Vráťte sa von. Prebehnite späť na pláž a ♥♥♥♥ na námestie. Naľavo od vstupnej brány do sídla je auto, ktorým sa odvezte preč „Len sa odvez“.
Sapienza - Druhý typ prejdenia
Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák miesto mincí.

Príležitosť: Cesta spomienok
Výzvy:
Sleduj nebesá
Watch the Skies; Použi terminál na otvorenie stropu observatória. +1000
Rodinná záležitosť
A Family Affair; Nájdi videopásky Silvia Caruza. +1000
Zhodiť nebesá
Bring Down the Sky; Zavraždi Silvia Caruza solárnym systémom. +2500
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000
Cesta spomienok
Memory Lane; Preobleč sa za morového doktora. +1000
Moriátorstvo
Plague-iarism; Zavraždi Silvia Carusa amputačným nožom v prestrojení za morového doktora. +5000


Choďte do bezpečného domu agentúry nad mäsiarstvom. Vyjdite cez kúpeľňu na striešku. Napravo zoskočte dole a vojdite do bytu ochrankára (byty pri pláži) a prezlečte sa za ochrankára. Vráťte sa naspäť na strechu pri byte agentúry. Zostreľte na stene sídla kameru a zoskočte zo strechy dolu na dvor sídla.
Prejdite popri kuchyni a naľavo vlezte oknom do sídla. Vyjdite na poschodie a choďte na terasu, ktorá spája budovu s observatóriom. Tam sa zhovárajú dvaja zamestnanci o tom, ako mal Silvio silný vzťah k matke a ako si rád pozerá staré videopásky. Tým získate túto príležitosť.

Len popri nich prejdite do observatória. Tam prejdite ponad kruhovú halu po poschodí a na konci vyjdite ♥♥♥♥ k teleskopu. Pod teleskopom aktivujte monitor na stene a otvoríte kupolu „Sleduj nebesá“. Tentokrát len pre Výzvu. ♥♥♥♥ pri teleskope, na krabici pri stole je tam videopáska, ktorú si vezmite „Rodinná záležitosť“. Zbehnite dolu a vložte pásku do videa.
Uložte si pozíciu a vráťte sa ♥♥♥♥. Nad miestnosťou visí zo stropu maketa slnečnej sústavy. Keď bude Silvio pod ňou, tak streľte do reťaze, ktorá ju drží. Maketa spadne dolu a zabije ho „Zhodiť nebesá“, čo sa ráta ako nehoda „Niekto by si mohol ublížiť“.

Nahrajte si pozíciu. Oproti videu si vezmite z podstavca amputačný nôž a zamaskujte sa do masky morového doktora „Cesta spomienok“, čím splníte túto príležitosť. Keď príde Silvio dnu, pošle o chvíľu ochranku von a začne pozerať video. Zabite ho v tejto maske amputačným nožom pre „Moriátorstvo“.

Príležitosť: Nepriateľské prostredie
Výzvy:
Nepriateľské prostredie
Hostile Environmet; Obleč si protiradiačný oblek. +1000
Heisenberg
The Heisenberg; V protiradiačnom obleku vhoď tri telá do kontajnera s kyselinou. +2500

Vírus je vždy najľahšie zničiť spôsobom popísaným pri prvom tipe prejdenia. Teda Príležitosť „Rozhrešenie“ a s USBčkom od techničky ho zničiť na diaľku cez laptop.
Ale v tomto prípade pre pár výziev a jednu príležitosť pôjdeme dnu. No aj tak si splňte „Rozhrešenie“, aby ste získali prístupovú kartu a oblek technika.
Vojdite ako technik do jaskyne. Tam sú technici, čo vás spoznajú, ale dá sa im vyhnúť. Pri prvej miestnosti vzadu si vezmite jed na krysy a vnútri môžete deaktivovať zariadenie na nahrávanie, keďže vás tu zrejme kamery zachytia.

Choďte pred presklenú časť uzavretého labáku. Stojte pri ľavej strane plošiny, tam si vás nevšimnú. Tam sa vedec a vedkyňa zhovárajú o ventilácii v labáku, ktorá zabije živé DNA v prípade úniku. Keď dohovoria, odídu z plošiny. Choďte tam a vezmite si Bezpečnostný protokol biolaboratória, čím začnete túto Príležitosť.

Vojdite do miestnosti pri laboratóriu. Vnútri len prejdite do prechodovej komory, kde sú protiradiačné obleky. V miestnosti nebýva veľa vedcov, čo vás spoznajú a môžete sa maskovať pri mikroskopoch, tak len prejdite a oblečte si oblek „Nepriateľské prostredie“.
Vojdite dnu. Tu si uložte pozíciu a pre Výzvu zabite troch vedcov vnútri a vhoďte ich telá do kontajnera s kyselinou „Heisenberg“. Môžete ich odlákať a zabiť nenápadne, ale keďže je cieľom nezabíjať, tak to spravte pre výzvu a nahrajte si pozíciu.

Vnútri stoja dvaja technici pri víruse. Pri normálnom, tichom postupe sabotujte napravo pri dverách počítač a presuňte sa preč od počítača. Jeden z nich pôjde skontrolovať počítač. Povyše vírusu sú pri stene krysy v akváriu. Vhoďte im jed na krysy a tiež sa presuňte ďalej (alebo maskujte pri mikroskope), lebo druhý to príde preveriť.
Kým sú obaja zaneprázdnení, tak aktivujte ovládanie pri víruse. Zmeníte jeho teplotu a o chvíľu bude zničený.

Francesca De Santis po zničení vírusu.
Výzvy:
Zával
Caving In; Zavraždi Francescu De Santis tak, že na ňu zhodíš stalaktit. +2500
Fatálna reakcia
Fatal Reaction; Zavraždi Francescu De Santis chemikáliami v biologickom laboratóriu. +2500


Keď ste už tu, tak môžete využiť miesto na zabitie Francescy. Keď zničíte vírus, príde to dole skontrolovať. Sama zapne ventiláciu na plošine pred uzavretým laboratóriom, čo odsaje nebezpečné látky a dá sa tak vojsť dnu aj bez ochranného odevu.

Vy čakajte na streche vstupnej miestnosti do laboratória. Keď príde Francesca dole, pôjde popri vás, tak sa len schovajte za ventilačné skrinky. Keď zapne ventiláciu v laboratóriu, pôjde dverami naboku do miestnosti a do laboratória. Nad dverami je stalaktit, tak keď pôjde dnu, streľte doň. Spadne dole a zabije ju „Zával“, čo sa ráta za nehodu.
Ak ste nestihli, tak keď skončí v laboratóriu, pôjde von cez tie isté dvere, takže stále môžete, ak ste stalaktit nezostrelili.

Nahrajte si pozíciu. Nechajte ju vojsť do laboratória. Potom len choďte na plošinu pred laboratóriom a vypnite ventiláciu. Chemikálie začnú prúdiť naspäť a to ju zabije „Fatálna reakcia“ a ráta sa to tiež ako nehoda.

Vyplávať za slnkom
Sail Into the Sun; Unikni zo Sapienzi člnom. +1000

Potom sa len vráťte von z laboratória. Choďte k pláži a tam na mólo pod kostolom a odíďte preč na člne.
Sapienza - Tretí / Štvrtý typ prejdenia
Tretí typ prejdenia
Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák miesto mincí. Môžete krásne skombinovať predošlé postupy a splniť si výzvu obleku.

Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000
Silviova úniková cesta
Silvio´s Way Out; Unikni zo Sapienzi lietadlom. +1000

Choďte do kostola, aktivujte príležitosť „Vykúpenie“. Vojdite do márnice a počkajte tam na vedkyňu predstierajúc, že ste mŕtvy na druhom stole. Keď bude sama pri mŕtvole, tak vstaňte, omráčte ju a strčte do krabice. Vezmite si jej prístupovú kartu a USB do počítača.

Potom choďte do domu pri mäsiarstve a vyjdite ♥♥♥♥ do bytu agentúry. Cez kúpeľňu vyjdite na strechu. Na okraji strechy pri stene sídla vyjdite na rímsu, prejdite po nej k oknu a vlezte dnu do komory pri kuchyni.
V kuchyni pozor na osadenstvo. Preplížte sa za pult v strede a do okna naľavo, ktorým vylezte von. Oproti vám je observatórium. Preplížte sa vpred k stromu. Tam na vás kamera ešte nedovidí. Vyberte pištoľ s tlmičom a rozstreľte kameru nad dverami.

Potom sa plížte vpred a vlezte oknom pod kamerou dnu do kúpeľne. Vyjdite cez trénerovu izbu von a napravo ♥♥♥♥ schodmi. Tu v podstate využite to, čo v príležitosti „Cesta spomienok“. Prejdite k teleskopu v observatóriu a vezmite si videopásku. Choďte dolu a pustite ju.
Schovajte sa do krabice. Keď príde Silvio, pošle ochrankárov preč a začne pozerať. Zabite ho a telo schovajte do krabice. Za dverami pri schodoch stojí ochrankár, ktorého poslal preč. Otvorte dvere a skraja ho môžete tiež schmatnúť. Omráčte ho a strčte do krabice k Silviovi.

Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi a na balkón observatória. Tu dverami pred schodmi, nie na terasu, ktorá spája budovu s hlavným sídlom. Na balkóne je naľavo odkvap, po ktorom vylezte ♥♥♥♥ na strechu. Po streche prejdite k malému balkónu oproti.
Za ním je prázdna miestnosť s kódom k trezoru. A za ňou má pracovňu Francesca. Môžete ju sem skúsiť nalákať. Ale stačí len počkať. Keď bude za svojím pracovným stolom, tak vyčkajte, kým pôjde jej ochrankár do pravého kúta. Vtedy vyjdite dverami, zabite ju a strčte do krabice na telá rovno pri stole. A než sa ochrankár otočí, vráťte sa do vedľajšej miestnosti a von na strechu.

Vráťte sa späť na balkón observatória. Vojdite dnu a zbehnite schodmi úplne dolu. Tam je vstup do laboratória. Po vstupe choďte doprava a doľava k strážcovi. Keď sa postaví bokom, tak sa preplížte za krabice uprostred a od nich do rohu na okraj brala. Tam je tyč, po ktorej sa spustite dolu.
Dostanete sa rovno k prvej miestnosti. Vyjdite po schodoch ♥♥♥♥. Keď bude technik pri krabici naľavo, použite pri ňom laptop so súčiastkou od vedkyne z márnice a tým zničíte vírus.

Vráťte sa dolu schodmi a už sa len preplížte k lietadlu oproti. Aktivujte ho a uletíte preč.

Štvrtý typ prejdenia

Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák miesto mincí. Odbavte si hneď príležitosť „Rozhrešenie“, aby ste mali kartu a USB.


Príležitosť: Prvý deň v práci
Výzvy:
Zamestnanec dňa
Employee of the Day; Prestroj sa za pomocníka v kuchyni. +1000
Prvý deň v práci
First Day On the Job; Uvar Silviovi Carusovi špagety a zazvoň na zvonec. +2500
Aký je tvoj jed?
What´s Your Poison?; Zavraždi Silvia Carusa otrávením. +1000
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000
Skok z útesu
Cliff Diving; Zavraždi Silvia Carusa tak, že ho zhodíš z útesu. +5000

Choďte napravo k mäsiarstvu. Tam sa zhovára zamestnankyňa sídla so svojím bratom, ktorého na jej odporúčanie najal šéfkuchár Marcello ako pomocníka v kuchyni. Tým získate príležitosť. Vojdite do domu a buď vojdite do bytu agentúry, prejdite na strechu cez kúpeľňu a cez balkón vylezte ♥♥♥♥. Alebo proste vyjdite schodmi ♥♥♥♥ a vypáčte šperhákom dvere (nie páčidlom, čo robí hluk).
V byte pomocníka, ktorý sa veľmi do práce nechystá, je odev pomocníka v kuchyni, ktorý si oblečte „Zamestnanec dňa“. Zo stola si tiež vezmi prístupovú kartu do sídla. Buď prelezte do sídla cez strechu pri byte agentúry, alebo si kartou otvorte dvere za dodávkou pri mäsiarstve.

Choďte do kuchyne a oslovte šéfkuchára. Povie vám, aby ste za neho dokončili omáčku a potom oznámili zvonom, že sa môže servírovať. Uložte si pozíciu. Dajte do jedla smrtiaci jed. Vyjdite von a hneď napravo je zvon, na ktorý zazvoňte „Prvý deň v práci“.
Choďte k stromu a rozstreľte kameru oproti na stene observatória.

O chvíľu príde Silvio k stolu oproti kuchyni. Keď zje otrávené jedlo, tak ho to zabije „Aký je tvoj jed?“ a „Bez chuti, bez stopy“ .
Nahrajte si pozíciu. V kuchyni je za sporákom jed na krysy. Otrávte špagety jedom na krysy a zazvoňte vonku na zvonec. Bežte zboku k bočným dverám observatória. Keď Silvio zje otrávené špagety, pôjde sem k dverám zvracať z útesu. Len sa za neho postavte a zhoďte ho „Skok z útesu.

Príležitosť: Za svitu sviečok
Výzvy:
Milenec
Lover Boy; Prestroj sa za trénera golfu. +1000
Za svitu sviečok
By Candlelight; Stretni sa s Francescou v prestrojení za golfového trénera. +2500
Jedovatý ročník
A Poisonous Vintage; Zavraždi Francescu De Santis tak, že jej otráviš drink. +2500
Volám sa chrcheľ
My Name Is Hurl; Zavraždi Francescu De Santis utopením. +5000
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000
Milostný trojuholník
Love Triangle; Ukry Francescu a golfového trénera do rovnakej skrine. +2500


Na Príležitosť potrebujete dva jedy na krysy. Ak to skombinujete s iným vyradením Silvia, tak vám stačí jed z kuchyne. Druhý jed je v sklade. Zbehnite do skladu na opačnej strane pozemku, oproti observatóriu. Stačí prejsť popri observatóriu a oproti. Tam si vezmite druhý jed na krysy. Ak ste dali jed z kuchyne Silviovi, tak po druhý jed môžete skočiť do zmrzlinárne, ako keď ste otrávili psychológa. Vráťte sa k observatóriu pred kuchyňu.
Vlezte dnu oknom do kúpeľne a vojdite do izby trénera golfu. Tam je na poličke ľúbostný list, ktorý vám začne túto príležitosť. Viete, že tréner a Francesca majú spolu pomer. Vyjdite von na zadný dvor. Popri bazéne sa prechádza Roberto Vargas, tréner golfu. Na stole pred bazénom má fľašu vody. Dajte mu do nej jed na krysy.
Keď mu príde zle, pôjde do kúpeľne vo svojej izbe. Nasledujte ho dnu, omráčte a strčte telo do skrine. Prezlečte sa za neho „Milenec“. Vezmite si aj jeho mobil a zavolajte z neho Francesce a pozvete ju na romantické stretnutie.

Uložte si pozíciu a dajte jej do pohára vína smrtiaci jed. Sadnite si do kresla v rohu miestnosti a tým splníte príležitosť. Keď príde Francesca, napije sa a zabije ju to „Jedovatý ročník“.
Nahrajte si pozíciu a dajte jej do vína len jed na krysy. Keď sa napije, príde jej zle a pôjde zvracať na záchod. Tam ju utopte „Volám sa Chrcheľ“ a „Podrž mi vlasy“. Schovajte jej telo do skrine k Robertovi „Milostný trojuholník“.

Potom už len odbavte vírus cez laptop, aby ste to mali najjednoduchšie.
Sapienza - Piaty typ prejdenia
Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák miesto mincí. Odbavte si hneď príležitosť „Rozhrešenie“, aby ste mali kartu a USB.

Príležitosť: Zo záhrobia
Výzvy:
Fantóm sídla
Phantom Of the Mansion; Zavraždi Silvia Carusa tak, že na neho zhodíš luster. +1000
Je tam niekto
Anybody There; Zapni gramofón. +1000
Zo záhrobia
Beyond the Grave; Zapni ventilátor, aby Silvio odpadol. +2500

Choďte do horného bytu v bytoch pri pláži, najkratšie cez byt agentúry. Tam sa prezlečte za ochranku sídla. Prejdite do sídla a na poschodie. Tam choďte na terasu na južnej strane, kde sa zhovárajú muž a žena, zamestnanci, o nervovom zrútení Carusa, čo vám sprístupní túto príležitosť.
Vráťte sa dnu a na poschodí choďte nad veľkú halu s jedálenským stolom. Tu pri vás je ovládanie lustra. Silvio chodieva k stolu pod luster, tak ho na neho zhoďte „Fantóm sídla“. Zabije ho to nehodou.

Nahrajte si späť pozíciu. To len, že keď ste už tu. Choďte dolu do haly so stolom pod lustrom. V rohu pri dverách je gramofón, tak ho pustite „Je tam niekto“. Silvio príde dnu. Potom aktivujte elektrické kreslo na schodoch. Len na prízemí ho aktivujte a pôjde ♥♥♥♥ a tým priláka Silvia na poschodie.
Na poschodí choďte do izby jeho matky a potiahnite zvonček na služobníctvo pri posteli. Silvio si bude myslieť, že tu straší jeho matka, keď sa zapol jej gramofón, jej kreslo a jej zvonček. A tak rozrušený príde do jej spálne sám.
Ešte než vojde, zapnite ventilátor pri okne. Ten rozhojdá kreslo s klobúkom jeho matky. Keď vojde a uvidí hojdacie kreslo, to ho odrazí úplne a odpadne „Zo záhrobia“. Tu ho môžete zabiť ako chcete, je to hlavne príležitosť nalákať ho dnu a oddeliť od stáží.

Leť, Silvio!
Fly, Silvio!; Zapríčiň Silviovu evakuáciu. +2500
Chybné lietadlo
Error Plane; Zavraždi Silvia Carusa tak, že ho zostrelíš v jeho lietadle starožitným delom. +5000
Postupujte ako pri príležitosti „Zo záhrobia“, ale nezapnite ventilátor. Len nalákajte Silvia zvoncom pri posteli do izby jeho matky.
Potom utekajte do observatória. Tam si vezmite kartu, ak nemáte a zbehnite dolu schodmi do podzemného laboratória. Tam sa preplížte doprava, doľava popri vojakovi na okraj skaly a spustite sa dolu po rúre. Tam prebehnite ♥♥♥♥ popri lietadle a po skalách (popri kamere napravo) ♥♥♥♥ k ruine starej pevnosti.
Vyjdite za bránou schodmi k prvému delu. Je naľavo a na sude pri ňom je aj pušný prach, aj delová guľa. Delo smeruje na maják a loď. Silvia ste tak vystrašili, že sa dá na útek „Leť, Silvio!“. Chvíľu potom čo vojde do matkinej izby sa spustí odpočet 1 minúta a 30 sekúnd do jeho úteku. Ak utečie, končíte.
Netreba sa báť. Nabite delo pušným prachom, aj delovou guľou a chopte sa ho pripravený na odpal. Už si len počkajte, okolo 20 sekúnd pred koncom bude lietadlo pred majákom, vo vašej dráhe paľby. Vypáľte z dela a zničte lietadlo „Chybné lietadlo“.


Príležitosť: Dobrý synček
Výzvy:
Špeciálna dodávka
Special Delivery; Preobleč sa za Doručovateľa. +1000
Dobrý synček
The Good Son; Polož kvety na hrob Silviovej matky v preoblečení za Doručovateľa. +2500
Pletie záhrady
Weeding the Garden; Zavraždi Silvia, ukry jeho telo do drviča a znič ho v drviči bez toho, aby ťa niekto odhalil. +1000


Toto môžete kedykoľvek, ak je Silvio stále v hre. Choďte po ceste nad vilu a pri východe z mesta je havarovaná dodávka doručovateľskej spoločnosti. Vypočujte si telefonát doručovateľa a dozviete sa, že má doručiť kvety na hrob Silviovej matky. Tým získate túto príležitosť.
Príležitosť vás navádza odpraviť tohto doručovateľa, ale nemáte tu kam odpratať telo. Takže keď viete o dodávke kvetín, len pekne choďte naspäť ulicou a pokračujte ulicou z námestia dolu na pláž. Po pravej strane bude pri bočnej uličke malé kvetinárstvo. Vypáčte dvere a vnútri je odev, aj kvety. Prezlečte sa za doručovateľa „Špeciálna dodávka“ a vezmite si kvety.

Ak nechcete prísť o zbraň a nechať sa prehľadávať pri hlavnej bráne, tak prejdite cez byt agentúry a cez strechu zoskočte na dvor sídla. Choďte do hlavnej budovy a tam oslovte komorníka. Nasledujte ho sídlom na zadný dvor a odvedie vás až k schodom nad hrobom.
Len zbehnite dolu a položte kvety na hrob „Dobrý synček“. Schovajte sa potom do krabice. O chvíľu príde Silvio aj s ochrankou. Ochrankárov pošle preč, aby mal trochu súkromia pri hrobe. Keď sa postaví k hrobu, vylezte z krabice a zabite ho.
Povyše je drvička. Odtiahnite k nej telo a pritom pozor na ochranku na moste pri zrúcanine. Strčte ho do drvičky a aktivujte ju, čím zničíte telo „Pletie záhrady“.


Príležitosť: Memento
Výzvy:
Rozlúskni ma
You Crack Me Up; Otvor trezor Silvia Carusa a nájdi vzorky DNA. +1000
Memento
Memento; V preoblečení za osobného strážcu (ale funguje to v obleku ochranky sídla) odovzdaj Francesce vzorky DNA. +2500
Pro bolesť
Pro Pain; Zavraždi Francescu De Santis výbuchom v kozube. +5000


V obleku ochrankára (najjednoduchšie z bytu pri pláži, vedľa bytu agentúry) choďte do observatória. Vyjdite tam na poschodie a na balkón na severnej strane. Vylezte po odkvape na strechu. Prejdite po streche oproti k malému balkónu. Choďte naň a vlezte otvoreným oknom dnu. Tam si zo stola vezmite kombináciu k trezoru.
Vráťte sa na strechu a vylezte po odkvape ešte vyššie. Tu vojdite dverami na povalu a schovajte sa za krabice. Vnútri sú dvaja ochrankári, ktorí vás spoznajú aj v preoblečení. Budú sa zhovárať o trezore, čo vám sprístupní túto príležitosť. Tá by vás smerovala ku kombináciu k trezoru, no už ju máte.
Keď dohovoria, tak odídu. Otvorte trezor „Rozlúskni ma“. Získate z neho vzorky DNA Francescy De Santis. Vyjdite na strechu, zlezte naspäť dolu a vojdite do miestnosti, kde bol kód k trezoru. Počkajte, kým do susednej miestnosti vojde Francesca. Vojdite ako ochrankár dnu a normálne ju oslovte a dajte jej vzorky „Memento“.
Toto vytvorí akurát príležitosť. Pôjde do izby s krbom a postaví sa ku krbu. Môžete vybehnúť späť na povalu a zhodiť k nej propánovú nádrž cez komín na povale. Výbuch ju zabije nehodou „Pro bolesť“. Pri výbuchu obvykle zahynie aj niekto z ochranky, takže vám to naruší hodnotenie.

Opustiť loď
Abandon Ship; Opusti Sapienzu v motorovom člne. +1000

Len skočte do márnice, prezlečte sa za technika a kartu a USB už máte. Choďte do podzemného laboratória a zničte vírus najľahším spôsobom v laptope. Prejdite popri lietadle a pokračujte po dolnej časti až pod ruinu. Tam ani nemusíte ♥♥♥♥ k ochranke, len prejdite popod ruinu k člnu, ktorý tu už čaká a ukončite misiu.
Sapienza - Šiesty typ ; Príchody
Tichý ostreľovač
Výzvy:
Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +2500
Začnite normálne pred zmrzlinárňou a z výbavy si vezmite šperhák a nechajte si pripraviť ostreľovaciu pušku v podzemnom laboratóriu. Odbavte si hneď príležitosť „Rozhrešenie“, aby ste mali kartu a USB.

Potom choďte do domu pri mäsiarstve a vyjdite ♥♥♥♥ do bytu agentúry. Cez kúpeľňu vyjdite na strechu. Na okraji strechy pri stene sídla vyjdite na rímsu, prejdite po nej k okne a vlezte dnu do komory pri kuchyni.
V kuchyni pozor na osadenstvo. Preplížte sa za pult v strede a do okna naľavo, ktorým vylezte von. Oproti vám je observatórium. Preplížte sa vpred k stromu. Tam na vás kamera ešte nedovidí. Vyberte pištoľ s tlmičom a rozstreľte kameru nad dverami.

Potom sa plížte vpred a vlezte oknom pod kamerou dnu do kúpeľne. Napravo prejdite dverami na chodbu a pozor na ochranku. Zbehnite dolu schodmi a kartou z márnice si otvorte dvere do podzemného laboratória. Tam choďte doprava.
Zabočte doľava k strážcovi. Preplížte sa popred neho doľava a tam na okraji brala sa spustite dolu po rúre. Ste pri prvej miestnosti, kde môžete na diaľku zničiť vírus. Vyjdite teda ♥♥♥♥ a zničte ho laptopom s USBčkom z márnice. Pozor na technika, čo tu postáva.
Keď vírus zničíte, zbehnite dolu schodmi zo strechy a choďte ♥♥♥♥ po skalách popri lietadle von. Po pravej strane je úkryt agentúry, kde máte ostreľovaciu pušku. Tu je aj skala, za ktorou sa môžete ukryť. Počkajte si na Francescu.

Mohli ste ešte neničiť vírus a počkať, kým sa stretne s detektívom na móle, no to trvá celú večnosť. Takto ste ju zničením vírusu donútili prísť dolu. Pôjde po schodoch na strechu miestnosti pri labáku a z nej dole a na plošinu pred labákom. Môžete ju zastreliť odtiaľto a hneď ste aj mimo. Ale máte len krátku chvíľu, keď na ňu uvidíte. Môžete omráčiť technika pri laptope a zastreliť ju odtiaľto, len potom v pohotovosti musíte von.

Keď ju zabijete, tak vyjdite popri lietadle ♥♥♥♥ po skalách. Po nich choďte ♥♥♥♥ k ruine a vojdite bránou na ruinu. Dole sú ochrankári, ♥♥♥♥ nie je nik, tak tam kľudne choďte. Tu si už len vystriehnite Silvia. Najlepší dohľad na neho máte, keď hrá golf.
Zastreľte ho a už len odtiaľto zbehnite dolu k člnu pod ruinou a ukončite misiu.


Majster Snajper
Samostatné výzvy súvisiace s ostreľovacou puškou.

Majster Ostreľovač
Výzvy:
Prehľadáčikovaný
Over Scoped; Zavraždi 10 cieľov ostreľovacou puškou
Pekná kravina. Nie je možné to dosiahnuť v hlavnej hre, pretože to musí byť 10 rôznych cieľov. Tak si len zapnite vyhľadávanie kontraktov. Dajte si miesto Sapienza, počet cieľov 5 a spôsob zabitia Sniper Rifle.
Alebo si sami vytvorte kontrakt. Dajte si ostreľovačku do bytu agentúry a tam zo strechy môžete postrieľať ľudí. Ciele, ktoré sú napríklad pri mímovi, alebo na ulici pod vami, či na mólach. Keď zabijete „stanovené ciele“, získate debilnú výzvu.

Poteším sa
I Am To Please; Zavraždi cieľ ostreľovačkou z kostola a sprav to v obleku.
Ostrostrelec
Sharp Shooter; Zavraždi 2 ciele jednou ranou z ostreľovačky.
Prvá výzva by sa možno dala splniť spolu s výzvou „Oko za oko“, ale túto som spravil ako prvú. Ostrostrelec je ďalšia hlúposť. Vaše dva ciele v hre sa stretnú len raz pri výzve „Celý horím“ a tam ich veľmi nemáte ako zabiť ostreľovačkou. Tak si zas nájdite vhodný kontrakt (dá sa podľa mena výzvy), alebo si vytvorte kontrakt, kde sú dva ciele vedľa seba a zabite ich.
Takýto kontrakt je na výber a sú tam dva ciele pred kostolom. Preto je dobré to spojiť. Dajte si ostreľovačku ukryť do kanála a začnite normálne v obleku na námestí. Zbehnite dolu ulicou a v dome pri záchodoch pod kostolom vbehnite do kanála a vezmite si ostreľovačku. Prejdite kanálom na druhej odbočke doprava, tam na prvej doľava do krypty pod kostolom. Vypáčte dvere a vojdite do krypty a z nej na schody v kostole. Vyjdite s ostreľovačkou ♥♥♥♥ na vežu a zabite oba ciele jednou ranou, keď budú pri sebe.


Z dohľadu
Out of Sight; Zavraždi cieľ ostreľovačkou tak, aby si sa rovno zbavil tela.
Majster Snajper
Master Sniper; Splň všetky Výzvy Majstra Snajpera.
Pre Výzvu „Z dohľadu“ si opäť zvoľte kontrakt (alebo si ho vytvorte), kde máte ako cieľ jedného z rybárov na mólach. Alebo si dajte Eskaláciu „The Szilassi Darkness“, tam máte za cieľ dostať rybára.
Začnite s ostreľovačkou v byte agentúry. Vyjdite na strechu. Zamierte presne na hlavu a streľte do rybára, aby telo padlo rovno do vody. Tým zabijete cieľ a aj sa rovno zbavíte tela. A splnením všetkých Výziev snajpera získate aj majstrovskú výzvu.

Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva Paríža sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

Na prenájom
For Hire; +1000
Začnite misiu v byte agentúry nad mäsiarstvom.

Zapadnúť
Bledning In; +1000
Začnite misiu v záhrade sídla v prestrojení za záhradníka.

Pomoc v kuchyni
Kitchen Help; +1000
Začnite misiu v kuchyni sídla v prestrojení za pomocníka v kuchyni.

Zbieranie citrónov
Lemon Picking; +1000
Začnite misiu na terase sídla v prestrojení za ochranku.

Mŕtvi bez odpočinku
No Rest For the Dead; +1000
Začnite misiu v márnici. Sprístupníte si ju splnením výzvy „Živý mŕtvy“.

Vedecká výstava
Science fair; +1000
Začnite misiu v podzemnom laboratóriu pod sídlom v prestrojení za laboratórneho technika.

Výlet
Day Trip; +1000
Začnite misiu na móle pod kostolom pri pláži.

Prestávka na kávu
Coffee Break; +1000
Začnite misiu vo veži radnice nad zmrzlinárňou.

Vyhliadková cesta
Scenic Route; +1000
Začnite misiu pri člne pod ruinou pri sídle.
Sapienza - Ostatné výzvy
Celý horím
I´m On Fire; Zavraždi Silvia Carusa a Francescu De Santis za použitie jednej propánovej nádrže. +5000

Preoblečte sa za doktora Lafayetta a choďte na stretnutie so Silviom. Normálne ho nechajte sa vyrozprávať a keď skončí terapia, tak pôjde na poschodie ku krbu, kde sa na chvíľu stretne s Francescou. Keď vyjde z miestnosti, vy choďte za dvere napravo do malého kumbálu.
Tam sa postavte pred svietnik, kanvicu a kvet. Nad vami je otvor, ktorým vyskočte na povalu. Tam si už len počkajte, kým sa pod vami stretnú a vhoďte do komína propánovú nádrž. Je hneď vedľa komína.

Sezóna Barbeque
BBQ Season; Zavraždi Silvia Carusa výbuchom v krbe, nenechaj sa odhaliť. +2500
Prestrojte sa za ochrankára. Silvio bežne chodieva do observatória, odpáliť si do parku pár loptičiek a zafajčiť si pri krbe pri observatóriu. Ak ho aj zabijete predošlým spôsobom „Celý horím“, tak sa tento neráta, lebo to musí byť tento konkrétny krb. Vy len vojdite do observatória, vyjdite na poschodie a na severný balkón. Po odkvape vylezte na strechu. Naľavo od komína je propánová nádrž. Tak si len počkajte, kým si pôjde zapáliť a vhoďte nádrž do komína.

Čas na odpal
Tee Time; Zavraždi Silvia Carusa výbušnou golfovou loptičkou. +5000

Hneď na začiatku choďte do bytu agentúry a vezmite si z bytu výbušnú golfovú loptičku. Prejdite vedľa do bytu v susednom dome a vezmite si odev ochranky sídla. Choďte do sídla a na zadnom dvore si občas Silvio odpáli loptičku. Má ich tam zopár. Tak len na jeho loptičky umiestnite výbušnú. Potom ho len sledujte, aby sa pohol. Pôjde do haly, ku krbu a naspäť na odpal. Keď odpáli, výbuch ho zabije nehodou.

Oko za oko
An Eye For an Eye; Zavraždi Silvia Carusa strelou cez teleskop. +2500

Dajte si ostreľovačku ukryť do kanála. Zbehnite dolu ulicou a v dome pri záchodoch pod kostolom vbehnite do kanála a vezmite si ostreľovačku. Prejdite kanálom na druhej odbočke doprava tam na prvej doľava do krypty pod kostolom. Vypáčte dvere a vojdite do krypty a z nej na schody v kostole. Vyjdite s ostreľovačkou ♥♥♥♥ na vežu kostola.
Odtiaľto vidíte na elektrickú skrinku na observatóriu. Streľte do nej, aby ste z nej zhodili kryt a streľte do nej ešte raz. Skrat otvorí teleskop observatória. Teraz len čakajte, kým pôjde Silvio dnu. Keď vojde a uvidí pripravený teleskop, pôjde sa cezeň pozrieť. Na balkón vyjde ochrankár, čo je signál, že šiel ♥♥♥♥. Potom len ostreľovačkou streľte do šošovky teleskopu a strela zabije Silvia.

Šokujúce!
Shocking!; Zavraždi Francescu elektrinou. +2500

Preoblečte sa za ochrankára v byte pri pláži. Choďte na terasu, kam chodieva aj Francesca. Vezmite si šraubovák. Jeden je aj za dverami napravo v rohu, hoci tu je pár ľudí, čo vás spoznajú aj v preoblečení, tak si musíte vystriehnuť, kedy dnu. Ale šraubováky sú aj inde. Poškoďte elektrickú šnúru na zemi. K nej si zvykne Francesa stúpnuť.
Obďaleč je na zábradlí kohútik hadice, ktorá je tiež pri šnúre. Keď tam bude Francesca stáť, tak pustite vodu a elektrina ju zabije.


Strašiak
Bogey; Zavraždi Silvia Carusa starožitným delom. +2500
Po doske
Walk the Plank; Zavraždi Francescu De Santis starožitným delom. +2500

Začnite príležitosťou „Rozhrešenie“ a získate kartu, USB a oblek technika. Potom choďte do bočnej uličky a mincou zobuďte detektíva z príležitosti „Veľmi podivný prípad“. Potom utekajte na bralo a vojdite do podzemného laboratória. Môžete deaktivovať nahrávacie zariadenie.
Potom prejdite popri lietadle a po skalách až pod ruinu pevnosti. Tam vyjdite ♥♥♥♥ k bráne. Za ňu občas zachádza strážca. Prejdite za bránu a ♥♥♥♥ na vrch pevnosti. Vnútri sú dva sáčky pušného prachu a vonku sú delové gule. Nabite delo, ktoré mieri na mólo. Najprv pušný prach, potom guľa.
Rovno si nabite aj delo, ktoré mieri na záhradu, kde hráva Silvio golf. Teraz si len počkajte, kým Francesca príde na mólo, kde sa má stretnúť s detektívom. Vtedy vpáľte z dela a to ju zabije.
Utekajte hneď k druhému delu a vypáľte z neho a zabijete aj Silvia na úteku. Ak to nestihnete, tak si len nahrajte pozíciu a zabite najprv Silvia pre Výzvu. Alebo si počkajte, kým sa ukľudní a zas sa vráti hrať golf.

Dvojitý prásk
Double Jointed; Spacifikuj Silvia marihuanou. +2500
Zázrak jedného hitu
One Hit Wonder; Spacifikuj Francescu marihuanou. +2500

Jeden džoint je v dome bohéma na radnici. Na druhom poschodí vyjdite na balkón a schodmi vyjdite k pomaľovaným dverám. Druhý džojnt je pri ruine pevnosti. Tam v zadnej časti, kde zoskočíte z múriku, aby ste mohli ísť dolu k člnu (pri odchode z levelu) je džojnt rovno na tom mieste, kde prvýkrát zoskočíte.
Použite oblek ochrankára, čo je najlepšie pre pohyb po sídle. Choďte najprv na zadný dvor. Silvio sa občas zastaví pri krbe. Tam mu vložte do krabičky cigariet marišku a keď si zapáli, máte Výzvu. V rohu povyše je ochrankár, čo vás spozná. Môžete to risknúť chrbtom k nemu, alebo ho na chvíľu odlákať mincou, alebo si na chvíľu hodiť iné šaty, v sídle sú voľné.
Môžete si nahrať pozíciu, nemusíte oboch odpáliť naraz. Len choďte ♥♥♥♥ na poschodie. Tam sa Francesca prechádza medzi svojou pracovňou a terasou. Na terasu chodí cez miestnosť, v ktorej sú cigarety na krabiciach. Vložte jej tam marišku a ona si zapáli.

Vypustite Krakena
Unleash the Kraken. +5000

Vezmite si ostreľovaciu pušku. Musí byť s tlmičom a slabším priblížením (hlučná Lancer, s ktorou som dovidel tesne na zvonce, nezaberal). Choďte s ňou na balkón observatória. Môžete aj v obleku, môžete si vziať odev ochranky a tak sa môžete premávať aj s veľkými zbraňami. Choďte na západnú stranu a tam je na mori loď s troma plachtami. Napravo je trojplachtová pred majákom a naľavo dvojplachtová. Vás zaujíma táto. Na nej sú štyri zvonce.
Streľte najprv do toho na zadnom sťažni, potom do toho na prednom sťažni, do toho na prostrednom sťažni a napokon do zvonca na kabíne. Keď trafíte všetky štyri v tomto poradí, tak sa objaví Kraken, ktorý zničí loď a vám splní Výzvu a získa úspech.

Šťastie samotné je bezvýznamné
Luck Alone Is Worthless; Vhoď do fontány 13 mincí. +2500

Môžete začať s 3 mincami. 3 sú v záchode pod zmrzlinárňou, 3 sú na stole pri zmrzlinárni, 3 sú vo fontáne pri bráne v sídle, 3 mince sú v záchode pri kanáli, 3 mince sú na rázcestí v kanáli, 3 má pri sebe mím, čo predvádza pri pláži. A pár ďalších, viď popis ♥♥♥♥. Len hoďte 13 mincí do fontány medzi sídlom a zmrzlinárňou.

Vyšetrovateľ
Investigator; Nájdi 6 krokodílov. +2500

V oblasti je 6 nafukovacích krokodílov. Dvaja sú na pláži. Môžete ich bezpečne zložiť ostreľovačkou zo strechy pri byte agentúry. V dome číslo 4 choďte na poschodie a v byte v kúpeľni je tretí. Choďte dolu schodmi v tomto dome a vojdite do kanála. Po ľavej strane je na zemi bicykel a za ním trčí z otvoru v stene štvrtý nafukovací krokodíl. V dome číslo 7 je piaty krokodíl na chodbe na medziposchodí. Potom už len choďte z pláže naľavo na mólo. Pod mólom, na ktorom sú dvaja rybári (jeden po rozhovore odíde), je šiesty krokodíl. Dostrelíte na neho zboku, zo skalnej cesty, čo vedie ♥♥♥♥ k vstupu do podzemia.

Dostaneš čo si praješ
Get What You Wish For; Strč cieľ do studne prianí. +5000
Zvony zvonia
The Bells Are Ringing; Zabi cieľ kostolným zvonom. +5000

Ďalšia somarina, keďže sa to nedá v bežnej hre. Takže si opäť zvoľte kontrakt (alebo si ho vytvorte), kde máte ako cieľ niekoho v kostole a civilistku, čo chodieva k studni. Dajú sa nájsť podľa názvov ľahko. Omráčte chlapa v kostole a telo odtiahnite pod schody. Vybehnite ♥♥♥♥ schodmi. Na nich si z krabice vezmite páčidlo a úplne ♥♥♥♥ uvoľnite zvon, ktorý dopadne dolu a zabije cieľ.
Potom sledujte druhý cieľ, ktorý chodieva k studni poniže kostola. Keď bude pri studni, len ho strčte dnu a je to.
Sapienza - Ostatné výzvy a Úspechy
Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Sapienze.


Úspechy

Die By the Sword
Dokončite misiu „World of Tomorrow“.

The Sapienza Trinity
Zavraždite Silvia Caruza počas terapie, zostreľte delom jeho lietadlo a zastreľte ho cez teleskop. Len splňte Výzvy „Mlčanie človeka“, „Oko za oko“ a „Chybné lietadlo“.

Let Not Joyful Voice Be Heard
Splňte Výzvu „Vypustite Krakena“.

Not In the Guidebook
Splňte všetky Príležitosti v Sapienze. Všetky sú popísané v návode.

Plan Ahead
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Sapienze, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

Amalfi Pearl
Dosiahnite Majstrovstvo Sapienzi 20.

Sapienza Escalated
Dokončite piatu úroveň španielskeho kontraktu Stupňovania.
Sapienza - Stupňovanie
The Lyndon Gyration

Máte zabiť v obleku cieľ nehodou.
Súkromný detektív Sal Falcone je váš cieľ. Drieme na lavičke ako pri základnej hre. Môžete povoliť francúzskym kľúčom na motorke pri ňom olej a streliť doň z bezpečnej vzdialenosti a výbuch ho zabije nehodou. Alebo streľte do zadnej časti motorky a olej vytečie aj bez kľúča.

Pri druhej úrovni máte druhý cieľ. Zabiť nehodou.
Renardo Camerini postáva pod bytom agentúry. Bežte dolu a počkajte si ho v uličke pri kaderníctve. Tam sa schovajte za reklamnú tabuľu pri stene. Spoza nej streľte do motorky, aby vytiekol olej. Keď tam príde, streľte do oleja a výbuch ho zabije. Potom bežte za detektívom a použite zas francúzák a uvoľnite olej z motorky pri ňom.

Pri tretej úrovni sú zmenené podmienky a nesmiete zabiť, či omráčiť civilistov.
Začnite so šperhákom. Choďte dolu k vinárni na rohu pod kaderníctvom. Vypáčte dvere a zvnútra si vezmite hasiaci prístroj. Chlapíka na ulici sa zbavte rovnako ako predtým. Počkajte si za reklamnou tabuľou, streľte pre vypustenie oleja a potom streľte, aby ho zabil výbuch motorky.
Detektív teraz nespí pri motorkách, ale je ♥♥♥♥ a bude telefonovať šéfke a potom vyrazí na stretnutie. Dajte mu do cesty hasiaci prístroj, streľte doň a výbuch ho zabije nehodou.

Štvrtá úroveň pridá cieľ na zabitie nehodou a sťaží, že väčšina ľudí prehliadne všetky preoblečenia.
Mads S. Jorgensen je nový cieľ v zadnej uličke. Viacerí ľudia vás teraz spoznajú v preoblečeniach, aj v bežnom obleku. Keďže zabíjate „nehodami“ a výbuchmi, tak sa v panike dajú ľudia na útek rôzne. Preto pravidelne sledujte mini mapku a aj používajte inštinkt, aby ste videli, kde sú ľudia, čo vás spoznajú a aby ste sa im vyhli.
Začnite so šperhákom. Choďte dolu k vinárni na rohu pod kaderníctvom. Vypáčte dvere a zvnútra si vezmite hasiaci prístroj. Chlapíka na ulici sa zbavte rovnako ako predtým. Počkajte si za reklamnou tabuľou, streľte pre vypustenie oleja a potom streľte, aby ho zabil výbuch motorky.
Potom bežte vyššie zadnou uličkou k podchodu. Na zem pod schody hoďte hasiaci prístroj. Čakajte v podchode. Po schodoch pôjde dolu tento nový cieľ. V podchode ste celkom krytý, tak streľte do prístroja a výbuch ho zabije nehodou.
Potom utekajte dolu na pláž a schodmi k domu. Vylezte po potrubí ♥♥♥♥ na strechu pri byte agentúry. Tu po rímse sídla prelezte k oknom a oknom vlezte do skladu pri kuchyni. V sklade si vezmite hasiaci prístroj. Vylezte naspäť von a po tyči naspäť dolu na pláž.
Utekajte k východu z uličky. Tam hoďte na zem hasiaci prístroj a čakajte pri vstupe do záchodov. Tam je civilista, ale spí. Keď príde detektív k prístroju, streľte doň a výbuch ho zabije. Už len utečte dolu na mólo a loďou preč. Ak pribehne niekto, kto vás spozná, môžete sa schovať na záchodoch na chvíľu.

Piata úroveň zmení podmienky.
Pri piatej úrovni máte zabiť druhý a tretí cieľ v preoblečení za osobného strážcu. Začnite preto v márnici. Otvorte dvere a mincou nalákajte dnu strážcu. Zložte ho, prezlečte sa za neho a telo odtiahnite do truhlice v susednej miestnosti.
Teraz pokračujte rovnako ako pri štvrtej úrovni. Bežte vypáčiť dvere vinárne, vezmite si hasiaci prístroj, streľte do motorky a keď k nej príde druhý cieľ, odpáľte ho výbuchom motorky.
Bežte ♥♥♥♥ zadnou uličkou, zložte prístroj, počkajte si v podchode a streľte do neho, keď tam bude tretí cieľ.
Potom bežte na tyč, ♥♥♥♥ a dnu do sídla po druhý hasiaci prístroj. Bežte naspäť do márnice a prezlečte sa. Môžete tam aj skôr, ale vždy som tam narazil na vedkyňu a kňaza, takže najprv po prístroj a potom sa prezliecť, keďže prvý cieľ musíte zabiť v obleku.
Môžete si ho nájsť aj skôr, ale opäť mi prišlo najlepšie nechať prístroj na dohľad spred záchodov. Tam len pozor, aby ste nezabili výbuchom aj nejakého civilistu, čo vám zníži hodnotenie.The Andersen Animosity

V prvej úrovni máte cieľ zabiť šabľou.
Pri druhej úrovni nesmiete nikoho omráčiť.
Emiliano Palombi je v záchodoch pod zmrzlinárňou. Začnite vo veži radnice. Na poschodí rozstreľte nahrávacie zariadenie, aby ste mohli ignorovať kamery. O poschodie nižšie vypáčte dvere do kancelárie právnika. Pri východe je nad schodmi na stene šabľa. Zostreľte ju pištoľou a spadne dolu. Vezmite si ju a zbehnite dolu schodmi k zmrzlinárni a tam zahnite hneď naľavo a ďalšími schodmi dolu do záchodov.
Tu pri schodoch pozor na civilistov, nech vás nevidia so šabľou. Vbehnite do druhého záchodu, položte šabľu na zem a nalákajte sem mincou cieľ.
V prvom záchode by najprv prišiel jeho kolega. Môžete aj tak, nalákať ho, omráčiť strčiť do krabice a potom nalákať cieľ. No od druhej úrovne už nemôžete omračovať. Pri druhom záchode to zas môže začuť nejaký okoloidúci, tak si len počkajte, kým sú všetci preč.
Keď nie je naokolo civilista, položte na zem pištoľ a nalákajte cieľ mincou. Keď príde cieľ, vezmite šabľu, zabite ho a strčte do krabice. Zabite ho, keď sa bude pozerať na pištoľ, čo ho na chvíľu zaujme. Keby tu bola len minca, mohol by si vás všimnúť, keď budete brať šabľu.

V tretej úrovni máte nový cieľ, ktorý treba zabiť ako súkromný detektív.
V štvrtej úrovni je viac kamier, inak je to to isté.

Michele Inversini je kuchár v zmrzlinárni. Začnite ako ochrankár na terase sídla. Hneď pri terase je bezpečnostná miestnosť, tak tam rozstreľte cez okno nahrávacie zariadenie a nemusíte sa starať o kamery. Vyjdite schodmi na povalu a počkajte si, kým dvaja ochrankári dohovoria a odídu (spoznali by vás). Pod trezorom, pri ktorom stáli, je odev súkromného detektíva (je len tu, nie v bežnej hre. Musíte ho vziať takto, lebo nesmiete omračovať a detektív sa sám nevyzlečie). Potom vyjdite druhými dverami na strechu.
Zoskočte na balkón poniže a z neho prejdite na strechu k observatóriu. Zoskočte na balkón observatória, zbehnite dolu schodmi a vyjdite na dvor. Tu samozrejme pozor, do observatória občas zachádza ochranka a ďalšia je aj na dvore. Preplížte sa do kuchyne (kde pozor na personál) a v nej do komory, v ktorej vylezte oknom a po rímse prejdite na strechu k bytu agentúry. V podstate opačne, ako keď idete dnu pri výzve „len v obleku“.
Choďte zo zadnej strany zmrzlinárne a tam vylezte ♥♥♥♥ po tyči na rímsu k oknu. Z okna často hľadí kuchár, tak keď sa nahne, vyhoďte ho von z okna, čo sa ráta ako nehoda.

Potom len vylezte ♥♥♥♥ do okna, vlezte do advokátovej kancelárie a zabite druhý cieľ šabľou, ako predtým. No teraz si dávajte väčší pozor. Na začiatku nie je v záchodoch nik. Teraz je viac civilistov aj vonku pri schodoch, kadiaľ pôjdete so šabľou, aj dolu v záchodoch. Môžete si to uľahčiť. Skočte do bytu pri byte agentúry a oblečte si tam voľné šaty ochranky. Tým pádom môžete voľne behať so šabľou a nemusíte sa zdržiavať ani s aranžovaním pištole v záchode.

Pri piatej úrovni máte zabiť doktora Lafayetta utopením.
Začnite misiu ako predtým, v prestrojení za ochrankára na terase, ale do štartovnej výbavy. Prezlečte sa za detektíva, vyjdite von a zabite kuchára zhodením z okna. Spravte to ale, keď nie je nik nablízku. Spustite sa po tyči rýchlo dolu a prezlečte sa za kuchára.
Ako kuchár vojdite pokojne do kuchyne a vezmite si jed na krysy z pultu. Dajte ho do kávy psychológovi. Podíďte k nemu, aby ste aktivovali jeho telefonát. Len ho sledujte a keď pôjde po vypití otrávenej kávy na záchod, tak ho v záchode utopte. Telo schovajte.
Potom už len dostaňte šabľou osobného strážcu. Ak po všetkom predošlom nechcete riskovať, skočte do bytu pri pláži po oblek ochrankára, ktorý môže nosiť šabľu.
Sapienza - Stupňovanie 2
The Eccleston Illumination

Máte zabiť cieľ v prestrojení za technika.
Indro Pagnotto je strážca pri laboratóriu. Tak rovno začnite v prestrojení za laboratórneho technika. Len vyjdite ♥♥♥♥ na strechu miestnosti, v ktorej začínate. Tam aktivujte generátor a strážca, váš cieľ, sa príde pozrieť ♥♥♥♥. Hoďte mincu naľavo od generátora a keď ju pôjde preveriť, tam ho zabite. Pri generátore by si vás mohli všimnúť ľudia zdola.

Pri druhej úrovni máte hacknúť počítač v miestnosti pri labáku.
Počítač je rovno pri vás, no nesmú si vás všimnúť. Choďte k dverám vedúcim do miestnosti s ochrannými oblekmi. Tam je technička, ktorá vás vždy spozná. Na začiatku misie, keď zrušíte úvodný záber, tak je pri dverách. Rovno ju omráčte, pretiahnite cez dvere a strčte do skrine. Vyjde jeden chlapík v ochrannom odeve, tak si počkajte. Omráčte technika pri tabuli, ostatní si to nevšimnú. Odtiahnite ho tiež do skrine.
Môžete prípadne ísť do miestnosti s ochrannými oblekmi a nalákať tam mincou aj technika, aj techničku. No takto je to jednoduchšie a rýchlejšie. Choďte k laptopu. Potom si počkajte, kým odíde technik z rohu, ten by vás videl pri hackovaní, aj keď nie hneď. Keď odíde, chopte sa počítača, ktorý hacknete za 20 sekúnd.
Môžete aj hneď na začiatku vyradiť techničku ešte tu pri ostatných, kým sú zaujatí tým, čo robia. Rovno odtiahnite jej telo a potom len mincou nalákajte toho od tabule.

Pri tretej úrovni máte ďalší cieľ.
Bertoldo Velardo je druhý strážca. Prechádza popred bočný vstup do miestnosti, tam môžete streliť do stalaktitu nad vchodom a zabije ho to nehodou. Zachádza na miesto, kde bol predošlý cieľ, tak ho tiež môžete nalákať rovnako ♥♥♥♥ generátorom, ako predošlého.

Pri štvrtej úrovni máte iné zbrane na zabitie cieľov.
Indru máte zabiť výbušnou golfovou loptičkou. Tá je v byte agentúry. Bertolda máte zabiť amputačným nožom. Ten je v observatóriu. Stále je dobré začať ako technik a zbaviť sa najprv vírusu. Potom vybehnite zo strechy miestnosti ♥♥♥♥ a ♥♥♥♥ schodmi do observatória po nôž. Naspäť do labáku, bočným vchodom von na útesy a do bytu po golfovú loptičku.
Potom sa vráťte na strechu miestnosti a počkajte si, kým budú obaja strážci pri sebe. Vtedy vypnite generátor. Keď sú tam obaja, pôjde ♥♥♥♥ najprv Bertold. Počkaj si, kým zapne generátor. Potom ho nalákajte mincou vedľa a zabite nožom. Schovajte telo.
Vypnite generátor a omráčte Indru, keď príde ♥♥♥♥. Telo dajte blízko ku krabici. Hoďte k nemu golfovú loptičku a výbuch ho zabije. Rýchlo schovajte telo a vypadnite. Tu je to trochu o šťastí, lebo výbuch môže telo odhodiť niekam, odkiaľ ho nebudete môcť vziať.

Pri piatej úrovni máte zabiť ciele katanou a tú môžete nosiť len v obleku morového doktora.
Hacknite klasicky počítač. Potom choďte na strechu miestnosti. Tam sú dvaja noví strážcovia. Vezmite si kladivo a sledujte jedného z nich, čo chodí ♥♥♥♥ schodmi. Tam ho omráčte a odtiahnite telo ♥♥♥♥ na schody k observatóriu. Vráťte sa na strechu. Mincou odlákajte druhého strážcu, čo stojí pri generátore. Zložte ho kladivom a strčte do krabice. Jeho zbraň položte tesne pred krabicu.
Choďte ♥♥♥♥ do observatória. Tam býva strážca na chodbe, čo chodí von. A do hlavnej haly chodieva občas Silvio s ochrankou. Tu sa prezlečte za morového doktora. Vybehnite na poschodie observatória a vyjdite na balkón. Naľavo po tyči vylezte na strechu. Choďte k streche hlavnej budovy a tam po tyči vylezte ešte vyššie.
♥♥♥♥ vojdite na povalu. Tam si počkajte, kým sa dvaja strážci dozhovárajú a odídu. Napravo od trezora, pri ktorom stáli, je pri bicykli Katana. Vezmite si ju a vráťte sa naspäť dolu. Teda po streche na observatórium a z neho dnu na schody a dolu do laboratória.
Teraz zas nalákajte oba ciele ♥♥♥♥. Prvý nechajte znova zapnúť generátor. Potom mu hoďte niečo ku krabici, kde čaká aj zbraň predošlého strážcu. Tento tam pôjde, pri zbrani zastane, tak ho zabite katanou a strčte do krabice. Zas vypnite generátor, nalákajte druhého a zabite ho katanou tiež.
Zahoďte katanu. Ak máte katanu a iný oblek, tak misia končí, takže ju zahoďte. Prezlečte sa za strážcu a už len zbehnite dolu a prejdite k lietadlu a preč. Pozor na kamery, ak vás zachytia, viete, kde ich vypnúť.

The Selmone Mimesis

Máte zabiť cieľ v prestrojení za zamestnanca sídla.
Pri druhej úrovni máte schovať telá do 90 sekúnd.

Prudenzio Endrizzi je vedec. Začnite ako pomocník v kuchyni. Zbehnite dolu schodmi a do druhých dvier naľavo. Tam v šatni je oblek zamestnanca sídla. Vráťte sa ♥♥♥♥ a pred sídlo. Choďte na ľavú stranu a do garáže. Cez garáž prejdite naľavo do miestnosti so sudmi, kde sedí záhradník a laboratórny technik, váš cieľ.
Na stene pri nich vypnite poistky. Záhradník to pôjde skontrolovať. Technik sa pôjde vymočiť k truhlici na telá, tak ho tam zabite a strčte do truhlice. Ak ste rýchly, tak technik už kráča močiť k stene. Len prelezte sudy, omráčte záhradníka pri stole a potom zabite technika pri krabici.
Odísť z domu môžete hlavnou bránou, tam vás nik nespozná.

Tretia úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť ako záhradník
Osvaldo Paniccia je ochrankár v chodbe medzi garážou a vaším prvým cieľom. Takže postupujte rovnako ako pri prvých dvoch úrovniach. Zabite technika a záhradníka omráčte. Buď pri stole, alebo pri poistkách, ak ste ich vypli.
Potom sa vráťte do garáže. Tam zapnite generátor a Osvaldo to príde skontrolovať. Zabite ho a schovajte do krabice.

Štvrtá úroveň to sťaží: Zamestnanci a ochranka v suteréne prehliadnu preoblečenie záhradníka a personálu.
Len to spravte v opačnom poradí. Z kuchyne dole a prezlečte sa ako predtým. Choďte do garáže a nalákajte strážcu, váš cieľ. Omráčte ho a nechajte telo ležať. Prejdite do miestnosti so sudmi. Pôjdete popred dvoch ochrankárov, ktorým budete podozriví, ale dá sa prejsť skôr, než vás odhalia. Tu vypnite poistky. Zabite vedca pri krabici a strčte ho dnu. Keď pôjde záhradník od opravených poistiek naspäť, vyraďte ho a prezlečte sa. Vráťte sa do garáže, zabite omráčeného strážcu a strčte do truhlice.

Piata úroveň sťaží: Po zabití prvého cieľa máte 30 sekúnd na zabitie druhého.
Spravte to isté, čo v predošlom popise. Omráčte strážcu a choďte k vedcovi. Tu, keď vypnete poistky, najprv vyraďte záhradníka. Potom zabite vedca, odpracte telo, prezlečte sa za záhradníka a len sa vráťte a zabite a odpracte ochrankára.

The Gladwyn Simulacrum

Prvá úroveň, jeden cieľ.
Druhá úroveň pridá druhý cieľ.
Tretia úroveň pridá tretí cieľ.

Filiberto Nucci je záhradník. Začnite ako ochrankár na terase. Len prejdite vpred k oknu bezpečnostnej miestnosti a rozstreľte nahrávacie zariadenie. Zbehnite dolu a choďte k bazénu. Naľavo je váš cieľ. Občas sa pôjde oprieť poniže k múriku. Zhoďte ho dole, čo sa ráta za nehodu. A preč.

Pri druhej úrovni je tu ochrankár Alexis Caso. Ten zachádza spred kuchyne do chodby pri observatóriu. Ak ste rýchly, tak keď pôjdete od záhradníka k nemu, akurát len pôjde do chodby. Choďte za ním dnu, alebo prejdite cez okno do záchodu a počkajte si ho v chodbe a zabite ho. Telo schovajte do skrine v záchode.

Tretia úroveň chce, aby ste zabili aj trénera golfu, ktorým je Roberto Vargas. Začnite hru s jedom v inventári. Kým budete čakať pri záhradníkovi, kým pôjde k zábradliu, tak dajte do fľaše pri bazéne smrtiaci jed. Nevadí aj keď ste v uniforme ochrankára, zo začiatku nie je nik nablízku. To je celé. Zabite záhradníka a ochrankára a Roberto zomrie medzitým, keď sa napije.
Sapienza - Stupňovanie 3
Pri štvrtej úrovni musíte zabiť vždy ďalší cieľ do 30 sekúnd od predošlého.
Spravte to isté, čo predtým, ale bez jedinej chyby. Začnite na terase ako ochrankár. Rozstreľte nahrávacie zariadene a hneď bežte dolu. Prebehnite cez zadnú halu, otrávte fľašu pri bazéne a čakajte v záhrade. Strčte záhradníka, Roberto sa medzitým napije a tiež zomrie. Utekajte k zadnému vstupu do observatória. Ochrankár akurát pôjde dnu. Mal by vojsť, keď budete mať asi 10 sekúnd do konca. Takže hneď za dverami ho chyťte (skôr nie, lebo pôjde okolo kuchár) a zabite. Telo schovajte a utečte.

Pri piatej úrovni sú v oblasti míny.
V bezpečnostnej miestnosti, kde rozstreľujete nahrávacie zariadenie, môžete vypáčiť skrinku a vziať si deaktivátor mín.
No to vás zdrží o pár sekúnd a akurát toľko chýba, kým príde strážca, ktorý vidí na Vargasov nápoj. Môžete si počkať, keď bude voľno, dať mu tam jed na potkany, čím získate čas. Kým pôjde zvracať, zabite záhradníka, potom dorazte Vargasa na záchode a potom strážcu.
Ale dá sa to aj pôvodným štýlom, len sa musíte vyhnúť mínam. Rozstreľte nahrávacie zariadenie, bežte dolu, otrávte nápoj. Pri záhradníkovi počkajte s jeho zabitím aspoň 15 sekúnd, aby sa dostal ochrankár bližšie. Prelezte múrik k zadnému vstupu, aby ste nešli popri ochrankárovi, čo ohliada Vargasovo telo. Dobehnite rýchlo dnu do chodby (dverami prejdite, ešte kým sú otvorené po ochrankárovi) a zabite ochrankára v chodbe pri observatóriu.

The Scorpio Directive

Máte cieľ zabiť ako pomocník v kuchyni.
Pri druhej úrovni máte ukryť mŕtve telá do 90 sekúnd.
Pri tretej úrovni nesmiete nikoho omráčiť.

Edmondo Giordano je pomocník v kuchyni pracujúci v zmrzlinárni. Začnite ako pomocník v kuchyni v sídle, aby ste nemuseli zháňať oblek. Rovno vybehnite von, rozstreľte kameru na rohu budovy kuchyne a vybehnite na námestie. Zľava vypáčte dvere pod vežou na radnici a vnútri napravo v miestnosti je cieľ. Alebo bežte za zmrzlináreň. Ak ste rýchly, stihnete ešte otvorené dvere po Edmondovi vchádzajúcom dovnútra. Ak nie, tak dvere vypáčte. Je tam sám, tak ho zabite a strčte do krabice. Ak vás zachytila kamera, nahrávacie zariadenie je na hornom poschodí.

Štvrtá úroveň pridá nový cieľ.
Jack Please je čašník pri zmrzlinárni. Zabite najprv prvý cieľ. Potom si počkajte, kým pôjde čašník fajčiť za zmrzlináreň. Počkajte si, kým prejde okolo žena, ktorá vždy chodí okolo, keď fajčí. Potom ho zabite a strčte do kontajnera.

Piata úroveň pridáva ďalšie debilné míny.
Našťastie nemusíte robiť nič inak. Vyjdite zo sídla, vypáčte dvere pod vežou a vojdite do miestnosti napravo, kde zabite prvý cieľ. Na dverách je tu mína, tak sa vráťte von. Popred záchody vybehnite k zmrzlinárni a choďte dozadu, kde si počkajte na čašníka.

The Scarlatti Covenant

Prvý cieľ máte zabiť ako kňaz.
Druhá úroveň pridá viac kamier.

Giovanni Anselmi je osobný strážca pri kostole. Začnite v márnici. Vyjdite von a bežte za živý plot, pred ktorým sedí cieľ. Napravo hoďte mincu a on, aj druhý strážca, sa tam otočia. Naľavo od nich sa postavte a hoďte na zem svoju zbraň.
Utekajte z bočných dverí (oproti márnici) do kostola. Tam vojdite do zadnej miestnosti. V prvej si vezmite kľúč a v druhej zbehnite dolu schodmi. Odomknite si miestnosť, kde zničte nahrávacie zariadenie a prezlečte sa tu za kňaza.
Vybehnite ♥♥♥♥ a váš cieľ by už mal byť v márnici, kam odniesol pištoľ. Bežte tam, ako kňaz môžete voľne. A zabite ho.

Tretia úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť výbuchom.
Štvrtá úroveň sťaží, že nesmiete nikoho omráčiť.
Piata úroveň pridá časový limit 3 minúty.

Fabio Pavione je zamestnanec kostola v prednej miestnosti márnice. Začnite v márnici a len vojdite do susednej miestnosti. Pustite vodu v umývadle a umiestnite naň diaľkovo ovládanú výbušninu. Schovajte sa do rohu za dvere v tejto istej miestnosti. Keď príde Fabio zastaviť vodu, odpáľte výbušninu a rýchlo strčte telo do krabice.
Treba si nacvičiť, kam dať výbušninu. Ja som ju dával spredu priamo na umývadlo. Keď ju dáte vhodne, telo výbuch odpáli na druhú stranu miestnosti a bližšie ku krabici. To je dôležité, lebo ak telo padne pred dvere, môže si ho všimnúť civilista z diaľky a máte „nájdenie tela“. A ak je príliš ďaleko, tak vás načape strážca. Pretože ten, čo stojí zo zadnej strany, príde skontrolovať výbuch. Preto si toto natrénujte, aby ste po výbuchu doslova za pár sekúnd schovali telo a vybehli von.

Keď už máte časové obmedzenie, tak je dobré začať rovnako, zbaviť sa výbušninou prvého. Ale ja som radšej obetoval pár sekúnd a začal naopak. Stávalo sa totiž, že zbraň odniesol druhý ochrankár, nie cieľ (zvlášť po výbuchu, akoby boli trochu inak nastavení), čo znamenalo reštart misie.
Preto hneď po začatí vybehnite von, postavte sa za živý plot pri cieľ. Zhoďte na zem pištoľ a hoďte tam mincu. V sústredení si všimnite, kto má nad hlavou otáznik. Ak cieľ, tak bežte rýchlo do kostola, vezmite kľúč, dole zničte nahrávacie zariadenie, prezlečte sa a utekajte do márnice zabiť cieľ, než odíde.
Potom zabite výbušninou druhý cieľ. Ten by mal teraz fajčiť vonku, čo vás stojí asi 15 sekúnd času, kým príde späť. Zabite ho, schovajte a utečte k člnu. Takto to stíhate nejakých 15 až 10 sekúnd pred vypršaním limitu Alebo začnite výbušninou a skúšajte, či potom dostanete cieľ k pištoli.

The Szilassi Darkness

Máte jeden cieľ zabiť ostreľovačkou, od štvrtej úrovne strelou do hlavy.
Pri druhej úrovni máte druhý cieľ zabiť ostreľovačkou, od štvrtej úrovne strelou do hlavy.
Pri tretej musíte utiecť len člnom.
Pri štvrtej úrovni máte zabiť oba ciele zásahom do hlavy.
Pri piatej úrovni musíte zabiť druhý cieľ do 30 sekúnd od zabitia prvého.

Alberto Genovesi je ochrankár na starej veži v rohu múru sídla. Začnite v byte agentúry, kam si nechajte aj ukryť ostreľovačku s tlmičom. Len ju vezmite, vyjdite na balkón a zabite strelou do hlavy. Tu som v žiadnej úrovni nedosiahol „tichý zabijak“, lebo telo tohto vždy našiel jeho parťák na veži. A nechcelo sa mi ísť najprv do veže, odlákať a zložiť ho a potom sa vracať po ostreľovačku.
Druhý cieľ, Sebastiano Noce, je rybár na móle. Keď si vezmete ostreľovačku, len vybehnite na strechu cez kúpeľňu, zamerajte ho a streľte do hlavy. Telo spadne do vody a rovno sa ho tak zbavíte. Strážci na terase poniže začujú výstrel (netuším ako, keď máte tlmič), ale nevedia odkiaľ výstrel prišiel. Potom sa len presuňte na balkón a zabite strážcu na veži.
Od tretej úrovne po zabití cieľov vybehnite na strechu, spustite sa dolu po tyči a choďte k člnu v prístave.
Sapienza - Stupňovanie 4
The Apeiron Sadness

Máte zabiť cieľ výbuchom.
Pri druhej úrovni nesmiete zabiť civilistov.
Pri tretej máte druhý cieľ zabiť výbuchom.
Pri štvrtej úrovni nesmiete meniť odev.
Pri piatej úrovni máte tretí cieľ zabiť výbuchom.

Eduardo Pugliesi je ochrankár vo vstupnej bráne. Začnite ako pomocník v kuchyni v sídle. Vybehnite von a rozstreľte kameru na rohu. Vybehnite ♥♥♥♥ k bočným dverám sídla a v chodbe za druhými dverami je v chodbe hasiaci prístroj. Vezmite ho a položte na zem kúsok od cieľa. Trochu ďalej, aby výbuch nezabil aj jeho kolegu (to si len treba natrénovať). Potom choďte do fontány za nimi. Tam sa ukryte a streľte do hasiaceho prístroja. Výbuch zabije cieľ a ak je dobre umiestnený, tak kolega to prežije.
Aldo Trentino je ochrankár pri aute na opačnej strane nádvoria. Cieľ z tretej úrovne. Zbavte sa prvého cieľu. Cez garáž prebehnite do skladu vedľa domu (môžete aj priamo, ale na rohu budovy je kamera) a vezmite si tam z poličky propánovú nádrž. Položte ju na múrik vedľa ochrankára. Zbehnite popred starú vežu dolu pod ochrankára a odtiaľ fľašu rozstreľte, aby ho výbuch zabil.
Pri poslednej máte tretí cieľ, ktorým je osobný strážca Renardo Palmiero. Pri zabití druhého cieľa si vezmite z garáže hasiaci prístroj. Bežte do bytu agentúry a zo strechy za ním skočte do susedného bytu a dolu k vstupu. Mincou nalákajte cieľ dnu. Omráčte ho, položte k nemu hasiaci prístroj a odpáľte ho.
Druhý osobný strážca vbehne dnu. Vy bočnými dverami vybehnite von a bežte k lodi pri pláži pre ukončenie misie.

The Sigma Illusion

Máte zabiť cieľ ručne.
Šéfkuchár Marcello Ray je v kuchyni v sídle. Začnite tam ako pomocník v kuchyni. Vypnite mu rádio. Príde ho zapnúť, tak ho len zabite drôtom a telo strčte do krabice vedľa rádia. Vonku rozstreľte kameru na rohu a utečte.

Pri druhej úrovni máte hacknúť laptop.
Pri tretej úrovni nesmiete nikoho omráčiť.
Pri štvrtej úrovni musíte schovať mŕtve telá do 90 sekúnd.

Začnite ako ochrankár na terase. Francesca je pri vás. Môžete skočiť rozstreliť nahrávacie zariadenie. Inak len prebehnite cez susednú miestnosť a vbehnite do jej pracovne. Tam hacknite počítač, čo trvá 20 sekúnd, ale máte dosť času, než príde. Potom vypáčte dvere vedľa stola a za nimi vylezte na strechu.
Prebehnite na balkón observatória, vojdite dnu a dolu schodmi ku kuchyni. To je najrýchlejšia cesta naspäť ku kuchyni. Kuchár už by mal byť vonku, chodí si zatelefonovať k observatóriu.
Len sa postavte za neho a strunou ho zabite. Pri stene je krabica, tak ho tam schovajte, než sa otočí niektorý z ochrankárov. Toto platí aj pre tretiu a štvrtú úroveň.

Pri piatej úrovni odhalia ochrankári preoblečenie ochrankára.
Môžete spraviť presne to isté, čo predtým. Pri Francesce boli už predtým ochrankári, čo vás spoznali. Stačilo behať v istej vzdialenosti od nich a nezdržiavať sa. Takže sa tu pre vás nič nemení. Rozstreliť nahrávacie zariadenie, hacknúť laptop, zabiť kuchára. Akurát sa potom prezlečte za kuchára a tak môžete pokojne cez hlavnú bránu preč.
The Icon
The Icon
Váš cieľ je Dino Bosco, režisér a hlavný hrdina super hrdinského filmu, ktorý tu natáčajú.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Okolie scény
Pred zmrzlinárňou je stánok so suvenírmi k filmu. Na pulte je 5 mincí a predavačovi vôbec nevadí, ak si ich vezmete.
Tesne pri zmrzlinárni, pri zátarasách, za ktoré smie už len štáb, sa zhovárajú dvaja muži, pri ktorých získate príležitosť „Niečo na prehryznutie“.
Pri zmrzlinárni sú vedľa schodov do záchodov aj zamknuté dvere. Na novinách na lavičke pri nich je kľúč od obchodu. Otvoríte ním zmrzlináreň spredu (nie zadné dvere), kvetinárstvo (nič tam teraz nie je) a aj obchod, ktorý spojuje miesto natáčania so zadnou uličkou.
Prejdite za zmrzlináreň. Dolu je dodávka, v ktorej je voľný oblek pomocníka v kuchyni.

V zmrzlinárni sú plechovky, kuchynský nôž, hasiaci prístroj, sekáčik a pod pultom aj jed na krysy. Môžete si tam vypočuť telefonujúcu ženu, čo vám získa príležitosť „Čas stretnúť fanúšikov“. Na stole pri nej je kľúč od Boscovho prívesu.
V suteréne zmrzlinárne je na poličke medzi dverami a aj na stole pri skrini jed na krysy.

Úplne ♥♥♥♥ vo veži na radnici je francúzsky kľúč, ochrankár a člen štábu. A krabica na telá. O poschodie nižšie je páčidlo, hasiaci prístroj, požiarna sekera a nahrávacie zariadenie pre vymazanie kamier. Dnu môžete aj cez okno na vonkajšej terase. O poschodie nižšie, v advokátskej kancelárii nie je nič výnimočné, len ňou môžete prejsť a vytvoriť si skratku niekam.

Za zmrzlinárňou môžete do zadných uličiek. Choďte na hlavnú ulicu, smerom k domu, kde mala agentúra v hlavnom príbehu byt. Teraz je tam zas blokáda len pre štáb. Ale môžete si vypočuť pyrotechnikov a získate príležitosť „Rozpáľ ma“.

Dolu v záchodoch sú kľúče do nádrží a voľný oblek člena štábu. Na južnej strane nahrávacieho miesta je príves, v ktorom je dokument „pyrotechnický manuál“ pre príležitosť „Výbušný koniec“. Na západnej je pri strážcovi francúzsky kľúč a na zemi už smerom k scéne tehla.
Na stole pred dverami do radnice je šraubovák. Pod schodmi, pri prívese Bosca, sú dve propánové nádrže.
V jeho prívese sú kľúče od jeho auta, busta a pri skrini bojová sekera.

Na severnej strane scény je obchod. Vnútri je v krabici palivo. V poličke pri váze je jed na krysy. Pri dverách je francúzsky kľúč a na pulte šraubovák. V rohu sú dve propánové nádrže.
Vonku pri rebríku pred obchodom je páčidlo. A povyše na stole pri mäsiarstve je ovládanie pyrotechniky, kuchynský nôž a plechovka.

Preoblečenia
 • Pomocník v kuchyni (Kitchen Assistant): Jeden voľný odev je v dodávke pod radnicou. Stačí prejsť poza zmrzlináreň dolu.
 • Ochranka (Security): Nosia ochrankári okolo scény. Jedného vždy radím nalákať pri vstupe na scénu.
 • Štáb špeciálnych efektov (SFX Crew): Pohybujú sa pri scéne. Jedného nalákate pri príležitosti „Niečo na prehryznutie“.
 • Filmársky štáb (Movie Crew): Voľný odev je v záchodoch pod zmrzlinárňou. A jeden člen štábu s členom ochranky sú vo veži na radnici.

Prvý typ prejdenia

Príležitosť: Výbušný koniec
Výzvy:
Výbušný koniec
An Explosive Ending; Zmeň ovládanie pyrotechnických efektov.
Thesipán
Ciele: The Thespian; zavraždi Dino Bosca.
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode.
Životný výkon
Performance Of a Lifetime; Zavraždi Dina Bosca pyrotechnickým výbuchom.
Vystúpiť zo žiary reflektorov
Stepping Out of a Spotlight; Unikni cez starú mestskú bránu.
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič alebo vymaž dôkazy.
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.

Začnite so šperhákom. Bežte pod zmrzlináreň a vypáčte dvere do suterénu. Prejdite vedľa na prízemie radnice. Otvorte dvere a mincou nalákajte dnu strážcu, čo stojí neďaleko dverí. Omráčte ho a strčte telo do krabice. Prezlečte sa za neho.
Choďte na scénu a doľava k prívesu na južnej strane. Vnútri si prezrite dokument „Pyrotechnický manuál“, čo vám sprístupní túto príležitosť.
Choďte k mäsiarstvu. Prejdite teda za veľkého robota na scéne a za ním je malý priestor pred mäsiarstvom. Tam sa prechádza strážnik, ktorý vás spozná, tak pozor na neho. Keď pôjde od vás, len tam zbehnite a vezmite si zo stola manuálny ovládač pyrotechniky.

Potom sa vráťte na scénu a choďte k vstupu do radnice. Pred ňou je tam plošina s pyrotechnikom. Poniže stojí ďalší pri vstupe do obchodu. Postavte sa bokom a mincou odlákajte toho od obchodu. Potom vypnite generátor pod plošinou (ten pred obchodom by vás videl ho vypínať). Technik z plošiny pôjde generátor zapnúť. Vy zatiaľ vybehnite ♥♥♥♥ na plošinu a aktivujte laptop ovládania pyrotechniky. Prepnete ovládanie výbuchov na manuálne „Výbušný koniec“. Tým je príležitosť splnená.

A teraz len počkajte, kým bude opäť prebiehať skúška natáčania. Počas natáčania sa Dino rozbehne pred ohnivým robotom a cez odrazovú dosku preskočí cez pár vrakov áut. Keď bude skákať, tak odpáľte ovládačom pyrotechniku. Tá je ukrytá v autách, takže odpáľte, až keď bude pri nich. To ho zabije „Thespián“ nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“ a „Životný výkon“.
Potom utečte do uličiek, čo máte najbližšie. Ak ste sa neprezliekli, pozor, je tam jeden strážca, čo vás spozná. Ale stačí prebehnúť okolo. Na konci uličiek vyjdite von mestskou bránou „Vystúpiť zo žiary reflektorov“.
The Icon 2
Druhý typ prejdenia

Príležitosť: Niečo na prehryznutie
Výzvy:
Spätné volanie
Call Back; Preobleč sa za člena štábu špeciálnych efektov.
Niečo na prehryznutie
Something To Chew On; Sabotuj zuby príšery.
Mega hryz
Mega Byte; Zavraždi Dina Bosca zubami príšery.
Automobilová naháňačka
Car Chase; Unikni v Boscovom aute.


Pri zmrzlinárni sa postavte k zábradliu, odkiaľ ľudia sledujú natáčanie. Dvaja muži za zátarasami sa zhovárajú o robotovi na scéne. To spustí túto príležitosť. Začnite so šperhákom. Bežte pod zmrzlináreň a vypáčte dvere do suterénu. Prejdite vedľa na prízemie radnice. Otvorte dvere a mincou nalákajte dnu strážcu, čo stojí neďaleko dverí. Omráčte ho a strčte telo do krabice.
Pre príležitosť potrebujete oblek člena štábu špeciálnych efektov. Poza dvere, kde ste vyradili strážcu, jeden prechádza na plošinu (kde ste používali laptop pri „Výbušný koniec“). Keď pôjde tam, alebo späť, tak ho nalákajte dnu mincou rovnako ako ochrankára. Telo strčte do krabice a prezlečte sa za neho „Spätné volanie“.

Vezmite si šraubovák zo stola pri dverách z radnice. Choďte za scénu, k mäsiarstvu. Tam je ovládanie vzduchovej rampy, po ktorej Bosco skáče. Zmeňte jej ovládanie. Okolo je pár členov špeciálnych efektov, ktorí vás spoznajú, tak pozor na nich. Potom choďte poniže a vylezte ♥♥♥♥ po rebríku pri dverách do obchodu. ♥♥♥♥ je ovládanie robota, ktoré poškoďte šraubovákom. Tým je príležitosť splnená „Niečo na prehryznutie“.

Technik, ktorý stojí neďaleko ovládania tlakovej rampy, si zvykne všimnúť, že ste zmenili nastavenie a zmení ho zas naspäť. Nespozná vás v preoblečení, tak tu môžete počkať. Keď sa bude Bosco pripravovať na scénu, tak zas zmeňte nastavenie. Ak by ho šiel on opraviť práve, keď Bosco beží, tak stačí do technika drgnúť, aby sa na pár sekúnd zastavil. Keď sa Bosco rozbehne, vyhodí ho plošina až do robota, ktorý ho rozhryzie „Mega hryz“.

Tento útek môžete zvoliť samozrejme kedykoľvek. Zboku Boscovho prívesu je rebrík, ktorým vylezte ♥♥♥♥. Strešným oknom skočte dnu (stráže pri dverách vás nevpustia, alebo spoznajú ako ochranku). Vnútri sú Boscove kľúče od auta, ktoré si vezmite. Len vyskočte zas oknom ♥♥♥♥ a zlezte rebríkom na zem. Pri vstupnej bráne do mesta parkuje Boscovo auto, ktorým utečte „Automobilová naháňačka“.

Tretí typ prejdenia

Príležitosť: Čas stretnúť fanúšikov
Výzvy:
Čas stretnúť fanúšikov
Time To Meet the Fans; Preruš natáčanie.
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy.
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom.
Kritické uznanie
Critically Acclaimed; Zavraždi Dina Bosca výbuchom plynovej lampy.
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením.

Začnite so šperhákom a strunou a do krabice v suteréne si nechajte skryť smrtiaci jed.

Vezmite si z dodávky poniže zmrzlinárne oblek pomocníka v kuchyni. Vypáčte zadné dvere a cez suterén vojdite ♥♥♥♥ do zmrzlinárne. Vypočujte si telefonát Boscovej agentky, čo spustí túto príležitosť. Má sa stretnúť s fanúšikmi, ale nechce prerušiť nahrávanie.
Môžete ísť ♥♥♥♥ do veže, rádiom odlákať strážcu na schody poniže a ♥♥♥♥ omráčiť člena filmového štábu. Strčte ho do krabice a prezlečte sa za neho. Alebo vyraďte na prízemí ochrankára nalákaním mincou za dvere a voľný oblek člena filmového štábu je pri záchodoch pod zmrzlinárňou.

Vezmite si francúzsky kľúč (♥♥♥♥ vo veži, pri strážcovi na západnej strane scény, alebo v obchode na severe). Nepotrebujete ho pre vypnutie generátora, ale pre výzvu.
Choďte von a na južnej strane pri prívese (v ktorom je pyrotechnický manuál) sú prístroje ovládajúce generátor. Vypnite ich „Čas stretnúť fanúšikov“. Okolo chodieva jeden člen filmového štábu, ktorý vás spozná v obleku svojho tímu. Ale stačí si len vystriehnuť, keď pôjde od generátora.

Keď vypnete generátor, pôjde Bosco ♥♥♥♥ do zmrzlinárne, odkiaľ pôjde potom do stánku na rozhovor s fanúšikmi. Uložte si pozíciu.
Bosco pôjde ♥♥♥♥ cez suterén radnice. Tam je úplne sám. Vytiahnite pištoľ a zastreľte ho. Jeho oblek je nepriestrelný, no po pár strelách padne. Potom ho dorazte strelami do hlavy, ktoré prerazia prilbu „Priama strela“.
Nahrajte si pozíciu. Ak ste si vzali injekciu, môžete ho tiež tu zabiť jedom. Ak ste si vzali pilulky, tak než vyjde ♥♥♥♥, prezlečte sa za pomocníka v kuchyni. Na stole, pri ktorom bude dávať rozhovory, má fľašu s vodou. Dajte do nej jed. Keď príde, napije sa „Bez chuti, bez stopy“.

Nahrajte si pozíciu. Ako člen štábu uvoľnite za stánkom plynovú lampu. Keď príde Dino, vypnite generátor pri lampe a stiahnite sa. Niekto ho príde zapnúť (z nepochopiteľných dôvodov civilistka zo zmrzlinárne) a to spôsobí výbuch „Kritické uznanie“. Zabije to Dina, ale aj civilistov okolo, čo ruší hodnotenie.
Nahrajte si pozíciu. V suteréne pod zmrzlinárňou je jed na krysy. Než vyjde ♥♥♥♥, prezlečte sa za pomocníka v kuchyni. Na stole, pri ktorom bude dávať rozhovory, má fľašu s vodou. Dajte do nej jed na krysy. Keď mu príde zle, pôjde zvracať do pouličného záchodu za zmrzlinárňou.
Okolo môžu byť nejakí ľudia, čo vás môžu uvidieť. Tak si treba počkať na vhodnú chvíľu, pri ktorej ho utopte v záchode „Podrž mi vlasy“.

Štvrtý typ prejdenia

Príležitosť: Rozpáľ ma
Výzvy:
Rozpáľ ma
Light My Fire; Vymeň palivové nádrže.
Dinovo Inferno
Dino´s Inferno; Vymeň palivové nádrže.

Začnite so šperhákom. Bežte pod zmrzlináreň a vypáčte dvere do suterénu. Prejdite vedľa na prízemie radnice. Otvorte dvere a mincou nalákajte dnu strážcu, čo stojí neďaleko dverí. Omráčte ho a strčte telo do krabice.
Pre príležitosť potrebujete oblek člena štábu špeciálnych efektov. Poza dvere, kde ste vyradili strážcu, jeden prechádza na plošinu (kde ste používali laptop pri „Výbušný koniec“). Keď pôjde tam, alebo späť, tak ho nalákajte dnu mincou rovnako ako ochrankára. Telo strčte do krabice a prezlečte sa za neho.
Alebo ako ochrankár choďte do obchodu na severnej strane námestia so scénou. Vnútri je jeden člen štábu špeciálnych efektov, ktorý sa občas príhodne postaví ku krabici, kde ho môžete nebadane vyradiť a aj odpratať.

Pod obchodom na severnej strane si vypočujete rozhovor dvoch členov štábu špeciálnych efektov pri dodávke a získate príležitosť. Spomenú nové, silnejšie palivo do plameňometu. Vojdite teda do obchodu. Tam vypáčte krabicu s palivovými nádržami. Nech vás nevidí chlap vnútri, ak ste ho nezložili. Vezmite si z krabice nádrž. Choďte na scénu. Vzadu je robot, ktorý páli oheň po Boscovi. Za robotom je jeho ovládanie a aj nádrž. Vymeňte nádrže „Rozpáľ ma“, čím splníte príležitosť.
Potom len počkajte, kým začnú natáčať. Oheň ho spáli a zabije nehodou „Dinovo inferno“.
The Icon 3
Piaty typ prejdenia

Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana.
Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol.
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku.

Začnite so šperhákom. Bežte pod zmrzlináreň a vypáčte dvere do suterénu. Prejdite vedľa na prízemie radnice. Otvorte dvere a mincou nalákajte dnu strážcu, čo stojí neďaleko dverí. Omráčte ho a strčte telo do krabice.
Dajte si pozor, keď občas na plošinu za dverami zájde jeden technik. Keď bude preč, vyplížte sa z dverí a plížte sa doľava. Vyjdite ♥♥♥♥ rebríkom na strechu Dinovho prívesu. Cez strešné okno skočte dnu. Tam si len počkajte, kým skončí Dino natáčanie. Potom príde do prívesu.
Vlezte do skrine. Dino príde dnu a sadne si na gauč pred skriňou. Keď zas vstane, vyjdite za ním a zabite ho strunou „Muž od piana“. Telo strčte do skrine.
Vráťte sa von tak, ako ste prišli. Takže vylezte ♥♥♥♥ strešným oknom a zlezte dolu rebríkom. Len pozor na technika poniže. Vplížte sa naspäť do radnice, vyjdite von a opustite misiu.

Ostatné výzvy

Majstrovstvo misie
Mission Mastery; Dokonči všetky príležitosti; splň 5 zabijáckych výziev.
Len splňte príležitosti, ktoré sú popísané v návode. Splnením tejto výzvy získate do výbavy figúrku Ikonátor. Je to mína vybuchujúca po priblížení a je v tvare figúrky, takže nebude odhalená ako zbraň.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Sapienze.Eskalácia


The Agana Abyss

Máte cieľ zabiť výbuchom, alebo brokovnicou.
Na začiatku hoďte mincu k dodávke naľavo. Za ňou sú dvaja členovia štábu. Jeden príde mincu preveriť, tak ho omráčte a prezlečte sa za neho. Prejdite na scénu. V strede pri stoloch je hasiaci prístroj. Vezmite si ho a choďte na západnú stranu. Tam sa skrčte za zábradlie pri ochrankárovi.
Hoďte obďaleč prístroj do cesty technikovi. Roberto Greco postáva pri ochrankárovi a občas ide povyše k ovládaniu. Keď pôjde popri prístroji, streľte do neho pištoľou s tlmičom a zas ju schovajte. Výbuch ho zabije nehodou. Vy len utečte cez scénu a do brány za uličkami.

Máte aj druhý cieľ zabiť výbuchom alebo brokovnicou.
Arnaldo Monaldo je ďalší technik. Niektoré veci sú zmenené podľa zadania. V praxi je presunutý hasiaci prístroj zo scény do suterénu radnice. Začnite s prieraznými náložami a pakľúčom. Vybehnite ♥♥♥♥ pred zmrzlináreň a vezmite si zo stánku mince. Choďte za zmrzlináreň, vypáčte dvere a vnútri napravo pri krabici je hasiaci pristroj.
V susednej miestnosti otvorte dvere a nalákajte ochrankára tak ako pri hlavnom príbehu. Zložte ho vo dverách, strčte telo do krabice a prezlečte sa za neho. Vezmite si hasiaci prístroj a choďte doprava na žinenku, kam dopadáva Dino po svojom kaskadérskom kúsku. Tam čakajte pri stene, povyše je strážca, ktorý vás spozná. Napravo k vám, tesne k žinenke, zachádza váš cieľ. Keď príde cieľ k vám, o chvíľu odíde strážca. Vtedy za váš cieľ zhoďte hasiaci prístroj aj prieraznú nálož (vyhoďte ju priamo z inventára s prístrojom) a bežte doľava a odpáľte ju. Zabijete ho výbuchom a nehodou.
Choďte doľava k ovládaniu (kde ste plnili príležitosť „Niečo na prehryznutie“) tlakovej rampy. Oproti sú krabice, v ktorých je ukrytá plynová nádoba. Vidíte ju v sústredení, inak nie. Umiestnite na ňu druhú prieraznú nálož. Okolo krabíc prechádza druhý (podľa úrovní prvý) cieľ. Keď pôjde okolo, odpáľte nálož, čo ho zabije výbuchom a nehodou.

V tretej úrovni máte navyše hacknúť laptop v prívese Dina Bosca.
V štvrtej smiete omráčiť len jednu osobu a len raz sa prezliecť.

Tu spravíte to isté, čo v druhej úrovni. Nalákate ochrankára, omráčite, schováte a prezlečiete sa. Odpálite hasiacim prístrojom jeden cieľ a náložou druhý. Potom len vylezte na strechu Boscovho prívesu. Strážca zvonku občas vojde dnu. Tak pozor na neho. Keď vyjde, vy vlezte dnu strešným oknom. Hacknite počítač, čo trvá 20 sekúnd. Vyskočte zas ♥♥♥♥ na strechu cez okno a zlezte dolu rebríkom.

V piatej úrovni ciele nahradia dva nové ciele, ktoré tiež treba zabiť brokovnicou, či výbuchom.
Začnite rovnako ako predtým. Vezmite si mince, vypáčte dvere do suterénu, nalákajte strážcu a prezlečte sa za neho. Môžete si nechať do suterénu umiestniť aj brokovnicu.
Francesco Lucchese je ochrankár v záchodoch. Môžete tam zbehnúť s hasiacim prístrojom a dostať ho ako ostatných. Zhodiť prístroj s prieraznou výbušninou a odpáliť ho. Alebo si počkajte, kým pôjde na záchod. Tam ho zabite brokovnicou a telo rýchlo schovajte do krabice.

Amaranto „Tony“ Mazzi je druhý cieľ. Je to technik v obchode. Vezmite si hasiaci prístroj. Ak ste ho minuli na prvý cieľ, tak druhý hasiaci prístroj je ♥♥♥♥ vo veži radnice. Pri ňom len zhoďte prístroj, druhú prieraznú mínu a odpáľte ich.
A rovnako tu tiež máte hacknúť laptop, ako predtým. Potom už len utečte uličkami preč.
Landslide
Landslide
Váš cieľ je Marco Abiatti, kandidát na starostu.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy, ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Sapienza

Na začiatku kanála (od pláže pod cintorínom za kostolom) je na zemi páčidlo. Na križovatke v kanáloch sú dvaja inštalatéri. Pri nich je stará sekera a obaja majú jed na krysy.
V otvorenom sarkofágu pod kostolom je páčidlo a tri mince. V dolnej miestnosti kostola je nahrávacie zariadenie bezpečnostných kamier.
V márnici je jed na krysy pri umývadle a na recepčnom pulte sú nožnice.
Pri otvorenom hrobe je lopata. V záhradnom domčeku za kostolom je lopata a tri propánové nádoby.
Na tanieriku pri záchodoch poniže kostola je kľúč od kanálov. V rohu pri automate je jed na krysy. Pri záchodoch môžete do kanálov.
Cez kanály, alebo cez ulicu, môžete do domu číslo štyri, čo je vedľa záchodov. Na prízemí pri dverách je baseballová pálka. Pri dverách cestou nahor je plechovka a druhá povyše na radiátore. ♥♥♥♥ je strážený apartmán. Vnútri je na posteli dokument „Abiattiho rozvrh“ a pri posteli je šraubovák.

V dome číslo 5 je v byte na poschodí v dreze kuchynský nôž a na balkóne páčidlo.
Vedľa pri dome číslo 7 už musíte byť v prestrojení za ochranku, či technika. Na stole pri dodávke je dokument „Bezpečnostné predpisy“, ktorý vám sprístupní príležitosť „Smažený na javisku“. K dokumentu sa dostanete aj zvonku. Vnútri, už v oblasti pre personál, je pri dodávke francúzsky kľúč, poniže pri ochrankárovi je šraubovák a sú tu aj tri plechovky.
Pri krabiciach pri bráne do domu číslo 7 je voľný odev technika podujatia. V apartmáne ♥♥♥♥ sú len osobní strážcovia.

Nad javiskom je terasa. Na lavičke je tam francúzsky kľúč. Na pulte pri zatvorených dverách pekárne je ovládač ohňostroja.
Môžete do obchodu s odevmi tu na terase, kde sú dve predavačky a vy tam nemáte čo robiť. V obchode sú len nožnice. V sklade za predajným pultom je hasiaci prístroj a otvárač na listy. Môžete tadiaľ vedľa do pekárne, kde je akurát jed na krysy a sekáčik.


Na prvom rázcestí od námestia v bočných uličkách si môžete vypočuť telefonát, ktorý spustí príležitosť „Nad zákonom“.
V kaderníckom salóne a v kvetinárstve v uličkách nie je nič. Vo vinárni pod ním je hasiaci prístroj a voľný oblek čašníka.

V mäsiarstve je voľný oblek pomocníka v kuchyni a v mrazničke je sekáčik. V obchode pri fontáne, oproti mäsiarstvu sú nožnice, dve tehly, šraubovák a na pulte rastú marhule. Na zadných schodoch sú ďalšie dve tehly a dolu pri zadnom vchode je šraubovák a propánová nádrž.
Stále môžete do domu, kde je byt agentúry. Vo vašom byte sú nožnice. Na streche za bytom je olovená rúrka, páčidlo a dve tehly. V byte nad vami je jed na krysy.

V zmrzlinárni je len kuchynský nôž. Dolu v pivnici je jed na krysy. V právnikových kanceláriách nad zmrzlinárňou je busta, nôž na listy a hasiaci prístroj. V Bravuomovej pracovni je vo vitríne, ktorú treba rozstreliť, aj skladací nôž.
O poschodie vyššie je miestnosť s nahrávacím zariadením bezpečnostných kamier. Tam je hasiaci prístroj, páčidlo a požiarna sekera.
V strešnom byte, kde býval v hlavnom príbehu bohém, je stále bohém a hulí tam s ním aj jeden osobný strážca. Nie je tam nič, len si môžete vziať ich preoblečenia.

Preoblečenia
 • Javiskový technik (Stage Crew): Príležitosť „Smažený na javisku“.
 • Zamestnanec kostola (Church Staff): Zamestnanci sú v kostole.
 • Kňaz (Priest): Kňaz je v kostole v rámci príležitosti.
 • Zelený inštalatér (Green Plumber): Obaja inštalatéri sú na rázcestí v kanáli.
 • Červený inštalatér (Red Plumber): Obaja inštalatéri sú na rázcestí v kanáli.
 • Salvatore Bravuomo: Príležitosť „Nad zákonom“.
 • Osobný strážca (Bodyguard): Tých je dosť v okolí javiska, v uličkách aj na radnici. Jeden je s bohémom v jeho byte.
 • Ochranka (Security): Uniformovaní strážci v oblasti. Jeden je aj v záchodoch pod zmrzlinárňou.
 • Pomocník v kuchyni (Kitchen Assistant): Voľný oblek je v mäsiarstve. Tiež jedného omráčite, keď budete brať kľúče od auta pre výzvu „Dojazd za západu slnka“.
 • Čašník (Waiter): Pár ich obsluhuje pri akcii pri javisku. Jeden voľný odev je vo vinárni na rohu ulice.
 • Záhradník (Gardener): Dvaja pracujú na cintoríne za kostolom.
 • Fotograf (Photographer): Príležitosť „Dynamitový úsmev“.
 • Bohém (Boehemian): V strešnom byte na radnici, tak ako v hlavnom príbehu.


Prvý typ prejdenia


Príležitosť: Smažený na javisku
Výzvy:
Nik nesleduje obsluhu
No-One Sees a Roadie; Prezleč sa za javiskového technika.
Smažený na javisku
Stage Fried; Dostaň Marca Abiattiho na javisko.
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode.
Posledná klapka
The Gig Is Up; Zavraždi Marca Abiattiho elektrinou.
Politik
The Politician; Zavraždi Marca Abiattiho.
Arrivederci
Arrivederci; Unikni v člne.
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.


Pri domoch vedľa pódia je malý priestor vyhradený pre ochranku a zamestnancov vystúpenia. Pri dodávke je vonku dosiahnuteľný dokument „Bezpečnostné predpisy“, ktorý spustí túto príležitosť. Zľava prelezte zábradlie a schovajte sa za dodávku. Preplížte sa rovno oproti, k zaparkovanému malému autíčku pri krabiciach s výbavou. Tam je voľný oblek technika, ktorý si oblečte „Nik nesleduje obsluhu“.
Jeden technik sa zvykne opierať o stĺp a sledovať domy. Ak je tam, tak si počkajte, inak vás zbadá, ako idete po oblek. Rovnako vás aj spozná potom v obleku, tak aj po prezlečení pozor na neho.
Vezmite si šraubovák. Dajú sa aj na iných miestach, ale jeden je tu, pár metrov od vás. Pozor teda na technika, čo vás spozná a keď je chrbtom, vezmite si šraubovák. Choďte na zadnú stranu javiska a poškoďte šraubovákom elektrický kábel.
Vzadu pri schodoch na javisko je aj ventil vodnej pary. Pri ňom stojí iný technik, ktorý vás bežne nespozná, ale ak potočíte ventilom, tak vás odhalí. Hoďte teda za neho mincu, aby sa otočil a kým ju zdvihne, otočte ventilom. Alebo za rohom vypnite reproduktor a on ho pôjde skontrolovať.

Potom choďte zas k dodávke, kde ste čítali predpisy. Tam je ovládací pult zvuku. Pri ňom stojí manažér a na neho príde kričať Abiatti za narušenie vystúpenia. Aktivujte pult a zapnete mikrofón, čím si ho ľudia vypočujú. Aby ich upokojil, pôjde na javisko „Smažený na javisku“.
Keď vyjde na javisko, vy len choďte zboku k javisku, kde je ovládanie gitarovej aparatúry. Aktivujte ju a zabijete ho elektrinou „Posledná klapka“ a teda nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“.

Na ľavej strane pláže, oproti javisku je malé priestranstvo, kde by mal Abiatti vystupovať. Na pravej strane, na zemi pri plagáte Abiattiho sú na zemi kľúč do člna. Vezmite si ich úplne bez problémov a už len utečte k mólam a nasadnite na čln, ktorým odíďte „Arrivederci“.
Landslide 2
Druhý typ prejdenia

Príležitosť: Nad zákonom
Výzvy:
Namietam!
I Object!; Prezleč sa za Salvatoreho Bravuoma.
47 Lustrov
47 Chandaliers; Zavraždi Marca Abiattiho lustrom.
Nad zákonom
Above the Law; Stretni sa s Marcom Abiattim ako Salvatore Bravuomo.
Čo tak magický trik?
How Abaout a Magic Trick?; Zavraždi Marca Abiattiho perom.
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy.
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana.
Odjazd k západu slnka
Driving Into the Sunset; Opusti oblasť autom.


Začnite so šperhákom (a strunou pre výzvy) a bežte do bočných uličiek. Na prvej križovatke od námestia so zmrzlinárňou si vypočujte telefonát osobného strážcu a získate túto príležitosť. Zistili ste, že miestny advokát Salvatore Bravuomo získal kompromitujúce materiály na Abiattiho a tak po ňom pátrajú.
Choďte na záchody dolu pod zmrzlinárňou. Tam sa zamknutý schováva Salvatore. Kľúč od záchodu má strážca. Ale nemusíte sa s ním trápiť. Počkajte si kým vyjde strážca von a vypnite poistky na stene. To odlákaj aj civilistu, čo stojí pri dverách (ak si strážca sadol a nechce sa vám čakať, tak v rohu zapnite vodu v umývadle a pôjde ju vypnúť). Keď vás nevidia, tak vypáčte dvere. Ak nemáte šperhák, je tu aj páčidlo, no to musíte počkať, kým tu bude len jeden civilista, nie dvaja, lebo tam vás nesmú len vidieť, ale ani počuť. Navyše páčidlom vyrazíte dvere. Šperhákom ich len otvoríte a zavriete. Čo potrebujete, pretože vnútri je Salvatore.
Schováva sa v rohu, tak mu hoďte mincu do druhého rohu (ak nemáte, dve sú na zemi pri automate oproti dverám záchodu). Keď po ňu pôjde, vojdite, omráčte ho a prezlečte sa za neho „Namietam!“. Je tu aj krabica na telo.

Vyjdite von a choďte k vstupu do radnice. Oslovte ochranku. Tí vám povedia, že môžete dnu, kde sa máte stretnúť s Abiattim. Po chvíľke vám aj otvoria dvere, ktoré sú inak zamknuté. Vojdite dnu a na druhom poschodí stojí druhý ochrankár, čo vám ukazuje, že môžete vojsť.

Vyjdite o poschodie vyššie. Tam je kamera, ktorá vás zachytí. V miestnosti je tu aj nahrávacie zariadenie, tak môžete nahrávky vymazať. Je tu jeden strážca, tak sa k nemu priplížte a omráčte ho. Postavte sa k oknu, cez ktoré vidíte kanceláriu, v ktorej sa má odohrať stretnutie advokáta a Abiattiho. Len čakajte, kým príde Abiatti na stretnutie. Keď sa postaví k stolu pod luster, tak tu pri okne uvoľnite luster, ktorý spadne a zabije ho „47 lustrov.

Nahrajte si pozíciu. Choďte teraz na stretnutie. Tam vás prehľadajú, tak ak si chcete odškrtnúť jednu výzvu, môžete predtým vliezť po potrubí zo zadnej strany budovy a cez okno na záchod. Dnu ešte než sem príde strážca a za pracovný stôl hoďte na zem pištoľ.
Choďte do prvej miestnosti, kde si sadnite na gauč, ako vás inštruuje strážca. Tam len čakajte, kým Abiatti nepríde do kancelárie. Potom vyjde strážca a povie vám, že môžete dnu. Pred vstupom vás prehľadá, tak nemajte zbrane.
Vojdite dnu a sadnite si do kresla „Nad zákonom“. Abiatti vás spozná v prestrojení, pokiaľ nesedíte, alebo nesplývate s prostredím na pár miestach na to vyhradených. Najprv len čakajte kým bude hovoriť. Po chvíli pošle preč strážcu z miestnosti.
Počkajte si, kým sa postaví pred pravú stranu stola, kde je pero. Keď bude chrbtom k vám, tak vstaňte, podíďte bližšie a zabite ho sprístupnenou akciou perom „Čo tak magický trik?“ (čo je odozva na film Batman).

Pre výzvy si nahrajte zas pozíciu, keď sedíte v kresle. Odlákajte ho hodením mince od stola a kým sa otočí, prešmyknite sa za jeho pracovný stôl. Ak ste si tam nechali pištoľ, tak ho ňou potichu zastreľte. Ak ste si nevzali pištoľ, nevadí. Pod stolom má on svoju vlastnú pištoľ. Narobí síce hluk, ale ak vám ide len o výzvu, tak sa jej zbavíte. Vezmite si pištoľ a streľte ho do hlavy „Priama strela“.
A potom si zas nahrajte pozíciu a keď sa otočí k stolu, prídite k nemu a zabite ho strunou „Muž od piana“. Potom už len spracte jeho telo do krabice a odíďte.

Keď je cieľ mŕtvy, tak choďte von. Choďte potom pred záchody pod zmrzlinárňou, kde ste načapali právnika. V koši pri záchodoch je jed na krysy, ktorý si vezmite (sú aj inde). Pred záchodmi sú pulty do štvorca, v ktorých je jeden predavača.
Vystriehnite si, keď bude naľavo. Vbehnite dnu a dajte mu do fľaše s vodou jed na krysy (ostatným nevadí, že idete do zakázanej oblasti, ani že manipulujete s fľašou. Iba ak by si vás všimol on, alebo náhodou policajt zo záchodu). Keď pôjde na záchod, sledujte ho a omráčte a strčte do krabice na záchode. Vypadnú mu kľúče od auta. Len vybehnite za bránu námestia a pri hlavnej ceste nasadnite do auta „Odjazd za západu slnka“.

Tretí typ prejdenia

Príležitosť: Ťahák
Výzvy:
Veľký brat
Big Brother; Vypni web kameru.
Ťahák
Cheat Sheet; Zmeň naplánované stretnutie Marca Abiattiho.
Vymoč sa na to
Urine For It; Zavraždi Marca Abiattiho elektrinou pri močení.
Ciao Bella
Ciao Bella; Opusti oblasť cez bránu.
Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol.
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku.


Začnite so šperhákom. Nad miestom, kde začínate, je priestor Marcovej kampane. Choďte povyše, nad stánok s dodávkou k múriku pri autách. Tam si vypočujte rozhovor dvojice o tom, ako niekto Marcovi radí cez vysielačku. Tým získate túto príležitosť.
Teraz choďte od priestoru za stánkom, k dodávke. Pri prechode je osobný strážca, ktorý vás tam nevpustí. No len vyjdite ♥♥♥♥ k studni pred kostolom a preskočte múrik a zoskočte dolu. Je tam dokument „Asistentove poznámky“ a v dodávke je notebook, ktorým vypnite webovú kameru „Veľký brat“.

Prelezte naspäť múrik a choďte k domu číslo 4, ktorý je hneď tu nad dodávkou. Z dverí vyjde technik a za ním osobný strážca. Keď vyjdú, prešmyknite sa dnu, kým sú ešte dvere otvorené. Ak nestíhate, tak ich vypáčte. Vnútri nemáte čo robiť, tak nech vás inak nezbadajú keď vchádzate, alebo strážca pri záchodoch, keď budete dvere páčiť.
Vyjdite na poschodie a vypáčte dvere do apartmánu. Pri posteli si vezmite šraubovák a z postele dokument „Abiattiho rozvrh“. Potom použite rádio a zmeníte dobu stretnutia Marca s vodcom odborov Alfredom Giovannittim „Ťahák“.

Teraz viete, že pôjde na cintorín. Bežte rovno tam. Predbehnite Abiattiho, bežte za kostol k otvorenému hrobu a doľava k plošine s hrobmi. Napravo je tam pri reflektore elektrický kábel. Poškoďte ho šraubovákom z apartmánu. Je tu len záhradník, ktorý obvykle na vás nedovidí. Potom, aby ste sa vyhli Aabiattimu, bežte k záhradnému domčeku za kostolom, poza domček ku kostolu a tam zoskočte dolu na mólo. A už si len počkajte. Kým bude Marco čakať na stretnutie, tak sa pôjde vymočiť a zabije ho prúd „Vymočiť sa na to“.

Potom len utečte. Bežte do bočných uličiek a prejdite cez bránu. Stoja pri nej dvaja policajti, ale ani vás nezastavia „Ciao Bella“.
Zároveň je táto príležitosť vhodná aj pre „Tichý zabijak, Len v obleku“, lebo sa tu vôbec nepotrebujete prezliekať a celé to odbavíte jednoducho a rýchlo vo svojom počiatočnom šate.
Landslide 3
Štvrtý typ prejdenia

Príležitosť: Dynamitový úsmev
Výzvy:
Nebezpečná vzdialenosť
Unsafe Distance; Poškoď ohňostroj.
Dynamitový úsmev
Dynamite Smile; Dostaň Marca Abiattiho na mólo.
Odchod s popraskom
Going Out With a Bang; Zavraždi Marca Abiattiho ohňostrojom.

Od miesta, kde začínate, choďte dolu na mólo pod kostolom. Na konci kamennej časti móla je fotoaparát a pri ňom fotografov mobil. Prezrite si ho a dozviete sa o plánovanom fotení, čím získate túto príležitosť.
Ďalej na drevenú časť móla nesmiete. Pod zábradlím je ventil hadice. Otočte ním a spustí sa voda. Pôjde ju zavrieť technik, čo je na móle. Kým sa vráti, zbehnite nižšie k veľkej krabici. Tam si vezmite šraubovák a ním poškoďte ovládanie ohňostroja „Nebezpečná vzdialenosť“.

Teraz choďte k pódiu. Tak ako pri príležitosti „Smažený na javisku“ prelezte zábradlie pri dodávke a preplížte sa k schodom, kde je voľný odev technika. Prezlečte sa a vyjdite ♥♥♥♥ na terasu. Tam je na pulte ovládanie ohňostroja, ale technik, čo pri ňom stojí, vás spozná.
Prebehnite na schody za ním. Hoďte mu mincu pred pult, aby spoza neho vyšiel a zohnite sa na schodoch, nech si vás nevšimne. Vybehnite za pult, vezmite si ovládač ohňostroja a odbehnite zas dolu schodmi, než sa vráti od mince. Tak sa naťahujete, lebo ak by ste brali ovládač spred pultu, mohli by si vás všimnúť okolostojaci, ktorým by ste boli potom hneď podozrivý.

Teraz sa máte prestrojiť za fotografa. Vezmite si jed na krysy. Choďte k zábradliu pri studni pred kostolom. Dolu je priestor za stánkom, kam vás vedie príležitosť „Ťahák“. Ani ako člen štábu nemôžete cez ochranku, tak si počkajte, keď tam nie je blondínka, čo sa tam občas zdržiava. Potom preskočte zábradlie a do fľaše s vodou za ochrankou dajte jed.
Musíte si to dobre načasovať, aby tam nebola blondína (prípadne ju vyraďte a strčte do koša) a keď sa ochrankár pozerá smerom ku kostolu. Vtedy rýchlo dajte jed, stiahnite sa a zas vylezte ♥♥♥♥ cez zábradlie. Potom už len keď pôjde fotograf na záchod zvracať, tak ho tam omráčte, strčte do krabice a prezlečte sa za neho.

Choďte za Marcom Abiattim a povedzte mu, že teraz je vhodné svetlo na fotenie. Tým splníte príležitosť a Marco pôjde na mólo. Choďte tam za ním a chopte sa fotoaparátu na móle, aby ste ho nasmerovali bližšie k ohňostroju. Keď tam bude, len odpáľte diaľkovým ovládaním ohňostroj „Odchod s popraskom“.
Len čo spustíte ohňostroj a ten ho zabije, tak utekajte, lebo budete veľmi podozrivý tak blízko nešťastia. Potom len opustite oblasť.

Piaty typ prejdenia

Príležitosť: Hriešnikom sa nedostane rozhrešenia
Výzvy:
Výmena golierika
Changing Collar; Prezleč sa za kňaza.
Čistý list
Clean Slate; Zavraždi Marca Abiattiho počas spovede.
Hriešnikom sa nedostane rozhrešenia
No Absolution For the Wicked; Vypočuj si spoveď Marca Abiattiho.
Via Con Dio
Via Con Dio; Zavraždi Marca Abiattiho nabodnutím na strechu.
Vyššie sily
Higher Powers; Zavraždi Marca Abiattiho kostolným zvonom.


Choďte do kostola a pri spovednici si vypočujte dvojicu z kostola, ktorí sa bavia o tom, že miestny kňaz otec Francesco sa vyhýba stretnutiu s Abiattim. Tým získate príležitosť.
Máte sa prezliecť za kňaza. Ten sa schováva ♥♥♥♥ na balkóne. Môžete vypáčiť dvere tu, alebo jednoduchšie zo zadnej strany kostola. Alebo ak zahráte na organ pod balkónom, kňaz zbehne dolu, aby zistil, kto sa zahráva s jeho organom a potom pôjde zas ♥♥♥♥. Takže dvakrát otvorí dvere, kedy môžete prekĺznuť dnu.
V zadnej časti pozor na zamestnanca. Spozná vás aj ako kňaza a samozrejme vás môže zbadať, keď pôjdete ♥♥♥♥. Môžete ho vyradiť, alebo si len vyčkať, kým sa nepozerá. ♥♥♥♥ na balkóne už ľahko zložíte kňaza, ktorý je stále chrbtom k dverám. Omráčte ho a prezlečte sa za neho „Výmena golierika“.

Potom oslovte Marca a súhlaste so spoveďou. Choďte do spovednice. Keď vojde dnu, tak si uložte pozíciu a zastreľte ho cez spovedné okienko vašou pištoľou s tlmičom „Čistý list“.
Potom si nahrajte pozíciu, sadnite si v spovednici a vypočujte si celú jeho spoveď „Hriešnikom sa nedostane rozhrešenia“. Potom ho nasledujte na strechu. Ak ste nevyradili zamestnanca vzadu, tak pozor zas na neho.

Vyjdite ♥♥♥♥ a splníte výzvu. Keď sa Marco postaví k zábradliu, zhoďte ho dolu, aby sa nabodol na stožiar „Via Con Dio“. Ochrankár zostal na schodoch, takže ste v pohode.
Nahrajte si pozíciu. Nechajte skončiť celé stretnutie, ktoré len trápne premlčíte. Uložte si pozíciu, aby ste neminuli. Sledujte na schodoch Marca a keď bude dole, zhoďte na neho zvon. Ak nemáte páčidlo na jeho uvoľnenie, stačí aj prestreliť lano. Keď sa trafíte, zvon ho zabije „Vyššie sily“. Akurát že zvykne zabiť aj zamestnanca kostola dolu a aj ochranku. Takže skôr len pre výzvu, než pre bodové ukončenie misie.

Šiesty typ prejdenia

Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Strážny zabijak
Guardian Assassin; Zachráň otca Francesca pred Marcom Aabiattim. Dokonči misiu.

Dajte si do bytu uložiť ostreľovaciu pušku. Omráčte chlapa na streche a chlapa na balkóne nad vami. A potom v podstate môžete zastreliť Marca kdekoľvek, keďže je stále na dohľad. Preto to ale môžete spojiť s druhou výzvou.

Po začatí bežte k dodávke pri javisku. Prelezte zábradlie a preplížte sa ku schodom a prezlečte za technika. Vylezte po potrubí ♥♥♥♥ na strechu. Odomknite si svojím kľúčom dvere a mincou nalákajte dnu chlapa zo strechy. Omráčte ho v kúpeľni. Po chlapovi na balkóne môžete hodiť tehlu, či páčidlo zo strechy.
Tým máte tu pokoj. Vráťte sa dole a choďte ku kostolu. Marco príde ku kostolu a bude sa fotiť so ženou pri zábradlí. Potom pôjde hľadať dnu otca Francesca. Len čo sa dofotí so ženou, vbehnite dnu a zahrajte na organ.
To naláka dolu otca Francesca, aby zistil, kto sa stará do jeho organu. Keďže bude dole, Marco si ho všimne. A tak, ako keď sa vy prezlečiete za kňaza, tak aj tu sa pôjde vyspovedať a potom pôjdu ♥♥♥♥ na vežu sa pozhovárať. Kým vy ste v prestrojení za kňaza potichu a rozídete sa, tak pravý kňaz sa bude Marcovi vyhrážať, že odhalí jeho plány na zmenu mesta. Marco ho preto zabije, zhodí ho cez zábradlie.

Vy toto celé nemusíte sledovať. Keď zaistíte, že sa stretnú, tak sa vráťte naspäť na strechu k bytu agentúry. Vezmite si svoju ostreľovačku (ideálne s čo najlepším priblížením) a sledujte vežu kostola. Keď tam prídu, tak zastreľte Marca Abiattiho.
Tým, že ho zabijete po stretnutí s kňazom, ktoré by viedlo ku kňazovej smrti, tým splníte po prejdení misie „Strážny zabijak“. A zabitím ostreľovačkou bez odhalenia aj „Ostreľovačský zabijak“.
Landside 4
Ostatné výzvy


Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom.
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením.

Začnite so smrtiacim jedom. Pri záchodoch si vezmite jed na krysy. Vypáčte dvere vinárne na rohu ulice. Dajte si pozor, aby vás nik nevidel, ale so šperhákom nie ste veľmi nápadný. Vnútri sa prezlečte za čašníka. Choďte k pultu, na ktorom je pohár Abiattiho vína. Čašníčka, ktorá tam obsluhuje, vás spozná, no občas vyjde von.
Vtedy tam zbehnite a dajte tam jed. Keď ho zabije, splníte prvú výzvu. Nahrajte si pozíciu a dajte tam potom jed na krysy. Keď sa napije, pôjde vracať na záchody poniže. Buďte tam skôr než on. Pôjde len sám, ochrankár počká von. Tak ho utopte v záchode a telo strčte do kontajnera.


Zvýšiť hlasitosť
Crank It to Eleven; Zavraždi Marca Abiattiho reproduktorom.

Na terase nad pódiom sú upevnené dva reproduktory. Ten prvý, bližšie pri schodoch, dopadne k vstupu na pódium. Keď pôjde Marco na pódium, alebo z pódia, môžete ho zhodiť.
Aby ste urýchlili jeho cestu na pódium, tak začnite príležitosť „Smažený na pódiu“. Alebo si len počkajte a po istom čase spievania dookola tej istej pesničky pôjde rečniť aj sám.
Na zhodenie potrebujete páčidlo. Ale samozrejme si vás všimnú ľudia okolo. Ak vám ide len o splnenie výzvy, tak si proste počkajte v prestrojení za ochranku, či technika ♥♥♥♥ pri repráku a zhoďte ho.
Ak to chcete spraviť naozaj čisto, tak si do bytu dajte ostreľovaciu pušku. Omráčte suseda v byte nad vami a aj chlapa, čo sedí na streche. Potom keď pôjde Marco na pódium, streľte puškou do úchytu reproduktora.

Majstrovstvo misie
Mission Mastery; Dokonči všetky príležitosti; splň 5 zabijackych výziev.
Len splňte príležitosti, ktoré sú popísané v návode. Splnením tejto výzvy získate do výbavy petardu na odlákavanie pozornosti.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Sapienze.

Úspechy

Bravissimo
Dokončite misiu „Landslide“.

Finito
Splňte všetky Príležitosti v Sapienze. Všetky sú popísané v návode.

Your Vote Counts
Zavraždite Marca perom, ohňostrojom a nabodnutím. Splňte výzvy „Čo tak magický trik?“, „Odchod s popraskom“ a „Via Con Dio“.
Marakesh - Prehľad
A Gilded Cage
Vaše ciele sú súkromný bankár Claus Strandberg a vojenský generál Reza Zaydan.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Kamery sú len na poschodí, na terase nad predvádzacou halou s mólom pre modely.
Ak vás zachytia, choďte do suterénu. Tam vedľa šatní je strážená miestnosť. Ako člen ochranky, či osobná stráž môžete dnu. Inak nie. Nahrávacie zariadenie je oproti dverám, tak môžete dnu a vymazať ho, alebo ak nemáte vhodný odev, tak ho môžete rozstreliť pištoľou s tlmičom z chodby.

Uličky nad trhom
Hneď pred vami na začiatku je tehla. Vyjdite na uličku na trhu. Napravo vysielajú televízory správy. Pri nich pod pultom s monitormi je šraubovák. Na konci je pred vami po ľavej strane pár vodných fajok, za ktorými je mláka s elektrickým káblom.
Od začiatku choďte doľava. Tam zahnite doprava pri keramike k stolu s dvoma kávami na otrávenie. Za ním doprava (spojovacia ulička) a tam je výklenok s krabicou na telá a pri ňom je francúzsky kľúč.
Naspäť na začiatku vľavo, než ste odbočili, pred vami sú dva podstavce s vázami. Napravo je na zemi tehla. Naľavo pri motorke za nimi je na zemi šraubovák pred žltými sudmi a za sudmi francúzsky kľúč. Za bránou je mláka s elektrickým káblom.

Za mlákou sa zhovárajú muž a žena a sprístupnia príležitosť „Sezam otvor sa“.
Muž vojde dnu. Na poschodí je obchodníkov otec, má odev Riaditeľa. Na stole pri ňom je aj kľúč od školy, ale musíte ho odlákať, nemáte tam čo robiť.
Skraja sa dá zliezť dolu do vojenskej oblasti.

Dom nad trhom a klub
Nad trhom je klub. Pred ním je voľne prístupná kaviareň. V rohu predáva kávu čašník a tam nesmiete. Môžete mu vypnúť zvonku ventilátor a keď pôjde von, z pultu mu môžete vziať kľúč (Shisha cafe key) a pod stolom je propánová nádrž.
S kľúčom môžete bez pozvánky cez dvere na východnej strane v stene. Tam je pozvánka. Druhá pozvánka je na streche obchodu v juhozápadnom rohu námestia s trhom. Alebo môžete na susedný dom vedľa klubu a zhora zo strechy zliezť dolu na drevenú strechu nad ulicou medzi klubom a domom. Z nej môžete na stenu klubu a po tyči na záchod vnútri.
Na severe nad klubom je ulička so svietidlami a lucernami. Na jej západnom konci je napravo vo výklenku propánová nádrž.

Vedľa klubu je medzi dvoma uličkami budova. Z dvoch strán sa dá vojsť cez obchody na strechu. ♥♥♥♥ je žena s vojakom. Má pri sebe prístupovú kartu na konzulát. V rohu strechy na stole pod plachtou je tiež prístupová karta na konzulát. Na koši pri práčke je na streche aj voľný odev predavača.
A na druhom rohu strechy je na stole dokument „Evakuačný plán“.

Na ulici nad budovou je mláka, v ktorej sú dve plechovky sódy a elektrický kábel. V dome oproti mláke sú dvere, za ktorými je malý sklad. Vnútri je jed na krysy a nožnice. Na severozápade je slepá ulička nad domom. Tam vojaci lepia propagandu a na zemi v rohu je tam francúzsky kľúč. Pod odbočkou k nim je automat na nápoje a na zemi pri ňom sú dve mince.

Trh
V severovýchodnom rohu sú stánky s jedlom a slimákmi. Ako vojdete zo severovýchodnej uličky, tak pri stánku napravo je propánová nádrž a na stánku sekáčik. Pri dvoch stánkoch naľavo je propánová nádrž a na prvom stánku kuchynský nôž.
Ako pôjdete po východnej strane dolu k bráne, tak po ľavej strane pri stánkoch s kobercami sú 2x nožnice. V strede na pulte so zaváraninami je kuchynský nôž a pri stánku propánová nádoba. Ďalší kuchynský nôž je poniže na stánku s ovocím. V druhom rade prostredných stánkov je pri ovocí sekáčik a propánová nádrž.
Na severozápade v stánkoch s kobercami je páčidlo a v druhom nožnice. Poniže nožníc je pri ovocí sekáčik.

Na západnej strane je v severozápadnom rohu garáž s kobercami. V nej je bojová sekera. Pri garáži môžete vyliezť po odkvape na strechu. Tam po rímsach môžete preliezť za roh budovy a na strechu ♥♥♥♥ k satelitom, kde je propánová nádrž.
Z tejto strechy môžete zoskočiť na strechu nad obchodom. Je to obchod v juhozápadnej časti, kde máte na mape aj schody, keďže zo strechy môžete dolu. V zadnej časti strechy (od schodov preleziete múrik, alebo tam zoskočíte z vyššej strechy so satelitmi) je voľný odev údržbára a francúzsky kľúč.
Na stolíku pri schodoch tu na streche je Členská karta do klubu Courtyard. Nad schodmi sú len dve tehly.


Škola
Škola teraz funguje ako vojenská základňa. Vedú do nej tri ulice. Pri vstupe zo severnej ulice je obchod, cez ktorý môžete ♥♥♥♥ na terasu a z nej po tyči na ochodzu nad školským dvorom. Tak sa dostanete za vojakov, ktorí hliadkujú v každej ulici.
Pri vstupe z prostrednej ulice je vo výklenku po pravej strane dokument „Plán tlače“, ktorý začne príležitosť „Prečo bojujeme“.

♥♥♥♥ na ochodze sa zhovárajú dvaja vojaci o zajatcovi, čo odhalí príležitosť „Zlá krv“. Na južnej strane ochodze je laptop ovládajúci delo obrneného transportéra. Na krabici pred transportérom je francúzsky kľúč. Pri nákladnom aute na krabiciach je hračkársky tank a samopal Fusil G2.

Ako vojdete do budovy, tak naľavo pri schodoch je na poličke páčidlo. V prvej miestnosti napravo je sklad zbraní. Sú tam samopaly, pištole a 4 diaľkovo ovládané výbušniny. Druhá miestnosť je prázdna, v tretej je hračkársky tank. Vonku pri miestnostiach je na zemi tehla.
V zadnej miestnosti pri schodoch sa zhovárajú dvaja vojaci. Ak za nimi zapnete vysielač rozhlasu, začuje generál ako ho ohovárajú a príde ich pokárať. V miestnosti pri nich je tehla a biliardová guľa.
V miestnosti naľavo je na začiatku hračkársky tank, v strede tlačiarenský lis a na konci pri okne je šraubovák. V poslednej miestnosti je väzeň.
Na dvore pri ľavej miestnosti je pri transportéri na zemi tehla. Na konci pri basketbalovom koši je tehla a tri biliardové gule. Pri hojdačkách vedľa transportéra je hračkársky tank.
Na dvore uprostred je hračkársky tank a tehla.

Na poschodí je v miestnosti so spiacimi vojakmi páčidlo, francúzsky kľúč a voľná uniforma vojaka. Na stole uprostred je kombinácia k trezoru. V prvej triede nad touto miestnosťou je šraubovák a v druhej tehla.
Na konci medzi schodiskami je generálova pracovňa. V rohu v kresle je šabľa. Na stole je dokument „Stretávací protokol“ pre príležitosť „Včelí plást“. A na skrinke s pohárom je smrtiaci jed.
Na ľavej strane je v záchodoch uvoľnená misa. V dlhej miestnosti s dôstojníkom sú na krabici s monitormi pri stole kľúče od nákladiaku.

Medzi dolnou a prostrednou ulicou, ktoré vedú ku škole, je vojakmi obsadený obchod. Vnútri je na pulte 5 mincí, za pultom je šabľa a na stole na dvore za obchodom je kladivo. Je tu vchod do tajnej chodby, ktorá vedie k úkrytu Clausa. Priamo do podzemného parkoviska.
V prostrednej miestnosti je brokovnica, pištole a tri diaľkovo ovládané výbušniny. Na stole pri stene je tu „Schéma APC vežičky“, čiže ovládacie kódy k delu transportéra pri škole.

Veľvyslanectvo – prízemie
Vonku protestujú ľudia. Naľavo od konzulátu parkuje nákladné auto, pri ktorom je na sude páčidlo. Na nádvorí je napravo búdka ochranky. Vnútri je oblek ochranky konzulátu.
Napravo je vpredu malá kancelária, v ktorej sú na stole kľúče od auta. Vzadu je veľká miestnosť, kde je kamera na umiestnenie výbušniny.
Naľavo je vpredu toaleta a v kabínke je na zemi kód k trezoru. Za záchodmi je miestnosť s masérom. Vzadu je kuchyňa. Pred ňou chlapík skladá stoličku a má na zemi francúzsky kľúč. V nej je sekáčik, kuchynský nôž a hasiaci prístroj. Za kuchyňou je ešte malý sklad, v ktorom je kuchynský nôž a elektrina na uvoľnenie. Za skladom je naľavo na chodbe hasiaci prístroj. Na opačnej strane chodby (za miestnosťou s kamerami) je druhý hasiaci prístroj.
Vzadu za centrálnymi schodmi je bezpečnostná miestnosť, kde je šraubovák a nahrávacie zariadenie z kamier.
Marakesh - Prehľad a Obleky
Veľvyslanectvo – podzemná garáž
Úplne vzadu na prízemí sú schody nahor aj nadol. Tie nadol vedú do podzemnej garáže. V miestnosti priamo pod schodmi je propánová nádrž, francúzsky kľúč a páčidlo.
Pri džípe pred dverami je na zemi šraubovák.
V zadnej časti sú schody vedúce z tajnej chodby, ktorá spája podzemnú garáž s obchodom pri škole. V poličke nad schodmi je francúzsky kľúč a na zemi pri poličke pred oknom oproti je propánová nádrž.
V miestnosti za oknom je kladivo a generátor na odlákanie vojakov pri vozidle.
V kancelárii oproti schodom je plechovka sódy. Sprava sú dvere do malého skladu, kde je krabica na telá, šraubovák, jed na krysy a dve propánové nádrže.
Za miestnosťami, pri dvoch armádnych vozidlách, je na krabiciach karta od konzulátu. Na stole pri vojakovi a dôstojníkovi je druhá prístupová karta od konzulátu a aj kľúče od nákladiaku. Za transportérom pri stole sú dve diaľkovo ovládané výbušniny.

Veľvyslanectvo – poschodie
Vyjdite na poschodie zadnými schodmi na prízemí. V miestnosti hneď naľavo je francúzsky kľúč a voľný odev údržbára konzulátu.
Na chodbách je na údržbárskom vozíku jed na krysy.
Pri centrálnych schodoch je malá miestnosť s ovládaním osvetlenia dolu v miestnosti s kamerami. Tiež je tam úchyt losa a plechovka sódy. Oproti nej je veľká kancelária s pracovnými stolmi. Dnu je akurát kopírka a hasiaci prístroj.
Na opačnej strane je kancelária vyslanca. Vedľa nej je menšia miestnosť. Na stole je dokument „Stretávací protokol“ pre príležitosť „Čerešňový kvet“. Na chodbe pred miestnosťou je hasiaci prístroj a oproti sú len záchody.
Preoblečenia
 • Armádny vojak (Military Soldier): Bežní vojaci sú v meste aj na ambasáde.
 • Elitný vojak (Elite Soldier): Vojaci obsadili školu, strážia podzemný tunel a sú v podzemnom parkovisku veľvyslanectva.
 • Vojenský dôstojník (Military Officer): Jeden je na dvore a preháňa tam trojicu vojakov. Druhý je na prízemí v škole, v poslednej miestnosti napravo. A tretí je na poschodí pri pracovni generála.
 • Člen tlačiarenskej party (Local Printing Crew): Štyria lepia plagáty propagandy v severozápadnom rohu nad klubom. Stretnete pri príležitosti „Prečo bojujeme“.
 • Väzeň (Prisoner): Je len jeden, ktorého držia v škole a za ktorého sa môžete prezliecť pri príležitosti „Zlá krv“.
 • Obchodník (Shopkeeper): Majú ho samozrejme viacerí predavači na trhu. Voľný je na streche budovy nad trhom, vedľa klubu.
 • Predavač jedla (Food Vendor): Majú stánky s jedlom na trhu.
 • Čašník (Waiter): Pracujú v kaviarni a v klube.
 • Osobný strážca (Bodyguard): Je to vyhadzovač pri vstupe do klubu pri kaviarni.
 • Kameraman (Cameraman): V klube, stretnete pri príležitosti „Hlavný vysielací čas“.
 • Masér (Masseur): V konzuláte, pri príležitosti „Zlatý dotyk“.
 • Riaditeľ (Headmaster): Má ho na sebe starší muž na poschodí obchodu v severnej uličke pri škole. V rámci „Sezam otvor sa“.
 • Údržbár (Handyman): Voľný odev je na streche obchodu v juhozápadnom rohu námestia s trhom.
 • Údržbár konzulátu (Consulate Janitor): Voľný odev je na poschodí konzulátu, v bočnej miestnosti pri zadných schodoch.
 • Ochranka konzulátu (Consulate Security): Voľný odev je v búdke ochranky napravo na nádvorí veľvyslanectva.
 • Internista konzulátu (Consulate Intern): Biela košeľa s kravatou a nohavice. Nájdete jedného aj na trhu a pár samozrejme na konzuláte. Jeden na prízemí zachádza na záchod.
 • Veštec (Fortune Teller): Je len jeden a je popísaný v samostatnej sekcii Výziev. Sedí na boku ulice, v ktorej začínate.
Marakesh - Prvý typ prejdenia
Príležitosť: Prečo bojujeme
Výzvy:
Lepič plagátov
Poster Boy; Prezleč sa za člena tlačiarenskej party. +1000
Nový presun
New Transfer; Vojdi do školy bez odhalenia. +1000
Prečo bojujeme
Why We Fight; Vypočuj si reč generála Zaydana. +2500
Nepoužívaj ten odtieň
Don´t Use That Tone; Zavraždi generála Rezu Zaydana tak, že ho strčíš do tlačiarenského stroja. +5000
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000
Generál
Ciele: The General; Zavraždi generála Rezu Zaydana. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000


K škole na východe oblasti vedú tri ulice. Na konci každej je stráž, ktorá tam nepovolaných nepustí. Choďte prostrednou ulicou a po pravej strane vo výklenku je dokument „Plán tlače“, ktorý začne túto príležitosť. Dozviete sa o tlačiarenskej parte, ktorá lepí plagáty propagandy po meste a väčšina z nich nosí masky.
Choďte do uličky nad komplexom domov vedľa kaviarne a klubu. V zadnej uličke, kde je aj mláka a elektrický kábel, sa prechádza vojak. Chodí popred dvere malého skladu. Zložte ho, telo aj zbraň vezmite do skladu a telo tam strčte do krabice. Zahoďte samozrejme zbraň.
Choďte na koniec uličky a napravo ♥♥♥♥ (severozápadný roh mapy). Tam lepia plagáty. Jeden z členov ich party pôjde preč. Pôjde práve cez uličku, v ktorej ste zložili vojaka. Keďže ste vojaka zložili, tak teraz zložte aj tohto muža a tiež telo strčte do krabice v malom sklade. Prezlečte sa za neho „Lepič plagátov“.
Vráťte sa k skupine lepičov. Oslovte ich a po rozhovore ich len nasledujte do školy zabratej vojakmi. Je to dlhá trasa, tak len kráčajte. Stráž vás vpustí, tak potom nasledujte ostatných dovnútra „Nový presun“. Vnútri vojdete do bočnej miestnosti, kde sa vám prihovorí generál. Dostali ste sa nenápadne dnu. Tým je príležitosť splnená. Vypočujte si reč generála „Prečo bojujeme“.

Potom po chvíli odídu dvaja členovia vašej skupiny. Zostane tu len jeden pri tlačiarenskom stroji. Omráčte ho a telo schovajte do krabice. Vypnite stroj. To priláka generála, ktorý sa príde pozrieť čo sa stalo, prečo sa jeho propaganda netlačí. Postaví sa k stroju, tak prejdite za neho a strčte ho dnu, čo ho zabije „Nepoužívaj ten odtieň“ nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“ a „Generál“.
Nahrajte si pozíciu, zabite ho strunou, „Muž od piana“ a telo strčte do krabice. Zabite ho až keď zapne tlačiareň, lebo inak druhý tlačiar (čo sa vrátil na generálov krik) by prišiel skontrolovať prečo stroj nejde a našiel by vás s telom.

Príležitosť: Zlatý dotyk
Výzvy:
Rozchod!
Dismissed!; Preobleč sa za vojenského dôstojníka. +1000
Nepozvaný
Uninvited; Vstúp do konzulátu nespozorovane. +1000
Silné ruky
Strong Hands; Prezleč sa za maséra. +1000
Zlatý dotyk
Golden Touch; V prestrojení za maséra dajte Clausovi Strandbergovi masáž. +2500
(Ne)šťastný koniec
(Un)happy Ending; Zavraždite Clausa Strandberga počas masáže v prestrojení za maséra. +5000
Bankár
Ciele: The Banker; Zavraždi Clausa Strandberga. +5000

Ak pokračujete po predošlej príležitosti, tak sa len vráťte do skladu, kde ste zložili vojaka a prezlečte sa za neho. Alebo si v zadnej miestnosti na prízemí vystriehnite dôstojníka, omráčte ho (keď sa vojak postaví k oknu) a telo strčte do krabice. Prezlečte sa za neho „Rozchod“.
Ak začínate nanovo, tak vyraďte spomínaného vojaka pri sklade, ako je popísané pri „Prečo bojujeme“.

Ako vojak, či dôstojník môžete vojsť na ambasádu hlavným vchodom „Nepozvaný“. Choďte do zadnej miestnosti bezpečnosti a vyraďte nahrávacie zariadenie. Ak ste vojak, tak pozor na strážcu vnútri, spozná vás. Ak ste dôstojník, tak vás nespozná.
Potom sa vráťte k recepcii. Za recepčnou je naľavo na poličke tablet, ktorý si prezrite a získate túto príležitosť. Zistili ste, že Claus má dohodnuté stretnutie s masérom. Naľavo za recepciou si zo zeme pri chlapovi skladajúcom stoličku vezmite francúzsky kľúč. Vojdite do dverí pod ním.
Tam je masér Konny Engstrom. V miestnosti je aj strážca. Ak sedí na kresle, počkajte si, kým sa príde napiť chlapík v obleku. Keď odíde, hoďte strážcovi do hlavy francúzsky kľúč a potom omráčte aj maséra. Oboch strčte do skrine.
Ak strážca stojí pri stene, tak zapnite televízor. Masér nebude počuť svojho kamoša v telefóne a pôjde telefonovať do kuchyne. Tam si len počkajte, kým bude sám. Premávajú sa tu stráže aj údržbár, ale občas osamie. Omráčte ho a strčte do krabice pri sporákoch. Prezlečte sa za neho „Silné ruky“.

Odložte si strelné a ostré zbrane, ak ich máte so sebou. Ohláste sa na recepcii a recepčná vás pošle ♥♥♥♥. Vyjdite na poschodie a cestou sa nechajte prehľadať ochrankou. Potom choďte do masérskej miestnosti pri centrálnych schodoch.
Tam na vás už čaká Claus. Tým je príležitosť splnená. Ľahne si na stôl a strážca odíde. Začnite ho masírovať „Zlatý dotyk“ a potom ho zabite „(Ne)šťastný koniec“ a „Bankár“.

Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000
Úniková stratégia
Exit Strategy; Unikni cez bránu ulice. +1000

Ako masér môžete tiež von hlavným vchodom. Len vyjdite na trh a tam v severozápadnom rohu za stánkami s kobercami prejdite von mrežovanou bránou „Úniková stratégia“.
Marakesh - Druhý typ prejdenia
Príležitosť: Sezam otvor sa
Výzvy:
Späť do školy
Back To School; Nájdi riaditeľov kľúč. +1000
Od začiatku choďte doľava a rovno k obchodu, pred ktorým sa rozpráva mladý predavač so ženou. Povie jej, že jeho otec bol riaditeľ školy, ktorú teraz obsadili vojaci a zo sentimentu si necháva hlavný kľúč. Tým získate príležitosť. Keď dohovoria, vojde do obchodu. Preplížte sa za ním a po schodoch na strechu.
♥♥♥♥ je starý pán a sedí pri stole s kľúčom. Ak si počkáte dosť dlho, tak sa presunie k vodnej fajke, ktorú môžete otráviť. Ale jednoducho hoďte mincu ku stolu a keď to pôjde preveriť, tak ho omráčte. Alebo ešte ľahšie mu hoďte do hlavy niečo na omráčenie a strčte ho do krabice. Potom si vezmite kľúč „Späť do školy“. Pre výzvu sa prezlečte za riaditeľa.

Za rohom tu na streche vylezte na rímsu. Preskáčte po rímsach doprava a spustite sa dolu po odkvape. Dolu sa zhovárajú dvaja vojaci (Zlá krv). Môžete sa hneď preplížiť dolu schodmi, alebo si počkajte, kým dohovoria. Potom jeden odíde a druhý bude chrbtom. Preplížte sa dolu schodmi a po obvode dvora až k obrnenému transportéru. Poza vozidlo prejdite k dverám pri džípe a odomknite ich kľúčom. Tým splníte príležitosť.

Zároveň je tu jeden osamotený elitný vojak. Len sa za neho príplížte a omráčte ho. Odtiahnite jeho telo povyše k dverám, aby na neho nevideli cez okná. Prezlečte sa za neho a máte bezpečný prístup do školy.

Vyhliadková jazda
The Scenic Route; Nájdi detské kresby. +1000
Sezam otvor sa
Open Sesame; Prenikni do školy ako riaditeľ. +2500
Prestávka na záchod
Bathroom Break; Zavraždi generála Rezu Zaydana zhodením toalety. +2500
Riaditeľova pomsta
The Headmaster´s Revenge; Prezleč sa za riaditeľa; Nájdi všetky detské kresby; Zavraždi generála Rezu Zaydana v prestrojení za riaditeľa. +5000

Odomknite si dvere na konci tohto priestoru a prejdite na koniec a vlezte oknom dnu. Dôstojník a vojak naľavo vás spoznajú, tak pozor.
Pre výzvu vyjdite ♥♥♥♥ schodmi a vojdite do triedy napravo. Tam sú pri prechodových dverách detské kresby „Vyhliadková jazda“. Pre výzvu „Riaditeľova pomsta“ musíte nájsť všetky kresby. Obehnite proste obe steny v týchto dvoch triedach na pravej strane. Nemusíte mať oblek riaditeľa, stačí to obehnúť ako vojak.
Pre výzvu sa ešte prezlečte naspäť do obleku riaditeľa a vlezte dnu oknom sem „Sezam otvor sa“ do poslednej miestnosti. Prejdite do miestnosti oproti. Tam sa zhovárajú dvaja vojaci a kydajú na generála. Za nimi je ovládanie rozhlasu, tak ho zapnite. Vráťte sa do predošlej miestnosti s oknom a vylezte po krabiciach ♥♥♥♥ do záchodu nad vami. Generál začuje ich reči a príde ich dodrbať. Postaví sa rovno pod záchodovú misu, ktorá je na okraji diery v podlahe. Len ju na neho zhoďte a to ho zabije nehodou „Prestávka na záchod“ a „Riaditeľova pomsta“.


Dôstojnícka uniforma
Zatancujme si
Let´s Dance; Použi rádio a rozhlas, aby si roztancoval vojakov. +5000
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000
Tancuj, až kým neodpadneš
Dance Till You Drop; Zavraždi generála, kým tancuje. +5000
Nazeranie cez steny
Looking Through Walls; Nakukni cez všetky škáry v škole. +2500
Záves
Slam Dunk; Trafte biliardovú guľu do basketbalového koša. +2500

Nahrajte si pozíciu pre ďalšie príležitosti. Pod miestnosťou s dvoma vojakmi, čo ohovárajú generála, je vedľa vojak a dôstojník a obaja vás spoznajú. Ako elitný vojak sa dostanete do väčšiny miest, ale celkovo je lepšie byť dôstojníkom. Keď sa vojak postaví k oknu, môžete sa k nemu priplížiť, omráčiť ho a strčiť do krabice pri okne, ktorým ste vliezli. Potom si len vystriehnite, keď bude chrbtom dôstojník. Tiež ho omráčte, strčte do krabice a prezlečte sa za neho.
Môžete si vystriehnuť aj keď je vojak pri okne a dôstojník pri stole a zložiť len dôstojníka, ale trvá, kým sa dostanú do takejto pozície.
A úplne najľahšie je vziať si biliardovú guľu a tehlu od dvoch ohováračov. Keď budú vojak a dôstojník vo vhodnej pozícii, len ich bez rizika omráčte na diaľku hodením týchto predmetov.


Ako dôstojník obehnite všetkých vojakov, ktorým môžete zaveliť rozchod a zaveľte ho. Dvaja vojaci pri generálovej pracovni, dvaja v bočných chodbách a jeden vzadu pri schodoch, dvaja v bočných chodbách na prízemí a jeden v miestnosti s väzňom.
Keď všetkým zavelíte rozchod, pôjdu na bočný dvor na prízemí. Potom sa magicky objaví rádio pri dvojici vojakov, ktorí ohovárajú generála (viď vyššie). Zapnite za nimi rozhlas a potom zapnite rádio. Všetci vojaci začnú tancovať „Zatancujme si“.
Hromadne budú tancovať aj vojaci na dvore, ktorých ste tam odvelili. Po chvíli k nim príde aj generál Zaydan a bude tancovať nad nimi. Vzadu pri vojenskom vozidle tancuje jeden vojak. Ovaľte ho a odtiaľ zastreľte pištoľou strelou do hlavy generála „Priama strela“ a „Tancuj, až kým neodpadneš“.

A pre výzvu ako dôstojník môžete ľahko behať po škole. Nakuknite cez všetky diery v stene. Jedna je vedľa pracovne generála (napravo, keď ste čelom k dverám), druhá je v triede s detskými kresbami a smeruje do miestnosti so spiacimi vojakmi, tretia je na záchode a smeruje do susednej triedy. Na prízemí je jedna v prvej miestnosti napravo, kde je sklad zbraní a vedie do susednej s dôstojníkom. A druhá je naľavo v hale s tlačiarenským strojom a vedie do miestnosti s väzňom. „Nazeranie cez steny“.
A pre ďalšiu výzvu skočte na bočný dvor vedľa miestnosti s tlačiarenským strojom. Tam si vezmite zo zeme biliardovú guľu a potom ju hoďte do basketbalového koša „Záves“.


Príležitosť: Medový plást
Príležitosť: Čerešňový kvet
Výzvy:
Olejová lampa
Oil Lamp; Zavraždi generála Rezu Zaydana olejovou lampou. +5000
Je to bezpečné?
Is It Safe?; Nájdi kombináciu k školskému trezoru. +1000
Utop svoj smútok
Drowning Your Sorrows; Zavraždi Clausa Strandberga utopením. +5000
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000
Čerešňový kvet
Cherry Blossom; Otvor trezor Clausa Strandberga. +1000
Krtova voľba
Mole-tiple Choice; Nájdi vstup do tunela. +1000
Medový plást
Honeycomb; Zaranžuj stretnutie s Clausom Strandbergom. +1000
Tunelové videnie
Tunnel Vision; Zavraždi generála Rezu Zaydana v tuneli výbuchom olejového suda. +2500
Neodpaľuj to
Don´t Blow It; Zaranžuj stretnutie generála Rezu Zaydana s Clausom Strandbergom v tuneli.
Oboch zavraždite výbuchom olejového suda. +5000

Pedál na podlahu
Floor It!; Unikni z mesta autom z podzemnej garáže konzulátu. +1000


Zožeňte si uniformu dôstojníka a vojdite do školy. Popis v príležitosti vyššie. V uniforme vyjdite ♥♥♥♥ schodmi. Pred generálovou pracovňou stojí vojak, ktorý vás spozná aj v preoblečení. Okolo sú dvaja bežní vojaci. Pošlite ich ako dôstojník preč. Keď zostane len strážca pred pracovňou, hoďte mu do hlavy kľúč, loptu, či tehlu. Telo môžete schovať v pracovni za stolom, alebo ho odtiahnuť napravo na schody. Na medziposchodí je skriňa, do ktorej strčte telo. Uložte si pozíciu.

V miestnosti so spiacimi vojakmi je francúzsky kľúč. V generálovej pracovni vypnite olejovú lampu a uvoľnite kľúčom plynovú nádobu. Môžete sa schovať za roh a cez dieru v stene sledovať, čo sa stane. Generál príde, zapáli lampu a výbuch ho zabije nehodou, „Olejová lampa“.
Marakesh - Druhý/ tretí typ prejdenia
Nahrajte si pozíciu. Na stole v generálovej pracovni je dokument „Stretávací protokol“, ktorý začne príležitosť „Včelí plást“. Zistili ste, že generál a bankár majú dohodnuté kódové slová, ktoré znamenajú varovanie a v prípade ich použitia sa majú stretnúť v podzemnom tuneli.
Generálovo slovo je v trezore. Choďte do miestnosti so spiacimi vojakmi pri zadných schodoch a tam je na stole kód k trezoru „Je to bezpečné?“. Vráťte sa do generálovej pracovne a otvorte trezor. Získate jeho kódové slov pre Strandberga, ktoré je „Medový plást“.

Zatiaľ to nechajte tak. Vybehnite von a bežte na ambasádu. Ako dôstojník môžete vojsť. Najprv choďte do bočnej miestnosti napravo od vchodu a vezmite si zo stola kľúče od auta. Potom choďte do záchodov naľavo od vstupu a zo zeme v kabínke si vezmite kód k trezoru.
Napokon choďte do zadnej časti a vymažte nahrávacie zariadenie (môžete aj ako ochrankár, strážca vás spozná ako vojaka). Potom choďte do suterénu. Ako dôstojník, ochranka tam nemá prístup. V podzemnom parkovisku si vezmite prístupovú kartu na krabici pri vojenských vozidlách. A z bočného skladu stredovej časti parkoviska si vezmite jed na krysy a šraubovák.
Vráťte sa ♥♥♥♥ zadným schodiskom a vyjdite ♥♥♥♥ na poschodie. Tam nemajú zas prístup vojaci. ♥♥♥♥ zvykne bývať strážca. Alebo pôjde ♥♥♥♥ schodmi, keď budete nablízku. Zložte ho a odtiahnite do skladu hneď pri schodoch. Prezlečte sa za neho a uložte si pozíciu.

Teraz je vhodná chvíľa odbehnúť si po výzvu. Zo skladu z podzemného parkoviska máte jed na krysy. Choďte do veľvyslancovej pracovne. Pred hlavným vstupom sú dvaja strážci, ktorí vás spoznajú. Vojdite bočným vstupom a pozor, jeden strážca občas vojde dnu. Otrávte pohár na stole a schovajte sa za pracovný stôl. Skôr, či neskôr príde Strandberg a napije sa otráveného nápoja. Potom ho len nasledujete na záchod, kam pôjde vracať. A tam ho utopte „Utop svoj smútok“ a „Podrž mi vlasy“. Ak chcete pokračovať, tak tu máte aj skriňu na ukrytie tela.

Nahrajte si pozíciu a ako ochranka choďte do veľvyslancovej pracovne napravo od schodov. Kartou sa dostanete dnu. Vnútri je na stole dokument „Stretávací protokol“, ktorý začne príležitosť „Čerešňový kvet“. Teraz potrebujete kód k trezoru, no ten už máte. Tak choďte do hlavnej pracovne veľvyslanca a otvorte trezor kódom. Z neho získate kódové slovo pre Zaydana, ktoré je „Čerešňový kvet“, čím splníte výzvu „Čerešňový kvet“.

Na dlhom stole v pracovni veľvyslanca potom použite telefón a zavoláte generála na stretnutie v podzemí. Po telefonáte bežte späť do skladu a prezlečte sa naspäť za dôstojníka. Zbehnite dolu schodmi do podzemného parkoviska a tam ďalším schodmi do podzemného tajného tunela „Krtova voľba“.
Tunelom bežte do prostrednej miestnosti. Tam sú sudy s olejom pri generátore. Bodnite do nich šraubovákom. Potom utekajte von druhou stranou tunela, ktorá ústi pri škole. Dajte si pozor, cestou pôjde samozrejme generál na stretnutie, kam ste ho zavolali. Tak sa mu vyhnite niekde za rohom, podľa toho, kde na neho narazíte.
Prebehnite naspäť do školy a naspäť do generálovej pracovne. Z nej zavolajte Strandberga na stretnutie v podzemí, „Medový plást“.
Utekajte naspäť do podzemia a schovajte sa za stenou pri miestnosti s generálom. Počkajte si, kým sa stretnú. Keď budú pri sude generál aj Claus, tak streľte pištoľou s tlmičom do oleja na zemi. Výbuch ich oboch zabije nehodou „Tunelové videnie“ a „Neodpaľuj to“.

Potom len prebehnite tunelom naspäť do podzemného parkoviska. Pri dvoch vojenských vozidlách je čierne auto. Kľúče od neho máte z kancelárie napravo na prízemí ambasády. Odvezte sa ním preč „Pedál na podlahu“. Splnením tejto výzvy si zároveň sprístupníte možnosť začať misiu v podzemnom parkovisku ambasády.


Tretí typ prejdenia

Príležitosť: Zlá krv
Výzvy:
Zlá krv
Bad Blood; Zaujmi miesto väzňa. +2500
Osobná vendeta
Personal Vendetta; Zavraždi generála Rezu Zaydana v prestrojení za väzňa. +5000

Začnite rovnako ako pri predošlom popise pri príležitosti „Späť do školy“. Prelezte cez obchod, ♥♥♥♥ si vezmite kľúč, za riaditeľa sa už prezliekať nemusíte, keď máte Výzvy splnené. Zlezte dolu a vypočujte si rozhovor dvoch vojakov o väzňovi. Tým získate túto príležitosť.
Potom tak ako predtým sa preplížte bokom na bočný dvor, zložte vojaka, prezlečte sa. Prelezte oknom, zložte vojaka a dôstojník a prezlečte sa za dôstojníka. Choďte do miestnosti naľavo od schodov, kde držia väzňa. Povedzte vojakovi, že môže odísť. Keď je preč, tak omráčte väzňa, strčte jeho telo do skrine a prezlečte sa za neho. Potom si sadnite na stoličku väzňa „Zlá krv“.
Čakajte na stoličke. Príde generál a chvíľu k vám bude hovoriť. Keď sa k vám nahne, budete mať možnosť rovno ho zabiť, tak to spravte „Osobná vendeta“, tak sa ho zbavte.

Príležitosť: Hlavný vysielací čas
Výzvy:
Som členom
I´m a Member; Nájdi členskú kartu klubu Courtyard. +1000
Skrytá kamera
Candid Camera; Preobleč sa za kameramana. +1000
Hlavný vysielací čas
Prime Time; Zapni kameru. +2500
Kráľovná drámy
Drama Queen; Preobleč sa za kameramana; Zavraždi Clausa Strandberga výbuchom počas rozhovoru. +5000
Izba s losom
A Room With a Moose; Zavraždi Clausa Strandberga losom. +5000
Elektrosmažený
Electri-fried; Zavraždi Clausa Strandberga elektrinou. +2500
Východ, ber ma preč
Exit, Take Me Away; Unikni z misie cez bránu na trhu. +1000


Ak pokračujete po predošlej príležitosti, máte uniformu dôstojníka. Ak začínate touto a začali ste aj misiu s diaľkovo ovládanou výbušninou, tak uniformu nepotrebujete. Ak výbušninu nemáte, tak si po ňu v uniforme skočte do školy, alebo do tajného tunela.
Potom choďte po členskú kartu klubu. Je na streche obchodu v juhozápadnom rohu oblasti s trhom. V uniforme môžete rovno ♥♥♥♥. Bez uniformy môžete odlákať ženu ♥♥♥♥ mincou a zložiť ju. Alebo vyliezť v severozápadnom rohu po tyči a po rímsach môžete preliezť až na strechu ku karte a za chrbtom ženy. Vezmite si kartu „Som členom“ a choďte do brány pod trhom, ktorá vedie k námestiu s protestujúcimi pred ambasádou.
Tam sa zhovára reportérka Pam Kingsley a jej producent Tyler Clark o tom, že ich kameraman má otravu jedlom a tak najali miestneho. Tým získate túto príležitosť. Za kaviarňou a klubom je v spojovacej uličke malý sklad, v ktorom je jed na krysy. Potom vojdite do klubu. Ukážte členskú kartu a môžete vojsť.
Vo výklenku oproti záchodom je vodná fajka. Keď sa nik nepozerá, vložte do nej jed na krysy. Kameraman si príde zafajčiť a bude mu zle. Keď pôjde zvracať na záchod, tak ho tam omráčte, telo schovajte do krabice a prezlečte sa za neho „Skrytá kamera“.

Ako kameraman choďte za Pam a jej producentom. Oslovte ich a nasledujte ich potom cez dav protestujúcich až na ambasádu. Recepčná vás odvedie do nahrávacej miestnosti, kde už čaká Claus. Do bočnej kamery umiestnite výbušninu ešte kým sa ostatní rozprávajú s Clausom bokom od kamery.
Keď sa Claus posadí, zapnite hlavnú kameru „Hlavný vysielací čas“. Potom sa presuňte bokom, niekam kam na vás nik nevidí a odpáľte výbušninu, čo Clausa zabije „Kráľovná drámy“.
Nahrajte si pozíciu. Keď začne rozhovor, choďte na záchod a schovajte pištoľ a výbušninu, ak ich máte. Potom vyjdite centrálnymi schodmi nahor a cestou vás prehľadá ochranka. ♥♥♥♥ vojdite do malej miestnosti nad miestnosťou s kamerami a Clausom. Napravo je tu ovládanie úchytov losa. Uvoľnite ich, los spadne a zabije Clausa nehodou „Izba s losom“.
Marakesh - Štvrtý/ Piaty typ prejdenia
Keď ste už tu, nahrajte si pozíciu. Vezmite si šraubovák. Buď vzadu v bezpečnostnej miestnosti, dolu v podzemnej garáži, alebo na uličkách pri trhu. Choďte ♥♥♥♥, kde ste spustili losa. Na balkóne na konci je reflektor. Ten poškoďte šraubovákom. Potom choďte do miestnosti, v ktorej bol aj úchyt losa. Je tam ovládanie reflektora, tak zapnite svetlo. Počkajte si, kým skončí rozhovor, čo chvíľu potrvá. Potom príde na balkón, tam chodieva bežne. Keď sa oprie o zábradlie, zabije ho to nehodou „Elektrosmažený“.

Potom len choďte naspäť na miesto, kde bežne začínate misiu a odíďte tam bránou „Východ, ber ma preč“.

Štvrtý typ prejdenia

Príležitosť: Dolu králičou norou
Výzvy:
Dolu králičou norou
Down the Rabbit Hole; Donúť Clausa Strandberga k evakuácii spustením požiarneho poplachu. +1000
Syndróm .50
.50 Syndrome; Zavraždite Clausa Strandberga a generála Rezu Zaydana delom na obrnenom transportéri. +5000
Dostaň voz preč!
Get the Thruck Out of Here!; Opusti oblasť v armádnom vozidle. +1000

Choďte k budovám západne, vedľa kaviarne nad trhoviskom. Tam vedú dva vstupy. Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi v obchode na západnej strane. Nemáte tam čo robiť, tak sa plížte. ♥♥♥♥ je bývalá šéfka bezpečnosti veľvyslanectva. Na stole za ňou dokument „Evakuačný plán“, ktorý si prečítajte a aktivujete túto príležitosť.
Utekajte k obchodu s topánkami, za ktorým je tajný tunel. Už ho poznáte z predošlých výziev. Teraz sa pred vstupom háda so strážami obchodník. Vďaka tomu sú obaja vojaci na jednej strane. Vy na druhej môžete preliezť zátarasu a vplížiť sa do obchodu. Prelezte pult s mincami, ktoré si vezmite. Preplížte sa k dverám.

Na zadnom dvore sa zhovárajú dvaja vojaci a jeden zistí, že si zabudol prístupovú kartu v podzemnom parkovisku. Vyberie sa tunelom po ňu a druhý pôjde doľava. Takže sa priplížte za neho a omráčte ho. Strčte ho tu do krabice a prezlečte sa za neho. Potom utekajte dolu schodmi za tým druhým. Nasledujte ho až k ďalším schodom. Tam si pohovorí s iným vojakom o evakuácii a dozviete sa, čo treba spraviť, aby ste dostali cieľ z veľvyslanectva.

Pokračujte tunelom do centrálnej časti. Tam je vojak, ktorý vás spozná. Odlákajte ho mincou. Na stole pri stene, kde stál vojak, je „Schéma APC vežičky“, čiže ovládacie kódy k delu transportéra pri škole. Vezmite si ho.
Pokračujte tunelom do podzemného parkoviska. Oproti si dajte pozor na kameru. Bežte zľava pod schody v strede a aktivujte požiarny poplach „Dolu králičou norou“. Vráťte sa ku schodom. Štvorica vojakov eskortuje Strandberga tunelom až do obchodu a tým je príležitosť splnená.
Strandberg bude pokračovať s vojakom do školy. Nasledujte ho. Pôjde dolnou ulicou. Keď prejdete zátarasou, utekajte do školy. Vybehnite na poschodie a v prvej miestnosti napravo si vezmite zo stola kľúče od džípu.
Utekajte naspäť k džípu vonku nad dvorom. Na dvore sa stretnú generál Zaydan a Strandberg. Vy aktivujte počítač pri vojenskom vozidle s delom navrchu. Delo vypáli a zabije oba ciele „Syndróm .50“. Ale zabije aj vojakov, čo vám zruší hodnotenie. Potom len odbehnite k neďalekému džípu a odíďte ním „Dostaň voz preč!“.


Piaty typ prejdenia

Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000

Vybehnite na trh a k protestujúcim pred ambasádou. Na ľavej strane pri múre ambasády parkuje nákladné auto. Za ním chýba ostnatý drôt, tak tam prelezte múr. Hneď za múrom vojdite do dverí naľavo a zbehnite dolu schodmi do podzemného parkoviska.
Na parkovisku bežte doprava. Hoďte mincu z pravej strany auta, aby ste tam zaujali vojakov. Z ľavej strany auta sa preplížte za vojaka a vezmite si prístupovú kartu. Potom sa preplížte doprava a poza autá a poza obrnené vozidlo. Povyše neho sú dvaja, čo vidia na vašu trasu. Hoďte im tiež mincu a preplížte sa oproti k dverám. Tie si otvorte kartou.
Naľavo si vezmite páčidlo. Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi na prízemie. ♥♥♥♥ sa preplížte poza vojaka a ochrankára ♥♥♥♥ na poschodie. Tam vojdite do skladu za prvými dverami naľavo. Zapnite tam vysávač, čo priláka strážcu z balkóna. Omráčte ho a strčte do krabice.
Vyjdite na balkón a tam zachádza pravidelne aj Strandberg. Môžete ho zhodiť dolu, keď sa nahne pri zábradlí. Bude to nehoda zabitím. Alebo ho zabite priamo a telo schovajte do krabice v sklade.

Vráťte sa do skladu, kam ste schovali telo/ telá. Za dverami je už strážca, ktorý sa predtým dolu rozprával s vojakom. Hoďte cez dvere k oknám francúzsky kľúč, ktorý je tu v sklade na zemi. Keď to príde strážca skontrolovať, tak sa preplížte poza neho naspäť na schody.
Preplížte sa naspäť dolu do podzemného parkoviska. Tam sa plížte doprava po obvode garáže. Pri vozidle je vojak, tak tam vojdite dverami do miestnosti oproti. Z nej vylezte von oknom a skočte dolu na schody tajného tunela pod vami. Vyjdite ním naspäť ♥♥♥♥ (len aby ste sa vyhli tomu vojakovi pri vozidle) a pokračujte po obvode k dverám. Vráťte sa na dvor a napravo cez múr von z priestoru ambasády.

Bežte do obchodu v hornej ulici pred školou. Tak ako pri príležitosti „Sezam otvor sa“. ♥♥♥♥ omráčte starého pána, vezmite si kľúč a prelezte k tyči a spustite sa dolu na dvor. Plížte sa doprava k vojenským vozidlám. Za nimi odomknite dvere (alebo vypáčte). Tam omráčte vojaka, čo tu postáva.
Tu postupujte rovnako ako pri výzve „Prestávka na záchod“. Odomknite si dvere na konci tohto priestoru a prejdite na koniec a vlezte oknom dnu. Dôstojník a vojak naľavo vás spoznajú, tak pozor.
Prejdite do miestnosti oproti. Tam sa zhovárajú dvaja vojaci a kydajú na generála. Za nimi je ovládanie rozhlasu, tak ho zapnite. Vráťte sa do predošlej miestnosti s oknom a vylezte po krabiciach ♥♥♥♥ do záchodu nad vami. Generál začuje ich reči a príde ich dodrbať. Postaví sa rovno pod záchodovú misu, ktorá je na okraji diery v podlahe. Len ju na neho zhoďte a to ho zabije nehodou.
Vráťte sa naspäť na dvor a po tyči ♥♥♥♥ na strechu, kde ste omráčili starého pána. Zbehnite späť na ulicu. Pozor nech si vás už len nevšimne vojak pri tyči a predavač dolu v obchode. A potom ukončite misiu.
Marakesh - Šiesty/ Veštec/ Príchody
Šiesty typ prejdenia


Tichý ostreľovač
Výzvy:
Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +2500

Pre túto výzvu stačí skombinovať to, čo ste sa už naučili. Ideálne by bolo nechať ich oboch, aby sa stretli pri výzve „Dolu Králičou norou“. No ľudia by si všimli telá, keďže by ste ich zabíjali pri vojakoch.
Preto pre nenápadnosť, skombinujte iné. Začnite ako vojak a získajte uniformu dôstojníka. Potom si choďte po ostreľovačku s tlmičom, ktorú ste si nechali odložiť pri riaditeľovi na streche, čo máte najbližšie.
Vráťte sa s ňou do školy. Zapnite rádio pri dvojici, ktorá kritizuje generála, kde ste získali výzvu „Prestávka na záchod“. Než pôjde generál za nimi, tak pôjde ♥♥♥♥ do záchodu, kde sa pozrie na dvojicu cez dieru v podlahe. Tu ho omráčte a odtiahnite k diere nad miestnosťou s otvoreným oknom. Tam, aj keď je omráčený, ho zastreľte ostreľovačkou. Zhoďte telo dolu a strčte do krabice.

Potom odveľte ako dôstojník stráže pri generálovej pracovni a potom omráčte strážcu tesne pred dverami, ktorý vás spozná. Telo odtiahnite do skrine na zatarasených schodoch. Vezmite si z bočnej miestnosti kód k trezoru a z trezoru kódové slovo pre príležitosť „Medový plát“. Zavolajte z pracovne Strandbergovi, aby vyrazil do podzemného tunela.

Vy bežte rýchlo do tunela. Prebehnite ním na opačnú stranu tesne pri dverách vedúcich do podzemnej garáže. Tam je skriňa a jeden strážca. Zložte ho a schovajte do skrine. Potom keď príde Strandberg, tak ho tiež omráčte. Zastreľte ostreľovačkou a strčte do skrine. Vybavené. Už len ukončite misiu a máte túto ostreľovačskú výzvu.


Veštcova výzva

Vyžobrať si to
Begging For It; Daj žobrákovi, alias veštcovi 5 mincí. +5000
Vysoký, plešatý cudzinec
A Tall, Bald Stranger; Preobleč sa za veštca. +2500
Budúce udalosti
Future Events; Preobleč sa za veštca; Nezabi ho. +2500
Tieto dve výzvy patria k bežným, ale potrebujete ich pre pokojné získanie odevu. Od začiatku misie choďte uličkou bazára doprava. Tam na rohu sedí žobrák. S troma mincami začínate. Päť ďalších je v obchode, za ktorým je tajná chodba. Hoďte mu päť mincí. Tým splníte prvú výzvu.
Keď mu hodíte päť mincí, tak vstane a prejde sa po trhu. Dosť to trvá, ale napokon pôjde do uličky severozápadne nad klubom a kaviarňou. Tam je malý zásek, kam vojde až dnu. Tam je krytý a môžete ho tam zložiť. Dokonca je tam aj krabica na telo. Tu sa za neho prezlečte, čím získate druhú výzvu. Len ho samozrejme omráčte a získate tým aj tretiu výzvu. To je už prvá výzva Veštca.

Sedem rokov smoly
Seven Years of Bad Luck; V prestrojení za veštca zabi 5 cieľov piatimi nehodami. +5000
Máte zabiť 5 cieľov piatimi rôznymi nehodami v obleku veštca. Musíte ich spraviť naraz, nestačí zabiť ich priebežne. A je to ďalšia z tých hlúpostí, ktoré nemôžete spraviť v hlavnom príbehu. Nájdite si kontrakt podľa názvu výzvy. Podľa predošlých výziev získajte oblek. A potom len zabite stanovenými nehodami vaše ciele.

Bola to sekeroda
It Was an Axeident; V prestrojení za veštca zabi 5 cieľov bojovou sekerou. +2500
Máte zabiť 5 cieľov bojovou sekerou v obleku veštca. Je to ďalšia z tých hlúpostí, ktoré nemôžete v hlavnom príbehu. Nájdite si kontrakt podľa názvu výzvy. Ideálne, kde sú ciele vojaci v podzemnom tuneli. Je to tam bez svedkov. Keď omráčite veštca, tak si zožeňte ešte oblek vojaka. V ňom si môžete doniesť sekeru, kam potrebujete. Potom sa len vráťte v obleku veštca a zlikvidujte ciele.

Zbožné prianie
Wishful Thinking; V prestrojení za veštca zabi šabľou generála Rezu Zaydana aj Clausa Strandberga. +5000
Majster Veštec
Master Fortune Teller; Splň všetky výzvy Veštca. +8000 a TAC-4R Desert
Pre výzvu zbožné prianie začnite ako pri príležitosti „Medový plást“. Preoblečte sa za vojaka a za dôstojníka. Odveľte všetkých vojakov v škole, ktorých môžete. Zbavte sa vojaka pred generálovou pracovňou a vojaka na bočnom dvore. Získajte kód k trezoru a heslo z trezoru.
Potom sa prezlečte za veštca a cez strechu obchodu v hornej ulici zlezte na pozemok školy a napravo sa preplížte poza transportér k bočnému dvoru.
Môžete ako vojak vyniesť šabľu von a zapnúť reproduktor pri vojakoch, čo kydajú na generála. Prezlečte sa za veštca a počkajte si na generála na záchode, keď sa príde pozrieť k diere. Alebo sa len preplížte do jeho pracovne, vezmite šabľu a počkajte tam na neho, kým príde a zabite ho.

Potom sa prezlečte zas za dôstojníka. Zbavte sa vojakov v strednej uličke. z generálovej pracovne zavolajte Strandberga, aby vyrazil do podzemného tunela. Choďte tam tiež. Nemusíte sa ani prezliekať. Môžete sa vyhnúť plížením strážam pri obchode s topánkami a preplížiť sa cez ne až do tunela. Tam sa môžete zbaviť vojakov v hlavnej miestnosti a len si počkať na Clausa a zabiť ho, keď príde.

Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva Paríža sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

Dolu potrubím
Pipe Down; +1000
Začnite misiu v prestrojení za čašníka v klube nad trhom

Na trh
Off To the Market; +1000
Začnite misiu v prestrojení za obchodníka v stánku so slimákmi na trhu.

Stará škola
Old School; +1000
Začnite misiu v prestrojení za elitného vojaka na poschodí školy.

Pohľad, pre ktorý by sa umieralo
A View To Die For; +1000
Začnite misiu v prestrojení za údržbára na streche obchodu na západnej strane trhu.

Stúpanie na vrchol
Rise To the Top; +1000
Začnite misiu v obleku na streche budovy vedľa klubu.

Niekde začať musíš
You Have To Start Somewhere; +1000
Začnite misiu v prestrojení za údržbára, konzulát na poschodí veľvyslanectva.

Stupňovanie hry
Stepping Up Your Game; +1000
Začnite misiu v obleku v podzemnej garáži veľvyslanectva. Miesto si sprístupníte splnením výzvy „Pedál na podlahu“.

Infiltrácia
Infiltration; +1000
Začnite misiu v obleku na bočnom dvore pri škole.
Marakesh - Ostatné výzvy a Úspechy
Ostatné výzvy

Vnútorné záležitosti
Internal Affairs; Zavraždi Clausa Strandberga strunou v preoblečení za internistu. +5000
Keď budete v budove veľvyslanectva a máte prístupovú kartu, tak sa prezlečte za internistu. Jeden na prízemí chodieva občas na záchod pri recepcii. Tam ho môžete zložiť a telo nechať v kabínke. ♥♥♥♥ sa preplížte cez zadné schody, alebo sa nechajte prehľadať na centrálnych schodoch, stačí vám struna. Ako internistu vás nespoznajú ani stráže pred veľvyslancovou pracovňou, akurát vás tiež prešacujú. Takže si v pracovni počkajte, kým tam príde Claus. Zabite ho strunou a telo schovajte do vedľajšej miestnosti, než príde stráž.

Trávenie IV
Poison IV; Zavraždi generála Rezu Zaydana jedom. +2500
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000
Začnite so smrtiacim jedom. V spojovacej uličke, pod ktorou začínate, drieme čašník. Zapnite pri ňom rádio, čo ho zobudí. Potom utekajte k obchodu s topánkami, za ktorým je vstup do tajného tunela. Pod ním je dolná ulica vedúca k škole. Tu pri prechode sú dva malé obchodíky. V tom naľavo sú sušené banány, v tom napravo je vnútri pri sporáku tanier s jedlom. Dajte do neho jed.
Ak nemáte smrtiaci jed, jeden je v pracovni generála. Inak ak by ste sa zdržiavali pri generálovi na poschodí, tak ho začujete, ako sa sťažuje, že mu ešte nedoručili jedlo. Keď ste zobudili čašníka, tak odnesie jedlo, ktoré ste otrávili a to generála zabije. Len si treba počkať pár minút, kým ho doručí a kým ho generál zje.

Verejný plížič
Public Sneaker; Zbavte sa vodcu protestujúcich a nezabite ho. +2500
Začnite v preoblečení za čašníka a s nesmrtiacim jedom, alebo si skočte po jed na krysy. Choďte k pódiu s rečníkom pred ambasádou. Dajte mu do fľaše s vodou jed. A potom len čakajte, kým sa konečne napije. Príde mu zle a pôjde vracať ku kontajneru za nákladným autom pri ambasáde. Tam ho omráčte a strčte do kontajnera.

Dochádza ti šťastie
Your Luck Is Running Out; Vhoď šesť mincí do fontány. +1000
Len si vezmite ďalšie mince z pultu v obchode s obuvou pri tajnom tuneli. A potom vhoďte šesť mincí do fontány v kaviarni.

Falošný telefonát
Prank Call; Zabi päť cieľov telefónom. +2500
Ďalšia kravina, ktorú nemôžete splniť v hlavnom postupe. Dajte si preto vyhľadať kontrakt podľa mena, alebo vytvorte vlastný. Dá sa nájsť, ale priamo podľa mena výzvy, ktorý ľudia vytvorili pre uľahčenie výzvy. Je ich viacero a všetky majú tie isté ciele, tí istí ľudia chodia telefonovávať.
Začnite ako údržbár, vezmite si šraubovák a obehnite telefóny. Telefón západne vedľa kaviarne. V juhozápadnom rohu trhu, vedľa prechodnej brány sú dva, tam poškoďte druhý. Tretí telefón je na opačnej strane trhu, oproti týmto dvom. Tam je len jeden za stánkami s kobercami.
Potom prejdite pred ambasádu, kde sú protestujúci. Na západnej strane sú tri telefóny. Poškoďte ten posledný, pri rebríku. Na opačnej strane sú tiež tri, tak poškoďte zase ten posledný, východný.
A potom len čakajte, kým prídu ciele volať a zabije ich prúd.

Studňa prianí
Wishing Well; Schovaj päť tiel v studni. +5000
Nájdite si kontrakt podľa názvu výzvy. Je tam päť cieľov, vojak a štyria členovia tlačiarskej party (pri príležitosti „Prečo bojujeme“). Len k nim zabehnite a všetkých ich postrieľajte. Poniže je len jedna civilistka, ktorú cestou omráčte. Telá potom strčte do studne, ktorá je rovno tu pri nich.


Odpoistkujem
I Re-Fuse; Zabite 5 cieľov elektrinou. +2500
Nájdite si kontrakt podľa názvu výzvy. Taký, kde je päť cieľov, ktoré chodievajú cez mláky s elektrickými káblami. Preoblečte sa za údržbára, tak sa nikto nepozastavuje nad tým, keď vŕtate šraubovákom do káblov, či telefónnych automatov. A zabite svoje ciele.

Fajkové sny
Pipe Dreams; Zavraždi cieľ otrávením vodnej fajky. +1000
Nájdite si kontrakt s cieľom, ktorý fajčí fajku. Len dajte do fajky jed a počkajte si, kým si príde pofajčiť a jed ho zabije.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Marrákeši.


Úspechy

Too Big To Fail
Dokončite misiu „A Gilded Cage“.

.50 Personal Touch
Zavraždite Zaydana ako väzeň, Strandberga počas masáže a oboch delom na obrnenom transportéri. Len splňte Výzvy „(Ne)šťastný koniec“, „Osobná vendeta“ a „Syndróm .50“.

Unfortunate Fortune
Splňte Výzvu „Vyžobrať si to“.

Tourist Attractions
Splňte všetky Príležitosti v Marrákeši. Všetky sú popísané v návode.

Careful Planning
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Marrákeši, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

Ancient Marrakesh
Dosiahnite Majstrovstvo Marrákešu 20.

Marrakesh Escalated
Dokončite piatu úroveň Marrákešského kontraktu Eskalácie.
Marakesh - Stupňovanie
Eskalácia

The Varvara Mystification

V prvej úrovni máte zabiť cieľ ako čašník.
Začnite rovno ako čašník a choďte priamo do školy. Hoci hra pri vstupe za vojakov napíše, že ste narušiteľ, po chvíľočke to zmizne a môžete tu byť ako čašník. Dvaja vojaci na dvore vás spoznajú, tak choďte poza obrnené vozidlo a poza nich sa preplížte k oknu pri dverách a vlezte ním dnu.
Vnútri vás spozná tiež viacero vojakov. Tak sa preplížte do ľavej chodby a do miestnosti naľavo (kde je tlačiarenský stroj). Vzadu vylezte oknom na dvor. Váš cieľ, Faheem Attar je vojak poniže. Vy sa schovajte ku krabiciam naľavo, pri ktorých je aj sud. K väčším krabiciam pri týchto nalákajte cieľ. Môžete mincou, ale ideálna je nahrávka (z Bangkoku). Ak použijete tú, tak ju zapnite a potom si ju vezmite rovno naspäť.
Na hluk takmer vždy príde váš cieľ, tak ho zabite strelou do hlavy. Prezlečte sa za neho a ako vojak ľahko odíďte.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť ako vojenský dôstojník.
Prvý cieľ zabite rovnako, ako predtým. Prezlečte sa potom za vojaka do jeho šiat. Vyjdite na poschodie, kde je dôstojník Hanif Rasmi Antoun. Choďte v miestnosti s ním za krabice pri tabuli. V miestnosti je on a ešte jeden vojak. Keď bude bližšie ku krabiciam, on a vojak pôjde ďalej od vás, tak ho sem nalákajte hlukom. Príde sprava popri krabiciach. Vy si ich obíďte zľava a omráčte ho.
Omráčte a odtiahnite telo poriadne za krabice, nech ho nie je vidno. Prezlečte sa za neho do dôstojníckeho a zabite ho. Zo stola si tu vezmite kľúče a misiu môžete ukončiť odchodom vozidlom na dvore.

Tretia úroveň pridáva míny.
Najväčšia debilina týchto eskalácií, míny. Generál Zaydan má zariadenie na deaktivovanie mín, ak chcete. Ale dajú sa aj obísť. Začnite rovnako. Bežte severnou ulicou k škole. Za schodmi s vojakmi choďte doľava a zoskočte dole dierou. Prejdite poza nákladné auto a vojakov, čo cvičia na dvore. Za autom vlezte dnu oknom.
Mína je na chodbe pred vami. Tak len vyjdite dverami napravo na vnútorný dvor a ďalšími sa vráťte naspäť na chodbu. Tu rovnako vojdite dnu, vyskočte oknom, nalákajte a zabite prvý cieľ.
V prestrojení za vojaka choďte na vnútorný dvor. Počkajte si, kým prejde vojak na chodbe (lebo by vás spoznal) a z chodby choďte doľava do miestnosti, kde sú dvaja vojaci pri rozhlase (jedna z možností likvidácie v hlavnom prejdení). Za nimi vylezte cez dieru v podlahe ♥♥♥♥ do záchodu a vyhnete sa schodom s mínami.
Tu vylezte von oknom a po rímse prejdite k miestnosti s druhým cieľom. Vlezte oknom dnu a vyraďte ho rovnako ako predtým.
A rovnako sa vráťte von. Takže cez okno na záchod, dolu dierou na prízemie a do chodby. V chodbe pred vami je mína, tak ju len obíďte dverami cez vnútorný dvor, oknom na konci vylezte von a naľavo len vybehnite k autu, od ktorého ste vzali kľúče pri dôstojníkovi.

Pri štvrtej úrovni máte zabiť ciele šabľou.
Pri piatej nesmiete nikoho omráčiť.

Obe úrovne prejdete rovnako. Začnite ako vojak v škole. Vstaňte zo stoličky a vylezte oknom za vami. Prejdite po rímse k poslednému oknu a ním vlezte dnu (stále sú tu debilné míny). Počkajte si, kým generál prejde z miestnosti. Vyjdite na chodbu. Pred generálovou pracovňou sú dvaja vojaci, čo vás spoznajú.
Keď bude ten, čo sa prechádza na opačnej strane, hoďte ponad toho vo dverách mincu dnu do pracovne. Pôjde to preveriť. Preplížte sa poza neho dnu a schovajte sa za stôl. Vezmite si šabľu, ktorá je tu zabodnutá v kresle.
Keď ten, čo sa presúva, prejde potom zas na opačnú stranu, hoďte mincu naľavo od dverí (stále tu vnútri v kancelárii). Vojak z dverí príde po mincu dnu a vy sa poza neho vyplížte von a choďte do chodby napravo.
Tam sa preplížte k zadným dverám do miestnosti s druhým cieľom, dôstojníkom. Nalákajte ho za krabice tak ako predtým, preplížte sa za neho okolo krabíc a bodnite ho zblízka a potichu šabľou. Prezlečte sa za neho, aby ste to mali ľahšie.
Popred schody potom prejdite do miestnosti s dierou v podlahe (míny sú na schodoch, aj v dverách do záchodov, tak pozor) a cez dieru zoskočte dolu do miestnosti s tlačiarenským strojom. Tak ako predtým nalákajte cieľ ku krabiciam a tam ho zabite šabľou.
Potom len utečte prízemím vyhýbajúc sa mínam, ako ste robili už pri tretej úrovni.


The Sokoloff Sophistication

V prvej úrovni máte len jeden cieľ.
Terry Strong je obchodník pri vojakoch strážiacich prechod k tajnému tunelu. Vezmite si smrtiacu injekciu. Len do neho drgnite, aby ste skôr ukončili jeho rozhovor. Keď potom zájde z dohľadu vojakov, pichnite ho injekciou a je to.

V druhej úrovni máte druhý cieľ.
Faarooq Omer je vojak, čo stráži pri malom sklade vedľa stánkov s potravinami. Začnite preto v prestrojení za obchodníka s jedlom, aby ste boli čo najbližšie. Vbehnite dnu a hoďte do rohu mincu. Do rohu k propánovej nádobe, aby ju začul cez otvorené dvere len on. Keď vojde, zabite ho a strčte do krabice. Obchodníka pri vojakoch si podajte ako predtým.

Tretia úroveň pridá tretí cieľ.
Začnite s diaľkovo odpaľovanou prieraznou náložou. Bishr Nusrah Deeb je vojak, čo stojí pri prvom cieli. Zbavte sa vojaka na trhu ako predtým. Minca a keď vojde, zložte ho a strčte do krabice. Prezlečte sa za neho a vezmite si propánovú nádrž. Dobehnite k obchodníkovi, ale teraz do neho nedrgajte. Pri nich vyhoďte nádrž aj nálož (v inventári si navoľte nálož, kým držíte nádrž a stlačte G a vyhodíte obe naraz). Odbehnite a odpáľte nálož. Tá je slabá, ale spôsobí výbuch nádrže a to zabije oba ciele.

Štvrtá úroveň pridá za cieľ vypáčiť trezor.
Začnite s pakľúčom a prieraznou náložou. Prvého vojaka sa zbavte klasicky. Akurát keď nemáte mince, hoďte na zem nálož na prilákanie vojaka. Potom spravte to isté čo predtým a zabite rovnako všetky tri ciele. A nakoniec bežte do spojovacej uličky so spiacim čašníkom pod začiatočnou ulicou a tam vypáčte dvere a za nimi trezor. Vezmite si z neho amputačný nôž a utečte.

V piatej úrovni máte zabiť všetky tri ciele amputačným nožom v prestrojení za člena tlačiarenskej party.
Choďte do severovýchodného cípu nad klubom, kde je parta tlačiarov, ako aj pri príležitosti „Prečo bojujeme“. Aktivujte ich rozhovor a choďte do skladu, popred ktorý pôjde. Môžete tam zložiť vojaka a potom aj tlačiara, ktorý tade prejde. Oboch strčte do krabice a prezlečte sa za tlačiara.
Potom si choďte po nôž. Ten je v trezore ako predtým, tak ho len vypáčte a vezmite si nôž.
O vojaka pri stánkoch s jedlom sa postarajte rovnako, len ho teraz zabite nožom. Nie ľubovoľne. Zdržali ste sa získavaním obleku, tak vojak mohol odísť zatiaľ mimo, ale zas sa k malému skladu vráti.
Potom choďte k dvom pred obchodom s obuvou. Tí už tiež dohovorili. Keď vojak, váš cieľ, pôjde od barikády dozadu k obchodu, tak napravo prelezte barikádu a hoďte do neho nôž, keď bude pred dverami. Vezmite jeho telo aj zbraň a odtiahnite ho doprava za dvere do obchodu. Tam zhoďte aj jeho zbraň.
Nezabudnite si vziať späť nôž a prelezte naspäť za barikádu. Obchodník chodieva fajčiť k sudom pri armádnom vozidle tu na dvore. Hoďte mincu za vozidlo, aby zašiel trochu ďalej, tam ho zabite nožom a utekajte k ukončeniu misie. Jeho telo nemáte kde schovať, preto trochu za auto a ukončiť, než si ho niekto všimne.
Marakesh - Stupňovanie 2
The Reziko Conundrum

Prvý cieľ máte zabiť ako obchodník.
Začnite na streche obchodu s lampami. Tam je voľný odev obchodníka, tak sa prezlečte. Zbehnite na trh a vezmite si šraubovák. Potom choďte severozápadne nad klub. Nie až tam, kde sú tlačiari. Len do malého výklenku oproti chodbe, v ktorej sú vystavené lampy a svietidlá. Tu vo výklenku za kobercami je telefón, ktorý poškoďte šraubovákom.
Trvá to pár minút, než tam technik Riaasat Hussein príde, ale neprišiel som na rýchlejší spôsob jeho likvidácie, pri ktorej by ste si zachovali hodnotenie. Zabije ho to nehodou a telo tam aj tak nik nenájde.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť tiež ako obchodník.
Hasan Halim je druhý technik. Začnite rovnako, prezlečte sa za obchodníka a vezmite šraubovák. Bežte ♥♥♥♥ do hornej uličky vedúcej k škole a aktivujte rozhovor predavača a ženy pred obchodom (príležitosť „Sezam otvor sa“). Potom bežte poškodiť telefón, ako predtým.
Vráťte sa sem k obchodníkovi. Tí už dohovorili. Tak si len vystriehnite, keď sa nik nepozerá. Najprv vypnite prúd na stene a potom poškoďte kábel v mláke. Teraz len čakajte, kým príde druhý cieľ a potom elektrinu zapnite, aby ho prúd zabil nehodou.
A už si len pri východe počkajte, kým poškodený telefón zabije aj prvý cieľ.

Tretia úroveň pridá míny a stráže.
Na streche, kde je oblek obchodníka, je nový strážca. Takže začnite normálne vo svojom obleku v bazáre. Choďte doľava, vezmite si zo zeme šraubovák a aktivujte rozhovor dvojice pri kábli. Odbehnite si zatiaľ na opačnú stranu, poškoďte šraubovákom telefón a vráťte sa. Pozor na míny v prechodoch medzi uličkami. Dajú sa obísť.
Vráťte sa pred obchod. Dvojica dohovorila, žena odíde a muž vojde do obchodu. Vojdite za ním, omráčte ho, telo strčte do krabice pri schodoch a prezlečte sa za neho.
Potom len zopakujte to, čo predtým. Tu keď príde údržbár ku káblu, tak príde aj civilista, ktorý sa bude z mláky pýtať na cestu. Drgnite do údržbára, aby ste ho zdržali. Keď potom civilista odíde a on bude v mláke, zabite ho prúdom. A už si len počkajte, kým telefón zabije druhého.

Pri štvrtej úrovni vás spoznajú vojaci v preoblečení za obchodníka.
Pri piatej úrovni máte nový cieľ, ktorý máte zabiť tiež ako obchodník.

Sťaženie štvrtej úrovne až tak nebolí. Kábel aj telefón si nachystajte vo svojom obleku, prezlečte sa a len si počkajte za stenou, kým bude prichádzať údržbár ku káblu. Zdržte ho, aby nestál v mláke s civilistom a zapnite prúd, keď tam bude.
Taqqee Akel je nový cieľ pre piatu úroveň Keď zabijete prúdom údržbára v mláke, stiahnite sa do obchodu, kde ste omráčili predavača, aby ste neboli nablízku, keď prídu po telo. Tam len počkajte, kým nezomrie druhý cieľ pri telefóne.
Prezlečte sa naspäť do obleku. Choďte na trh a pozor na míny. Dôjdite k cieľu. Obchodník vás bude nasledovať. Tak ho odveďte až pred obchod, v ktorom máte odev obchodníka. Proste naspäť, odkiaľ ste prišli. Nechoďte príliš rýchlo, aby ste sa mu nestratili a tam ho doveďte čo najbližšie k schodom.
Vojdite dnu, nalákajte ho dnu mincou a prezlečte sa. Keď vojde, tak ho len zabite a telo strčte do krabice. Prezlečte sa naspäť do civilného obleku a opustite misiu.

The Kilie Agitation

Máte zabiť cieľ ako údržbár.
Začnite preto ako údržbár na streche. Zoskočte dolu a vezmite si francuzák. Prelezte múrik a omráčte ním ženu, čo tu sedí na streche. Zo stoličky pri schodoch si vezmite členskú kartu klubu. V klube je kameraman Jeff Baker, váš cieľ. Len ukážte členskú kartu vyhadzovačovi a choďte vnútri na záchod. Keď tam príde vojak, tak ho vyraďte a strčte do krabice.
Potom pustite umývadlo a to naláka Jeffa, ktorý príde k umývadlu pred záchodom. Vnútri ho zabite a strčte do krabice.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť ako čašník.
Choďte do klubu ako predtým. Vnútri vojdite do skladu napravo. Tam zapnite stroj na ľad. Čašník ho príde vypnúť, tak ho vyraďte a strčte do krabice. Prezlečte sa za neho a choďte do boxu vedľa toho, kde fajčieva Jeff. Sem zachádza Link Parr, váš druhý cieľ. Hoďte spoza neho (aby vás nevidel) mincu do rohu jeho boxu. Keď tam zájde, zabite ho a strčte do krabice.
Bežte sa prezliecť späť za údržbára a zabite kameramana ako predtým. Vyraďte vojaka, nalákajte ho na záchod a zabite.

Pri tretej úrovni vás čašníci spoznajú v preoblečení čašníka a vyhadzovač v každom preoblečení.
Začnite so šperhákom. Choďte z bočnej, východnej strany ku klubu. Tam vypáčte dvere, keď sa nik nepozerá. Vnútri nalákajte zas čašníka strojom na ľad a zložte ho.
Teraz sa musíte do rohového boxu len preplížiť pomedzi čašníkov. Keď budú dvaja vzadu za barom, prejdite do boxu vedľa baru. Potom, keď jeden z nich vyjde pred bar, druhý v bare bude chrbtom. Vtedy sa preplížte poza toho pred barom.
Mincou nalákajte Linka ku krabici a zabite. Preplížte sa späť na opačnú stranu, prezlečte sa za údržbára a zabite Jeffa ako predtým. Utečte samozrejme cez bočnú miestnosť.

Pri štvrtej sa veci zmenia. Máte zabiť bojovou sekerou ako čašník kameramana a ľubovoľne ako čašník nový cieľ.
Začnite s nesmrtiacim jedom. Choďte za klub a tam vyraďte vojaka, ktorý chodieva tam popred sklad s mlákou. Odtiahnite ho dnu do malého skladu a strčte do krabice. Prezlečte sa za neho a choďte do severozápadného výklenku nad trhom (pri východe z misie) a tam si vezmite bojovú sekeru.
Do klubu choďte cez strechu susedného domu. Môžete aj ako predtým, vypáčiť dvere naboku, ale je tam viac ľudí, čo dvere vidia a potom sa ďalší premávajú cez odomknuté dvere. Takže prelezte do záchodu a položte si tam sekeru na zem. Počkajte si tam na vojaka a zložte ho.
Potom prejdite do bočnej miestnosti, zapnite stroj na ľad a prezlečte sa za čašníka. Tak ako predtým prejdite na opačnú stranu vyhýbajúc sa ostatným čašníkom, ktorí vás teraz spoznajú. V boxe nad záchodom vložte jed do vodnej fajky. Sem zachádza Hayyan Nazih Boulos, nový cieľ a potiahne si z fajky.
Presuňte sa na záchod. Tam si počkajte na tento cieľ, keď príde zvracať a zabite ho. Potom nalákajte upchatým umývadlom kameramana a zabite ho bojovou sekerou.

Pri piatej úrovni máte nový cieľ zabiť výbuchom ako čašník.
Bashir Lubaid Sarkis je ten vojak, ktorého ste sa vždy zbavovali Začnite s nesmrtiacim jedom ako predajca jedla. Vezmite si propánovú nádrž a vyraďte vojaka za klubom ako predtým. Vybehnite na strechu susednej budovy a hoďte dnu na záchod propánovú nádrž. Potom si vezmite sekeru a prelezte na záchod aj sami.
Keď vojde vojak, omráčte ho a jeho telo schovajte za paraván. Potom prejdite do miestnosti so strojom na ľad a nalákajte prvého čašníka. Otvorte dvere a mincou nalákajte aj druhého, čo stojí pod jazierkom. Ak zastane hlúpo pri dverách, nalákajte ho ďalej dnu ďalšou mincou. Takto sa trochu zdržíte, ale uľahčíte si postup, keďže sa nemusíte vyhýbať ostatným čašníkom.
Prejdite na záchod a nalákajte dnu vodou kameramana a zabite ho sekerou. Telo schovajte do krabice. Potom dajte jed do fajky (ako čašník môžete v pohode) a na záchode počkajte na druhý cieľ. Zabite ho a schovajte do krabice.
Potom spred záchodu (tak aby vás nik nevidel) streľte do propánovej nádrže pri tele omráčeného vojaka a výbuch ho zabije nehodou. Vy utečte späť do bočnej miestnosti, prezlečte sa naspäť za vojaka a odíďte von (zvnútra otvoríte zamknuté dvere).
Marakesh - Stupňovanie 3
The Lupei Sensitivity

Máte zabiť cieľ kuchynským nožom ako masér.
Tomas Persson je na poschodí konzulátu. Začnite tam ako údržbár. Skočte dolu na prízemie, zapnite televízor v miestnosti s masérom a tak odíde do kuchyne. Tam ho zložte. Zachádzajú sem aj dvaja strážci a jeden údržbár, tak aspoň jedného z nich môžete vyradiť tiež pre uľahčenie. Prezlečte sa za maséra.
Z kuchyne si vezmite kuchynský nôž. Na poschodí vypáčte miestnosť pri veľvyslancovej pracovni. Keď pôjde cieľ okolo, otvorte dvere a nalákajte ho mincou dnu. Zabite ho nožom a strčte telo do skrine.
Alebo si počkajte na záchode. On sa postaví tesne k dverám. Vy buďte primačknutý k stene pri dverách, otvorte dvere a hoďte mincu na zem, aby vošiel dnu. Zabite ho nožom a strčte do skrine.

Pri druhej úrovni treba hacknúť počítač.
Pri tretej nesmiete nikoho omráčiť.
Pri štvrtej máte zabiť nový cieľ ako masér.

Kvôli omráčeniu začnite ako vojak v škole. Vybehnite von a do tajného tunela. V obchode si vezmite mince z pultu. V prvej miestnosti tunela rozstreľte kameru, za rohom pod schodmi druhú a v centrálnej miestnosti tunela tretiu. Tam si počkajte, keď sem bude vchádzať vojak z chodby oproti. Zapnite generátor a to priláka vojaka povyše, čo sleduje chodbu. Bežte za skrinky a tam je oblek maséra. Prezlečte sa a v plížení vbehnite do chodby. V chodbe bežte na schody. ♥♥♥♥ hliadkuje ešte jeden vojak. Keď pôjde od vás, plížte sa za ním a hoďte mincu do výklenku naľavo, aby sa otočil a prebehnite poza neho do podzemnej garáže.
Rozstreľte kameru nad východom z tunela a preplížte sa za autá napravo. Tam rozstreľte kameru nad dverami a dverami vybehnite pred ambasádu. V obleku maséra môžete dnu. Bežte najprv dozadu a za bezpečnostnú miestnosť. Tam sa zbavte nahrávacieho zariadenia. Môžete otvoriť dvere a keď nie je nik nablízku, tak ho rozstreliť z chodby.

Vezmite si nôž z kuchyne. Potom choďte ♥♥♥♥. Na záchod, počkajte si na cieľ a zabite ho nožom a strčte do skrine.
Čo sa týka počítača, tak ten starý bastard, čo sedí na gauči, si ma vždy všimol. Tam poradiť neviem, len si to nechať na koniec a potom proste utiecť. Keď vás odhalia, predstierať, že sa vzdávate, udrieť strážcu a utiecť.

Hektor Lindberg je internista a cieľ pri štvrtej úrovni. Choďte dolu k záchodom pri recepcii. Počkajte si tam. Najprv je na poschodí a po stretnutí s Clausom Strandbergom príde dolu. Potom postáva pred záchodmi a asi trikrát sa napije z fľaše na recepcii. Keď pôjde na záchod, choďte za ním a zabite ho tam. Ak je načasovanie také, že je na záchode aj strážca, tak len párkrát drgnite do Hektora, aby ste ho spomalili a aby zatiaľ mohol ochrankár vyjsť von.

Pri piatej úrovni sa zmení umiestnenie počítača.
Teraz konečne som mohol dosiahnuť hodnotenie Tichý zabijak. Počítač je v miestnosti s kamerami. Začnite s jedom v inventári. Postupujte rovnako ako je popísané vyššie a rovnako aj získajte odev maséra, aj zabite oba ciele.
Na poschodí si z vozíčka údržbára vezmite druhý jed. Vojdite do haly s počítačom. Tu je muž a žena, ktorí sa chodievajú napiť kávy k stolíku v rohu. Počkajte si, kým sa pozhovárajú o Ponziho schéme, ktorú použil na krádež Claus. Keď dohovoria, zapnite vysávač za strážcom. Ten to pôjde preveriť.
Vy im obom otrávte kávy. Musíte to mať presne načasované, zapnúť vysávač keď dopijú a keď sa pohne chlap nižšie (lebo ešte na začiatku na stolík dovidí), tak im kávy otrávte. Príde im zle a odídu. Vy k vysávaču položte na zem svoju zbraň a zas ho zapnite. Strážca nájde pištoľ a pôjde ju odniesť.
Zbavili ste sa takto troch ľudí. Ešte je tu jeden starec, ktorý sa občas postaví neďaleko laptopu. Keď tam nie je, hacknite počítač, než sa ľudia vrátia.

The Ignatiev Integrity

Máte zabiť cieľ ohňom.
Jawwaad Reza je vojak v centrálnej miestnosti tajného tunela. Začnite ako vojak v škole a vezmite si šraubovák. Potom bežte do tajného tunela a v centrálnej hale bodnite šraubovákom do suda s olejom. Potom pri ňom vypnite generátor. Vojak ho príde zapnúť a keď ho zapne, preskočí iskra a podpáli ho. Takže nemusíte čakať a streliť sami do oleja a môžete sa dať rovno na útek.

Druhá úroveň pridá trezor na vykradnutie.
Začnite so šperhákom. Postupujte rovnako a keď vypnete generátor, utekajte chodbou ďalej do podzemnej garáže. Pozor na kameru oproti schodom. Prejdite do miestnosti pod ňou okolo a počkajte si, kým sa vojaci vonku začnú zhovárať. Vypáčte skrinku a vezmite si z nej drahú vodku.

Tretia úroveň pridá cieľ, ktorý máte zabiť brokovnicou.
Irfaan Haidar je ten vojak, ktorý je v miestnosti s trezorom. Všetko teda spravte rovnako ako predtým. Pred zapnutím generátora si zo stola vezmite brokovnicu. Bežte potom k trezoru. Ak ste rýchly, vbehnite dnu a omráčte ho ešte než vyjde von a dá sa do reči s kolegom. Ak nestihnete, musíte počkať, kým zas zájde dnu. Tu ho omráčte a vyberte trezor.
Potom jeho telo odtiahnite za roh a dverami do malého skladu. Tam ho zastreľte brokovnicou, strčte do krabice a vybehnite von, než sa sem prídu pozrieť vojaci spoza rohu, ktorí by vás spoznali aj v preoblečení.

Štvrtá úroveň pridá kamery.
Pri piatej úrovni nesmiete meniť obleky.
Len rozstreľte kameru na začiatku tunela pod schodmi. Pod druhými schodmi druhú kameru naľavo. Tretia je v centrálnej miestnosti, rozstreľte ju ešte od vstupu spred generátora. Štvrtá je napravo nad východom z tunela v podzemnej garáži.
So sťažením piatej úrovne vám je to jedno, keďže začínate ako vojak a nepotrebujete to meniť. Tak len spravte všetko to, čo predtým.
A House Built On Sand
A House Built On Sand
Vaše ciele sú stavebný magnát Kong Tuo-Kwang a architekt Matthieu Mendola. Mendola pracuje pre Kwangovho rivala, ktorým je Hamilton Lowe, no chce ho podraziť a predať Kwangovi dôverné dokumenty, ktoré máte tiež získať.

Popis Oblasti
Je to rovnaká oblasť, ako pri hlavnom postupe „A Gilded Cage“, akurát trochu zmenená. Nik neprotestuje, ambasáda je uzatvorená, je večer a ľudia sú v uliciach.

Pred ambasádou
Na západnej strane pri ambasáde parkuje pickup a pri ňom je francúzsky kľúč. Pred vstupom do ambasády parkuje príves, v ktorom je voľný odev predavača. Na stánku s jedlom poniže tohto prívesu je kuchynský nôž.

Trh
V severovýchodnom rohu sú stánky s jedlom a slimákmi. Ako vojdete zo severovýchodnej uličky, tak pri stánku napravo je ventilátor a na stánku sekáčik. Naľavo na prvom stánku je kuchynský nôž. V malom sklade poniže stánkov (je pri ňom generátor) je jed na krysy.

Ako pôjdete po východnej strane dolu k bráne, tak po ľavej strane pri stánkoch s kobercami sú 2x nožnice. Na vozíku s ovocím je kuchynský nôž a v poslednom stánku s kobercami dolu je páčidlo.

V druhom rade stánkov s potravinami sú tri kuchynské nože. V treťom rade stánkov je kuchynský nôž a sekáčik.
Na severozápade v stánkoch s kobercami je páčidlo a v druhom nožnice. Poniže nožníc je pri ovocí sekáčik.
Na konci je posledný rad, kde sú väčšinou zas koberce. Dolu sa dozviete, že je obchod uzavretý kvôli súkromnému VIP kupujúcemu. Povyše kobercov je stánok s ovocím, kde sú dva sekáčiky. Povyše sú zas koberce, kde sú nožnice a páčidlo.
Na západnej strane je v severozápadnom rohu garáž s kobercami. V nej je bojová sekera a jed na krysy. Vedľa je brána pre odchod z misie.

Pri bráne môžete vyliezť po tyči ♥♥♥♥ na terasu, kde je olovená rúrka. Odtiaľto môžete po rímsach ♥♥♥♥ na strechu so satelitmi, kde je páčidlo. A zo strechy môžete dolu na strechu uzavretého obchodu. Kde zoskočíte, dole je na zemi 5 tehál. Na stolíku naľavo od schodov na vyššiu časť strechy sú dve mince.

Dom nad trhom a klub
Nad trhom je klub. Pred ním je voľne prístupná kaviareň. V ľavom rohu predáva kávu čašník a tam nesmiete ako civilista. Na stole pri stene je tam pozvánka do klubu. Zboku vám stačí preliezť múrik, vziať ju a preliezť naspäť.
Napravo od vstupu do klubu je voľne prístupný záchod. Na stole pod ním sú kľúče od doručovateľskej dodávky.
Na záchode vnútri v klube je francúzsky kľúč a jed na krysy. V rohovom boxe je pozvánka do klubu na gauči. Pre prípad, že ste sem prišli cez strechu, či bočný vchod a pozvánku nemáte. V bočnej miestnosti, v ktorej je aj bočný vchod do klubu, je páčidlo a v skrinke voľný oblek čašníka.

Za klubom je na západnej strane veštec. Tentoraz tam má svoju veštiareň. Na východnej strane za chodbou s predajňou lámp je kľúč od údržbárskej miestnosti. Dolu sú bočné dvere do klubu. Na stolíku pri nich je odkaz od osobného strážcu, ktorý vám dá príležitosť „Na nákupoch“.

Vedľa klubu je medzi dvoma uličkami budova. Z dvoch strán sa dá vojsť cez obchody na strechu. Na západnej strane je zamknuté, kľúč má obchodníčka, čo stojí vonku. Na východnej strane je odomknuté, no dnu stoja dvaja osobní strážcovia.
Na streche je propánová nádrž, jed na krysy, francúzsky kľúč, päť tehál a v hornej časti pri vodnej fajke sú dve propánové nádrže.
Na ulici nad budovou je mláka, v ktorej sú dve plechovky sódy a elektrický kábel. V dome oproti mláke sú dvere, za ktorými je malý sklad. Vnútri je francúzsky kľúč.

Na severozápade je slepá ulička nad domom. Tam v hlavnej hre vojaci lepia propagandu. Teraz je tam muž, ktorý odhalí príležitosť „Čakanie na muža“. Pri studni sú nožnice, na stolíčku tri mince a v rohu vracia osobný strážca, ktorého tu ľahko môžete zložiť.

Uličky
V mieste, kde začínate hru pri hlavnom príbehu, sa zhovárajú dvaja muži a odhalia príležitosť „Predpovedaná budúcnosť“. Vo výklenku obchodu, priamo pri mieste, kde v hlavnom príbehu začínate, je jed na krysy. Napravo na krabiciach pri elektronike je šraubovák.

Na východnej strane za chodbou s predajňou lámp je kľúč od údržbárskej miestnosti na stole pri telefóne. S kľúčom môžete odomknúť sklad poniže v spojovacej uličke (vedúcej odspodu k severnej ulici vedúcej ku škole). Vnútri je šraubovák a voľný odev údržbára.

Medzi strednou a južnou uličkou, kde bol predtým obchod s obuvou a tajný tunel, je teraz obchod so starožitnosťami. Dnu na pulte je kľúč od zadných dvier a na zadnom dvore je chlapík, ktorý má členskú kartu klubu. Vo výklenku tu na malom dvore je vyskakovací nožík.
Poniže obchodu, vo výklenku pod vysokozdvižným vozíkom je francúzsky kľúč. V južnej uličke je poniže studne páčidlo.
Škola je uzavretá. Na konci južnej uličky sú tri tehly. Pri škole je ďalšia tehla a pri detskom autíčku, vedľa hojdačky, sú na zemi dve mince.


Preoblečenia
 • Armádny vojak (Military Soldier): Bežní vojaci sú v meste.
 • Obchodník (Shopkeeper): Majú ho samozrejme viacerí predavači na trhu. Voľný je v prívese pred ambasádou.
 • Predavač jedla (Food Vendor): Majú stánky s jedlom na trhu. Ľahko jeden získate pri výzve „Zaslimákovať.
 • Čašník (Waiter): Pracujú v kaviarni a v klube. Jeden voľný je v bočnej miestnosti klubu.
 • Osobný strážca (Bodyguard): Oblek použijete pri príležitosti „Čakanie na muža“.
 • Veštec (Fortune Teller): Použijete pri príležitosti „Predpovedaná budúcnosť“.
 • Údržbár (Handyman): Voľný odev je v sklade v spojovacej uličke, viď výzva „Falošný hovor“.
A House Built On Sand 2
Prvý typ prejdenia

Príležitosť: Nájomné
Výzvy:
Nabúravač osláv
Party Crasher; Získaj pozvánku na oslavu.
Nájomné
Rent Due; Vojdi do klubu s pozvánkou.
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením.
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode.
Kontraktor
Ciele: The Contractor; Zavraždi Kong Tuo-Kwanga.

Choďte ku klubu. Počkajte si chvíľku pri vstupe. Vyjde jeden hosť a spýta sa vyhadzovača, či sa môže vrátiť. Ten ho uistí, že môže, pokiaľ má svoju pozvánku. Tým získate príležitosť. Sledujte muža. Pôjde popri stánkoch s jedlom. Ak tam ešte predtým odpracete dvoch vojakov, môžete ho mincami nalákať do bočného skladu a zložiť. Ale môžete ho sledovať aj priamo do obchodu.
Je to obchod, za ktorým bol v hlavnej hre tajný tunel na ambasádu. Teraz je to len obchod so suvenírmi. Dnu môžete ako obchodník, ale pre výzvu „V obleku“ sa radšej preplížte. Keď chlap dohovorí s predavačkou, pôjde na zadný dvor. Len sa preplížte dnu (ak vás vidí chlapík pri dverách, môžete ho odlákať aktivovaním vysokozdvižného vozíka poniže) k pultu a vezmite si z neho kľúč. Keď predavačka dotelefonuje, pôjde doprava. Vy teda kľudne odomknite zadné dvere a na dvore zložte muža. Máte tam aj krabicu na telo. Vezmite si jeho pozvánku „Nabúravač osláv“.

Choďte potom k hlavnému vstupu do klubu a ukážte pozvánku vyhadzovačovi, ktorý vás vpustí dnu „Nájomné“. Vojdite dnu. Naľavo si zo záchodu vezmite jed na krysy. Dajte jed do vodnej fajky v boxe oproti vodnej nádrži. Tam si občas príde pofajčiť Kong.
Vy sa schovajte za drevenou stenou na záchode. Keď príde na záchod z jedu zvracať, tak ho utopte v mise „Podrž mi vlasy“, čím ho zabijete „Kontraktor“ nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“.

Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana.
Architekt
Ciele: The Architect; Zavraždi Matthieua Mendolu.
Dobrý kšeft
The Real Deal; Získaj dokumenty.
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.
Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol.
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku.
Odkárovať
Truck Off; Unikni v aute.

Pozvánku do klubu môžete získať aj prelezením múrika pri predavačovi kávy v prednej, voľne prístupnej časti kaviarne. To pre prípad, že sa nechcete zdržiavať so sledovaním hosťa do obchodu. Zabiť na záchode Konga po otrávení jeho vodnej fajky je ľahké a môžete pritom zostať celý čas v obleku.

Potom si zožeňte ďalší jed na krysy. Jeden je v sklade pri stánkoch so slimákmi, jeden na mieste, kde začínate misiu pri hlavnom postupe. Matthieu prejde cez kaviareň k stánkom so slimákmi a ochutná. Potom pôjde ♥♥♥♥ popri východnej strane klubu. Tam povyše bočných dverí do klubu sú ďalšie stoly predavačov a na jednom sú čajové lístky vo vreci. Otrávte ich jedom. Tu sa dá pomerne ľahko vystriehnuť, keď vás nik nevidí.
Keď sem príde cieľ, ochutná a príde mu zle. Pôjde na záchod v kaviarni. Len tam vojdite za ním a zabite ho strunou, „Muž od piana“ a telo strčte do krabice. Na zemi po ňom zostanú dokumenty, ktoré si vezmite „Dobrý kšeft“.
Na stole pod záchodom sú kľúče od doručovateľského auta. To parkuje pred ambasádou. Len tam zbehnite a odvezte sa ním preč „Odkárovať“.

Druhý typ prejdenia


Príležitosť: Predpovedaná budúcnosť
Výzvy:
Toto si teda netušil
Didn´t See That Coming, Did You?; Preobleč sa za veštca.
Predpovedaná budúcnosť
Future Foretold; Predpovedaj Mendolovi jeho budúcnosť.
Krištáľové gule
Crystal Balls; Zavraždi Matthieu Mendolu krištáľovou guľou.

Choďte do uličky, v ktorej začínate v hlavnom príbehu. Tam sa dvaja muži zhovárajú o chlapíkovi, čo sa pýtal na veštca. Tým získate túto príležitosť. Choďte za uličku s lampami a tam má malú miestnosť veštec. Ten je vnútri akurát s klientom.
Choďte vedľa do výklenku, tam sú na stene poistky. Vypnite ich a veštec to príde skontrolovať. Omráčte ho, strčte do krabice a prezlečte sa za neho „Toto si teda netušil“. Vojdite dnu a sadnite si na stoličku. Je tu klient, tak ho nechajte chvíľu sa vyrozprávať a potom mu povedzte, nech odíde.

V stánku zapnite v rohu stroj na dym na väčší výkon. Potom choďte osloviť Mendolu, aby vás nasledoval do stánku. Odveďte ho tam a obaja sa posaďte „Predpovedaná budúcnosť“. Počas sedenia ho môžete zabiť krištáľovou guľou na stole „Krištáľové gule“.
Vďaka tomu, že ste zapli vyšší výkon pary, tak zvonku ľudia neuvidia telo. To strčte do skrine a vezmite si jeho dokumenty.


Príležitosť: Na nákupoch
Výzvy:
Stretnutie na streche
Rooftop Randezvous; Dostaň sa na strechu obchodu s kobercami.
Vyobliekať sa
Suit Up; Preobleč sa za osobného strážcu.
Na nákupoch
Gone Shopping; Vstúp do klubu bočnými dverami.
Čistá chémia
Pure Chemisty; Zavraždi Kong Tuo-Kwanga výbuchom olejovej lampy.
Elektrické boogie
Electric Boogie; Zavraždi Kong Tuo-Kwanga elektrinou v jazierku.
Vyplížiť sa preč
Sneaking Away; Unikni cez dvere na ulici.

Pri bočných dverách na východnej strane klubu je odkaz od osobného strážcu. Vezmite si list zo stola a získate túto príležitosť, z ktorej zistíte, že šiel na nákupy. Choďte na severozápadný roh trhu. Tam pri bráne, ktorou môžete ukončiť misiu, vylezte ♥♥♥♥ po tyči. Prelezte na rímsy a po nich na terasu nad vami. Z nej po rímsach prejdite za roh a vylezte na strechu so satelitmi.
Z nej zoskočte dolu na strechu obchodu. Tu čakajte za malým múrikom, za ktorý zleziete. Hoďte mincu ku krabici pred schodmi. Obchodníčka zíde zo schodov, tak prelezte múrik, omráčte ju a strčte do krabice.
Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi, kde nakupuje osobný strážca „Stretnutie na streche“. Omráčte ho a strčte do krabice. Vezmite si jeho kľúč a prezlečte sa za neho „Vyobliekať sa“. Choďte k bočným dverám do klubu. Odomknite ich a vojdite dnu „Na nákupoch“.

V obleku osobného strážcu vojdite dnu. Spozná vás strážca, ktorý stále nasleduje Konga. Tak sa mu vyhnite, prejdite do boxu, pred ktorým stoja dvaja strážci. Vnútri zhasnite plynovú lampu a francúzskym kľúčom (jeden je aj tu na záchode) uvoľnite plynové potrubie na stene. Počkajte si a keď tam príde Kong, tak zapne lampu a zabije ho to „Čistá chémia“.

Nahrajte si pozíciu v bočnej miestnosti klubu. Vnútri je oblek čašníka. Prezlečte sa a choďte za barový pult. Tam je na pravej strane ovládanie hladiny vody. Aktivujte ho a z vodnej nádrže sa časť vyleje. Choďte na záchod a vylezte tam po potrubí na stenu. ♥♥♥♥ je úchyt svetla visiaceho nad vodou. Keď vyjde Kong z boxu s vodnou fajkou, postaví sa k vode. Uvoľnite úchyt, svetlo spadne do vody a zabije ho elektrinou a teda nehodou „Elektrické boogie“. Ak uvoľníte svetlo, len čo vojde do mláky, zabijete iba jeho. Ak počkáte, zabije to aj jeho ochranku, čo zníži hodnotenie.

A House Built On Sand 3
Vybehnite von a vezmite si páčidlo, napríklad z dolného stánku s kobercami na východnej strane trhu. Choďte do južnej ulice vedúcej ku škole. Na konci ulice sú už za studňou, napravo v rohu dvere. Vypáčte ich páčidlom a ukončite misiu „Vyplížiť sa preč“.

Tretí typ prejdenia

Príležitosť: Čakanie na muža
Výzvy:
Čakanie na muža
Waiting For the Man; Zaujmi miesto väzňa.
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy.
Eskort servis
Escort Service; Zavraždite Matthieua Mendolu v prestrojení za osobného strážcu.
Rajský plyn
Laughing Gas; Zavraždite Matthieu Mendolu a Konga Tuo-Kwanga výbuchom plynovej lampy.
Povolenie ochorieť
License To Ill; Zavraždite Matthieu Mendolu a Konga Tuo-Kwanga jedom.
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom.
Prelámať sa preč
Break Out; Unikni dverami pri studni.


Začnite so smrtiacim jedom. Choďte do severozápadného rohu nad obchodmi nad trhom. Tam, kde sú v hlavnom príbehu lepiči plagátov. Teraz je tam muž, čo telefonuje a hovorí o osobnom strážcovi, ktorému je zle. Vypočutím si rozhovoru získate túto príležitosť. V rohu zvracia strážca, ktorému je zle. Len sa k nemu priplížte, omráčte ho, telo schovajte do neďalekej krabice a prezlečte sa za neho.
Muž, čo telefonoval, zostane stáť poniže a spozná vás v preoblečení. Na stolíku sú tu aj tri mince, ak nemáte vlastné. Len ho odlákajte a preplížte sa poza neho. Bežte doľava do uličky za domami. V sklade pri mláke si vezmite francúzsky kľúč.

Potom choďte za Mendolom. Len mu povedzte, nech vás nasleduje a odveďte ho do obchodu pri klube. Vojdite na schody a keď vojde dnu za vami, už sa o neho nemusíte starať a príležitosť je splnená „Čakanie na muža“.

Keď vyjde ♥♥♥♥, pôjde popri krabici na prádlo. Tam ho zastreľte ranou do hlavy „Priama strela“ a „Eskort Servis“. Telo tam môžete schovať.
Ale nahrajte si pozíciu. Vybehnite ♥♥♥♥ ešte než vyjde Mendola. Hoďte mincu ku krabici poniže osobného strážcu. Cez druhú stranu strechy vybehnite ♥♥♥♥. Keď pôjde strážca za mincou, tak tu uvoľnite plynovú lampu francúzskym kľúčom. Strážca potom zavolá Konga. Keď príde, tak sa obaja dohodnú na obchode a potom si pôjdu pofajčiť. Keď zapália vodnú fajku, plynová lampa vybuchne a oboch zabije nehodou „Rajský plyn“.
Nahrajte si pozíciu. Spravte to isté, odlákajte strážcu než vyjde Mendola ♥♥♥♥ a do vodnej fajky dajte smrtiaci jed. Opäť si len počkajte kým sa stretnú a keď si pôjdu pofajčiť, oboch ich to zabije „Povolenie ochorieť“ a „Bez chuti, bez stopy“.

Či ich zabijete výbuchom, alebo jedom, keď odnesú ochrankári telá, dokumenty zostanú na zemi, tak si ich môžete pokojne vziať. Potom si vezmite páčidlo a prebehnite naspäť na severozápadný dvor, kde ste začali celú túto príležitosť. Ak ste stále v obleku osobného strážcu, tak zas nezabudnite odlákať mincou chlapíka, čo tam na začiatku telefonoval. Nad studňou na dvore vypáčte dvere a ukončite misiu „Prelámať sa preč“.


Štvrtý typ prejdenia

Tichý ostreľovač
Výzvy:
Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy.

Začnite ako pri výzve „Čakanie na muža“ a prezlečte sa za osobného strážcu. Choďte na terasu na severozápadnej strane trhu, kde ste si nechali uložiť ostreľovaciu pušku. S ňou choďte na strechu obchodu pri klube. V obleku osobného strážcu môžete so zbraňou v pohode prejsť.
Vojdite tam z východnej strany popri dvoch ochrankároch, ktorí vás nespoznajú. Zhora zastreľte Mendolu v kaviarni a potom aj Konga v klube. Môžete preliezť na stenu záchodu klubu, alebo si počkať, kým sa objaví pri vodnej nádrži.
Potom len zahoďte zbraň, vezmite dokumenty, čo zostali na zemi po Mendolovi a ukončite misiu.


Ostatné výzvy

Falošný hovor
Phony Call; Zavraždite Matthieu Mendolu telefónom.
Pod ulicou, v ktorej začínate v hlavnom príbehu, je malá spojovacia ulička. Na západnej strane tej štartovacej ulice (na východnej strane ulice s lampami) je telefón, ktorý opravuje údržbár. Na stole pri ňom sú kľúče, tak si ich vezmite. Potom choďte do tej spojovacej uličky (od údržbára len rovno a doľava) a odomknite tam dvere malého skladu. Vnútri si vezmite šraubovák a prezlečte sa za údržbára.
Potom len čakajte, kým príde Mendola do tejto uličky. Dolu sa dá do rozhovoru s predavačkou. Vtedy bežte ♥♥♥♥ na miesto, kde začínate misiu pri hlavnom príbehu. Na stene sú tam poistky, ktoré vypnite. To vypne svetlo v uličke a údržbár od telefónu to príde skontrolovať.
Cez spojovaciu uličku (aby ste sa vyhli údržbárovi) sa vráťte do ulice s Mendolom. Bežte ♥♥♥♥ a poškoďte telefón šraubovákom. Už si len počkajte, kým tam príde a zabije ho prúd.

Zaslimákovať
Snailed It!; Zavraždite Matthieua Mendolu otrávenými slimákmi.
Na trhu choďte do severozápadnej oblasti. Je tam brána, ktorá vedie pri ukončení misie preč. Sklad s bojovou sekerou a pri bráne je tyč, po ktorej môžete ♥♥♥♥ na terasu. Tu si počkajte. Občas sem chodí fajčiť obchodník s jedlom v bielom a slamenom klobúku. Keď príde, tak ho omráčte a prezlečte sa. Telo tu môžete nechať, nik iný sem nechodí.
Choďte na severovýchodnú stranu trhu, kde sú tri stánky s jedlom. Pod nimi, pri dverách malého skladu je generátor. Vypnite ho a obchodník z horného stánku to príde skontrolovať, lebo mu napája ventilátor. Vy sa prikrčte za dva bočné stánky a keď prejde, choďte k jeho stánku. Dajte tam smrtiaci jed do slimačej polievky. V prestrojení za predavača jedla to nikomu nebude podozrivé.
Potom len čakajte, kým Mendola príde, ochutná a kým ho jed zabije nehodou.

Zhodiť F Bombu
Dropping the F-Bomb; Zavraždite Matthieu Mendolu písmenom F.
Choďte na terasu, kam si ukladáte veci. V severozápadnom rohu trhu. Môžete si tam nechať ostreľovaciu pušku, ale môžete zostreliť písmeno pre výzvu aj pištoľou. Počkajte si, kým pôjde Mendola do kaviarne. Pôjde popod nápis Cafe. Streľte do „F“ z nápisu a uvoľnené písmeno spadne a zabije ho.


Majstrovstvo misie
Mission Mastery; Dokonči všetky príležitosti; splň 5 výziev.
Len splňte príležitosti, ktoré sú popísané v návode. Splnením tejto výzvy získate do výbavy dýku Janbiya.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Marrákeši.


Úspechy

A Night At the Movies
Dokončite misiu „The Icon“.

Touring the Film Set
Splňte všetky Príležitosti v „The Icon“. Všetky sú popísané v návode.

Moroccan Nights
Dokončite misiu „A House Build On Sand“.

A Golden Opportunity
Splňte všetky Príležitosti v „A House Build On Sand“. Všetky sú popísané v návode.

Perfectionist
Dokončite výzvy Tichý Zabijak a Len v obleku v „The Icon“, alebo v „A House Build On Sand“.

Stealing the Spotlight
Zavraždite Bosca zubami príšery, pyrotechnickou explóziou a ohňom. Splňte len výzvy „Dinovo Inferno“, „Mega hryz“ a „Životný výkon“.

A Series of Unfortunate Events
Zavraždite Mendolu krištáľovou guľou, Konga elektrinou a oboch otrávenou fajkou. Len splňte výzvy „Krištáľová guľa“, „Elektrické boogie“ a „Rajský plyn“.
A House Built On Sand 4
Eskalácia

The Ataro Caliginosity

V prvej úrovni máte zabiť cieľ
Zaki Diab je veštec. Tak ako ste ho vylákali pre výzvy v príbehu, tak postupujte aj teraz. Vypnite poistky naľavo od jeho stánku a keď ich príde skontrolovať, tak ho tam len zabite a strčte do krabice pri poistkách.

V druhej úrovni máte druhý cieľ a treba ho zabiť ako veštec.
Začnite s prieraznými náložami a smrtiacim jedom. Guang Tseng je osobný strážca v klube. Získate oblek veštca, keď ho zabijete rovnako ako predtým. Vezmite si prierazné nálože do začiatku. Z pravej strany položte nálož k bočným dverám. Odbehnite ďalej, kde vás nik nevidí a odpáľte ju. Vnútri sa prezlečte za čašníka, oblek je v skrinke pri dverách.
Vojdite do klubu. Pozor len na jedného čašníka, čo vás spozná. Vložte smrtiaci jed do pohára naľavo na barovom pulte. Potom sa len vráťte do bočnej miestnosti, prezlečte naspäť za veštca a čakajte, kým sa napije.

V tretej úrovni máte zabiť veštca ako osobný strážca, strážcu obriezkovým nožom ako veštec a ukradnúť nôž z trezora.
Začnite s nesmrtiacim jedom a prieraznými náložami. Bežte do severozápadnej časti, kde máte bežne príležitosť „Čakanie na muža“. Omráčte osobného strážcu, čo telefonuje (nebudete sa mu musieť vyhýbať, keby ste vyradili toho, čo zvracia), strčte telo do krabice nad studňou a prezlečte sa za neho.
V obleku osobného strážcu zabite veštca tak ako predtým a prezlečte sa za neho.

Choďte k obchodu so starožitnosťami, za ktorým bol v hlavnom príbehu tajný tunel do ambasády. Pod obchodom môžete aktivovať vysokozdvižný vozík, čo odláka muža pri dverách. Vojdite dnu a omráčte predavačku. Na pulte je kľúč od zadných dvier. Na dvore za nimi schovajte jej telo do krabice. Použite jednu nálož na trezor, odpáľte ho a vezmite si obriezkový nôž.

Teraz použite druhú nálož na bočné dvere klubu ako predtým. Vnútri sa prezlečte za čašníka a dajte teraz do pitia strážcovi nesmrtiaci jed (ak nemáte, tak na záchode je jed na krysy). Prezlečte sa naspäť za veštca a prejdite na záchod, kde čakajte za drevenou stenou. Keď príde cieľ vracať, zabite ho nožom.

V štvrtej úrovni sú pridaní vojaci naviac.
Všetko môžete spraviť rovnako, len pár bodov je sťažených.
Pri poistkách vedľa veštca zvykne fajčievať žena. To bolo aj predtým a stačilo počkať, kým odíde. Teraz tam zachádza aj vojak. Môžete si vystriehnuť, keď sa tu stretnú vojak, aj žena a keď odídu, vypnúť poistky a zabiť veštca. Alebo môžete na zem položiť pištoľ osobného strážcu (za ktorého ste sa prezliekli) a vojak ju pôjde odniesť, čo vám poskytne viac času.

Druhá zmena je, že pri bočných dverách do klubu je vojak. A všimne si vás, keď tam budete vyhadzovať výbušninu, alebo ak by ste dokonca chceli páčiť dvere. Preto sem pribehnite ešte v obleku osobného strážcu. Umiestnite pekne výbušninu na dvere. Ako strážca môžete manipulovať so zbraňami. Bežte sa naspäť prezliecť za veštca a odpáľte ju. Kým budete kradnúť nôž, tak sa upokoja.
Alebo druhá možnosť je hneď na začiatku sa prezliecť za obchodníka v prívese pod miestom, kde začínate. Vbehnite tak do obchodu, kde na streche kupuje strážca koberce. Odlákajte ♥♥♥♥ obchodníčku, vyraďte ju. Potom vyraďte aj strážcu. Získate tak oblek a zároveň aj kľúče od bočného vchodu klubu.

Ďalší vojak je pred obchodom. Odlákajte ho vysokozdvižným vozíkom. Chlap, čo zametá pri dverách, si vás nevšimne. Stačí vojsť dnu a hneď na bok a plížiť sa. Vyraďte ženu a odpáľte trezor. Prezlečte sa za čašníka, otrávte nápoj, prezlečte sa za veštca a čakajte na záchode ako predtým.

Piata úroveň pridá tretí cieľ, ktorý máte dostať ako veštec.
Umair Zayn Quraishi je osobný strážca v severozápadnom dvore. Presne ten, ktorého som odporúčal vyradiť a vziať si jeho oblek vo všetkých predošlých úrovniach. Takže začnite rovnako. Omráčte ho a telo odtiahnite za studňu. Tam ho nik nenájde.
Potom choďte zabiť veštca, umiestniť výbušninu na bočné dvere klubu a ukradnúť nôž. Potom sa prezlečte za veštca, vráťte sa zabiť tohto strážcu, ktorého ste nechali pri studni. Strčte ho do krabice a potom choďte do klubu.
Tam rovnako otrávte ako čašník nápoj a ako veštec čakajte na záchode s nožom.
Bangkok - Prehľad
Club 27
Vaše ciele sú rokový spevák Jordan Cross, ktorý zrejme kedysi zabil mladú, začínajúcu herečku. Druhý cieľ je jeho fixer Ken Morgan, ktorý mu to pomohol ututlať.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

Okolie hotela
Na móle pred schodmi je hasiaci prístroj na pravom stĺpe. Na terase naľavo od schodov sa zhovárajú členovia hudobného personálu a odhalia príležitosť „´Priateľsky´ elektrický“. Pri náradí za kvetmi, pri ktorých sedia, je francúzsky kľúč.
O úroveň vyššie je vonkajší bar. Za fontánou je pod ním malý sklad za dverami. Tam je na krabici v rohu (v časti pre zamestnancov) dokument „Poznámka manažérky : O cisárskom apartmáne“.

Na juhozápadnej strane je pri dverách sekerka. Oproti nej je pri zeleni lopata. Povyše je zamestnanecký dvor, kam ako hosť nemôžete. Pod prístreškom pri bielej dodávke je kladivo. Poniže za hromadou naskladaných potravín sú dve propánové nádrže.
Kúsok od bielej dodávky parkuje trojkolka Tuk-Tuk, pri ktorej sa odhalí príležitosť „Tik tuk ber“.
Pod trojkolkou je miestnosť bezpečnosti. Vonku na krabici sú dve plechovky. Vnútri je dokument „Poznámka manažéra: O opravách strechy“, plechovka, pištoľ a hasiaci prístroj. Pri odpadkoch vedľa miestnosti je olovená rúrka.
Nad miestnosťou parkuje dodávka deratizátorov. Pri jej otvorených dverách je jed na krysy a vnútri Insekticíd.

Prízemie
V severnej časti, kde sa prerába, je pri schodoch na stene požiarna sekera a vzadu na doskách šraubovák. V malom sklade pri hale je hasiaci prístroj a kladivo. Na západnej strane je kancelária, v ktorej je na stole dokument „Plán deratizátora“.
Pod touto kanceláriou je miestnosť so schodmi do suterénu. Je tu hasiaci prístroj, kladivo a ventilácia.

V centrálnej časti je na recepcii dokument „Zoznam hostí“. Vzadu na bare je kuchynský nôž.
V južnej časti je reštaurácia a kuchyňa. V časti, kde vydávajú jedlo, je hasiaci prístroj. Vzadu v samotnej kuchyni je na pulte pri okne sekáčik, na pulte pred dverami je kokosový orech a na južnej strane na pulte pri špajze je kuchynský nôž. V špajze na poličke sú len dve plechovky. V rohovej miestnosti nad špajzou je požiarna sekera. Vedľa, v hale pri schodoch, je na stene pri dverách hasiaci prístroj. V miestnosti medzi kuchyňou a touto východnou halou so schodmi je na stole dokument „Poznámka manažérky: O izbovej službe“.

Suterén
V suteréne je v južnej miestnosti páčidlo. V miestnosti nad ňou je v poličke šraubovák a na zemi pod poličkou je jed na krysy a na stene je hasiaci prístroj. V sklade na severe je medzi poličkami francúzsky kľúč a plechovka. Na stole pri dverách je dokument „Poznámka manažérky: O hosťovi z izby 205“ a na zemi pod stolom je voľný odev personálu kuchyne. Na pulte oproti je jed na krysy. Na stene pri dverách je požiarna sekera.
Vedľa je práčovňa. V nej je plechovka, na zemi francúzsky kľúč a na pulte pri dreze je hlavná prístupová karta. Pri šatách na zemi sú tri mince.
Vedľa je šatňa. V skrinke pri dverách je voľný odev čašníka. Na stole je dokument „poznámka manažérky: O pohotovosti v kráľovskom apartmáne“ a na stole pri stene je rádio.
V miestnosti na severe je páčidlo na krabiciach a na stĺpe hasiaci prístroj. V chodbe povyše, pri zamknutých dverách s nápisom Exit, je na zemi jed na krysy.

Prvé poschodie
Na severnej strane sú štyri izby. V tej severozápadnej (102) je na stolíku hlavná prístupová karta. Môžete sem dverami, ak máte vhodný oblek, izbu práve upratujú. Alebo po potrubí a cez balkón. V prvej naľavo (104) je v kúpeľni smrtiaci jed.
Pred izbami je tu bezpečnostná miestnosť, v ktorej je nahrávacie zariadenie kamier. Sú tam plechovky, požiarna sekera, samopaly, policajný obušok, dokument „Manažérkina poznámka: O trezore v penthause“ a aj hlavná prístupová karta. V skrinke je pištoľ a voľný odev ochranky.

Na južnej strane je bar. Pri dverách je hasiaci prístroj. Na pulte za barom pri mrazničke na telá je kokosový orech. V osobitnej časti, za dverami s ochrankou, je na barovom pulte kuchynský nôž.
Na západnej strane za barom je reštauračná terasa. Dvaja muži sa tam zhovárajú a odhalia príležitosť „Ľudský stroj“.

Druhé poschodie
Na južnej strane druhého poschodia je na východnej strane na chodbe hasiaci prístroj a požiarna sekera. Na západnej strane chodby je hasiaci prístroj a na vozíku upratovačov je dokument „Manažérkina poznámka: O hosťoch z izby 207“.
V rohovej izbe na juhozápade (207) je v kúpeľni oblek člena nahrávacieho personálu. Na gauči je golfová palica a na stolíku vedľa gauča dve mince. V izbe so spiacim mužom sú na stole dve mince a na zemi pri posteli je mikrofón.
V izbe na juhovýchode (205, vaša izba) je v spálni nôž na listy.

Na severnej strane druhého poschodia sú na chodbách požiarna sekera a hasiaci prístroj. Tiež je tam elektrický kábel a hadica. V otvorenej izbe napravo je v torte kuchynský nôž a v spálni plechovka. V otvorenej izbe naľavo je vodná fajka a rozhovor, ktorý odhalí príležitosť „Dymiaca zbraň“.
V miestnosti pri schodoch, oproti týmto dvom, je plechovka a dve propánové nádrže.

Tretie poschodie
Na južnej strane je prázdny kráľovnin apartmán, ktorý stráži len ochranka hotela.
Pri dverách v miestnosti s fontánkou je hasiaci prístroj. V centrálnej hale je vzadu na stene pri gaučoch druhý hasiaci prístroj a na zemi pri gaučoch dve plechovky. V bočnej izbe je piano na odlákanie pozornosti. Pri piane sú schody vedúce ešte vyššie. ♥♥♥♥ je pred, aj za vnútornou záhradou hasiaci prístroj. Inak sú tam len prázdne spálne.

Na severnej strane je cisársky apartmán. Je tam osobná stráž, ktorá to tam stráži pre kapelu a nahrávací personál. V kuchyni oproti schodom je plechovka, kuchynský nôž a kokosový orech. V hale s fontánkou je hasiaci prístroj. V zadnej miestnosti je piano na odlákanie pozornosti. Pri ňom je kladivo. Pri schodoch oproti pianu je šraubovák. A obďaleč je páčidlo. V zadnom rohu pri stoličke sú dve plechovky.
V malej pracovni za touto miestnosťou so schodmi je biliardová guľa, hasiaci prístroj, baseballová pálka a nôž na listy.
V strede je nahrávacie náčinie a miestnosť s mikrofónom. Za ňou na krabiciach je naľavo šraubovák a napravo francúzsky kľúč.
Na opačnej strane je pri schodoch druhé páčidlo, pod schodmi plechovka a pred schodmi kladivo.
V hornej časti je pri vnútornej záhrade na stene, nad, aj pod záhradou hasiaci prístroj. V Crossovej izbe je laptop a pár plechoviek. V izbe na opačnej strane je gitara, na posteli katana, na stole plechovka a v trezore pri telke pištoľ. V susednej izbe je zamknutý trezor a rádio.
V strede v záhrade je plechovka a elektrický kábel pri fontáne. V rohu je ventil na stĺpe so soškou, ktorým môžete fontánu pustiť.
Bangkok - Obleky/ Prvý typ
Preoblečenia
 • Čašník (Waiter): Jeden voľný odev je pri skrinke v suteréne v šatni. Inak je dosť čašníkov v hoteli.
 • Personál hotela (Hotel Staff): Zamestnancov hotela je hromada v celom hoteli. Na poschodí pri vašej izbe je jeden osamotený, ktorého môžete ľahko zložiť a schovať.
 • Personál kuchyne (Kitchen Staff): Jeden voľný je pod stolom v suteréne, v miestnosti s bielizňou. Inak sú títo zamestnanci samozrejme v kuchyni a jej tesnom okolí.
 • Záhradník (Groundskeeper): V preklade asi skôr správca, ale títo chlapi v gumákoch a slamených klobúkoch sa tu starajú len o zeleň. Voľný odev nie je, ale pri budove je pár osamotených. V suteréne je jeden sám v miestnosti s bielizňou.
 • Ochranka hotela (Hotel Security): Jeden voľný odev majú v miestnosti bezpečnosti na poschodí na severnej strane hotela.
 • Deratizátor (Exterminator): Pri príležitosti „Chrobákár“.
 • Abel De Silva (Abel De Silva): Oblek bubeníka z príležitosti „Ľudský stroj“.
 • Nahrávací štáb (Recording Crew): Voľný oblek je v izbe 207 pri príležitosti „´Priateľsky´ elektrický“.
 • Osobný strážca Jordana Crossa (Jordan Cross´ Bodyguard): Ochrankári na poschodí s nahrávacím štúdiom v cisárskom apartmáne. Pri príležitosti „Chrobákár“ je ľahké si vziať oblek. Inak len niekoho z nich zložiť v bočných miestnostiach.
 • Morganov osobný strážca (Morgan´s Bodyguard): Strážca v čiernom obleku, ktorý všade Morgana nasleduje. Pri príležitosti „Dymiaca zbraň“ ho vyradíte, tak sa môžete aj prezliecť.
 • Sliedič (Stalker): Je v hornej časti kráľovninho apartmánu, ktorý je na vrchnom poschodí južnej strany hotela. Chlapík v tričku so ženskou tvárou, košeli, klobúku, slnečných okuliaroch a kraťasoch.


Prvý typ prejdenia


Príležitosť: ´Priateľsky´ elektrický
Výzvy:
Ako vám môžem poslúžiť?
How May I Serve You?; Prezleč sa za personál hotela. +1000
Kráčanie po divokej strane
Walk On the Wild Side; Nájdi apartmán Jackie Carringtonovej. +1000
Prebieha nahrávanie
Recording In Progress; Prezleč sa za člena nahrávacieho štábu. +1000
´Priateľsky´ elektrický
Are ´Friends´ Electric; Vymeň mikrofón v nahrávacej kabíne. +2500
47 končí
47 Out; Sabotuj nahrávanie Jordana Crossa. +1000
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000
Pozri mami, bez hlavy
Look Ma, No Head; Zavraždi Jordana Crossa strelou do hlavy v nahrávacej kabíne. +5000
Rocková hviezda
Ciele: The Rockstar; Zavraždi Jordana Crossa. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000
Hromový bozk ´65
Thunder Kiss ´65; Zavraždi Jordana Crossa chybným mikrofónom. +5000
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000


Vyjdite schodmi na prvú úroveň a choďte doľava. Tam si vypočujte rozhovor, ktorým získate túto príležitosť. Producent kapely Wes Liston objednal mikrofón Branson MD-2, čo je stará klasika, na akú si on potrpí. Prestali sa vyrábať, lebo spôsobovali elektrické skraty. Julian, člen štábu by ho mal doručiť, ale behá za Jackie Carringtonovou, herečkou z izby 207.
Prejdite popri recepcii a choďte doprava na druhé poschodie. Izba 205 je vaša (môžete si vypýtať kartu na recepcii a nasledovať zamestnanca k izbe). Na poschodí sú dvaja ochrankári a zamestnanec hotela. Keď zájde na opačnú stranu, ku krabici, tak ho omráčte a strčte do nej. Prezlečte sa za personál „Ako vám môžem poslúžiť?“.
Choďte na severnú stranu prvého poschodia. Môžete aj po strešnej terase, no tam vás spoznajú. Tak radšej zbehnite dolu a pri recepcii prejdite do severného krídla a tam vyjdite na druhé poschodie. Z otvorených dvier naľavo občas vyjde chyžná, ktorá vás spozná. Keď zájde dnu, vojdite za ňou a chopte sa vozíka, aby ste splývali s prostredím. Keď vyjde, vezmite si zo stolíka pri okne hlavnú prístupovú kartu a zas sa chopte vozíka. Keď zas vojde chyžná dnu, tak vyjdite von.

Oproti je miestnosť bezpečnosti. Choďte k dverám zboku, pri schodoch. Otvorte si kartou a priplížte sa k pultu. Pištoľou s tlmičom rozstreľte nahrávacie zariadenie. Keď prídu skontrolovať miesto streľby, len sa presuňte za roh pultu a potom zas von dverami.

Vráťte sa na opačnú stranu, na poschodie s vašou izbou. Kartou si otvorte izbu 207. V spálni je pri posteli mikrofón. Pred posteľou leží Julian, tak ho len obíďte a vezmite si mikrofón. V kúpeľni sa potom prezlečte za člena nahrávacieho štábu „Kráčanie po divokej strane“ a „Prebieha nahrávanie“.
Potom zas choďte na severnú stranu a vyjdite na horné poschodie. Osobná stráž vás ako člena štábu pustí. ♥♥♥♥ nad schodmi je iný člen štábu, ktorý vás spozná. Počkajte si chvíľu a on sa otočí. Prejdite ♥♥♥♥ a dverami naľavo. Tam oslovte pri mixážnom pulte producenta Wessa Listona. Povie vám, aby ste mikrofón nainštalovali.

Vojdite teda do nahrávacej kabíny. Pri dverách vzadu je chlapík, čo vás spozná. No je chrbtom a zachytí vás len na chvíľu, tak vojdite. Vnútri vymeňte mikrofón za tento klasický „´Priateľsky´ elektrický“. Vráťte sa k producentovi a chopte sa mixážneho pultu. Aktivujte v prvom rade prvý štvorec, v druhom rade druhý, v treťom rade tretí a v štvrtom rade zas prvý. Taká melódia sa bude producentovi páčiť. Tým splníte príležitosť.

Pustite mixážny pult a vľavo sa postavte k regulátoru voltov. Uložte si pozíciu.
Po chvíli príde dolu Jordan Cross a pôjde do nahrávacej kabíny. Počkajte si, kým začne spievať. Chopte sa znova mixážneho pultu a zmeňte nastavenie. Proste zvoľte hocijaký iný štvorec, čím mu narušíte dobré nastavenie a prerušíte nahrávanie „47 končí“.
Nahrajte si pozíciu. Keď začne spievať, vojdite tam za ním. Nahrávacia kabína je zvukotesná, takže vyberte zbraň a streľte ho do hlavy „Priama strela“ a „Pozri mami, bez hlavy“, čím sa ho zbavíte „Rocková hviezda“.
Nahrajte si pozíciu a keď vojde do búdky, zabite ho vnútri strunou „Muž od piana“.
Nahrajte si pozíciu a zapnite regulátor voltov pri mixážnom pulte. Už si len počkajte. Keď vojde do kabíny a začne spievať, chytí sa mikrofónu, čo ho zabije „Hromový bozk ´65“ nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“.


Príležitosť: Dymiaca zbraň
Výzvy:
Vrátené odosielateľovi
Return To Sender; Doruč správu. +1000
Dymiaca zbraň
Smoking Gun; Zariaď, aby šiel Ken Morgan do miestnosti s bielizňou. +2500
Suterénový Jack
Basement Jack; Vstúp do suterénu nespozorovaný. +1000
Právnik
The Lawyer; Zavraždi Kena Morgana. +5000
Zakopať sekeru
Burying the Hatchet; Zavraždi Kena Morgana sekerou v miestnosti s bielizňou. +5000
Šéfkuchárov stôl
Chef´s Table; Preobleč sa za personál kuchyne. +1000
Tam dolu
Down Under; Unikni cez tunely. +1000
Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000

Bangkok - Druhý typ prejdenia
Choďte na druhé poschodie severnej časti. V druhej izbe naľavo je pár týpkov, ktorí sa bavia o liste pre Kena Morgana od Dexy Baratovej, manažérky Jordana Crossa. Vypočutím rozhovoru získate túto príležitosť. Chlapík v slnečných okuliaroch pred televízorom vás spozná, ak ste ako člen nahrávacieho štábu. Nespozná vás ako personál hotela, či ochranku. Ale aj ak ste člen nahrávacieho štábu, môžete sa preplížiť. Pravidelne sa postaví k televízii a teda chrbtom k izbe.
Keď dohovoria, prejdite na záchod a čakajte schovaný za vaňou, alebo prejdite na záchod, až keď tam príde chlapík, čo popíja pri gauči. Omráčte ho na záchode a telo schovajte za vaňu. Vypadne z neho list, ktorý máte doručiť.

Choďte sa prezliecť za personál hotela. Ak pokračujete z predošlej príležitosti, máte oblek v izbe, kde ste vzali mikrofón. Ak začínate takto, tak si ho podľa popisu v tej príležitosti vezmite. Choďte k recepcii a tam položte na tácku list „Vrátené odosielateľovi“. Pozor na jedného z nich, ten spozná väčšinu vašich preoblečení.
Keď položíte list, tak si počkajte za recepciou, kým príde Ken Morgan. Ten si list prečíta a vyrazí na stretnutie „Dymiaca zbraň“. Tým splníte výzvu. Nasledujte ho do severnej časti. Vojde aj so svojím ochrankárom do miestnosti so schodmi vedúcimi do suterénu. Zo dvakrát drgnite do ochrankára, aby ste ho spomalili. Keď zájde Ken dolu schodmi, tak omráčte ochrankára. Nik tu nie je, tak telo strčte do skrine. Potom zbehnite (stále ako personál hotela) dolu do suterénu „Suterénový Jack“.

Dole pozor len na jedného ochrankára, ktorý vás môže spoznať. Vojdite do skladu bielizne. Pri dverách je požiarna sekera. Vezmite si ju a proste ňou Kena zabite „Právnik“ a „Zakopať sekeru“. Telo tu môžete schovať do vozíka.
Keď ste už tu, tak sa prezlečte za personál kuchyne „Šéfkuchárov stôl“. Voľný oblek je pod stolom pred dverami, tu, kde ste sa zbavili Morgana. Prezlečte sa naspäť a môžete odísť suterénom. Choďte na západ a sever. V poslednej miestnosti je zamestnankyňa hotela, čo vás spozná, no stačí si počkať, kým bude chrbtom a prebehnúť okolo. V poslednej chodbe na severozápade vyjdite dverami s nápisom Exit „Tam dolu“.


Druhý typ prejdenia


Príležitosť: Intervencia
Výzvy:
Objednávka
Ordering In; Zavolaj si telefónom hotelovú službu. +1000
Skryť a nehľadať
Hide and Don´t Seek; Zbav sa bez odhalenia Dexy Baratovej, ale nezabi ju. +2500
Strata pamäti
Memory Loss; Získaj kombináciu k trezoru Dexy Baratovej. +1000
Silo akord
Power Chord; Zahraj si na gitare Jordana Crossa. +2500
Som Ex-Statický
I´m Ex-static; Zavraždi Jordana Crossa elektrinou. +2500
Intervencia
Intervention; Prehraj nahrávku na laptope Jordana Crossa. +2500
Potemnieť
Fade To Black; Zavraždi Jordana Crossa, kým budeš sedieť v kresle v jeho apartmáne. +2500

Vyjdite schodmi na druhú úroveň pred vstup a choďte doprava. Na konci terasy so stolmi pre hostí je malý domček slúžiaci ako sklad pre personál. Choďte k oknu a vypočujte si rozhovor muža a ženy z personálu, čím získate túto príležitosť. Dexy Baratová, manažérka Jordana Crossa mu zhabala nahrávku jeho priateľky, ktorá zomrela. A ktorú údajne zabil.
Prejdite popri recepcii a choďte doprava na druhé poschodie. Izba 205 je vaša (môžete si vypýtať kartu na recepcii a nasledovať zamestnanca k izbe). Vo svojej izbe môžete použiť telefón a zavolať personál nech doplnia minibar, alebo upravia posteľ „Objednávka“. Prídu dvaja, žena sa postaví k dverám a muž pôjde spraviť, čo treba. Môžete ho omráčiť a prezliecť sa za neho. Žena ale bez neho nikdy neodíde. Jednoduchšie je si počkať vonku. Na poschodí sú dvaja ochrankári a zamestnanec hotela. Keď zájde na opačnú stranu, ku krabici, tak ho omráčte a strčte do nej. Prezlečte sa za personál.

Choďte na severnú stranu prvého poschodia. Môžete aj po strešnej terase, no tam vás spoznajú. Tak radšej zbehnite dolu a pri recepcii prejdite do severného krídla a tam vyjdite na druhé poschodie. Z otvorených dvier naľavo občas vyjde chyžná, ktorá vás spozná. Keď zájde dnu, vojdite za ňou a chopte sa vozíka, aby ste splývali s prostredím. Keď vyjde, vezmite si zo stolíka pri okne hlavnú prístupovú kartu a zas sa chopte vozíka. Keď zas vojde chyžná dnu, tak vyjdite von.
Oproti je miestnosť bezpečnosti. Choďte k dverám zboku, pri schodoch. Otvorte si kartou a priplížte sa k pultu. Pištoľou s tlmičom rozstreľte nahrávacie zariadenie. Keď prídu skontrolovať miesto streľby, len sa presuňte za roh pultu a potom zas von dverami.
Vráťte sa na opačnú stranu, na poschodie s vašou izbou. Kartou si otvorte izbu 207. V kúpeľni sa prezlečte za člena nahrávacieho štábu

Ako člen štábu choďte v severnej časti na horné poschodie, kde majú nahrávacie štúdio zriadené v cisárskom apartmáne. Tam vyjdite ešte vyššie, ♥♥♥♥ k vnútornej záhrade. V severovýchodnom rohu má izbu Dexy Baratová. Vnútri ja zamknutý trezor. Kombináciu má pri sebe ona.
Pred juhovýchodnou izbou je vonku na stolíku pohár vína. Z neho si občas príde odpiť Dexy. Môžete jej tam dať jed na krysy a pôjde zvracať na záchod do tejto juhovýchodnej izby. Ale nemusíte po jed. Stačí hodiť mincu pred dvere, aby ste ju nalákali k izbe a potom hodiť mincu vnútri ku skrini, kým vy čakáte za dverami. Keď príde dnu, omráčte ju a telo strčte do skrine „Skryť a nehľadať“.
Na zemi po nej zostane kombinácia k trezoru, ktorú si vezmite „Strata pamäti“. Keď ste už v tejto izbe, tak si zahrajte na gitaru pred posteľou „Silo Akord“.

Keď ste už tu ♥♥♥♥ a v obleku člena nahrávacieho štábu, tak si uložte pozíciu. Skočte dolu schodmi do miestnosti s pianom. Tam je pri schodoch šraubovák. Choďte ♥♥♥♥ a do záhrady v strede. Pozor na chlapíka, čo vás spozná, tak nevojdite dverami oproti nemu. V strede pri fontáne je natiahnutý kábel. Poškoďte ho šraubovákom.
V rohu záhrady je stojan so sochou. Na stojane je ventil, ktorým pustite fontánu. Vonku, v rohu poniže ventilu je vypínač elektriny. Tu si to len načasujte, aby ste nezabili niekoho iného, lebo občas k fontáne zájde aj iný chlapík a občas ochrankár (tomu je podozrivé, ak vás vidí púšťať vodu). Tak buď pustite fontánu a čakajte s vypnutým prúdom pri vypínači, alebo nechajte prúd zapnutý a zapnite fontánu, keď príde Jordan Cross. Takto ho zabijete nehodou a elektrinou „Som Ex-statický“.

Nahrajte si pozíciu a choďte do Jordanovej izby, čo je na druhej strane, oproti izbe s trezorom. Pri posteli je tam laptop, do ktorého vložte USBčko z trezoru a pustíte nahrávku „Intervencia“. Sadnite si do kresla za paraván oproti laptopu. Po chvíli príde Jordan Cross, aby nahrávku vypol. Zastreľte ho priamo z kresla (budete mať na to možnosť priamej akcie) „Potemnieť“. Je tu aj skriňa, kam môžete ukryť telo.

Príležitosť: Tik Tuk Ber
Výzvy:
Tik Tuk Ber
Tick Took; Oprav Tuk-Tuk. +2500
Tuk-Tuk a fuč
Tuk-Tuk and Away; Zavraždi Kena Morgana Tuk-Tukom. +5000
Všetci na palubu
All Aboard; Opusti oblasť v člne. +1000
Bangkok - Tretí typ prejdenia
Ak pokračujete z predošlej časti, tak sa vráťte po oblek personálu hotela. Ak začínate, tak podľa predošlého popisu si ten oblek získajte. Choďte na východný dvor, čo je služobný dvor, kam smú len zamestnanci. Je tam trojkolesové vozidlo Tuk-Tuk. Pri ňom hovorí zamestnanec kolegyni, že od neho chce Ken Morgan kúpiť tento voz ako suvenír. Tým získate túto príležitosť.
Ken kúpi auto, ak ho chlapík naštartuje. V časti, kde sa prerába, máte šraubovák a na terase pred vchodom, kde sa bavili muži o mikrofóne, máte francúzsky kľúč. Ale sú aj na iných miestach, ak ste už pobehali po komplexe.

Poniže Tuk-Tuku je zamestnankyňa, čo vás spozná v obleku personálu, ale stačí sa zdržať za vozidlom. Keď dohovoria, tak použite na zadnú stranu vozidla francúzsky kľúč a opravíte ho „Tik Tuk Ber“. Chlapík ho naštartuje a potešený pôjde zavolať Morgana. Než sa vrátia, použite šraubovák na sud pri vozidle a prederavíte ho.
Potom len čakajte obďaleč. Keď príde Ken Morgan, tak si bude chcieť vozidlo vyskúšať. Naštartuje a výbuch z výfuku zapáli rozliaty olej zo suda a vybuchne celé vozidlo, čo ho zabije nehodou „Tuk-Tuk a fuč“.
Keď je mŕtvy, tak len choďte na mólo pred hotelom, kde ste začínali. Tam aktivujte čln a odíďte „Všetci na palubu“.


Tretí typ prejdenia


Príležitosť: Ľudský stroj
Výzvy:
Náhradník
The Replacement; Preobleč sa za Abela De Silvu. +1000
Ľudský stroj
Man Machine; Zahraj na bubny. +2500
Si tak prelietavý
You´re So Fly; Zavraždi Jordana Crossa tak, že ho strčíš na sklenenú strechu. +5000


Choďte napravo od recepcie. Tam je nad barom na poschodí reštaurácia. Vypočujte si rozhovor dvoch mužov pri stole, čo aktivuje túto príležitosť. Dozviete sa, že v kapele Jordana Crossa dal bubeník výpoveď. Prišiel sem nový bubeník, Abel De Silva, ktorého najali, ale ešte ho nik z kapely nevidel.
Abel De Silva je nad týmito dvoma chlapíkmi pri bare a zachádza do barovej časti napravo za dverami. Vy mu chcete otráviť pohár šampanského na pulte pred výčapom.
Začnite s jedom, alebo si vezmite jed na krysy. Podľa popisov vyššie získajte oblek personálu hotela, choďte dolu do suterénu a v šatni sa prezlečte za čašníka. Dolu máte aj ľahký prístup k jedu na krysy.
V obleku čašníka vás spoznajú čašníci. Za barom je na stene ovládanie hudby. Vypnite ju a čašník to príde preveriť. Vtedy bežte dopredu a dajte do šampanského jed. Keď ste čašník, ostatným hosťom je to jedno.
Ak ste hneď prišli ako čašník a stihnete to pred prvým zastavením sa De Silvu pri bare, tak sa rovno napije. Inak si musíte počkať, kým si dvakrát pohovorí s chlapíkom pri bare a až pri tretej návšteve sa zas napije. Vy čakajte za dverami vedľa baru, lebo občas za bar zachádza čašník z vedľajšej miestnosti, ktorý vás tiež spozná.
Keď De Silva sa napije, pôjde za bar vracať do koša. Tam ho omráčte, strčte do mrazničky a prezlečte sa za neho „Náhradník“.

Tu pri bare sa pohyboval, takže vás tu viacerí spoznajú v preoblečení. Preto choďte dolu a popri recepcii na schody vzadu. Vojdite do severnej časti a choďte ♥♥♥♥ do nahrávacieho štúdia. Tam choďte k Jordanovi, ktorý vás osloví. Nasledujte ho do nahrávacej časti, kde máte predviesť svoje schopnosti. Bubny budú k dispozícii, až keď Jordan osloví svojho producenta Wesa. Potom aktivujte bubny a predvediete svoje umenie. 47 vie hrať „Ľudský stroj“.
Potom sa chce s vami Jordan pozhovárať. Nasledujte ho na strechu. Tam sa zastavíte pri zábradlí, kde vám povie, že sa chce osamostatniť od kapely a vás si najať ako bubeníka. Tým je príležitosť kompletná. Jordan sa počas rozhovoru oprie o zábradlie. Zhoďte ho dolu a zabijete ho nehodou „Si tak prelietavý“.

Príležitosť: Na podnik
Výzvy:
Na podnik
On the House; Eskortuj Kena Morgana do jeho apartmánu. +2500
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000
Nezabudnite spláchnuť
Don´t Forget To Flush; Zavraždi Kena Morgana utopením. +2500
Verím, že dokážem lietať
I Believe I Can Fly; Zavraždi Kena Morgana zhodením z balkóna. +5000
Tuk-Tuk, kto je tam?
Tuk-Tuk, Who´s There?; Unikni v Tuk-Tuku. +1000


Zožeňte si prestrojenie za personál hotela, ako je popísané v predošlých postupoch. Ken Morgan čaká na svoju izbu, ktorú ešte pripravujú. V suteréne je v šatni na stole dokument „Poznámka manažérky: O pohotovosti v kráľovninom apartmáne“, z ktorého zistíte, že hostia zdemolovali kráľovnin apartmán a teraz ho rýchlo dávajú do poriadku.
Aj bez prečítania dokumentu môžete ako personál hotela rovno za Kenom a oslovte ho. Poviete mu, že je jeho izba pripravená a bude vás aj so svojím ochrankárom nasledovať. Odveďte ich ♥♥♥♥ do apartmánu „Na podnik“.

V apartmáne to chce Ken skontrolovať, tak ho nasledujte a uložte si pozíciu. V centrálnej hale ho nasledujte ku gauču, kde sa mu nezdá podlaha. Tak sa chopte mopu a zotrite podlahu. Nasledujte ho do bočnej miestnosti, kde sa mu nepáči prach na stole, tak utrite stôl.
Ken pôjde von. Drgnite cestou do jeho ochrankára. Ten sa na chvíľu zastaví. Keď bude Ken von, ochrankár sa po chvíľke pohne za ním. Odzadu ho chyťte a omráčte. Telo nechajte tu.
Vyjdite do haly za Kenom a zdvihnite dve plechovky zo zeme, ktoré mu tam vadia. Prejdite s ním do kúpeľne a utrite zafŕkanú poličku. Tým je príležitosť splnená. Ken ešte pôjde skontrolovať záchod. Utopte ho v mise, čo sa ráta za nehodu „Podrž mi vlasy“ a „Nezabudnite spláchnuť“.
Nahrajte si pozíciu. Keď skontroluje záchod, zhodnotí apartmán ako prijateľný a povie, že môžete odísť. Držte sa len v jeho blízkosti a sledujte ho. Prejde sa apartmánom a pôjde na balkón k zábradliu. Tam ho zhoďte dolu „Verím, že dokážem lietať“ a zabijete ho nehodou.

Keď ste sa zbavili oboch, tak si zožeňte francúzsky kľúč. Jeden je ľahko dostupný na terase pred hlavným vstupom. Potom choďte na východný dvor, kde je trojkolesové auto Tuk-Tuk. Opravte ho zozadu francúzskym kľúčom. Keď chlapík, čo pri ňom stojí, odíde po naštartovaní (lebo vám blokuje vstup), tak nastúpte a odvezte sa autom preč „Tuk-Tuk, kto je tam?“.

Štvrtý typ prejdenia


Príležitosť: Je to moja oslava
Výzvy:
Je to moja oslava
It´s My Party; Daj top na tortu Jordana Crossa. +1000
Námraza na torte
Icing On the Cake; Zavraždi Jordana Crossa jeho udusením v torte. +5000
Daj si tortu
Have Your Cake; Zavraždi Jordana Crossa otrávením jeho torty. +2500
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000

Začnite s jedom, alebo si vezmite jed z izby číslo 104.
Zožeňte si prestrojenie personálu hotela a choďte do kuchyne pri reštaurácii. Tam si vypočujte kuchára. Chystajú oslavu pre Jordana Crossa a na jeho torte chýba top s číslom 27. Tým získate túto príležitosť. Môžete aj prísť ako personál kuchyne (alebo tak priamo začať), no tak vás viac ľudí spozná. V kuchyni si vezmite číslo 27 z pultu. Kuchár, ktorý telefonoval, vás spozná v oboch prestrojeniach, tak si počkajte, kým nebude pri pulte.
Potom potrebujete oblek personálu kuchyne. Samotná príležitosť vás posiela do skladu pri kuchyni. Tam sú dvaja kuchári a pri nich ešte jedna menšia miestnosť. V nej môžete hodiť mincu a nalákať tam jedného z nich. Omráčiť a je tam aj mraznička na telo. Ale môžete skočiť aj do suterénu a vziať si voľný odev zo skladu s bielizňou.
Bangkok - Štvrtý typ prejdenia
Keď máte odev člena personálu kuchyne, tak choďte na severnú stranu a na druhé poschodie. V miestnosti pri schodoch čakajú hostia na oslavu. Umiestnite na tortu číslo 27 „Je to moja oslava“, čím splníte príležitosť. Dajte do torty aj smrtiaci jed. Ako kuchár môžete s tortou manipulovať v pohode. Uložte si pozíciu.
O chvíľu príde Jordan Cross, ktorého zavolali. Keď sa postaví pred tortu, postavte sa za neho a zabite ho tým, že ho udusíte v torte „Námraza na torte“. Je to pred svedkami, takže hlavne pre splnenie výzvy a potom si nahrajte pozíciu.
Keď príde Jordan, tak mu zaspievajú na oslavu a on potom ochutná tortu. Jed, ktorý ste do torty dali, ho zabije „Daj si tortu“ a „Bez chuti, bez stopy“.

Príležitosť: Chrobákár
Výzvy:
X-Terminátor
X-Terminator; Preobleč sa za deratizátora. +1000
La Cucaracha
La Cucaracha; Ako deratizátor použi klávesy v cisárskom apartmáne. +2500
Chrobákár
Bugman; Zamor ventilačný systém. +2500
Ou, prásk!
Oh, Snap!; Zavraždi Jordana Crossa zlomením väzu v preoblečení za deratizátora. +5000
Óda na vyhadzovača
Ode To Bouncer; Preobleč sa za osobného strážcu Jordana Crossa. +1000

Zožeňte si podľa popisov vyššie odev personálu hotela. V severnej časti, kde sa prerába, je v kancelárii dokument „Plán deratizátora“. Jeho prečítaním získate príležitosť. Choďte von, kde pracuje deratizátor. Je to externista, takže ho stále sprevádza jeden z personálu hotela. Môžete ich odlákať mincami a vyradiť a odtiahnuť do skrine v miestnosti so schodmi a ventiláciou.
No ak si počkáte, sami tam prídu, aby mohol deratizátor skontrolovať ventiláciu. On sa postaví k ventilácii a zamestnanec ku skrini. Zložte ho a potom aj deratizátora a rovno ich môžete strčiť do skrine. Prezlečte sa za deratizátora „X-Terminátor“.

Choďte na východný dvor. Tam majú deratizátori auto a kolega tam postáva, takže vás spozná v prestrojení za jeho kolegu. Počkajte si, kým sa postaví bokom od auta a vezmite si z dodávky insekticíd. Potom choďte za manažérkou, pani Mookjai a povedzte jej, že potrebujete preskúmať cisársky apartmán. Manažérka pošle preč všetkých z apartmánu.

Vybehnite ♥♥♥♥ do cisárskeho apartmánu, z ktorého všetci pôjdu do vstupnej haly s recepciou. Za nahrávacou kabínou sú pri okne klávesy. Použite ich v tomto preoblečení a zahráte melódiu „La Cucaracha“.

Vráťte sa dolu a do miestnosti, kde ste do skrine schovali telá. Je tam ventilácia, ktorú deratizátor predtým kontroloval. Vhoďte do nej insekticíd z dodávky. Všetci vo vstupnej hale odpadnú „Chrobákár“. Vbehnite dnu a nájdite Jordana Crossa a zlomte mu väz „Ou, prásk!“.
Keď sú tu všetci takto pekne omráčení, tak než dorazia ostatní, môžete sa prezliecť za osobného strážcu Jordana „Óda na vyhadzovača“. Nepotrebujete to, je to len pre výzvu, takto je to najľahšie.
Môžete počkať s ventiláciou, kým príde aj Ken Morgan a keď bude vnútri, môžete takto vyradiť oboch. No nie je to tak čistá akcia, ako ostatné metódy a ľudia zvonku si veľmi rýchlo všimnú telá vnútri.

Luskáčik
Nutcracker; Zavraždi Jordana Crossa a Kena Morgana kokosovými orechmi. +5000
Tu tiež môžete získať túto výzvu. Keď príde Jordan dolu, osloví v strede haly manažérku a potom pôjde popri čašníkovi smerom k oknu, za ktorým je ventilácia. Vy čakajte tam, pri ventilácii (ktorú môžete pri popise tejto príležitosti otráviť) a cez okno streľte do kokosových orechov nad ním. Tie padnú a zabijú ho. Ale aj chudáka čašníka.
Ak nezabíjate civilistov, tak normálne použite insekticíd na ventiláciu. Keď všetci odpadnú, odtiahnite Crossa pod orechy, čašníka odtiahnite mimo a streľte do orechov, ktoré zabijú len jeho.

Kena sa môžete zbaviť kedykoľvek, ale keďže Crossa dostanete dolu len pri tejto príležitosti s deratizátorom, tak je to popísané tu. Ken Morgan pravidelne vojde do reštaurácie a ochutná vždy z iného z vystavených jedál. V oblasti sú až štyri jedy na krysy a ak máte vlastný, môžete otráviť až päť jedál. Kuchár je väčšinou chrbtom a poväčšine v okolí tiež nik nie je, takže jedlá môžete otráviť bez nutnosti prezliekať sa.
Keď Ken ochutná otrávené jedlo, príde mu zle a pôjde vracať do koša v hlavnej hale. Rovno pod kokosové orechy. Vyjdite na schody pred oknom (vedúce ♥♥♥♥ do reštaurácie). Občas nimi prejde čašník, ale inak na schodoch nik nie je, ani sa sem nik nepozerá. Tak z nich cez okno streľte do orechov, ktoré spadnú a zabijú Morgana.
Keď orechmi zabijete oboch, získate výzvu „Luskáčik“.


Ups! Zasa som to spravil
Oops! I Did It Again; Zariaď, aby Jordan Cross stretol Kena Morgana. +2500
Druhá výzva, ktorú môžete splniť len pri tejto príležitosti. Keď ako deratizátor poviete manažérke, že potrebujete vyčistiť poschodie, príde Jordan sem dolu. Vy sa zatiaľ bežte prezliecť za personál hotela. V skrini máte deratizátora, aj člena personálu. Keď príde Jordan dolu, tak vybehnite von a oslovte Kena s tým, že ho zavediete do jeho izby (ako pri príležitosti „Na podnik“). Veďte ho poza recepciu a popri Jordanovi.
Keď ho Jordan zbadá, tak sa naštve a osopí sa na neho. Ken ho zavolá do svojej izby, aby sa pozhovárali v súkromí. Nasledujte ich ako personál hotela. V izbe mu povie, že sem prišiel kúpiť od jeho manažérky Dexy Baratovej nahrávku, ktorá usvedčuje Jordana zo zavraždenia jeho priateľky. Povadia sa a Jordan vyhodí Kena z okna „Ups! Zasa som to spravil“.
Vy potom môžete vyhodiť z okna Jordana a elegantne ste sa zbavili oboch.

Hladký operátor
Smooth Operator; Zavraždi Jordana Crossa a Kena Morgana v prestrojení za sliediča. +5000
Postupujte rovnako ako pri výzve „Ups! Zasa som to spravil“. Zariaďte, aby sa stretli Ken a Jordan a šli do Kenovho apartmánu. V hornej časti jeho apartmánu sa skrýva sliedič. Kým tu nik nie je, tak je na chodbe, keď prídu a personál sa presunie vyššie, pôjde do rohovej miestnosti. Tam ho omráčte a prezlečte sa za neho.
Preplížte sa vrchom k schodom vedúcim dolu do miestnosti s Kenom a Jordanom. Na stene je tu hasiaci prístroj, tak si ho vezmite. Zbehnite na schody a hoďte prístroj k nim. Spoza zábradlia doň streľte. Takto zabijete oboch naraz, nehodou a zároveň splníte výzvu „Hladký operátor“.
Pre výzvu ich môžete zabiť aj inak, plížiť sa v preoblečení za sliediča a nájsť si ich na ich obvyklých miestach. Ale takto je to najrýchlejšie, najľahšie a najefektívnejšie.
Bangkok - Piaty / Šiesty typ prejdenia
Piaty typ prejdenia

Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000

Začnite so smrtiacim jedom. Vojdite na recepciu a choďte doprava do reštaurácie. Tam otrávte tretie jedlo sprava. Skôr, či neskôr si z neho dá Ken Morgan. Zabije ho to a jed sa ráta za nehodu.
Vyjdite ♥♥♥♥ schodmi nad kuchyňu, prejdite vzadu schodmi vyššie na podlažie s izbami, kde je aj vaša izba. Vyjdite pri schodoch dverami na terasu. Najprv choďte doprava od dverí a rozstreľte kameru nad dverami. Potom sa preplížte doľava a schovajte sa za sklenenú strechu poniže dvoch záhradníkov. Keď dohovoria, tak sa rozídu. Preplížte sa stredom na opačnú stranu terasy a doľava a dverami dnu.

Vnútri sa preplížte k dvom chlapom, čo ležia na zemi. Napravo rozstreľte kameru a stiahnite sa späť na terasu, lebo jeden sa zobudí a pôjde preveriť streľbu. Keď vás nenájde, zas si ľahne. Oproti kamere sú otvorené dvere do izby s hosťami.
Tu sa musíte preplížiť dnu, doľava poza gauč s chlapmi, do izby za gaučom a na balkón. Jeden chlapík býva pred dverami a keď sa opiera o zábradlie, môžete sa preplížiť poza neho. Za dverami vás môže vidieť ten, čo stojí pred televízorom, ale otáča sa k telke, tak vtedy vyrazte. A v susednej izbe je ešte jeden. Je ideálne, keď je v izbe a nie na balkóne. Stačí prebehnúť poza neho a na balkón. Ak máte problém si to tu skoordinovať, môžete toho chlapíka na balkóne omráčiť a nechať telo tam. Ak nevyvoláte poplach, nik sem nepríde.
Prelezte zábradlie a napravo ♥♥♥♥ po tyči a vylezte na balkón nad vami. Tak sa dostanete na podlažie s nahrávacím štúdiom.

Z balkóna sa plížte doprava do kúpeľne. Z nej rovno poza nahrávaciu kabínu do rohovej miestnosti oproti. Tam sa zvyknú zhovárať dvaja pri stole, tak vy sa len preplížte zľava okolo nich. V miestnosti s klavírom vyjdite ♥♥♥♥ schodmi.
Na stene pri vás je hasiaci prístroj, tak si ho vezmite. Položte ho pred dvere oproti schodom. Čakajte na schodoch. Jordan chodieva do strednej záhrady a týmito dverami vyjde von. Zo schodov streľte do prístroja, keď bude tesne pri dverách. Výbuch ho zabije nehodou. Zbehnite dolu schodmi. Tam by mal byť v pohotovosti jeden ochrankár, tak za neho hoďte mincu a preplížte sa za piano.
Ak máte problém, tak môžete aj vojsť do bočnej miestnosti a keď pôjde Jordan okolo, tak ho mincami nalákajte dnu. Tam ho omráčte, zabite a strčte do skrine. Takto ani nevyvoláte poplach u stráží a ľahšie sa vám pôjde dolu.
Vráťte sa von tak, ako ste prišli. Cez bočnú miestnosť, poza nahrávaciu kabínu, cez kúpeľňu a na balkón. Po tyči opäť o poschodie nižšie. Ak ste neomráčili chlapíka pri balkóne, tak pozor, aby vás nevidel. Opäť sa presuňte za gauč a keď sa stojaci chlap otočí k televízoru, tak vybehnite na chodbu a doprava a zas naspäť na terasu.
Prejdite opäť stredom terasy. Len hoďte mincu naľavo od záhradníka, ktorý sleduje miesto, kam pôjdete. Keď sa otočí, preplížte sa poza neho a dverami späť na poschodie v južnej časti. Tu už sa môžete ako hosť voľne pohybovať. Tak len zbehnite von a ukončite misiu.

Šiesty typ prejdenia

Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Berie mi to dych
Take My Breath Away; Zavraždi Jordana Crossa cez okno ostreľovacou puškou. +5000

Začnite vo svojej izbe a v nej si nechaj aj ostreľovačku s tlmičom. Vyjdite na balkón. Odtiaľto môžete zabiť Kena Morgana, ktorý je oproti vám pri zábradlí reštaurácie. No tam samozrejme objavia telo a nebudete si môcť uložiť pozíciu. Nechajte si ho preto na neskôr.

Prelezte zábradlie balkóna a vylezte po odkvape na balkón nad vami. Tu ste v kráľovninom apartmáne. Vbehnite do kuchyne napravo a stále sa plížte. Druhými dverami naľavo do prvej miestnosti a tam oproti dverami naľavo do hlavnej haly a hneď napravo do miestnosti s pianom.
Čo som pozeral na internete, tak všade uvádzajú, že keď prídete, slúžka, čo fajčí pri okne oproti dverám, pôjde preč a vy môžete z okna zastreliť Jordana. Lenže nech som sa ponáhľal akokoľvek, nikdy to nevyšlo. Vždy bola pri okne, keď prešiel okolo. Takže si dajte na čas, ak sa vám to stane. Uložte si pozíciu, odlákajte slúžku mincou a odneste jej telo o poschodie vyššie do skrine. Rovnako sa zbavte aj druhej slúžky poniže piana.
Potom len čakajte, kým Jordan zas zíde dole z hornej časti do nahrávacieho štúdia. Tam sa chvíľu zdrží a zas pôjde naspäť. Z tohto okna, kde fajčila slúžka (oproti vstupu, proste otvorené okno pod pianom) sledujte miestnosť oproti. Je tam otvorené okno, tak dnu dobre vidíte. Jordan tadiaľ prejde, ale bude tam asi len dve sekundy, tak mierte a zastreľte ho priamou ranou do hlavy „Berie mi to dych“.

Vráťte sa tak, ako ste prišli. Sledujte služobníctvo v strednej hale a prvej miestnosti a preplížte sa poza nich do kuchyne. Tam zas k balkónu a zlezte opäť dolu na balkón svojej izby. Odtiaľ zastreľte Kena Morgana, ak ste to ešte nespravili. Potom len zahoďte v izbe zbraň a odíďte preč.
Himmapanský horor; Príchody; Výzvy
Himmapanský horor


Som úplne šialený
I´m Utterly Insane; Zavraždi 2 ciele utopením v prestrojení za personál hotela; nesmú ťa odhaliť; telá musia nájsť. +2500
Nech hra započne
Let the Game Begin; Zavraždi 3 ciele strčením v prestrojení za personál hotela; nesmú ťa odhaliť; telá musia nájsť. +2500
Tu jééé Johnny
Heeeer´s Johnny; Zavraždi 4 ciele sekerou v prestrojení za personál hotela; nesmú ťa odhaliť; telá musia nájsť. +5000
Priateľ na večeru
A Friend For Dinner; Zavraždi 5 cieľov sekáčikom v prestrojení za personál hotela; nesmú ťa odhaliť; telá musia nájsť. +5000
Adžarv
Redrum; Dokonči všetky výzvy Himmapnaského hororu. +8000

Výzvy v poslednej kategórii sú zase od veci. Nedajú sa plniť v rámci hlavného príbehu, ale potrebujete na ne kontrakty. Nájdite si ich podľa názvu výzvy. Začnite vždy ako personál hotela, nech sa nezdržiavate.
Na utopenie je dobré mať chlapíka na druhom poschodí v severnej časti, čo chodieva močiť sám. A vedľa neho osobného strážcu, čo stráži pri dverách. Tomu otrávte jednohubky, z ktorých si chodí do izby vziať a pôjde na záchod. K obom musíte potom mincami nalákať ľudí, aby objavili telá.
Strčením si tiež nájdite vhodné ciele. De Silva postáva na balkóne, chyžná v kráľovninom apartmáne (Morganovom) fajčieva pri okne a čašníka v reštaurácii môžete mincou nalákať k zábradliu.
Sekera je na viacerých miestach, ale ideálne to máte v suteréne, v miestnosti s bielizňou. Tam si dajte za ciele ľudí v miestnosti a vedľa v práčovni. Je tu sekera, môžete ich dostať potichu a potom len niekoho prilákať, aby si ich všimol.
Sekáčik je v kuchyni. Vhodné je mať ciele v suteréne, kde sa nepremáva veľa ľudí. Ideálne niekto na chodbe, v bočnej miestnosti a traja v miestnosti s bielizňou. Potom k nim len nalákajte niekoho, nech objaví telá.


Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

NeV bezpečí
In-Secure; +1000
Začnite misiu v prestrojení za ochranku pri dome ochranky na východnom dvore.

Apartmánový život
The Suite Life; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku vo svojej izbe číslo 205.

Šťastná hodinka
Happy Hour; +1000
Začnite misiu v prestrojení za čašníka vo vonkajšom bare Himmapan na západnej strane.

Odprataný
Take Away; +1000
Začnite misiu v prestrojení za člena kuchynského personálu v reštauračnej kuchyni.

Visiaca záhrada
Hanging Garden; +1000
Začnite misiu v prestrojení za záhradníka v parku na južnej strane hotela.

Špinavé prádlo
Dirty Laundry; +1000
Začnite misiu v prestrojení za personál hotela v miestnosti s bielizňou v suteréne.

Poflakovanie sa s partou
Hanging With the Crew; +1000
Začnite misiu v prestrojení za člena nahrávacieho štábu na chodbe na druhom poschodí.


Ostatné výzvy


Budem plakať, ak budem chcieť
I Will Cry If I Want To; Zavraždi Jordana Crossa a Kena Morgana kokosovými orechmi. +5000
Choďte na južnej strane na horné poschodie do kráľovninho apartmánu, ktorý si prenajal Ken Morgan. Tu rozstreľte všetky sošky slonov. Na severnej strane je izba s pianom. Pod ním sú pri knihách tri slony, nad ním je pri knihách jeden slon a nad oknami sú štyria
Na opačnej strane sú v miestnosti traja pri knihách naľavo, traja nad oknami a dvaja pri knihách napravo (za stolom so sviečkami). Pri stole so sviečkami sú dvere a za nimi v pracovni sú v poličkách dva slony.
Vyjdite schodmi ešte vyššie. V miestnosti na južnej strane (s posteľou so srdiečkom z lupeňov) sú tri slony v poličke s knihami medzi oknami.
Potom len vybehnite pred vstup hotela, kde budú trúbiť dve zlaté sochy slonov a vyskočí vám splnenie výzvy.

Hľadieť do diaľky
Looking Into Distatnce; Zavraždi golfistu. +2500
Šialená a veľmi špecifická výzva. Začnite ako ochranka. Skočte si po prístupovú kartu a choďte do svojej izby. Tam si vezmite ostreľovaciu pušku (ktorú ste si tam dali na začiatku). Potom choďte na rovnakom poschodí do rohovej izby číslo 207. Tam spí v spálni na zemi chlapík v trenkách. Zastreľte ho.
Potom musíte počkať zo päť minút, kým príde blondína v modrých, kvetovaných šatách. Vojde do izby a nájde tam mŕtvolu. Zavolá preto ochranku. Vy sa schovajte za paraván pri okne. Vbehnú sem dvaja ochrankári z chodby. Aj keď vás bežne v preoblečení nespoznajú, teraz v pohotovosti by vás odhalili, preto ste za paravánom.
Po chvíli sa jeden ukľudní a pôjde preč. Druhý pôjde zabaliť mŕtvolu. Vtedy sa pozrite z okna, kde stojíte a doprava. Tam je napravo od loďky s tromi bielymi plachtami mólo na ostrove, na ktorom je batoh na golfové palice.
Práve teraz sa tam objaví chlapík v bielom. Odpáli golfovú loptičku a odíde preč. Počas tejto krátkej chvíle ho zastreľte. Keď ho dostanete, hra vám to oznámi aj špecifickým zajačaním. Vďaka ľuďom na diskusných fórach, lebo takúto šialenosť by som zrejme neodhalil.

Dvojcentové želanie
Tuppence a Wish; Traf mincami dve skaly vo fontáne. +5000
Začnite hru s troma mincami. V práčovni v suteréne sú na zemi ďalšie 3 mince. Pred práčovňou je automat na nápoje, v ktorom je 1 minca. V izbe 207 sú 4 mince. V záhrade na južnej strane je fontána. Povyše nej sú hrable a na zemi medzi nimi je 1 minca.
Keď máte všetkých 12 mincí, tak choďte v južnej časti na horné poschodie do kráľovninho apartmánu (ktorý si prenajal Ken Morgan). Vo vstupnej miestnosti je fontána a zrkadlo. Vo vode sú dve skaly, jedna vyššia a druhá nižšia.
Uložte si pozíciu. Hádžte mince do zrkadla tak, aby sa odrazili do oboch skál. Teda jedna minca do jednej skaly a druhá do druhej. Keďže je to dosť náročné sa trafiť, preto je dobré mať všetkých 12 mincí, aby ste to mohli skúšať viac a viac, než si budete musieť nahrať uloženú pozíciu, ak to nevyjde.
Za splnenie tejto výzvy získate medzi výbavu, z ktorej si môžete vyberať aj zlatú mincu.

Vlož limetku do kokosu
Put the Lime In the Coconut; Zober 6 kokosových orechov. +2500
V hale s recepciou sú na troch palmách kokosové orechy. Použijete ich aj pri výzve Luskáčik na zabitie oboch cieľov. Proste zostreľte dolu aspoň dva trsy. Z každého spadnú tri orechy. Jeden orech je v kuchyni, ale ďalšie inde nie sú, takže zostreľte dva trsy a poberte orechy, aby ste ich mali 6 a výzva je splnená.

Haló, kto je tam?
Hello, Who´s There?; Zavraždi cieľ výbušným telefónom. +2500
Sobota s gumenou kačičkou
Rubber Duck Sunday; Zavraždi cieľ výbušným zariadením, nesmú ťa odhaliť ani nájsť žiadne telá. +2500
Pri desiatej úrovni majstrovstva Bangkoku získate výbušný telefón. Stačí ním zabiť cieľ. Pre tieto dve výzvy splňte príležitosť „Je to moja oslava“, aby ste sa čo najrýchlejšie zbavili Jordana.
Potom postupujte ako pri výzve „Na podnik“ a odveďte Kena Morgana do jeho apartmánu v prestrojení za personál hotela. V rohovej kancelárii sa zbavte osobného strážcu, presne ako je popísané pri popise príležitosti. V kúpeľni potom hoďte na zem telefón a aktivujte ho. Keď ho Ken zdvihne, telefón vybuchne a zabije ho „Haló, kto je tam?“ Telo schovajte do skrine, než dobehne strážca.
Keď strážca odíde, pre istotu dajte do skrine aj telo osobného strážcu. Pre výzvu „Sobota s gumenou kačičkou“ nemusíte zabiť cieľ kačičkou (máte mínu a diaľkovo ovládanú výbušninu skryté v červenej a žltej kačičke z predošlých misií). Stačí ak ho zabijete výbušným zariadením, ako teraz telefónom a ukončíte misiu bez odhalenia a nájdenia tiel.
Bangkok - Úspechy; Stupňovanie
Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Bangkoku.


Úspechy

Shining Bright
Dokončite misiu „Club 27“.

Drop the Bass
Zavraždite Morgana a Crossa nehodou, pri ktorej na nich spadnú kokosové orechy. Len splňte Výzvu „Luskáčik“.

Elephants Never Forgets
Splňte Výzvu „Budem plakať, ak budem chcieť“.

Guest Starring
Splňte všetky Príležitosti v Bangkoku. Všetky sú popísané v návode.

Scouting For Talent
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Bangkoku, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

One Night In Bangkok
Dosiahnite Majstrovstvo Bangkoku 20.

Bangkok Escalated
Dokončite piatu úroveň Bangkokského kontraktu Eskalácie.


Eskalácia

The Caden Composition

Máte zabiť cieľ v prestrojení za Jordanovu osobnú stráž.
Cieľ je Dexy Baratová. Začnite ako člen nahrávacieho štábu, aby ste ušetrili čas a ľahko sa dostali ♥♥♥♥ do nahrávacieho štúdia. Vybehnite teda ♥♥♥♥ na najvyššie poschodie a choďte doľava do časti s pianom. Tam je osobný strážca, ktorý zachádza ku krabici pod schodmi. Tam ho omráčte, môžete si pomôcť aj kladivom pri piane. Strčte ho do krabice a prezlečte sa.
Dexy pôjde po schodoch nad krabicou. Len ju nalákajte mincou dolu pod schody. Vy čakajte pri piane, lebo vás spozná v preoblečení. Mincu hoďte k začiatku schodov (pod schody, aby na ňu nevideli cez dvere, ale nie príliš ďaleko, aby ju nezačul niekto iný) a keď Dexy príde, tak ju zabite a strčte do krabice. Môžete preč. Pozor len na chlapíka pri schodoch, ktorý vás spozná ako ochranku aj ako člena štábu.

V druhej úrovni máte druhý cieľ.
Pri tretej úrovni máte zabiť ďalších cieľ do 60 sekúnd od zabitia prvého.
Stan Taggart je osobný strážca, ktorého som odporúčal pri prvej úrovni omráčiť. Teraz ho pred strčením do krabice aj zabite.
Pri tretej úrovni spravíte to isté. Omráčte strážcu a môžete pár sekúnd počkať, aby ste získali nejaký čas. Potom ho zabite a strčte do krabice. Dexy je na ceste nahor od začiatku (bežíte ♥♥♥♥ popri nej, keď začínate ako člen štábu), takže sa tu objaví za chvíľu a stíhate to.

Štvrtá úroveň pridá tretí cieľ.
Neil Burgess je váš nový cieľ. Tu musíte byť veľmi rýchly. Len čo začnete, vytiahnite zbraň a rozstreľte kameru naľavo na stene nad vami. Začínate za krabicami, tak vás nik neuvidí. Potom bežte popod kameru doľava a do otvorených dvier. Za dverami rovno napravo na záchod. Cestou je pár postáv, ktoré vás prekuknú a začne sa vám objavovať ukazovateľ podozrenia, ale ak bežíte priamo a nezastavujete sa, tak si vás nevšimnú.
Na záchode akurát močí váš cieľ. Postavte sa vedľa dverí a streľte ho do hlavy. Prekvapivo si ho nik nevšimne. Začne sa vám odpočet 60 sekúnd, tak utekajte ♥♥♥♥ schodmi. Nad schodmi je otočený vpred chlapík, ktorý vás spozná. Tak nebežte hneď doľava popred neho, ale bežte do dverí oproti schodom, do kuchyne.
Z kuchyne bežte zas k pianu a zabite rýchlo osobného strážcu, ktorý by už mal ísť od krabice späť k pianu. Zabite ho, strčte do krabice a prezlečte sa. Mincou opäť nalákajte Dexy a zbavte sa jej.

V piatej úrovni máte zabiť ciele katanou.
Začnite ako člen štábu, tak ako predtým. Rovno rozstreľte kameru naľavo, ako pri štvrtej úrovni. Teraz je to o rýchlosti. Vybehnite ♥♥♥♥ schodmi a bežte do miestnosti s pianom. Drgnite do vášho cieľa, aby ste ho o kúsok zdržali. Potom tu vybehnite ♥♥♥♥ schodmi a nad schodmi popri troch sochách do miestnosti oproti. Tam je na posteli katana.
V plížení bežte späť až k tretej soche. Spoza sochy hoďte katanu na schody, lebo by vás s ňou videl strážca cez okno. Prelezte zábradlie na schody, vezmite katanu a zbehnite dolu schodmi. Prebehnite za krabice pred debnou, do ktorej ste dávali telá.
Keď prejde popred krabice strážca, vybehnite za ním a zabite ho katanou. Prezlečte sa za neho. Telo neodpratávajte. Dexy by už mala kráčať po schodoch. Len vybehnite na schody a hoďte do nej katanu. Vezmite si ju späť.
Utekajte dolu, ale cez kuchyňu, lebo sa chlapík čo vás pri schodoch spozná, práve otočil. Prebehnite cez kuchyňu a dolu schodmi a bežte na záchod. Váš tretí cieľ vyšiel von. Hoďte do steny mincu a cieľ vojde dnu. Drgnite do neho, aby zastal. Zatvorte dvere a zabite ho katanou.
Ešte si môžete pomôcť zo začiatku. Ak hneď, ako pobežíte ♥♥♥♥ schodmi, hodíte mincu k tomu chlapíkovi čo odhalí vaše prestrojenie, tak to naruší jeho rutinu. Keď sa budete potom vracať, nemusíte cez kuchyňu, ale priamo cez dvere pri ňom. Týchto pár ušetrených sekúnd spôsobí, že cieľ bude ešte stále na záchode a nebudete v takom strese.
Bangkok - Stupňovanie
The Somsak Equation

Máte zabiť ľubovoľne cieľ.
Začnite so smrtiacou injekciou ako pomocník v kuchyni. Tharn Srisai je šéfkuchár. Len si ho obehnite. Akurát telefonuje šéfkuchár ohľadne torty pre Jordana. Keď budú všetci chrbtom k nemu, tak sa len postavte za neho, bodnite ho injekciou a stiahnite sa. Dá sa to spraviť doslova za pár sekúnd od začiatku. Len vyjdite von a pozor na kuchára, ktorý vás spozná. Preplížte sa popri ňom a odíďte.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ.
Phet Rardchawat je ďalší kuchár na zabitie. Zabite prvý cieľ injekciou rovnako ako predtým. Preplížte sa po pravej strane popri kuchárovi, ktorý je schopný vás odhaliť a vezmite si tam zo steny hasiaci prístroj.
Bežte poza recepciu a z ľavej strany popri bare a ♥♥♥♥ schodmi. Nad prvé schody položte na zem hasiaci prístroj. Bežte oproti schodom za zábradlie a tam sa schovajte. Cieľ akurát kráča dolu schodmi. Keď príde k prístroju, len do neho streľte a výbuch ho zabije nehodou.
Alebo dajte prístroj dolu pod schody a streľte do neho z dverí pri schodoch, keď bude pri ňom.
Ak to náhodou nestíhate, tak choďte poza bar (pri dverách za kuchyňou je kamera) na zadný, východný dvor. Tam sa vzadu pod prístreškom postaví cieľ neďaleko stoličky. Vy tam položte hasiaci prístroj. Z rohu prístrešku, kam sa chodieva napiť strážca, streľte potom do hasiaceho prístroja odtiaľto, keď vás tu nik nevidí.

Tretia úroveň pridá tretí cieľ.
Prvé dva ciele zabite rovnako ako predtým. Potom choďte do miestnosti za kuchyňou. Tam je chyžná Naruemon Thamon. Na stene pri dverách je hasiaci prístroj. Hoďte ho k nej, keď je ďalej od stĺpa. Streľte doň a výbuch ju zabije nehodou.


Pri štvrtej úrovni máte všetky ciele po zabití strčiť do mrazničky.
Pri piatej nesmiete meniť obleky.

Obe úrovne môžete doraziť rovnako. Začnite v uniforme ochranky. Prebehnite poza bar (pri dverách ďalej je kamera, preto poza bar) do vstupnej haly a schodmi do miestnosti s chyžnou, tretím cieľom. Hoďte mincu zo schodov ku schodom vedúcim do suterénu. Pôjde ich vziať jej kolega, tak ho tam omráčte. Telo odtiahnite na schody. Nemusíte až dole, ale aspoň pár schodov nižšie, aby si ho nevšimol nik, kto pôjde okolo.
Potom zabite ženu. Ako ochrankár tu môžete byť a nespozná vás, tak sa len postavte za ňu a zabite ju. Odtiahnite jej telo do rohovej miestnosti a strčte ho za krabice. Otvorte dvere do špajze, kde sú dvaja kuchári. Mincou nalákajte von jedného a omráčte ho. Druhého potom omráčte vnútri. Máte tam aj plechovky sódy na uľahčenie.
Vojdite do kuchyne a plížte sa za pultom. Šéfkuchár vás spozná aj ako ochranku. Ak ho zastrelíte, omráčte hodením predmetu, zabijete nožom, či omráčite rukami, tak si to vždy niekto všimne, aj keď ho nik nevidí. Preto majte strunu. Keď sú kuchári chrbtom k nemu, kým telefonuje, priplížte sa za neho a zabite ho strunou. Sledujte hlavne kuchára, ktorý býva naľavo pred vami čelom k šéfkuchárovi. Keď ho máte na strune, len ho odtiahnite do špajze a rovno do mrazničky.
Teraz bežte do miestnosti, kde ste dostali ženu. O chvíľu odtiaľto pôjde z dvora Phet, druhý cieľ. Nik tu nie je a ako ochranku vás nespozná. Tak sa len postavte za neho, zabite ho a odtiahnite do mrazničky. Potom odtiahnite do mrazničky aj mŕtvu ženu (skôr nie, aby ste všetko stíhali a nezdržiavali sa. Do tej rohovej miestnosti nik nechodí). Potom už len opustite level.
Colorado - Prehľad; Obleky
Freedom Fighters
Po predošlých zabitiach prišla Diana na to, že vás zrejme niekto využíva. Máte vypátrať čo sa dá, ale vedenie chce, aby ste zabili podozrivých. Tí sú na farme súkromnej milície. Ciele sú Sean Rose, environmentálny terorista a expert na výbušniny a traja jeho spojenci. Ezra Berg, vypočúvateľ Mossadu, Penelope Gravesová, bývalá protiteroristická analytička Interpolu a Maya Parvati, bývala zabijáčka a priekupníčka zbraní.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.


Východná strana
Pred východnou bránou je auto s balíkmi sena. Na korbe je páčidlo.
Vnútri nad bránou je garáž. Na stole v nej je francúzsky kľúč. Za garážou je na zemi pri pneumatikách tehla. Povyše sa pri vode zhovárajú dvaja militanti o Gravesovej, čo spustí príležitosť „Pohovor“. Povyše nich je ešte stará kôlňa a za ňou v strome je zaťatá Stará sekera.

Vedľa garáže je stodola. Dnu môžete len ako elitný vojak. Napravo je v poličke za rebríkom jed na krysy. V prechode napravo je hasiaci prístroj. A naľavo, za stenou s jedom na krysy, je propánová nádrž. Na zničenej limuzíne je páčidlo. Na poschodí je pri okne značkovacie železo, na posteli je voľný oblek špeciálnej jednotky a na druhej posteli je ruka figuríny.
Naľavo vedľa stodoly je strelnica. Tam sa zhovárajú o zranenom vojakovi, z čoho získate príležitosť „Predvoj“.

Vnútri pod bránou je miestnosť s dvoma militantmi. Vedľa nich je miestnosť s laptopom na stole. Oproti nemu je plán Roseho hodiniek pre príležitosť „Hodiny súdneho dňa“.
Oproti je malá dielňa s dvoma technikmi. Na stole je tam dokument „Správa z drogového laboratória“. Pri dverách je tam propánová nádrž a na stole francúzsky kľúč.
Na východnej strane je poniže dielne prístrešok s traktormi. Pri zátarase s nápisom Danger pod nimi je na zemi marhuľa. Poniže je ďalší prístrešok s nákladným autom. Na jeho nákladnom priestore je olovená rúrka.

Poniže je voľné priestranstvo s horiacim sudom. Kúsok poniže sudu sa pri stoloch zhovárajú dvaja militanti a odhalia príležitosť „Zviazaný jazyk“.
Pod nimi je traktor a poniže v rohu pri plote je malá drevená búda. V nej je na matraci minca.

Západná strana
Pri južnej bráne je malá kôlňa na juhozápadnej strane pozemku. Na stole pri dverách je kladivo a plechovka sódy. Vnútri je francúzsky kľúč a kľúče od štvorkolky.
Povyše je horiaci sud a pri ňom dvaja militanti. Nad nimi je na strome terč, v ktorom je zabodnutý kuchynský nôž. Okolo sú tri bedničky s marhuľami a v každej je jedna použiteľná marhuľa.

Ešte vyššie je ďalší sad, kde majú aj kuchára s poľnou kuchyňou. Napravo pod prístreškom je na stole sekáčik, marhuľa a na stole oproti kuchynský nôž. Povyše tohto kuchynského prístrešku je skleník. V skleníku je na poličke Gravesovej denník, ktorý začne príležitosť „Nečistý“. Nad skleníkom je pri plote stôl, na ktorom je šraubovák. Vedľa na stole pri plote je brokovnica a tesne pri skleníku na stole je samopal.
Na západnej strane sadu majú satelit a príves s technikou. Na stole pri prívese je kľúč od vonkajšej brány. Kúsok od stola je strašiak, za ktorého sa môžete maskovať.

Na juhozápade sadu je malá budova. V nej je na posteli voľný oblek technika milície. Pri skrini je jed na krysy. A na stolíku pri televízore je smrtiaci jed. Za oknom vonku je o stenu opretá lopata. Poniže budovy je brána v plote. Pri nej je francúzsky kľúč.

Farma
Pred budovou je príves, v ktorom je voľný odev elitného militanta. Na krabiciach pri prívese je dokument „faktúra za nitroglycerín“, čo vám poskytne príležitosť „Nadmerná sila“.

Vedľa domu je garáž. Je zamknutá, no dnu môžete cez okno. Vnútri sú kľúče od pivnice. Tiež je tam šraubovák, halucinogénne drogy, nitroglycerín a dokument „Učňove poznámky“ po Bergových drogách na vypočúvanie.

Ako elitný militant môžete do domu. V kuchyni je len plechovka. Vedľa v miestnosti je na stole s počítačmi kľúč od Roseovej izby. V susednej miestnosti je nahrávacie zariadenie kamier. V spálni pod kuchyňou je busta kovboja a odev elitného militanta.
Na poschodí je oproti schodom baseballová pálka. Naľavo je baseballová loptička. V Roseovej izbe je na stole výbušná batéria do hodiniek a aj nitroglycerín.

Preoblečenia
 • Vojak milície (Militia Soldier): Bežný odev militantov na farme.
 • Špeciálna jednotka milície (Militia Spec Ops): Špeciálna jednotka. Zdržiavajú sa v stodole s tréningovou limuzínou. Jeden je aj v budove pri sade, kde odporúčam získať uniformy. Voľný oblek je na poschodí stodoly.
 • Technik milície (Militia Technician): Jeden voľný je v budove pri sade, kde je aj člen špeciálnej jednotky a Predvoj.
 • Predvoj (Pointman): V budove pri sade, viď príležitosť „Predvoj“.
 • Elita milície (Militia Elite): Členovia elity strážia v dome a okolo domu. Voľný odev je v prívese pri dome, poniže garáže.
 • Kuchár milície (Militia Cook): Tento je tu len jeden. Varí pri sporáku pri laviciach v sade. Môžete ho mincou nalákať od sporáku a zložiť, ak chcete jeho odev nenápadne.
 • Hacker (Hacker): Hackeri sú v dome na poschodí.
 • Strašiak (Scarecrow): Strašiak je na západnej strane sadu pri satelitnej výbave.
 • Špecialista na výbušniny (Explosive Specialist): Títo sú na demolačnom poli, kde testujú výbušniny.
Colorado - Prvý typ prejdenia
Ľahké získanie obleku
Výzvy:
Celkom technický
Quite Technical; Prezleč sa za technika militantov. +1000
Prijatá pozícia
Assumed Position; Prezleč sa za elitu militantov. +1000


V tejto misii je celá oblasť nepriateľská. Takže pokiaľ nezískavate Výzvu „Len v obleku“, tak je želateľné sa čo najskôr prezliecť. A po chvíli, keď postúpite na vyššiu úroveň, tak je potom jednoduché vždy začínať v prestrojení.
Ale než sa tam dostanete, takto jednoducho získate oblek bez zbytočných komplikácií. Na mieste, kde začínate, je oproti vám malá búda. Vlezte do nej oknom. Pred vami sa za autom pri stoloch zhovárajú dvaja muži (príležitosť „Zviazaný jazyk“). Jedného môžete nalákať k autu vypnutím generátora. Keď ho zapne, tak ho omráčte a telo strčte do mraziaku pri plote. Ale nemusíte sa zdržiavať. Povyše nich stojí ešte jeden pri horiacom sude. Ako preleziete k nim, len bežte v plížení po pravej strane ♥♥♥♥ (na sever), aby ste si nadbehli nad muža pri horiacom sude.
Nad ním bežte v plížení rovno na západ k traktoru. Po ceste zvykne ísť dvojica vojakov. Ak ste rýchly, prebehnete, než sa priblížia. Ak ste to nestihli, tak počkajte za nejakou prekážkou povyše muža pri horiacom sude.
Za traktorom sa zhovárajú dvaja. Ignorujte ich a plížte sa popri nich ♥♥♥♥ k malej budove. Tí dvaja napravo sa hneď neotočia a zľava vás kryje plot. Na konci čakajte za krabicami na ovocie. Pri dome je jeden militant. Keď sa otočí čelom k domu, tak prebehnite (naľavo stojí jeden pri bráne, ale nezbadá vás) k budove. Keď sa zas potom ten militant otočí, tak vojdite dnu dverami. Alebo keď prebehnete, tak choďte rovno vyššie a vlezte do budovy na záchod cez okno.

Je to síce dlhý popis, ale celé to dáte za 50 sekúnd, keď si natrénujete trasu. A tým pádom máte ľahký začiatok. Pretože vnútri je na posteli voľný odev Technika militantov „Celkom technický“. Tiež je tu Predvoj (pre príležitosť „Predvoj“) a Militant špeciálnej jednotky.
Po chvíli pôjde Predvoj k stolu a militant k umývadlu. Vtedy sa môžete preplížiť a prezliecť. Alebo vyradiť pekne potichu oboch. Ich telá strčte do skrine. Takto máte super začiatok a tri preoblečenia na výber za chvíľočku. Vo všetkých začiatkoch budem teda predpokladať, že máte tieto obleky k dispozícii.

Odtiaľto vyjdite von. Oproti vám je v poli príves. Vedľa neho je stôl s technikou a na stole je kľúč od vonkajších brán (Perimeter Gate Key) pre uľahčenie, ak nemáte šperhák. A pred domom farmy je ešte jeden rovnaký príves a v ňom je odev elitného militanta „Prijatá pozícia“. S tým oblekom môžete k domu. Takto máte jednoduchú prípravu na všetky príležitosti a výzvy.

V obleku elitného militanta môžete za dom. Tam vylezte na krabicu pri otvorenom okne (nad schodmi vedúcimi do pivnice). Cez okno len streľte pištoľou s tlmičom do nahrávacieho zariadenia a máte pokoj aj s týmto.


Príležitosť: Zviazaný jazyk
Výzvy:
Skosený
Mowed Down; Zavraždi Ezru Berga kosačkou na trávu. +2500
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000
Vypočúvateľ
The Interrogator; Zavraždi Ezru Berga. +5000
Zviazaný jazyk
Tied Tongue; Zvýš dávku séra pravdy. +2500
Ou páli
Oh Burn; Zavraždi Ezru Berga výbuchom plynu. +5000


Na juhovýchodnej strane farmy sa zhovárajú dvaja muži o Bergovi, čo sprístupní túto príležitosť. Sú pri mieste, popri ktorom bežíte, ako radím, získať prvé odevy. Vyjdite ako člen špeciálnej jednotky ku garáži pri dome.
Dovnútra zachádza aj Berg. Keď pôjde von, môžete prekĺznuť poza neho otvorenými dverami dnu, no vnútri nemáte čo robiť. Môžete preto omráčiť vojaka pri okne (keď sa na neho nik zvnútra nepozerá) a strčiť jeho telo do krabice pri okne. Potom môžete vypnúť poistky na stene a keď to príde vojak skontrolovať von, vlezte oknom dovnútra.
Než sa vráti, môžete si vziať kľúč od suterénu, po ktorý sem idete. A aj čokoľvek ďalšie chcete. Ale pre výzvu a uľahčenie záveru vyraďte aj vojaka vnútri (aby ho nezabil výbuch, čo vám naruší hodnotenie). Takže keď bude chrbtom, vlezte dnu, omráčte ho a strčte do skrine.
Vezmite si kľúč. Je tu aj francúzsky kľúč, ktorým uvoľnite nádrž s plynom. Na poličke pri dverách si prečítajte poznámky. Prezlečte sa za elitného militanta. Jeden oblek je neďaleko v prívese. Ale má ho aj chlap, ktorého ste pri garáži strčili do krabice.

Choďte pred vstup do domu. Je tam kosačka na trávu. Použite na ňu francúzsky kľúč, aby ste uvoľnili palivo. Počkajte si, kým pôjde okolo Berg. Keď bude pri kosačke, čupnite si, aby vás nebolo vidno a streľte z pištole s tlmičom do paliva. Kosačka vybuchne a zabije ho to „Skosený“, „Vypočúvateľ“ a „Niekto by si mohol ublížiť

Nahrajte si pozíciu. Vojdite do pivnice. Môžete dolu schodmi zo zadnej strany domu (nad schodmi je kamera), alebo vojdite do domu a zo vstupnej chodby. Kľúčom si odomknite dvere, takže nebudete podozrivý. No dolu sú dvaja strážci, ktorí vás spoznajú.
Pri schodoch vypnite na stene poistky a jeden to príde skontrolovať. Oproti cele s väzňom vypnite generátor a príde to skontrolovať druhý vojak (môže občas vyjsť von). Keď sú obaja od cely, tak k nej zbehnite a aktivujte predávkovanie chemikáliami „Zviazaný jazyk“.
Potom počkajte, kým sem príde Berg. Prekvapí ho, že je zajatec v bezvedomí. Tým splníte príležitosť. Berg pôjde naspäť do garáže, aby prekontroloval svoju formulu séra pravdy. Keďže ste tam už uvoľnili nádrž s plynom, tak keď zapne horák, dôjde k výbuchu, ktorý ho zabije „Ou, páli“ nehodou.Príležitosť: Pohovor
Výzvy:
Kobercové bombardovanie
Carpet Bombing; Zavraždi Penelopu Gravesovú lustrom. +2500
Analytička
The Analyst; Zavraždi Penelopu Gravesovú. +5000
Chemická vojna
Chemical Warfare; Zavraždi Penelopu Gravesovú výbuchom plynu. +2500
Odznak nečestnosti
Badge of Dishonor; Získaj preukaz Interpolu. +1000
Pohovor
The Audition; Stretni sa s Penelopou Gravesovou pri kalnej jame. +2500
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000
Divoká ruža
Wild Rose; Zavraždi Penelopu Gravesovú strčením do kalovej jamy. +5000


Než začnete s týmto, sú tu dve výzvy, ktoré si môžete rovno odbaviť. Ako elitný militant si počkajte v dome, kým tam príde Penelopa. Podľa toho, kedy sa na to zameriate, to môže trvať, pretože si dáva párminútové kolečko po tábore. Keď vojde do domu, vojde do vstupnej haly, kde sa na chvíľku zvykne zastaviť pred hodinami. Vtedy len streľte pištoľou s tlmičom do lustra nad ňou. Ten spadne a zabije ju nehodou „Kobercové bombardovanie“ a „Analytička“.
Nahrajte si pozíciu a choďte ku kuchynskému prístrešku. Neďaleko kuchára je pár krabíc, pri ktorých je nádrž s plynom. Okolo nej chodieva Penelopa. Ak by ste to chceli nenápadne, je to zdĺhavé. Na jeden výstrel by ste nádrž odpálili, ak ju predtým uvoľníte francúzskym kľúčom. No to na vás upozorní kuchára, aj ostatných okolo. Takže by ste sa museli zbaviť kuchára, aj dvojice pri stole. Potom by ste si mohli nájsť miesto a streliť do plynu. Alebo môžete ísť ♥♥♥♥ na strechu neďalekej budovy, tam sa zbaviť dvoch vojakov a odtiaľ dvoma strelami (aj bez uvoľnenia) streliť do nádrže. Ale ak vám ide len o výzvu, proste stojte neďaleko a streľte do nádrže, keď bude pri nej a výbuch ju zabije „Chemická vojna“. Ak aj vás hneď potom zabijú, výzvu získate.
Colorado - Prvý typ prejdenia
Na severovýchode pri kalovej jame sa zhovárajú dvaja militanti o Gravesovej a o tom, ako ju chce nechať Rose preveriť. Tým získate príležitosť. Máte získať preukaz Interpolu. Ten má chlapík, čo mal predstierať, že je agentom a mal preveriť lojalitu Penelopy. Tento militant je pri satelite a technike, rovno poniže domu (severozápadná časť sadu).
Keď bude pri kolegovi, tam sa chvíľu zdrží. Poniže je generátor, ešte nižšie strašiak a pod ním krabica na telá. Pri nej je ventil, ktorým pustite vodu z hadice. Mohli ste ho nalákať aj ku generátoru, no takto príde vypnúť vodu a bude rovno pri krabici. Tam ho omráčte a strčte dnu. Vezmite si preukaz „Odznak nečestnosti“.

Oslovte Penelopu a povedzte jej, že sa stretnete pri kalovej jame. Zájdite tam a keď vojde do búdy, tak ju tam oslovte „Pohovor“. Poviete jej, že ju chcete naverbovať ako špeha, inak ju zatknete. Povie, že si to musí premyslieť. Pošle svoju ochranku preč a pôjde premýšľať k zábradliu pri jame.
Tam ju streľte do hlavy „Priama strela“ a zhoďte telo do vody. Nahrajte si pozíciu a potom strčte Penelopu do kalovej jamy „Divoká ruža“ čo ju zabije nehodou.

Príležitosť: Predvoj
Výzvy:
Rozdrviť to
Crushed It; Zavraždi Mayu Parvati autom na zdviháku. +2500
Inštruktorka
The Instructor; Zavraždi Mayu Parvati. +5000
Spálená zem
Scorched Earth; Zavraždi Mayu Parvati palivovou nádržou. +2500
Zabodovať
Take Point; Preobleč sa za predvoj. +1000
Predvoj
Point Man; Deaktivuj bezpečnostný systém. +2500
Proste márne
Just Pointless; Zavraždi Mayu Parvati baranidlom. +5000
Bacha na šestke
Watch Your Six; Zavraždi naraz Mayu Parvati a Seana Rosea baranidlom. +5000
Veliteľ
The Commander; Zavraždi Seana Rosea. +5000

Ešte než sa pustíte do príležitosti, môžete si odbaviť jednu výzvu. Choďte do garáže pri východnej bráne. V garáži býva jeden vojak. Nalákajte ho mincou k bočnej, malej miestnosti pri garáži. Ďalšou mincou dnu a zložte ho. Uložte si pozíciu. Potom sledujte stodolu. Keď z nej začne vychádzať Maya, tak utekajte k bráne a zapnite tam generátor. To pôjde preveriť technik, čo sa moce pri dodávke.
Maya pôjde okolo garáže. Hoďte mincu pod auto na zdviháku. Keby tu bol vojak, ktorého ste vyradili, pošle to preveriť jeho. Ak by bol technik pri dodávke, pošle to preveriť jeho (ak sa vám rýchlo vracia od generátora, môžete tam nechať aj zbraň, aby ju šiel zaniesť). Ale keď sú títo dvaja preč, pôjde to Maya preveriť sama. Keď príde pod auta, vypínačom ho na ňu zhoďte „Rozdrviť to“ a „Inštruktorka“.
Nahrajte si pozíciu, kde ste zložili technika v garáži. Vedľa garáže je nádrž s benzínom. V garáži je francúzsky kľúč, ktorým uvoľnite ventil na nádrži. Technika ste sa zbavili preto, že tam chodieva fajčiť a odpálil by benzín skôr. Len čakajte potom pri stodole, aby ste dovideli na kaluž benzínu. Keď pôjde okolo Maya, streľte pištoľou do benzínu a spálite ju „Spálená zem“.

Pri strelnici vedľa stodoly môžete získať túto príležitosť, keď sa budú zhovárať vojaci o Mayi. Chlap, čo slúži ako predvoj, sa zranil. Maya s ním chce znova prebrať brífing ich akcie. Choďte teda do domu pri sade (kde odporúčam začať s oblekmi) a tam je Predvoj, ak ste ho ešte neomráčili. Kríva, tak ho ľahko spoznáte. Omráčte ho, strčte do skrine a prezlečte sa za neho „Zabodovať“.
Choďte za Mayou a povedzte jej, že ste pripravený na akciu. Choďte do stodoly a najprv poškoďte bezpečnostný systém na baranidle pred limuzínou „Predvoj“. Potom choďte do rohu stodoly a sadnite si na stoličku v strede. Keď sa všetci zídete, tak vám znova zopakuje celý plán. Potom máte skúšku. Choďte k limuzíne na svoje miesto.
Keď spustia skúšku, máte na jej splnenie 30 sekúnd. Streľte štyri figuríny v limuzíne do hláv. Potom si vezmite páčidlo a vypáčte dvere limuzíny. Vezmite si dokumenty z limuzíny a pred limuzínou stlačte tlačidlo pre ukončenie skúšky.

Po skúške ešte Maya zhodnotí jej priebeh. Vy sa postavte za limuzínu k ovládaniu baranidla. Počkajte si, kým príde Sean Rose k nej. Ten najprv prezerá limuzínu a po chvíli sa postaví k nej. Vtedy aktivujte tlačidlo a keďže ste deaktivovali bezpečnostnú poistku, tak ich oboch zabije nehodou. „Proste zbytočné“, „Bacha na šestke“ a „Veliteľ“.
Ale vedzte, že toto vám naruší hodnotenie. Maya si vás vždy všimne pred smrťou, či už zabijete len ju, alebo oboch. A tiež si vás zvykne všimnúť vojak stojaci neďaleko. Stačí sa vytratiť a môžete pokračovať, nebudete odhalení priamo. Ale už to nebude na Tichý zabijak. Preto pri nej použite najjednoduchšiu metódu. Keď je pri počítačoch, položte k nej hasiaci prístroj a streľte doň pištoľou s tlmičom. Je to nehoda, netreba sa starať o telo a vybavené. Alebo použite výzvu „Spálená zem“.

Dokonalé alibi
The Perfect Alibi; Zavraždi všetky štyri ciele nehodou. +5000
Ak ste nasledovali tento postup, tak to máte. Maya a Rose naraz baranidlom, Penelopa zhodená do vody a Berg sa sám odpálil. Ak ste pokračovali iným spôsobom, tak len proste zopakujte tieto príležitosti, aby ste ich takto zabili nehodami.


Príležitosť: Hodiny súdneho dňa
Výzvy:
Továrenské anulovanie
Factory Recall; Získaj výbušnú batériu. +1000
Hodiny súdneho dňa
Doomsday Watch; Vymeň batériu v hodinách Seana Rosea. +2500
Vražedný čas
Killing Time; Zavraždi Seana Rosea výbušnými hodinkami. +5000

Ak ste Rosea nezabili spolu s Mayou, tak si ho môžete podať v jeho vlastnej príležitosti.
Pri východnej bráne je pár miestností. V tej krajnej je na stole laptop a aj plány Roseho hodiniek. Dozviete sa o výbušnej batérii. Tá je v Roseho izbe v dome. Len sa prezlečte za elitu militantov a vojdite do domu. ♥♥♥♥ si to obchádza strážca, čo vás spozná, tak pozor na neho. Na prízemí v miestnosti za vstupnou halou sú kľúče od jeho izby.
Na stole je batéria, ktorú si vezmite „Továrenské anulovanie“. Potom máte nájsť telefón hackerov. Ten je v miestnosti s hackermi oproti schodom. Počkajte si tam, dvaja hackeri, čo zvyknú stáť pri stole, občas odídu vedľa. Vtedy si vezmite telefón zo stolu.

Teraz máte vymeniť batériu v Seanových hodinkách. Len ho sledujte. V dielni pri východnej bráne si dá hodinky dolu, keď si bude umývať ruky. A potom v dome v kúpeľni na poschodí, tiež keď si pôjde umyť ruky, tak si hodiny zloží v izbe pri kúpeľni. Len si ho odsledujte a keď si zloží hodiny, tak v nich vymeňte batériu za výbušnú „Hodiny súdneho dňa“. Potom len počkajte kým si ich nasadí a odpáľte ich telefónom od hackerov, čím ho zabijete „Vražedný čas“ nehodou.

Protitornádový kryt
Výzvy:
Tvárou v tvár
Face Off; Získaj masku Seana Rosea. +1000
Dlhá cesta preč
The Long Way Out; Uteč cez tajnú miestnosť. +1000
Zvrat zápletky
Plot Twist; Odhaľ zradcu v ICA. +2500
Colorado - Druhý/ Tretí typ prejdenia
Keď zlikvidujete všetky štyri ciele, tak sa máte dostať do protitornádového krytu. Na poschodí v miestnosti pred schodmi je 3D tlačiareň. V nej si vytlačte masku Seana Rosea a vezmite si ju „Tvárou v tvár“. Jeden z hackerov začuje tlačiareň a príde to skontrolovať, tak si hneď vezmite masku a vypadnite odtiaľ.
Choďte dolu do suterénu. Dvere môžete vypáčiť, alebo si vziať kľúč z garáže (viď príležitosť „Zviazaný jazyk“). Dolu pri vnútorných schodoch sú dvere so skenerom. Pozor na stráže dolu, tie vás spoznajú v prestrojení. Keď nebudú nablízku, len použite masku na skener a vojdite do tajnej miestnosti.
Tam preskúmajte stenu s fotkami, stenu s mapou a počítače. Tým zistíte niečo o pozadí toho, kto vás sleduje „Zvrat zápletky“ a potom vyjdite dverami tu pri vás „Dlhá cesta preč“.

Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000
Pri všetkých máte uvedené viacero spôsobov, ako ich dostať nenápadne a potichu. Pozor len pri Mayi pri príležitosti „Predvoj“, kde vám baranidlo môže narušiť hodnotenie.
Kamery tiež môžete vyradiť, ako som uvádzal. Rozstreliť prístroj cez okno. Alebo vo vedľajšej miestnosti môžete vypnúť server a zapnúť vysávač, čo odláka vojaka od prístroja a vy ho môžete zneškodniť ručne.

Druhý typ prejdenia
Na ostatné ciele je len jedna príležitosť. Na hlavný cieľ, Seana Rosea, máte tri príležitosti. Takže tu len vypíšem zvyšné dve jeho príležitosti likvidácie.

Príležitosť: Nečistý
Výzvy:
Dávkovač piluliek
Pill Pusher; Získaj drogy. +1000
Nečistý
Unclean; Aktivuj OCD Seana Rosea. +2500
Riadenie
Cleaning Up; Zavraždi Seana Rosea utopením v nádrži s vodou. +5000
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000

V skleníku v sade je denník Penelopy Gravesovej, z ktorého sa dozviete o Seanovej slabej odolnosti voči drogám a o jeho OCD poruche, čo spustí túto príležitosť. Z garáže (viď „Zviazaný jazyk“) si vezmite z poličky halucinogénne drogy „Dávkovač piluliek“, ktoré sú v poličke pri skrini na telá.
Prezlečte sa za elitného militanta a choďte potom k stolíku za domom. Tam má Sean Rose cigarety. Dajte mu do nich drogy. Teraz len vojdite do domu. Na prízemí vo vstupnej hale posuňte veľké, stojacie hodiny. V zadnej miestnosti je kľúč od Roseovej izby.
Vyjdite na poschodie. V kúpeľni pri jeho izbe otočte kohútikom na potrubí. A v jeho izbe posuňte veci na stole. V izbe je strážca, ale pozerá sa stále z jedného, alebo druhého okna, tak akurát pozor, keď sa bude presúvať. Keď pomeníte všetky tieto veci, tak je to pripravené na spustenie jeho OCD „Nečistý“.
Potom si len počkajte, kým príde Sean. Keď to všetko uvidí, dostane z toho šok a pôjde si zapáliť cigaretu. Z drog, ktoré ste mu tam dali, bude mať vidiny mikróbov a pôjde sa umyť do kôlne pri stole s cigaretami. Len vojdite za ním dnu a utopte ho v nádrži s vodou, v ktorej sa umýva „Riadenie“ a „Podrž mi vlasy“.


Príležitosť: Nadmerná sila
Výzvy:
Odpálený
Blasted; Získaj nitroglycerín. +1000
Nadmerná sila
Overpowered; Zvýš silu výbušného gélu. +2500
Skákavá Betty
Bouncing Betty; Zavraždi Seana Rosea tak, že sa sám odpáli výbuchom. +5000


Pred domom je nákladné auto s prívesom, v ktorom je voľný odev elity militantov. Na krabiciach pri prívese je dokument „Faktúra za nitroglycerín“, ktorá sprístupní túto príležitosť.
Nitroglycerín je v krabici pod plachtou pri skleníku. Sedí tam stále militant, ktorý aj ak vás nespozná v prestrojení, tak vás odhalí, keď budete brať nitroglycerín. Poniže neho je generátor. Vypnite ho a kým ho pôjde zapnúť, tak si vezmite z krabice nitroglycerín „Odpálený“.
Ale vôbec tam nemusíte chodiť. Jedno balenie nitroglycerínu je aj v poličke pri skrini v garáži a jedno je na stole v Roseovej izbe na poschodí v dome. Vy potrebujete len jeden kus, takže je jedno, kde ho získate.

Teraz potrebujete oblek špecialistu na výbušniny. Len tí totiž smú do demolačného poľa, kde testujú výbušniny. Pri východnej bráne je miestnosť, kam môžete slobodne. Prelezte oknom a na baloch sena pred vami je rádio. Povyše zvykne chodievať fajčiť jeden špecialista. Zapnite rádio a keď ho príde vypnúť, tak ho omráčte a telo hoďte do baliča sena. Prezlečte sa za neho.
Poniže je na stole chemické náčinie, kde pripravuje Rose výbušný gél. Je tam jeden špecialista, ktorý vás spozná v prestrojení. No robí väčšinou pri stole, tak proste prejdite poza jeho chrbát. Vložte do zmesi nitroglycerín a je to „Nadmerná sila“.

Potom len čakajte, kým príde Rose na demolačné pole. Vyskúša zmes na odpálenie trezoru. Keďže ste zvýšili výbušnú silu, výbuch ho zabije „Skákavá Betty“ nehodou.

Tretí typ prejdenia

Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000

Začnite so smrtiacou injekciou a šperhákom klasicky na juhovýchode. Prelezte oknom oproti a vezmite si mincu zo zeme. Bežte z vnútornej strany popri plote nahor. Tam vlezte do dreveného skladu sena. K senu chodieva fajčiť jeden špecialista na výbušniny. Nalákajte ho mincou, či rádiom, omráčte a strčte do baličky sena.
Potom sledujte stôl pred testovacou oblasťou s trezorom. Príde k nemu Sean Rose. Pri stole je hasiaci prístroj, tak keď tam bude Sean, streľte do hasiaceho prístroja a výbuch ho zabije nehodou.

Vy bežte rovno budovám nad vami. Oknom vlezte do ľavej (kde sú plány pre výbušnú batériu) miestnosti. Z nej vyjdite von k dodávke (pozor na technika, ak je ešte v pohotovosti z výbuchu) a prejdite popred dodávku ♥♥♥♥ ku garáži. Cez garáž, alebo poza ňu prejdite k stodole. Tam sa schovajte za dosku pri nejakom lešení.
Nad východom zo stodoly visí balík sena. Z brány vyjde Maya Parvati. Streľte do lana a balík padne dolu a zabije ju nehodou. Ak ste neboli rýchly a Maya už vyšla, nevadí. Ak nie je poplach, nik sem nechodí ani nevidí, tak môžete počkať, kým Maya dokončí svoje celé kolečko a zas sa vráti do stodoly.

Potom bežte ku kalnej jame, kde sa pri príležitosti stretnete s Penelopou. V rohu plota za búdou otvorte dvere a vyjdite von. Tam pozor na strážcu. Keď bude hľadieť na plot, tak vyjdite von, prebehnite poza neho a bežte k bráne na severe, kde sa kryte za krabice.
Tu sú pred bránou dvaja militanti. Keď budú obaja chrbtom k bráne, tak ju vypáčte. Otvorte a plížte sa rýchlo doprava. Tam prelezte zátarasu a schovajte sa ku krabici pri garáži.

Tu máte garáž z príležitosti „Zviazaný jazyk“. Keď bude muž vonku pozerať dnu do okna a nik sa nebude pozerať na neho, tak ho vyraďte a telo strčte do krabice. Ak je Ezra Berg vnútri, tak môžete vypnúť vonku poistky. Keď vyjde vojak von, tak ho zložte a strčte tiež do krabice. Ak dnu Ezra nie je, tak môžete vliezť dnu oknom, vyradiť vojaka a strčiť ho do skrine. Potom si len počkajte na Ezru. Keď bude v garáži, tak ho zabite a strčte do skrine. Vezmite si tiež kľúč od pivnice.
Colorado - Štvrtý / Piaty typ prejdenia
Vyjdite z dverí garáže a choďte rovno vpred. Tam sú dvaja vojaci, tak sa plížte poza nich a presúvajte sa popri plote a poza prekážky, aby na vás stále nevideli. Presuňte sa takto až ♥♥♥♥ za kôlňu pri dome (v ktorej môžete Seana utopiť, keď mu dáte drogy). Spoza kôlne sa presuňte k trom vojakom, čo cvičia na dvore.
Tu si počkajte, kým docvičia. Keď sa presunú, chvíľu nik nebude vidieť na bránu. Vtedy otvorte bránu a vyjdite zas za plot. Bežte po vonku dookola k ďalšej bráne pri zadných dverách (k zamknutej bráne, nie až k stráženému vchodu pri moste). Keď sa nebudú stráže ♥♥♥♥ pozerať, vypáčte dvere brány a plížte sa doprava popod doskový plot.
Na konci plota je medzera, tak tam vylezte ♥♥♥♥. Tu vás už môžu zachytávať vojaci z okolia, ale ak sa nezdržiavate, tak vás nezbadajú. ♥♥♥♥ sa schovajte za dosky pri dome. Ak by vás aj niekto viac zaregistroval, že to príde skontrolovať, môžete sa tu schovať do krabice na telá.
Inak čakajte za krabicou pred schodmi do suterénu. Spoza krabice rozstreľte kameru nad schodmi, keď sa na schody nebude pozerať ani jeden z dvojice militantov, čo tu strážia. Jeden z nich sa príde oprieť o krabice, za ktorými sa schovávate. Tak ho stiahnite, omráčte a strčte do krabice na telá.

Potom zbehnite dolu schodmi a otvorte si kľúčom dvere do pivnice. V pivnici je jeden strážca a keďže sa sem budete vracať, tak ho rovno vyraďte, aby ste mali pokoj. Druhého, čo sem chodieva, ste strčili do krabice a ešte sem chodieva Berg, ktorého ste už zabili.

Vyjdite z pivnice na prízemie do vstupnej chodby s hodinami. Podľa toho, kde je Penelopa, začnite s ňou, alebo s maskou. Tu si stačí počkať v rohu pri dverách na Penelopu. Keď vojde dnu, tak sa na chvíľu postaví pred hodiny. Vtedy ju môžete zabiť a telo strčiť do krabice pri dverách. Jej ochranka zostane von a všimnúť si vás môže akurát strážca ♥♥♥♥, keď prechádza popri zábradlí.
♥♥♥♥ na poschodí musíte vytlačiť 3D masku Seana Rosea. Keď pôjde strážca na balkón, vybehnite ♥♥♥♥ a k tlačiarni. Počkajte si, kým strážca prejde po chodbe popri miestnosti. Zapnite tlačiareň a vybehnite von. Hacker to príde preveriť a keď nikoho nenájde, tak sa vráti zas do susednej miestnosti. Vy sa len vráťte dnu, vezmite si masku a utečte dole.

Ak ste už zabili aj Penelopu a máte masku, tak len zbehnite naspäť dolu do pivnice. Tam si maskou otvorte dvere, prezrite stopy a ukončite misiu.

Štvrtý typ prejdenia

Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000

Začnite klasicky na juhovýchode a tam si do búdy na juhovýchode dajte aj schovať ostreľovačskú pušku. Vlezte oknom do búdy a vezmite si pušku. Povyše búdy vypnite generátor a keď ho príde militant zapnúť, tak ho zložte. Zapnite generátor, telo strčte do neďalekej krabice a prezlečte sa.
Môžete ísť k vodnej nádrži. Zložte dvoch vojakov na streche budovy pod vežou. Z veže a zo strechy môžete potom zamerať všetky štyri ciele a zabiť ich.
Môžete si ich zamerať samozrejme aj z iného miesta, alebo priamo začať z diaľky, odkiaľ dovidíte na ciele, ak ste dostatočne ďaleko, aby ste na seba neupozornili. Seana môžete dostať, keď príde na začiatku na demolačné pole. Mayu zboku vedľa poľa, kým je v stodole. A od stodoly potom Ezru a Penelopu, kým ešte stoja a debatujú pred domom.
Ale vzhľadom na to, že vám všetky štyri prídu do rany vonku, stačí naozaj pre výzvu len čakať na veži a streche a likvidovať ich.

Piaty typ prejdenia

Menuj svoj jed
Name Your Poison; Zavraždi všetky štyri ciele jedom. +5000
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000
Začnite so smrtiacim jedom injekciou, aj so smrtiacim jedom v pilulkách. Začnite klasicky na juhovýchode, prelezte okno, vezmite si mincu a prezlečte sa za militanta (buď toho na začiatku pri generátore, alebo za člena komanda, ako je popísané pri prvom spôsobe prejdenia).
Potom choďte ku garáži, do ktorej zachádza Berg (príležitosť „Zviazaný jazyk“). Keď sa stráže dozhovárajú a ten vnútri sa otočí, omráčte toho vonku a strčte do krabice. Potom sa zbavte aj toho vnútri a strčte ho do skrine. Sem zachádza Berg. Keď bude vnútri, vlezte za ním oknom a zabite ho injekciou. Telo strčte do skrine. Vypadne z neho jed v pilulkách.

Choďte do stodoly. Ak máte uniformu špeciálnej jednotky, môžete vojsť priamo. Ak máte iný oblek, môžete sa preplížiť poza strelnicu a zo zadnej brány stodoly popri dvoch vojakoch. Keď sa ten naľavo bude pozerať do steny, preplížte sa poza neho. Pri počítači nad tréningovou limuzínou má Maya nápoj. Otrávte jej ho a to ju zabije, keď sa sem príde napiť.

Potom choďte do skleníka v sade. Vnútri na stole je len jedna fľaša. Otrávte ju. Sem sa z nej príde napiť Penelopa, takže aj o tú je už postarané jedom.

Teraz si vezmite odev elity militantov a choďte do budovy. Vezmite si z garáže od Berga kľúč od pivnice. V dome pozor na kamery, ak hráte celkovo, nie len pre výzvu. Choďte do pivnice, kde pozor na dvoch strážcov, ktorí vás vždy spoznajú. Na poličke pri vnútorných schodoch (oproti dverám ku koncu misie) je injekcia so smrtiacim jedom.
S jedom si už len počkajte na Seana Rosea. Keď príde do domu, tak ho len bodnite a zabijete ho otravou.


Strunové kvarteto
String Quartet; Zavraždi všetky štyri ciele strunou. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000

Maya Parvati zachádza k dodávke pri východnej bráne pred garážou. Pri bráne vypnite generátor. Technik pri dodávke to príde skontrolovať, tak ho vyraďte. Chyťte telo a sledujte cez zábradlie militanta v miestnosti vedľa. Keď bude chrbtom, prehoďte tam telo cez zábradlie. Prelezte za ním a telo strčte do krabice. Alebo ho odtiahnite do skrine oproti zábradliu. Podľa toho, ako budú rozostavaní vojaci v okolí.
Potom si počkajte, kým zo stodoly príde Maya. Pôjde popred garáž a popri dodávke. Keď tam bude, opäť vypnite generátor a keď ho príde zapnúť, tak ju zabite strunou. Telo spracte tak ako telo technika. Buď do krabice pod zábradlím, alebo do skrine oproti zábradliu.

Ezra Berg chodieva do garáže pri dome. Sú tam aj dvaja strážci. Keď sa stráže dozhovárajú a ten vnútri sa otočí, omráčte toho vonku a strčte do krabice. Potom sa zbavte aj toho vnútri a strčte ho do skrine. Potom si tam počkajte na Ezru. Buď v skrini, alebo za oknom. Keď bude chrbtom, tak ho zabite strunou a telo strčte do skrine.

Potom sa prezlečte za elitného militanta. Vojdite do vstupnej haly budovy. Tam len čakajte v rohu. Sean Rose aj Penelopa Gravesová prídu do haly a chvíľočku postoja pri hodinách. Tam môžete oboch zabiť strunou a telo strčiť do krabice pri dverách. Všimnúť si vás môže akurát strážca na poschodí, keď občas prechádza popri zábradlí. Tak si to stačí len načasovať a čakať na nich.
Colorado - Príchody; Odchody; Výzvy
Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

Zbieranie jabĺk
Apple Picking; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku na juhozápadnej strane pri chatrči neďaleko plota.

Prenikanie do techniky
Getting Technical; +1000
Začnite misiu v prestrojení za technika militantov v garáži.

Šťastná hodinka
Path of Destruction; +1000
Začnite misiu v prestrojení za špecialistu na výbušniny na demolačnom poli.

Zelenoprstí
Green Fingers; +1000
Začnite misiu v prestrojení za člena milície pri skleníku v sade.

Prekročenie mosta
Crossing the Bridge; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku pri nákladnom aute pri moste na severozápadnej strane, neďaleko domu.

Chlapec s vodou
Water Boy; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku na vodnom rezervoári nad strechou malej stavby na západnej strane sadu.

Zhackovať to
Hacking It; +1000
Začnite misiu v prestrojení za hackera rovno v dome farmy.

Odchody
V tomto prípade máte príbehovo len jeden jediný možný odchod. Všetky ostatné môžete využiť len pri Eskaláciách, či kontraktoch.

Krajské mosty
Bridges Over Park County; +1000
Na západnej strane odíďte cez most neďaleko domu.

Všeterénny východ
All Terrain Exit; +1000
Odíďte na štvorkolke. Kľúče sú na poličke v kôlni pri južnej bráne. Štvorkolka je pri východnej bráne.

Odchod bránou
Leaving By the Gate; +1000
Odíďte bránou na južnej strane.

Rieka snov
River of Dreams; +1000
Pri budove s vodným rezervoárom je zavretá brána k mólu s člnom. Pri konci misie je vám k dispozícii ako východ.


Ostatné výzvy

Nie tak celkom pilulky na vredy
Not Exactly Ulcer Pills; Maskuj sa na gauči pri videohre v prestrojení za hackera. +5000
Môžete začať rovno ako hacker, alebo prejsť do domu ako elitný militant, omráčiť hackera a prezliecť sa za neho. Vzadu, vedľa kúpeľne pri izbe Seana Rosea je detská izba, v ktorej sedia na gauči hacker a militant. Vzadu je hračka, ktorou môžete jedného odlákať, omráčiť a strčiť do skrine. Po druhom na gauči hoďte napríklad plechovku. Potom si len sadnite na gauč a hrajte sa ovládačom hru. Nesmiete mať veľkú zbraň, ani byť kompromitovaný (teda nik vás ešte neodhalil v prestrojení).


Cyklické vyčerpanie
Rep Tires; +1000
Zvoľte si nejaký kontrakt, lebo potrebujete odísť inou cestou. Ideálne podľa názvu výzvy, kde už ľudia prichystali za cieľ mechanika pod autom. Začnite ako mechanik a zabite ho zhodením auta, čím sa hneď zbavíte cieľa. Potom si vezmite kľúče od štvorkolky, ktoré sú v kôlni pri južnej bráne. Vezmite si 10 marhúľ. Stačí pochodiť sadom a v bedničkách s marhuľami býva obvykle navrchu aj jedna, ktorú si môžete vziať. Celkovo ich je aj viac.
Teraz choďte ku garáži pri dome. Keď sa muži dozhovárajú, omráčte toho pri okne a strčte ho do krabice. Vypnite poistky a keď to príde ten zvnútra skontrolovať, vlezte oknom dnu a vezmite si z poličky pri skrini halucinogénne drogy.
Potom choďte do domu a na poschodie. V zadnej miestnosti sedia na gauči dvaja muži. Rovno sa ich zbavte, lebo vás odhalia, keď začnete kŕmiť hračku. Môžete aktivovať opičku pri okne, jeden to príde prezrieť, tak ho omráčte a strčte do skrine. Plechovkou môžete omráčiť toho na gauči a strčiť ho do skrine tiež.
Na poličke pri televízore je hračkársky dinosaurus Pán Raptor. Nakŕmte ho desiatimi marhuľami, ktoré ste pozbierali. Keď mu ich dáte 10, tak zmizne. Tým viete, že je to vybavené. Teraz choďte k východnej bráne. Tam parkuje štvorkolka pre odchod z misie. Teraz je tam halucinogénna hračka. Tak len na nej odíďte a splníte výzvu.

Senko
Hay There!; Znič štyri telá v baličoch sena; +2500
Do baličov sena môžete telá schovávať a nič im to nespraví. Ale ak potom balič aktivujete, tak telo zničí. Len takto strčte štyri telá a všetkých štyroch zabite aktivovaním stroja. Musíte štyroch počas jedného hrania, nezarátava sa to ako Chameleón.

Desivá taktika
Scare Tactics; Zavraždi cieľ balíkom sena v prestrojení za strašiaka; +5000
Nad stodolou visí na lane balík sena. V hre tam vychádza Maya Parvati. Odporúčam ju ním zabiť pri výzve „Tichý zabijak, len v obleku“. Tak choďte do sadu k satelitnej technike, kde je strašiak. Prezlečte sa za neho. Preplížte sa do miestnosti pri východnej bráne (ako je popísané pri Eskalácii „The Mallory Misfortune“). Odtiaľ sa preplížte popred dodávku a k stodole. Tak ako je popísané pri „Len v obleku“ si počkajte na ňu a zabite ju ako strašiak.

Pištoľník
Gunslinger; Zostreľ všetky zelené fľaše z losa do 5 sekúnd; +2500
Preoblečte sa za Predvoj, či člena špeciálnej jednotky a choďte na strelnicu pri stodole. Tam je losia hlava, na ktorej je viacero fliaš. Vezmite si dobrú brokovnicu a uložte si pozíciu pri hlave. Rozstreľte čo najviac fliaš v čo najkratšom čase. Mierte na fľaše na tej strane, ako je aj televízor. Nemusíte stihnúť rozstrieľať aj tie na vedľajšej strane.

Podať pomocnú ruku
Lending a Hand; Omráč 10 militantov rukou figuríny; +2500
Ruka figuríny je na posteli na poschodí stodoly s cvičnou limuzínou. Ako člen špeciálnej jednotky tam môžete voľne vojsť a vziať si ju. Potom len proste omráčte 10 nepriateľov touto rukou. Nájdite si osamotených a nalákavajte ich na miesta, kde nik nevidí. Vhodná je miestnosť s plánmi na výbušnú batériu. Rádiom môžete nalákať dvoch z vedľajšej miestnosti. Strčte ich do skrine. Mincou môžete nalákať štyroch zvonku. Dvoch špecialistov na výbušniny môžete nalákať k rádiu. Osamotený je technik pred dodávkou a aj technik v garáži.

Nie sú tu žiadne vtáky
No Birds Here; Predstieraj, že si strašiak na všetkých šiestich stožiaroch; +2500
V sade na západnej strane je strašiak pri satelitnej výbave. Nemajte veľkú zbraň a zamaskujte sa za neho na stĺpe. Potom zlezte dolu. Pre túto výzvu je dobré zbaviť sa vojakov v blízkosti stĺpov, aby ste to mali jednoduchšie.
Druhý stĺp je len kúsok povyše. Choďte nad príves a tam pri sade parkuje nákladné auto. Za autom je stĺp pri marhuliach.
Tretí stĺp je poniže budovy s vežou s vodným rezervoárom. Pri budove len prejdite prechodom v plote a poniže je stĺp kúsok od generátora.
Štvrtý stĺp je na južnej strane pri ceste povyše brány, poniže prístrešku s nákladným autom, neďaleko horiaceho suda. Piaty je pri kalnej jame vedľa stodoly na severovýchode. Šiesty je za strelnicou.
Colorado - Ostatné výzvy; Úspechy
Prútený muž
Wicker Man; V prestrojení za strašiaka zostreľ ostreľovačkou 4 zvony; +5000
Začnite hru s uloženou ostreľovačkou a v prestrojení. Vezmite si ostreľovačku a bežte s ňou na západnú stranu sadu, kde je strašiak. Prezlečte sa za neho. Preplížte sa k budove pri sade. Vyjdite schodmi na strechu budovy. Pozor, sú tam dvaja nepriatelia. Môžete ich zložiť (aj predtým, kým ste v prestrojení za militanta), alebo sa im vyhnúť. Vylezte rebríkom ♥♥♥♥ na vodný rezervoár.
Teraz streľte ostreľovačkou do štyroch zvonov. Najprv sa pozrite na most. Napravo od mosta je pri stromoch stĺp, z ktorého vedú elektrické káble doprava. Na ňom je zvon. Je dosť zle viditeľný, ale káble vedúce k nemu pomedzi stromy vidieť dobre.
Na druhej (ľavej) strane mosta vyčnieva medzi stromami ďalší stĺp elektrického vedenia, z ktorého vedú káble doľava. Na ňom je druhý zvon.
Teraz sa otočte viac doľava. Všimnite si budovu pred stodolou, na ktorej je nápis „Fruitking“. Za ňou v diaľke je malá budova, pri ktorej sú jasne viditeľné baly sena. Na pravej strane je ich viac, na ľavej strane sú len tri kotúče sena. Pri nich je na stene budovy zvon.
Teraz sa pozrite ešte viac doľava. Pri budove je tam krytý, drevený most, ktorý môžete použiť ako odchod z misie mimo hlavného príbehu. V strede mosta je tiež stĺp elektrického vedenia, na ktorom je štvrtý zvon.
Keď trafíte všetky zvony, máte výzvu splnenú. Navyše podpálite každého, ku komu sa priblížite na pár metrov.

Zdravíčko parťák
Howdy Partner; Traf inštruktora marhuľou a zapni rádio; +2500
Za domom trénujú traja vojaci a pred nimi stojí inštruktor, ktorý ich komanduje. Rovno pri ňom je aj jedna marhuľa. V prestrojení za elitného militanta môžete k domu. Inštruktor vás síce spozná, ale to nevadí. Hoďte do neho marhuľu (nie je to ako zbraň, nezameria sa priamo, tak sa trafte) a skrčte sa. Preplížte sa vedľa vojakov a tam je rádio, ktoré zapnite. Získate výzvu, úspech a vojaci si aj zatancujú.

Dvojník
Body Double; Vezmi k skeneru telo Seana Rosea; +5000
V hlavnom príbehu je odporúčané a ľahké použiť 3D tlačiareň a vyrobiť si masku Seana. V tomto prípade postupujte inak. Odomknite si suterén vnútri a dolu v suteréne sa zbavte dvoch strážcov. Zabite všetky tri ciele a nechajte si nakoniec Seana. Čakajte v dome ako elitný militant. Keď vojde Sean a jeho ochrankár prejde ďalej, vyjdite do haly a zabite ho drôtom. Odtiahnite telo do suterénu a priložte ho ku skeneru.

Močiarna vec
Swamp Thing; Zhoď všetky štyri ciele do kalnej jamy; +2500
Nemusíte ich tam zhodiť živých, tak ako pri likvidácii Penelopy. Môžete ich zabiť kdekoľvek a akokoľvek a stačí tam zhodiť telá. V prestrojení si najprv spravte priestor. Zbavte sa dvojice, čo sa zhovára pri jame. Dvojice za stodolou a prípadne aj dvojice na streche garáže.
Potom príležitosťou „Pohovor“ nalákajte Penelopu Gravesovú a zhoďte ju dnu. Choďte za Seanom Roseom. Povedzte mu, že ste nachytali Penelopu a nech sa s vami a s ňou stretne pri kalnej jame. Sám tam zájde. Teda aj s ochrankou. Zbavte sa jeho ochrankára, zabite Seana a zhoďte ho dnu.
Ezru Berga si vyhliadnite v garáži. Ako je pri popise príležitosti „Zviazaný jazyk“, tak sa zbavte vojaka v garáži, aj pri garáži. Vnútri potom zabite Ezru a pretiahnite jeho telo poza strelnicu až k jame s vodou. Tam samozrejme opatrne a počkať si, kým chvíľu nestrieľajú. Prípadne sa aj tam zbavte pár ďalších ľudí.
Zostala Maya Parvati. Pod dodávkou pri garáži vypnite generátor. Príde to skontrolovať technik. Zbavte sa ho a strčte ho do skrine. Zapnite generátor a keď k nemu príde Maya, tak ho vypnite. Príde ho skontrolovať ona. Zabite ju, odtiahnite telo k jame a vhoďte dnu.

Bolo to naozaj nevyhnutné?
Was That Really Necessary?; Zavraždite 5 cieľov autom; +2500
Opäť si nájdite kontrakt, ideálne podľa názvu výzvy. Taký, kde je cieľ chlap pod autom, technik pri dodávke a ďalší traja v okolí. Potom len zhoďte auto na prvého a na všetkých ďalších, čo prídu skontrolovať telá.

Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Colorade.


Úspechy

Guerrilla Warfare
Dokončite misiu „Freedom Fighters“.

Soup Sandwich
Zavraždite Rosea a Parvati baranidlom, Gravesovú utopením a Berg nech sa sám odpáli. Len splňte výzvy „Bacha na šestke“; „Ou páli“ a „Divoká ruža“.

Giddy Up
Splňte Výzvu „Zdravíčko, parťák“.

A Feather In Your Cap
Splňte všetky Príležitosti v Colorade. Všetky sú popísané v návode.

Joint Operation
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Colorade, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

Mission Complete
Dosiahnite Majstrovstvo Colorada 20.

Colorado Escalated
Dokončite piatu úroveň Bangkokského kontraktu Eskalácie.
Colorado - Stupňovanie
Eskalácia

The Mallory Misfortune

Máte zabiť cieľ v výbuchom, alebo baličom sena.
Cieľ je Mark Hicks, špecialista na výbušniny. Prvá úroveň je prostá. Stojí pri hasiacom prístroji, tak do prístroja stačí streliť. Zabije ho výbuch a nehoda zároveň, takže nevadí, že objavia telo. Ak začnete na juhovýchode v obleku, stačí preliezť oknom v búde pri vás a prebehnúť ♥♥♥♥ a streliť. Ak začnete v prestrojení za špecialistu na výbušniny, tak to máte priamo.

Druhá úroveň pridá druhý cieľ, ktorý máte zabiť ohňom, alebo autom.
Preston Becker je strážca v miestnosti pri východnej bráne. Prvý cieľ zabite rovnako ako predtým. Potom choďte k východnej bráne. Tam vypnite generátor. Príde to skontrolovať mechanik od dodávky. Omráčte ho a telo odtiahnite povyše do skrine. Vezmite si jeho zbraň a zas zapnite generátor.
Jeho pušku položte vedľa pred dvere miestnosti, aby si ju všimol váš cieľ. Keď ju zbadá, pôjde ju odniesť do krabice pri skrini s telom. Vy položte na zem tri mince. Jednu k dodávke, aby si ju všimol cestou späť. Druhú povyše a tretiu k sudu s olejom. Proste, aby ste ho ako myšku na syr doviedli k sudu. Streľte do suda raz a olej vytečie na zem. Keď k nemu príde váš cieľ, streľte do oleja a zabijete ho ohňom.

Tretia úroveň niektoré veci popresúva a pridá sliediča, čo ide po vás.
Člen elitného komanda bude po vás pátrať. Začnite ako špecialista na výbušniny a choďte do miestnosti, v ktorej sú plány na výbušnú batériu. Keď príde sliedič k dverám, nalákajte ho dnu mincou, zložte ho a strčte do skrine.
O cieľ pri dodávke sa postarajte rovnako ako predtým. Zbavte sa technika, na zbraň nalákajte cieľ a cez mince ho dostaňte k oleju.
Popresúvanie vecí znamená, že je preč hasiaci prístroj. Vezmite si teda zbraň a nalákajte k vám vojaka, čo chodieva fajčiť poniže cieľa. Dajte mu do cesty zbraň a keď ju zbadá, pôjde ju odniesť. Keď je preč, tak nalákajte bližšie váš cieľ. Tam ho omráčte a strčte do baličky sena a zapnite ju, čím ho zabijete.

Pri štvrtej úrovni nesmiete zabiť, ani omráčiť svojho sliediča.
Začnite s dáviacim jedom v injekcii, mincami a do úkrytu si dajte prierazné nálože. Začnite ako expert na výbušniny, ako predtým.

Chlapa na demolačnom poli nalákajte mincami do hornej časti skladu sena. K senu a drevenej stene. Najprv mincou k senu na boku, vyjdite ♥♥♥♥ po drevenej rampe na seno. Keď príde k minci, ďalšou ho nalákajte dnu. Tam ho omráčte. Odtiahnite jeho telo čo najviac do rohu za seno, aby ho nik nevidel. Tesne k jeho telu položte prieraznú nálož. Sú to slabé nálože na odpaľovanie dvier, ale keď ju dáte takto tesne k telu, tak ho zabije. Zabijete ho výbuchom, takže je cieľ splnený.

Toto celé môžete stihnúť hneď na začiatku. Ešte než sa k vám dostane sliedič. Potom odlákajte sliediča trochu nižšie k stroju, alebo ♥♥♥♥ ku garáži. Nechajte ho, nech vás sleduje, obehnite si ho (alebo nalákajte na miesto mincou) a pichnite ho dáviacou injekciou. Príde mu zle a pôjde vracať na záchod.

Kým sa vráti, spravte to, čo predtým. Odlákajte technika od dodávky ku generátoru, omráčte ho a strčte do skrine. Môžete ho mincou nalákať aj bližšie ku skrini. Ak vám dochádzajú mince, dve sú na stole, kde začínate v prestrojení za experta na výbušniny.
Potom položte zbraň pred dvere s cieľom a mincami ho nalákajte k sudu s olejom. Ak je tu už váš sliedič, je to blbé, lebo zvykne zobrať mincu z oleja. Ak nestíhate, môžete najprv sliediča odlákať fyzicky, utekať pred ním a vyradiť technika, než príde sliedič. Potom ho pichnite injekciou a potom nalákajte k sudu cieľ a podpáľte.

Pri piatej úrovni máte zabiť oba ciele ako strašiak. Prestona samopalom a Hicksa starou sekerou.
Začnite s dávivým jedom v injekcii, mincami a do úkrytu si dajte samopal s tlmičom. Začnite ako expert na výbušniny, ako predtým. Rovno bežte zapnúť rádio pri sene a keď tam príde chlap, čo neďaleko postáva, tak ho zložte a strčte do baličky sena.

Vezmite si samopal a bežte do sadu, kde majú satelitné vybavenie. Tam je strašiak na tyči. Zhoďte samopal na zem a zamaskujte sa za strašiaka (s veľkou zbraňou nemôžete). Potom si vezmite samopal zas.
Plížte sa v behu popri sade k budove pri vodnom rezervoári. Preplížte sa poza budovu a popri plote pomedzi stromy až k dvojici vojakov, čo sa zhovárajú pri ohni. Za nimi popri aute na opačnú stranu k stodole pri demolačnom poli.
Tam sa preplížte cez seno ♥♥♥♥ k budove a vlezte oknom do miestnosti vedľa cieľa. Zapnite tam rádio a schovajte sa do skrine. Cieľ ho príde vypnúť. Keď pôjde späť, tak ho omráčte a dotiahnite ku skrini. Zastreľte ho samopalom a strčte telo do skrine.

Prezlečte sa za neho a choďte ♥♥♥♥ k veľkej stodole. Napravo pri nej je kalná jama. Pri nej je malá búdu, za ktorou je do stromu zaťatá stará sekera. Vezmite si ju a vráťte sa do miestnosti, kde ste dostali cieľ. Prezlečte sa späť za strašiaka.

Teraz sa len preplížte na seno. Nalákajte mincami cieľ tak ako predtým, keď ste ho zabili náložami. Teraz ho nalákajte dnu mincami a hoďte do neho sekeru, keď pôjde späť na miesto. Prezlečte sa za neho a utečte.

The Farley Crescendo

Máte zabiť cieľ ako hacker.
Joshua Trumbo je prvý cieľ. Začnite rovno ako hacker v dome. Rovno zbehnite dolu, vyjdite hlavným vchodom, doľava po verande a prelezte zábradlie, aby ste sa vyhli kamere. Dolu bežte okolo a za dom. Tam pri grile je plynová lampa. Pri plote na rohu domu je francúzsky kľúč, ním môžete lampu uvoľniť. Ale keď nik nie je na okolí, môžete do nej aj streliť. Cieľ si tam príde pofajčiť a výbuch ho zabije. Vy zatiaľ bežte k východu a odíďte, keď ho výbuch zabije.

Máte zabiť druhý cieľ ako hacker.
Greg Barnes je hacker na prízemí. Začnite ako hacker a bežte dolu na prízemie. V bočnej miestnosti so servermi zapnite vysávač. Príde strážca z vedľajšej miestnosti. Keď ho vypne, tak ho omráčte. Jeho telo aj zbraň odtiahnite za ventilačné boxy. Zas zapnite vysávač a príde Greg. Zabite ho a schovajte telo tiež za ventilačné boxy.
O chvíľu sa bude vracať z fajčiarskej prestávky Joshua. Zapnite zas vysávač a keď pôjde okolo, tak ho príde vypnúť. Ak by ho náhodou ignoroval, môžete mu hodiť mincu ku dverám. Keď príde po ňu, vysávač už určite začuje. Zabite ho, schovajte telo a odíďte. Keďže ste sa zbavili hackera aj strážcu z vedľajšej miestnosti, môžete tam vyradiť nahrávacie zariadenie a nemusíte sa už ani starať o kamery.

Pri tretej úrovni sa zmenia niektoré veci a máte navyše hacknúť počítač.
Môžete použiť rovnaký spôsob likvidácie ako predtým. Zo zmenených vecí sa vás nič nedotkne, akurát strážca, ktorého ste lákali vysávačom, by mal sám prechádzať miestnosťou so servermi. Tak ho rovno vyraďte. Potom len vysávačom nalákajte oboch hackerov ako predtým a zabite ich.

Potom vypnite server pri vysávači. Jeden z hackerov zhora to príde skontrolovať. Čakajte mimo miestnosti, lebo vás spozná. Keď príde a postaví sa k serveru, tak ho omráčte a tiež odtiahnite za vetracie boxy k ostatným telám.
Server neopravil (alebo ak áno, tak ho znova vyraďte) a príde aj druhý hacker zhora. Vy si len počkajte bokom. Keď zíde dole, vy vybehnite ♥♥♥♥ a hacknite za 20 sekúnd laptop v miestnosti, v ktorej boli. Potom iba odíďte a pozor, aby ste cestou nenarazil na tohto hackera, keď pôjde späť.
Colorado - Stupňovanie 2
Pri štvrtej úrovni vás viac stráží spozná v preoblečení hackera.
Nič sa nemení a robíte to isté, čo v predošlej úrovni. Len pozor na strážcu na chodbe na poschodí a na chodbe na prízemí, ktorí vás spoznajú. Sledujte len mini mapku a vyhnite sa im.
A ešte vyraďte teraz aj toho druhého hackera z poschodia, aby ste mali ♥♥♥♥ viac času. Musíte tam dávať pozor na strážcu, nech si vás nevšimne, tak aby vás hacker nevystihol cestou späť.

Pri piatej úrovni nesmiete použiť preoblečenie za elitu milície a zmení sa umiestnenie počítača.
Pri piatej úrovni sa aj počítač presunie do izby vedľa terasy. Takže zabite prvé dva ciele ako predtým. A už ale nemusíte lákať hackerov zhora.
Počkajte teda ♥♥♥♥ kým pôjde strážca, čo vás spozná cez chodbu. Vyjdite na terasu a vedľa nej je otvorené okno, ktorým môžete k počítaču. Vnútri je jeden strážca, čo vás spozná a stojí pri okne. Keď sa presunie k druhému oknu, môžete vliezť dnu a stíhate aj hacknúť počítač. Ak máte šperhák, môžete prejsť dnu cez kúpeľňu a ľahšie si to vystriehnuť.
Presuňte sa potom do kúpeľne a ňou vyjdite von, ak je druhý strážca zas na terase. Ak je pri kúpeľni, tak sa vráťte zas oknom. Už len dole a preč.
Hokkaido - Prehľad
Situs Invernus
Na súkromnej klinike Gama je vaším cieľom Erich Soders, ktorý zradil ICA, aby získal transplantáciu srdca. Váš druhý cieľ je Yuki Yamazaki, právnička pracujúca pre Providence, ktorá získala od Sodersa zoznam agentov ICA.

Popis Oblasti
♥♥♥♥ je sever, dolu juh. Takže svetové strany popisujem podľa mapy ako ju vidíme, nie ako by mali byť.

V tejto misii si nemôžete brať so sebou žiadnu výbavu, lebo je to miesto s vysokou mierou bezpečnosti. Môžete si akurát nechať výbavu ukrytú na miestach, ktoré si sprístupníte postupom v majstrovstve.
Keď ale dosiahnete 20. úroveň majstrovstva Japonska, tak sa toto opatrenie zruší. A pri každom cestovaní v čase a opätovnom začatí misie si budete môcť brať opäť vašu výbavu.

Nultá úroveň – izby pacientov
Vo vašej izbe je pri balkóne dokument „Verejný záznam pacienta – Tobias Rieper“ a pri televízore dokument „Leták Gama“. V kúpeľni máte nožnice. V zamknutej skrinke sú dve mince a jed na krysy.
Vedľa vašej izby má izbu Amos Dexter. V kúpeľni je plechovka. Na stole v miestnosti je busta kovboja. Na stolíku pri stene je krabička cigariet a vedľa dokument „Verejný záznam pacienta – Amos Dexter“.

Južne medzi izbami je plošina s lanovkou. Tam sa zhovárajú dvaja ochrankári, či sprístupní príležitosť „Nefajčiť“. Napravo od východu k lanovke je pri stene olovená rúrka.
Ďalej má izbu Jason Portman. V skrinke v kúpeľni má botulotoxín. V izbe je busta, pri krbe pohrabáč a na stolíku dokument „Verejný záznam pacienta – Jason Portman“.
Vedľa má izbu Yuki Yamazaki. Vonku je ochranka, ale z Portmanovej izby môžete prerúčkovať z balkóna do jej izby. Na posteli sú dve mince. V počítači je USB so zoznamom úspešných zabití Sodersa. V izbe na stole pri ochrankároch je samopal a plechovka. Na podstavci pri stene je katana.

Tretie poschodie
Príležitosťou „Prerábka“ sa dostaňte ♥♥♥♥ a prezlečte za chirurga. Tak to máte najľahšie na presun. V miestnosti pod chirurgom je telocvičňa, v ktorej je pri stolíku Botulotoxín. V miestnosti vedľa sú traja doktori. Jeden vás spozná v prestrojení. V zamknutej skrinke je skalpel a krabička cigariet. Z ich miestnosti môžete von a aj poza ochrankára na chodbe, ktorý vás spozná v prestrojení.
Oproti sú pozorovacie miestnosti. Nimi môžete strednou častou na severnú a južnú stranu a vyhnúť sa tak ochrankárom na chodbe, čo vás spoznajú v prestrojení. V jednej časti pozorovacej miestnosti je aj počítač na zastavenie operačného procesu. Tiež je tam aj vstup do rozhrania KAIa, umelej inteligencie spravujúcej komplex.
Na juhozápadnej strane je miestnosť generátora defibrilátora, kde môžete tiež poškodiť zariadenia. na juhovýchodnej strane je riaditeľova kancelária. V nej je oblek hráča baseballu a baseballová pálka. Na stole je prístupová karta.

Druhé poschodie
Na juhozápade je miestnosť podpory života, kde je aktívny respirátor. V strede je operačná sála, kde operujú Sodersa. V miestnosti pri operačnej sále je dokument „Dôverný záznam pacienta – Erich Soders“. Za touto miestnosťou je kabína, v ktorej riadi operáciu vrchný chirurg.
Na severovýchode je čakáreň. Na severe je miestnosť s doktormi, v ktorej sú tri dokumenty „Dôverný záznam pacienta – Tobias Rieper“, „Dôverný záznam pacienta – Amos Dexter“ a „Dôverný záznam pacienta – Jason Portman“.
Na severozápade sú už len záchody s otvoreným oknom.

Exteriér
Vonku nad vrtuľník môžete z tretieho poschodia z miestnosti s doktormi (vedľa izby s chirurgom, „Prerábka“). Tiež z druhého poschodia z chodby pred vrtuľníkom a od záhrady. A priamo von vedľa budovy cez suterén. Vonkajšia časť vedie priamo nad vrtuľník. A od neho môžete prejsť do vnútornej záhrady, ktorá sa môže brať za exteriér.
Na severozápadnej strane vnútornej záhrady je v krabičke na náradie kladivo a poniže neho je sud s olejom. Tiež je tu možnosť zliezť po potrubí o dve úrovne nižšie.

Vonku na boku budovy je buldozér. Pri ňom je propánová nádrž a šraubovák. Poniže dvaja zamestnanci odhrabávajú sneh. Pri nich je lopata.
Popri vrtuľníku môžete voľne prejsť ako zamestnanec. Dolu vedie ochodza do reštaurácie a na vnútornú záhradu. Ale tesne pod vrtuľníkom je malá miestnosť, v ktorej drieme strážca a je tam aj skriňa na telá. Sú tam pilulky na otrávenie a v poličke za paletou je páčidlo.
Na konci terasovej ochodze pri vstupe do reštaurácie je plechovka.

Prvé poschodie – Márnica
Na prvom poschodí je pod nemocničnou časťou niečo ako suterén s márnicou. Na západnej strane, v malej miestnosti pri schodoch, ktorými zbehnete dolu, je na rebríku šraubovák. Vedľa je spaľovňa, v ktorej je vedľa pecí, pri dverách, pohrabáč. V malej miestnosti nad spaľovňou je sklad kmeňových buniek. V ňom je aj dokument „Návod na liečbu kmeňových buniek“.

Na juhu je márnica, v ktorej pitvú dvaja márniční doktori. Pri mŕtvole, v ktorej sa hrabú, je sekáčik. Vypočujte si ich rozhovor a získate príležitosť „Kontrolné srdce“.
Na východe je dlhá miestnosť, v ktorej sú boxy s mŕtvolami. ♥♥♥♥ je aj osobitná časť s ochrankou, v ktorej je sklad orgánov. Teraz je tam uskladnené srdce na transplantáciu. Pred boxami na telá je telo mŕtveho motocyklistu, z ktorého vybrali srdce.
Poniže mŕtveho motocyklistu je bezpečnostná miestnosť, v ktorej je nahrávacie zariadenie na vymazanie záznamov z kamier. Nik tu nie je, takže ak sa sem dostanete, ľahko ho vymažete. Tiež je v nej dokument „Poznámky výskumného asistenta“. Pri miestnosti sú aj schody na poschodie a za ňou schody na nultú úroveň.

Nultá úroveň – suterén
V chodbe, do ktorej vojdete z bezpečnostnej miestnosti pri márnici, je na stene požiarna sekera. Je to nad nákladnou rampou, z ktorej môžete von z budovy. Na krabiciach na rampe je kladivo. Na skrinke pri snežnom skútri v susednej miestnosti je francúzsky kľúč.
Tu sa pohybuje aj inštruktor jogy, ktorého si vypočujte a získate príležitosť „Horúce pramene“.
Toto celé je na východe. Pod miestnosťou so snežným skútrom je ešte práčovňa a chodba so zamestnancami. Inak sa dá tadiaľto prejsť k hosťovským izbám a dlhou chodbou do kantíny na západe.

V kantíne si vypočujte rozhovor dvojice pri stole a získate príležitosť „Hľadačka vzrušenia“.
Vedľa v kuchyni je pri potrubí v rohu jed na krysy. Oproti vám, keď máte sporák po ľavej ruke. Na pulte pri sporáku je kuchynský nôž a v komore za kuchyňou je ryba Fugu.

Vedľa reštaurácie je dlhá miestnosť so spacími kójami zamestnancov. Tam je akurát plechovka na zemi. Oproti je miestnosť pre doktorov. Tam je v jednej spacej kóji diaľkové ovládanie neuročipu. V šatni vedľa kójí zamestnancov je aj sprcha, kde sú na zemi šaty zamestnanca.
Na chodbe pri kójach a šatni je v zamknutej skrinke francúzsky kľúč.

Prvé poschodie – hosťovská časť
Na severozápadnej strane je reštaurácia. Na severnej strane sú za pultom kuchynský nôž a sekáčik. Nad pultom na južnej strane je v miske minca. Schody za pultom vedú dolu do kuchyne pri kantíne zamestnancov.
Na poschodí je v juhozápadnej časti chlapík, ktorý sa nechal preoperovať, aby vyzeral ako model Helmut Kruger (stretli ste ho v Paríži), čo vám sprístupní príležitosť „Prerábka“. Je pri záchodoch.

Na juhovýchodnej strane je miestnosť bezpečnosti. Dnu a von chodieva jeden strážca. Keď vyjde von, stačí sa vám prešmyknúť dnu a vyradiť osamoteného, čo tam zostane. Telo strčte do skrine v ich sklade. V sklade je aj brokovnica a hasiaci prístroj. V hlavnej miestnosti je policajný obušok a nahrávacie zariadenie na vymazanie záznamov kamier.
Tiež je na pulte aj dokument „KAIov chirurgický systémový manuál“, čo vám sprístupní príležitosť „Duch v stroji“. V zamknutej skrinke majú jednorazový dekódovač na zámky na dverách.

Na severovýchode sú Horúce pramene so saunami a masážami. Vonku na drevenom stolíku pri vode je dokument „Rozvrh jogy“.
Hokkaido - Obleky; Prvý typ
Preoblečenia
 • Chirurg (Surgeon): Viď príležitosť „Prerábka“.
 • Šéf-chirurg (Chief Surgeon): Viď príležitosť „Zneužitie postavenia“.
 • Pilot helikoptéry (Helicopter Pilot): Viď príležitosť „Zneužitie postavenia“.
 • Doktor (Doctor): Tých je v budove viacero.
 • Márničný doktor (Morgue Doctor): V suteréne v márnici sú štyria takíto doktori.
 • Riaditeľ nemocnice (Hospital Director): Viď príležitosť „Duch v stroji“.
 • Pacient (Patient): Bežní pacienti vo verejnej časti. Jeden osamotený je stále na záchode pri reštaurácii.
 • VIP pacient /Portman/ (VIP Patient /Portman/): Viď príležitosť „Prerábka“.
 • VIP pacient /Dexter/ (VIP Patient /Dexter/): Amos Dexter má izbu vedľa vás. Je to ten hlučný pacient v klobúku. Vystriehnite si ho a nalákajte do záchodu, alebo si ho podajte v jeho izbe.
 • Baseballový hráč (Baseball Player): Viď príležitosť „Duch v stroji“.
 • Motorkár (Motocyclist): Mŕtvy motorkár v márnici, v časti s boxami na telá.
 • Personál rezortu (Resort Staff): Viď príležitosť „Horúce pramene“.
 • Ochranka rezortu (Resort Security): V miestnosti pri schodoch pod vrtuľníkom jeden spí. Inak strážia v častiach prístupných pre pacientov.
 • Údržbár (Handyman): Jeden chodieva fajčiť na schody pod helikoptéru. Inak ich pár pracuje v záhrade
 • Osobný strážca (Bodyguard): Títo strážia v nemocničnej časti, pri vrtuľníku a pri izbe Yuki.


Prvý typ prejdenia


Príležitosť: Prerábka
Výzvy:
Čerstvo otvárovaný
Fresh Faced; Prezleč sa za Jasona Portmana. +1000
Prerábka
Makeover; Dostav sa na lekársku prehliadku. +2500
Exitovať
Flatlined; Zavraždi Ericha Sodersa elektrinou. +2500
Posol
The Herald; Zavraždi Ericha Sodersa. +5000


Vyjdite zo svojej izby a choďte na poschodie. Pri oknách za záchodmi je Jason Portman, finančník, ktorý si zaplatil plastiku, aby vyzeral ako Helmut Kruger, ktorého ste stretli v Paríži. Keď sa k nemu priblížite, dostanete túto príležitosť.
Počkajte si, kým dotelefonuje a potom ho sledujte. Keď pôjde popred toaletu, či vašu izbu, tak sa mu ukážte. Naštve sa, že aj vy vyzeráte ako Kruger. Kým sa bude rozčuľovať, bude vás sledovať. Tak ho zatiahnite do záchodu (do pravej kabínky, pri umývadle je stále pacient), či svojej izby a tam ho zložte. Prezlečte sa za neho “Čerstvo otvárovaný“.
Potom choďte za doktorkou. Máte obväzy na tvári, takže vás nespozná. Nasledujte ju. Odvedie vás na poschodie až k chirurgovi, ktorý vám má dať dole obväzy. Tým je príležitosť splnená „Prerábka“.

Vojdite k chirurgovi a sadnite si na stoličku. Keď vám zloží obväzy, bude šokovaný, že nemáte žiadne pooperačné rany na tvári. Kým to bude chrbtom k vám predýchavať, tak ho omráčte a strčte do skrine. Týmto ste získali prístup do nemocenskej časti a zároveň aj preoblečenie, s ktorým sa tu môžete pohybovať. Po omráčenom chirurgovi tu zostali aj nožnice, aby ste mali nejakú zbraň.
Pri jeho omračovaní a strkaní do skrine pozor na okolie. Dvaja ochrankári v telocvični musia byť chrbtom, kde jeden cvičí. Tak isto doktori v susednej miestnosti musia byť chrbtom. Tí sú väčšinou, len občas sa posadia tak, že sem vidia.

Toto zabitie môžete spraviť aj ako chirurg, či iné preoblečenie, čo vám umožní chodiť k lekárskemu zariadeniu. Preto sa priamo ponúka tu. Pri moste vedúcom k helikoptére vyjdite na schody. Zbehnite dolu a v miestnosti pod schodmi je napravo šraubovák. Vráťte sa ♥♥♥♥, oproti dverám k vrtuľníku sú dvere do malej miestnosti Podpora života. Tam aktivujte terminál, ktorý odpojí respirátor.
Bežte hneď na schody a ♥♥♥♥ o poschodie vyššie. Tam bežte napravo vedľa pozorovateľne, rovno do miestnosti nad podporou života. Tu v miestnosti energie defibrilátoru použite na stroj v strede šraubovák. Tým ho poškodíte a odomknete si terminál pri okne.
Akurát nabíjajú elektrinu na elektrošoky na oživenie Sodersa, ktorému ste vypli podporu dýchania. Takže rýchlo tu aktivujte terminál a zvýšite energetickú dávku na smrtiacu. Prístroj mu dá šok a zabije ho elektrinou „Exitovať“ a „Posol“. Musíte to spraviť na prvý pokus, pretože ak ho oživia, je jedno že potom zmeníte nastavenie a aj ak znova vypnete respirátor, už to nič nezmení.


Príležitosť: Zneužitie postavenia
Výzvy:
Zapnite Autopilota
Turn On Auto Pilot; Prezleč sa za pilota. +1000
Zneužitie postavenia
Malpractice; Odveď vrchného chirurga k skrýši drog. +2500
(Ne)zneužitie postavenia
(Not)Malpractice; Zavraždi Ericha Sodersa tak, že dotlačíš šéf-chirurga, aby zámerne skazil operáciu. +5000
Bozk smrti
Kiss Of Death; Zavraždi Ericha Sodersa otrávením jeho kmeňových buniek. +2500
Bez chuti, bez stopy
Tasteless, Traceless; Zavraždi cieľ smrtiacim jedom. +1000
(Nie) ľudská chyba
(Not) Human Error; Zavraždi Ericha Sodersa tým, že sám vykonáš operáciu. +5000


Tento prvý odstavec je pre špecifickú výzvu, tak ho môžete preskočiť, ak o ňu nemáte záujem. Pri ceste k vrtuľníku sú schody spájajúce tri podlažia. Pri dverách zvykne stávať ochranka. Nalákajte ho za dvere hodením niečoho na zem. Keď vojde ku schodom, tak ho omráčte. Telo odtiahnite dolu do miestnosti pri spaľovni, kde ho strčte do skrine a prezlečte sa za neho. Potom choďte k izbe Yuki, ktorá je východne od vašej. Ako ochrankár tam môžete pokojne vojsť. Zo spálne si vezmite z počítača USB „Zoznam zabití Ericha Sodersa“. Prezlečte sa naspäť za chirurga a choďte do miestnosti pri operačnej sále. Vojdite do miestnosti s ovládaním robota a tam naľavo je počítač, do ktorého nahrajte zoznam. Keď sa bude šéf-chirurg vracať z vychádzky, tak si ho pozrie a uvidí, že Soders zabil jeho otca.

Choďte k vrtuľníku (ako personál, či lekársky zamestnanec). Keď si všimnete pilota, dostanete túto príležitosť. Diana vie, že dodáva drogy vrchnému chirurgovi. Sledujte pilota, pôjde po schodoch pod helikoptéru. Tam je malá miestnosť, v ktorej drieme strážca. Tam má pilot skryté drogy.
Ak vnútri niekoho omráčite, či ovalíte, strážca sa zobudí. Môžete predtým omráčiť páčidlom strážcu a strčiť ho do skrine. No pre výzvy sa hodí mať tam ešte jedno voľné miesto. Tak sa pritisnite zvonku k dverám a keď pôjde pilot von, tak ho omráčte. Môžete aj hodom páčidla, keď bude na schodoch. Telo vtiahnite dnu a strčte do skrine, to už strážcu nezobudí. Prezlečte sa za pilota „Zapnite autopilota“.
Choďte ♥♥♥♥ k vrtuľníku a počkajte na šéf-chirurga Nicholasa Laurenta. Keď príde, požiada vás o drogy. Vy mu poviete, nech vás nasleduje. Odveďte ho dolu do miestnosti pod schodmi, kde sú drogy „Zneužitie postavenia“.

Ak ste nahrali zoznam zabití Sodersa, tak nerobte nič. Nechajte chirurga, nech si vezme drogy. Predtým si vravel, že jeho poslaním je zachraňovať životy. No teraz posilnený drogami sa rozhodne Sodersa zabiť. Keď vyjde von, môžete sa prezliecť zas za chirurga a sledovať ho. To len pre zaujímavosť. Keď sa vráti k operovaniu, tak Sodersa zabije za to, že on mu zabil otca „(Ne)zneužitie postavenia“.

Nahrajte si pozíciu, kde odvediete šéf-chirurga do miestnosti s drogami. Keď vyjde von, tak po ňom hoďte páčidlo, aby ste ho omráčili na schodoch. Tak neprebudíte strážcu a telo môžete odtiahnuť do skrine. Prezlečte sa za šéf-chirurga a príležitosť je splnená.
Hokkaido - Prvý/ Druhý typ prejdenia
Nahrajte si pozíciu. Choďte ♥♥♥♥ na tretie poschodie. Pod miestnosťou s chirurgom (príležitosť „Prerábka“) je telocvičňa, kde sú dvaja ochrankári. Na stolíku pri nich je botulotoxín. Vždy budete podozrivý, keď si ho vezmete. Bez ohľadu na preoblečenie. Preto hoďte za nich mincu. Keď sa obaja otočia, vezmite si fľaštičku s jedom.
Teraz choďte dolu schodmi do márnice. Pri spaľovni je malá miestnosť Zásobáreň kmeňových buniek. Vložte do zásobníka jed a potom si vezmite zásobník smrtiacich kmeňových buniek. Môžete prejsť cez operačnú sálu. Ale aj tu dole môžete prejsť cez márnicu (preplížte sa, spoznajú vás) na schody za ňou. Tie vedú priamo k malej miestnosti Ovládanie kmeňových buniek, ktorá je pri operačnej sále.
Dovnútra zachádza jedna chirurgička. Počkajte si, kým odíde. Vojdite dnu, na termináli zvoľte vyprázdnenie pumpy kmeňových buniek a vedľa potom do pumpy vložte vaše smrtiace kmeňové bunky. To zabije Sodersa „Bozk smrti“ jedom „Bez chuti, bez stopy“.

Nahrajte si pozíciu. Toto je hlavná možnosť, ktorú môžete vykonať ako šéf-chirurg. Vojdite popri operačnej sále do bočnej miestnosti a v nej do miestnosti ovládajúcej robotické ramená. Do nej smie len šéf-chirurg. Aktivujte ovládanie. Najprv nastavte robotické rameno, potom aktivujte vpichnutie injekcie a napokon aktivujte odsávanie krvi. To ho zabije „(Nie) ľudská chyba“.


Príležitosť: Nefajčiť
Výzvy:
Zásobiť sa
Stacking Up; Nájdi cigarety. +1000
Nefajčiť
No Smoking; Nahraď Yukinu prázdnu krabičku cigariet za plnú. +2500
♥♥♥♥ komínom
Up In Smoke; Zavraždi Yuki Yamazaki výbuchom plynovej lampy. +2500
Strážkyňa
The Watchman; Zavraždi Yuki Yamazaki. +5000
Niekto by si mohol ublížiť
Someone Could Hurt Themselves; Zavraždi cieľ pri nehode. +1000
Fajčenie zabíja
Smoking Kills; Zavraždi Yuki Yamazaki sotením z balkóna. +5000


Medzi izbami choďte na plošinu s lanovkou. Tam sa zhovárajú dvaja ochrankári o fajčení Yuki, čím získate túto príležitosť.
Cigarety v izbe Amosa Dextera, vedľa vašej izby. Stačí vám prerúčkovať z balkóna vašej izby na balkón jeho izby. Druhé sú zamknuté v skrinke na treťom poschodí v miestnosti s doktormi (vedľa izby s chirurgom pre príležitosť „Prerábka“). Zamestnanec, ktorý chodieva popri vrtuľníku občas zájde dolu na schody ochodze a tam si pofajčí. Ak ho omráčite, získate cigarety aj od neho. Vezmite si jednu krabičku cigariet „Zásobiť sa“.

Prezlečte sa za ochranku. Ak ste plnili výzvu so získaním zoznamu zabití z Yukiinej izby, tak ho máte niekde k dispozícii. Ak nie, tak choďte ku schodom pri ceste k vrtuľníku pri operačnej sále. Pri dverách zvykne stávať ochranka. Nalákajte ho za dvere hodením niečoho na zem. Keď vojde ku schodom, tak ho omráčte. Telo odtiahnite dolu do miestnosti pri spaľovni, kde ho strčte do skrine a prezlečte sa za neho. Vezmite si aj jeho pištoľ. Potom choďte k izbe Yuki, ktorá je východne od vašej. Ako ochrankár tam môžete pokojne vojsť.

Pred jej izbou sú pri schodoch dvere do služobného suterénu. Prebehnite ním k nakladacej rampe. Pri snežnom skútri je francúzsky kľúč. Vojdite do Yukiinej izby. Vymeňte jej prázdnu krabičku cigariet za plnú „Nefajčiť“. Tým splníte príležitosť.
Potom počkajte, kým príde Yuki. Všimne si cigarety a pôjde si zapáliť na balkón. Ešte predtým si tam počkajte, kým odíde ochrankár od plynovej lampy a uvoľnite ju francúzskym kľúčom. Yuki pošle stráže z balkóna dnu. Výbuch ale zabije aj ich. Tak ešte predtým než vojde do svojej izby, tak hoďte na balkóne na zem pištoľ, ktorú ste vzali ochrankárovi, za ktorého ste sa prezliekli. Jeden z dvoch strážcov ju vezme a pôjde ju odniesť. Potom keď Yuki pošle druhého dnu, tak hoďte do rohu miestnosti mincu (z postele), alebo katanu z vedľajšej izby, či iný predmet z komplexu. Strážca to pôjde preveriť a vzdiali sa ďalej od miesta pri lampe.
Keď príde Yuki fajčiť k lampe, tak ju výbuch zabije „♥♥♥♥ komínom“ a „Strážkyňa“ nehodou „Niekto by si mohol ublížiť“.

Nahrajte si pozíciu a nič nerobte s lampou. Keď vyjde Yuki na balkón a pošle stráže dnu, vyjdite von za ňou. Hneď ju nezabíjajte, lebo by vás cez sklo videl jej ochrankár. Keď pôjde k plynovej lampe, tak sa za ňu priplížte a zhoďte ju cez zábradlie „Fajčenie zabíja“.


Tichý zabijak
Vražda: Silent Assassin; Dokonči misiu a zabi len ciele; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Bez dôkazov
Vražda: No Evidence; Dokonči misiu; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +1000
Pripravený štartovať
Ready To Take Off; Unikni v helikoptére. +1000

Keďže ste v obleku ochrankára, tak môžete pokojne prejsť k vrtuľníku. Ním len proste odíďte preč.


Druhý typ prejdenia

Príležitosť: Duch v stroji
Výzvy:
Pod novým vedením
Under New Direction; Preobleč sa za riaditeľa. +1000
Hon-Rui Da
Hon-Rui Da; Omráč všetkých maskovaných strážcov baseballovou pálkou v prestrojení za baseballového hráča. +2500
Opäť sa stretávame
We Meet Again; Zachráň agenta Smitha. +2500
Duch v stroji
Ghost In the Machine; Poškoď rozhranie KAI. +2500
Daisy, Daisy
Daisy, Daisy; Zavraždi Ericha Sodersa robotickými rukami operačného stroja. +5000
Kry si chrbát
Watch Your Back; Zavraždi Yuki Yamazaki strčením z lanovkovej plošiny v preoblečení za riaditeľa. +2500


Pri vnútornej záhrade je na juhovýchodnej strane miestnosť bezpečnosti. Dnu a von chodieva jeden strážca. Keď vyjde von, stačí sa vám prešmyknúť dnu a vyradiť osamoteného, čo tam zostane. Telo strčte do skrine v ich sklade. V hlavnej miestnosti je na pulte aj dokument „KAIov chirurgický systémový manuál“, čo vám sprístupní túto príležitosť.
Máte sa prezliecť za riaditeľa zariadenia. Ten neraz postáva pri záchodoch. V záchodoch sa večne zdržuje nejaký cvok posadnutý bacilmi. Omráčte ho a odtiahnite do skrine v pravej kabínke. Potom keď bude stáť riaditeľ pri záchodoch, otvorte dvere a hoďte niečo na zem, aby ste ho prilákali. Najbližšie máte olovenú rúrku na plošine s lanovkou pri izbách. Odtiahnite ho do skrine v kabínke záchodu a prezlečte sa za neho „Pod novým vedením“.

Pre dve výzvy si vybehnite ♥♥♥♥ na tretie poschodie. V juhovýchodnom rohu je riaditeľova pracovňa. Počkajte si vonku, pred dverami je ochrankár, ktorý vás spozná. Keď sa otočí chrbtom k dverám, tak nimi vojdite dnu. Vnútri si uložte pozíciu.
Na stene je tu uniforma baseballového hráča, tak si ju oblečte. V rohu je pálka, tak si ju vezmite. Nalákajte dnu strážcu hodením predmetu o zem. Omráčte ho vo dverách pálkou. To si všimnú ďalší na chodbe a vznikne poplach. Postupne sem nabehne viacero ochrankárov. Pre výzvu „Hon-Rui Da“ máte omráčiť takto pálkou všetkých ochrankárov, čo majú rúšku. Spraviť to nejak potichu by vyžadovalo prehnane veľa námahy. A nemá to nič spoločné s touto príležitosťou, ale keď ste už bezpečne v kancelárii riaditeľa, prečo sa toho nezbaviť? Dosť veľa ich nabehne k vám. Buďte len bokom pri dverách a odpálkujte každého, čo vojde. Keď ich bude menej, tak začnite chodiť aj po chodbách a pomáhajte si mapou a sústredením, aby ste videli kde sú nepriatelia a mohli ich tak obísť a omráčiť. Takto postupne odpálkujte všetkých ochrankárov a aj stráže, čo vám prídu do cesty. Môžete sa zdržiavať a čakať, kým prídu na poschodie, alebo vyrazte sami dole za nimi. Pár ich je aj pri vrtuľníku, takže to potrvá.
Hokkaido - Druhý/ Tretí typ prejdenia
Nahrajte si pozíciu a zas vojdite do riaditeľovej pracovne. Zo stola si vezmite kartu. Choďte neďalekým schodmi dolu až k márnici. V miestnosti s boxami na telá prejdite popri dvoch doktoroch a mŕtvom motocyklistovi. V poslednom boxe, pri sklade orgánov, použite kartu z riaditeľovho stola a otvorte box „Opäť sa stretávame“. Vnútri je agent Carlton Smith, ktorého už 47 viackrát stretol v priebehu hier. Zato, že ho zachránite, vám dá Hlavný čip RFID, ktorý vám otvorí každé dvere v komplexe bez ohľadu na vaše preoblečenie.

Vyjdite na tretie poschodie schodmi na severozápade, pri vrtuľníku. Tak sa vyhnete ochrankárom, ktorí by vás spoznali v preoblečení za riaditeľa. Rovno oproti schodom vojdite do pozorovacej miestnosti a z nej naľavo k centrále umelej inteligencie. Tam vojdite do miestnosti rozhrania. Dnu sa dostanete len s hlavným čipom, alebo ako riaditeľ, alebo so skratovačkou zámkov.
Vnútri sú disky, ktoré môžete vybrať. Vyberte jeden a sledujte monitor. Rozsvietia sa tam štyri obdĺžniky v istom poradí. V tomto poradí vytiahnite všetky štyri disky. Keď ich vyberiete v správnom poradí, vyradíte tak centrálny počítač KAI „Duch v stroji“.
Potom vyjdite von a aktivujte terminál pri okne, čím prerušíte operačnú procedúru. Ak by bol KAI funkčný, tak by proste Sodersa oživil. Ale takto ho zabijete „Daisy, Daisy“.

A v prestrojení za riaditeľa sa môžete zbaviť aj Yuki. Len za ňou zájdite a oslovte ju. Navrhnete, aby ste sa pozhovárali v súkromí. Súhlasí, tak ju nasledujte na lanovkovú plošinu. Tam pošle svoju ochranku preč, aby ste sa zhovárali nerušene. Tam ju znova oslovte. Počas rozhovoru sa oprie o zábradlie. Tam prerušte rozhovor, len k nej podíďte a strčte ju cez zábradlie dolu „Kry si chrbát“.

Príležitosť: Horúce pramene
Výzvy:
Namaste
Namaste; Donúť ľudí v kúpeľoch k meditácii. +2500
Jag Sauna Hende Ikke
Jak Sauna Hende Ikke; Zavraždi Yuki Yamazaki zatvorením v saune. +2500
Tak čo, starý pes?
What´s Up-Dog; Preobleč sa za inštruktora jogy. +1000
Horúce pramene
Hot Springs; Poskytni Yuki Yamazaki lekciu jogy. +2500
Trochu sa pretiahnuť
A Bit of a Stretch; Zavraždi Yuki Yamazaki počas lekcie jogy. +5000
Na trati
On Track; Opusť oblasť na snežnom skútri. +1000

Ak pokračujete z predošlej príležitosti, tak ako riaditeľ máte voľný prístup. Ak začínate touto, tak choďte ako pacient do vnútornej záhrady. Prejdite ♥♥♥♥ k zábradliu a na jeho ľavej strane zlezte na potrubie. Spustite sa po ňom úplne dole, prelezte na rímsu a vlezte oknom do prázdnej miestnosti. Vyjdite na chodbu a naľavo vojdite do šatní. V sprche sú na zemi šaty personálu rezortu.
Vo vhodnom prestrojení choďte k nakladacej rampe, kde si vezmite pri snežnom skútri francúzsky kľúč. Tu sa pohybuje inštruktor jogy, ktorý telefonuje, že sa zranil a nemôže precvičovať. Tým získate túto príležitosť.

Choďte ♥♥♥♥ schodmi z nakladacej rampy, prejdite dverami napravo a cez presklenú časť pri vnútornej záhrade a na konci dverami napravo do údržbárskej časti. Tam si uložte pozíciu. Vypnite vodu a tiež zvýšte teplotu v saune. Potom vbehnite do haly pri saune a tam vzadu dverami do služobnej miestnosti. Tam zvykne fajčievať jeden doktor. Ovaľte ho a strčte telo do skrine. Vyjdite za dvere. Vojde sem aj zamestnankyňa, ktorá vás spozná v prestrojení za personál. Hoďte do nej francúzsky kľúč a tiež ju strčte do skrine. ♥♥♥♥ schodmi vyjde inštruktor jogy. Ovaľte ho tiež. Potom v miestnosti, kde ste ovalili doktora a zamestnankyňu, zapnite požiarny poplach. Teraz len čakajte. Keď poplach skončí, tak si skupina ľudí sadne do tureckého sedu v kúpeľnej časti a budú meditovať, čím získate výzvu „Namaste“.
Keď máte toto nachystané, choďte k saune. Už predtým ste tam mohli vidieť Yuki, ako hovorí, že teplota je nízka a je tam veľa ľudí. Teraz ste teplotu zvýšili a všetkých vyhnali von. Tak keď Yuki príde, vojde do sauny a ochranka bude čakať vonku. Len zaistite dvere z vašej strany a zabijete ju v horúcej saune „Jag Sauna Hende Ikke“.

Nahrajte si pozíciu v údržbárskej časti. Vypnite vodu, čím vyženiete všetkých ľudí z horúcich prameňov a uvoľníte tak priestor pre rozcvičku jogy. Teraz vyraďte inštruktora jogy. Zachádza do práčovne, kde je jedna zamestnankyňa (občas tam vojde aj zamestnanec z chodby, no môžete ho odlákať, alebo si to načasovať, keď tam nie je) a zachádza ♥♥♥♥ do služobnej miestnosti pri kúpeľoch, kde fajčí doktor. Zbavte sa preto doktora, alebo zamestnankyne a telá strčte do skrine, či do koša na prádlo. Potom keď tam vojde inštruktor, tak ho omráčte a prezlečte sa za neho „Tak čo, starý pes?“.
Potom choďte za Yuki. Oslovte ju s tým, že môžete začať lekciu. Odveďte ju k prameňom. Keď sa tam postaví pred vás, tak jej povedzte, že môžete začať „Horúce pramene“. Teraz len trénujte jogu, po každej pozícii jej prikážte zmenu pozície a postupne ju takto dostanete až na okraj. Pri poslednej, keď stojí úplne na konci, tak máte možnosť ju zhodiť dolu. Zhoďte ju „Trochu sa pretiahnuť“.

Potom sa len vráťte dolu na nakladaciu rampu. Ako inštruktor jogy sa tam môžete voľne pohybovať. Vybehnite von z rampy a napravo nasadnite na snežný skúter „Na trati“.


Tretí typ prejdenia

Príležitosť: Kontrolné srdce
Výzvy:
Úprava nálady
Mood Alteration; Získaj diaľkové ovládanie neuročipu. +1000
Kontrolné srdce
Tell-Tale Heart; Získaj prístup do skladu orgánov. +2500
Srdečne bez urážky
No Heart Feelings; Zavraždi Ericha Sodersa zničením jeho náhradného srdca. +5000
Myslím, že už je mŕtvy
I Think He Is Dead Now; Zavraždi Ericha Sodersa po zničení jeho náhradného srdca. +5000
Nadmerné zabitie
Overkill; Zavraždi Ericha Sodersa a potom znič jeho náhradné srdce. +2500


Získajte preoblečenie chirurga, či riaditeľa, alebo zamestnanca, ako je popísané pri predošlých príležitostiach. Choďte na prvé poschodie a do márnice. Tam vás doktori spoznajú v mnohých preoblečeniach, ale stačí sa priplížiť za lehátko a vypočuť si ich rozhovor, ktorý vám sprístupní túto príležitosť.
Potom choďte vedľa márnice do miestnosti bezpečnosti, kde môžete vypnúť nahrávanie kamier. Tam je na pulte dokument „Poznámky výskumného asistenta“, ktorý vám osvetlí, ako funguje neurálny čip v hlave Kurátora, doktora, vlastným menom Kathasi Ito.
Potom choďte do lôžkovej časti doktorov. Tá je pri šatniach so sprchou. Do nej môžete vliezť aj oknom po spustení sa po potrubí z vnútornej záhrady. Na lôžku je tam Diaľkový ovládač neuročipu, ktorý si vezmite „Úprava nálady“.

Choďte za márnicu do miestnosti s boxami na telá. Tam sa priplížte k mŕtvemu motorkárovi a za ním je cieľ príležitosti, Kurátor. Zvýšte mu dávku v čipe na úpravu nálad. Keď mu zvýšite dávku, tak ho nasledujte ku skladu orgánov. Natešený vojde dnu a pošle preč ochranku. Vy mu môžete znížiť dávku a odíde preč a vtedy môžete zničiť srdce. Dobehnite ho a zas ju zvýšte, lebo sa zabije (viď výzva „Strážny anjel“). Alebo ho omráčte a odtiahnite neďaleko do skrine.

Za vstup dnu máte výzvu „Kontrolne srdce“. Zničte priamo srdce „Srdečne bez urážky“. Hoci Erich Soders ešte žije, už ako keby bol mŕtvy. Zničili ste mu srdce a operácia už prebieha. Takže nemá žiadnu šancu na prežitie.
Tu sa môžete ešte zdržať výzvami. Získajte oblek chirurga a zabite Sodersa. Ideálne výzvou „Exitovať“, kde mu vypnete respirátor a o poschodie vyššie navýšite náboj elektrošokov na smrtiacu dávku. To je najľahší spôsob, ktorý odbijete za minútku. Keď ho zabijete takto po zničení srdca, čo je už zbytočné, máte výzvu „Myslím, že už je mŕtvy“.
Hokkaido - Tretí/ Štvrtý/ Piaty typ
Nahrajte si pozíciu z predtým. Zabite Sodersa a potom zničte srdce. Nemusíte inak ani využívať celú príležitosť. Ako riaditeľ, či chirurg môžete dnu. Za stĺpom so srdcom použite francúzsky kľúč a vypnete ohrev. Ochrankárom bude zima a vyjdú von. Takže môžete jednoducho otvoriť kryt na srdce a zničiť ho. Tým získate výzvu „Nadmerné zabitie“, keďže ste to spravili zbytočne, lebo Soders je už mŕtvy.

Príležitosť: Hľadačka vzrušenia
Výzvy:
Ryba smrdí od hlavy
Smell Something Fishy?; Nakrájaj rybu Fugu. +1000
Hľadačka vzrušenia
Trhill Seeker; Priprav suši. +2500
Podrž mi vlasy
Hold My Hair; Zavraždi cieľ utopením. +1000
Suši, štýl Honšu
Sushi, Honshu Style; Zavraždi Yuki Yamazaki so suši otráveným jedom z Fugu. +5000
Volanie hôr
The Mountains Are Calling; Unikni cez turistický chodník. +1000

Choďte do suterénu do kantíny personálu. Tam sa dvaja zhovárajú o tom, ako chcela Yuki ochutnať rybu Fugu, ale zakázali ju servírovať. Tým získate túto príležitosť.
Vedľa vojdite do kuchyne. Tam sú dvaja kuchári. Voľný pohyb tam máte len ako osobná stráž, či riaditeľ. Ale v čomkoľvek sa stačí preplížiť k deliacej stene, kam na vás nevidia. Vystriehnite si, keď sú obaja chrbtom a oboch ich po jednom pekne vyraďte. Buď priamo omráčením, alebo ak máte kladivo a francúzsky kľúč, tak ešte ľahšie. Obe telá strčte do krabice a prezlečte sa za kuchára. Vezmite si z pultu pri sporáku kuchynský nôž a vojdite do mrazničky, kde je ryba Fugu. Odkrojte z nej jed „Ryba smrdí od hlavy“.
Vezmite si v rohu pri potrubí vedľa skríň aj jed na krysy. Vyjdite ♥♥♥♥. Aj dvaja kuchári ♥♥♥♥ nad schodmi vás spoznajú, takže sa môžete prešmyknúť poza nich, alebo zvoliť inú trasu. No tak, či tak musíte ♥♥♥♥ do reštaurácie.

V hornej časti reštaurácie je ďalší barový pult, kde vás už kuchári nespoznajú. Tam sa dostaňte a dajte jed do surovín. Najprv tam dajte jed na krysy. Potom pripravte suši „Hľadačka vzrušenia“. Zostaňte pri ňom a počkajte si, kým príde Yuki. Ponúknite jej. Keď si dá, príde jej zle a pôjde vracať na záchod. Sledujte ju a keď bude pri mise, tak ju utopte „Podrž mi vlasy“.
Nahrajte si pozíciu a teraz jej naservírujte smrtiaci jed z ryby. To ju po chvíli zabije „Suši, štýl honšu“. Vy sa len vytraťte.

Keď skončíte, vyjdite k vrtuľníku. Za ním vedie cesta dolu popri komplexe a aj ♥♥♥♥ do kopca. Cesta nahor je prázdna a nič tam nie je. Akurát na konci je rímsa, po ktorej preleziete preč z oblasti „Volanie hôr“.


Štvrtý typ prejdenia

Len v obleku
Vražda: Suit Only; Dokonči misiu bez toho, aby si sa prezliekol. +1000
Tichý zabijak, Len v obleku
Vražda: Silent Assassin, Suit Only; Dokonči misiu a zabi len cieľ; nebuď odhalený; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy; všetko to zvládni v obleku. +5000
Odplachtiť
Gliding Away; Opusti misiu lanovkou. +1000

Začnite pekne v obleku a len zužitkujete predošlé príležitosti. Choďte do vnútornej záhrady. Vzadu sa spustite naľavo pri chýbajúcej časti zábradlia dolu po tyči a vlezte oknom do spacej časti doktorov. Z prostrednej spacej kóje si vezmite ovládač neurálneho čipu z príležitosti „Kontrolné srdce“.
Vyjdite na chodbu, plížte sa doľava a ♥♥♥♥ do márnice. Preplížte sa cez pitevňu dozadu k boxom na telá. Tam zvýšte dávku v čipe jedného z doktorov pri boxoch. Ten pošle von od Sodersovho srdca ochranku. Vy čakajte vedľa dverí a keď vyjdú, prešmyknite sa dnu. Omráčte doktora a strčte ho do skrine. Ak ste čakali inde a dvere sa vám zavreli, tak omráčte druhého doktora, čo zostal pri boxoch a odtiahnite ho k dverám, aby sa otvorili. Omráčte aj toho vnútri a oboch strčte do skrine. Zničte srdce.

Z miestnosti s boxami vyjdite ♥♥♥♥ schodmi a na poschodí vyjdite na chodbu. Napravo sa ide k operačnej sále, vy choďte doľava. Dolu dlhou chodbou (ktorou prichádzate pri príležitosti „Prerábka“) a za dverami vojdite do dverí oproti.
Ste pri ovládaní sauny. Nastavte vyššiu teplotu, čo vyženie preč ľudí. Len si počkajte, kým príde Yuki a pôjde do sauny. Prejdite dverami k saune (zvnútra ich otvoríte aj bez príslušného obleku), zablokujte jej dvere a to ju zabije.
Len vyjdite do kúpeľnej časti a vráťte sa dolu k izbám. Na plošine s lanovkou sa lanovkou odvezte preč „Odplachtiť“.

Ak ste sa dolu zdržali a Yuki už bola pri saune, tak sa tam nevráti. Buď od začiatku bežte cez márnicu najprv zabiť Yuki a potom sa cez záhradu zas vráťte dole a zničte srdce.
Alebo keď ste dole, vybehnite na ochodzu pod helikoptérou. Pri východe sa zbavte strážcu a strčte telo do skrine v chodbe. Napravo chodieva fajčiť údržbár, čo väčšinou postáva pri helikoptére. Omráčte ho a telo strčte do skrine v miestnosti s pilotovými drogami. Vezmite si jeho cigarety a z miestnosti pri spaľovni si vezmite šraubovák.
Vráťte sa ♥♥♥♥ a choďte do reštaurácie. Jeden box stráži pre Yuki ochranka. Choďte do susedného a len tam prelezte do jej boxu. Nahraďte jej na stole prázdnu krabičku cigariet za plnú. Bežte potom do záhrady a ♥♥♥♥ k miestu, kde zliezate po tyči.
Je tam sud s olejom. Prederavte ho šraubovákom. Keď Yuki objaví cigarety, príde si sem zapáliť. A keď odhodí špak na zem, tak sa sama podpáli. Takto sa zbavíte aj jej a to nenápadne a môžete odísť.

Piaty typ prejdenia

Ostreľovačský zabijak
Sniper Assassin; Dokonči misiu; zabi svoje ciele ostreľovacou puškou; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Majstrovský ostreľovač
Expert Maksman; Zavraždi Yuki Yamazaki tým, že ju zastrelíš ostreľovačkou na moste. +5000
Priama strela
Straight Shot; Zavraždite cieľ strelou do hlavy. +1000

Po všetkých predošlých výzvach už musíte mať majstrovstvo. Tak si na horskú cestu dajte odložiť Sieger 300, je to ostreľovačka s trojitým priblížením a tlmičom.
Začnite ako pri „Len v obleku“. Zlezte dolu po rúre, vezmite ovládač čipu, pošlite doktora k srdcu a keď vyjde ochranka, omráčte ho a srdce zničte. Ale ešte predtým vymažte/ zničte nahrávacie zariadenie v miestnosti bezpečnosti poniže doktora (tam totiž pôjdu ochrankári, ktorých vyhodí od srdca). Zničením srdca zabijete Sodersa, ktorého pri tejto výzve nemusíte zabiť ostreľovačkou.

Potom vyjdite pri boxoch ♥♥♥♥ schodmi. Na medziposchodí schodov sú dvere vedúce von. Ak šli nahor dvaja strážci, tak si počkajte, kým zas pôjdu dole. Vyjdite von a bežte doľava nahor. Na rohu je kamera, preto ste zničili nahrávacie zariadenie. Tu vybehnite už len ♥♥♥♥ horskou cestou a vezmite si pušku.
Čakajte a sledujte záhradu. Po chvíli sa tam stretne Yuki s riaditeľom. Zamerajte si ju, keď bude na moste a zabite ju strelou do hlavy. Výhľad na hlavu jej blokujú konáre, ale máte trojité priblíženie a vidíte telo, tak si viete domyslieť, kde je hlava. Za hlavu máte „Priama strela“, čo ak sa vám náhodou nepodarí teraz, môžete si potom priniesť pištoľ a zložiť Yuki pištoľou v saune. Za zostrelenie na moste máte „Majstrovský ostreľovač“.
Len čo ju zastrelíte, môžete odísť horskou rímsou.
Hokkaido - Šiesty typ; Príchody; Výzvy
Šiesty typ prejdenia

Tichý nindža
Silent Ninja; Dokonči misiu v prestrojení za nindžu; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Muž od piana
Piano Man; Zavraždi cieľ strunou z piana. +1000
Neskutočné výšiny
Impossible Heights; Vylez na strechu budovy ako nindža. +2500


Náročnejšia verzia „Len v obleku“, keďže v nindžovskom kostýme vás nesmie odhaliť nik. Ale nie je to taký problém. Začnite ako nindža na horskej ceste. Vezmite si so sebou deaktivátory skenerov (získali ste majstrovstvom v Colorade) a strunu.
Zbehnite dolu k budove a choďte dole popri budove. Pozor na dvoch strážcov, čo sa tu prechádzajú. Dolu pri vstupe na nakladaciu rampu vylezte po potrubí na stene.
Vlezte dnu oknom a vojdite do dverí oproti, do údržbárskej miestnosti. Tam je ovládanie sauny, čo ste už používali. Nastavte vyššiu teplotu a ľudia zo sauny odídu. Počkajte si na Yuki. Keď príde, môžete ju zablokovať v saune a zabiť nehodou.
Alebo keď bude vchádzať do sauny, tak ju zabite strunou pre výzvu „Muž od piana“. Ak plníte výzvy postupne, tak už máte majstrovstvo a môžete si brať veci so sebou. Ak plníte túto výzvu skôr, tak si strunu nechajte na inokedy a na horskú cestu si nechajte odložiť deaktivátor skenerov.
Jeden deaktivátor teraz aj použite a otvorte si dvere naspäť do údržbárskej miestnosti. Je tam aj kôš na telo, ak ste ju nezabili nehodou. Prejdite dverami a oknom naspäť von a zas dolu po potrubí.

Teraz bežte ♥♥♥♥ popri budove k dverám. Pri dverách je stĺp, akých je popri budove hromada. Ale tu po tomto môžete v obleku nindžu vyliezť ♥♥♥♥. Len vylezte na strechu, aby ste získali výzvu „Neskutočné výšiny“ a zlezte zas dolu.
Prejdite dverami a zbehnite dolu do márnice. Naľavo deaktivujte nahrávacie zariadenie, lebo na rohu budovy vás zachytila kamera. Teraz postupujte ako pri výzve „Kontrolné srdce“, len idete z druhej strany.
Preplížte sa miestnosťou s boxami na telá a cez spaľovňu do pitevne a tam doprava. Na konci dolu schodmi a chodbou k miestnosti s ovládačom neurálneho čipu. Tam na dvere použite svoj posledný deaktivátor skenerov, aby ste sa dostali dnu. Vezmite si ovládač a vráťte sa do márnice.
Použite ovládač na doktora pri boxoch. Ten pošle von od Sodersovho srdca ochranku. Vy čakajte vedľa dverí a keď vyjdú, prešmyknite sa dnu. Omráčte doktora a strčte ho do skrine. Ak ste čakali inde a dvere sa vám zavreli, tak omráčte druhého doktora, čo zostal pri boxoch a odtiahnite ho k dverám, aby sa otvorili. Omráčte aj toho vnútri a oboch strčte do skrine. Zničte srdce.

Potom len vybehnite zas schodmi von. Podľa toho kde je dvojica stráží, tak buď utečte ♥♥♥♥ horskou cestou, alebo dolu a snežným skútrom.


Príchody
Všetky postupy som uvádzal so začatím klasicky od začiatku. Ale so zvyšovaním úrovne majstrovstva sa vám sprístupňujú miesta, na ktoré vás dokáže vaša agentúra teleportovať. Zato, že začnete z niektorých miest, máte dokonca splnenie Výzvy. Hoci kvôli tomu naozaj nemusíte spraviť nič, len si navoliť začať misiu z tohto miesta.
Pri plnení ostatných výziev si môžete týmito miestami pomôcť.

Telo, myseľ a duša
Body, Mind and Soul; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku/ kimone v kúpeľnej časti.

Vplížiť sa
Sneaking In; +1000
Začnite misiu v prestrojení za nindžu s katanou na horskej ceste za komplexom.

Fajnové stolovanie
Fine Dining; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku/ kimone v reštaurácii.

Vopchať sa
Crammed In; +1000
Začnite misiu v prestrojení za zamestnanca rezortu v spacej časti pre zamestnancov.

Japonské špeciality
Japanese Specialites; +1000
Začnite misiu v prestrojení za kuchára v kuchyni pod reštauráciou. Pozor, všetci kuchári vás spoznajú.

Prechádzka záhradou
A Stroll In the Garden; +1000
Začnite misiu v prestrojení za údržbára vo vnútornej záhrade.

Odložený prípad
Cold Case; +1000
Začnite misiu vo svojom obleku/ kimone v márnici predstierajúc, že ste mŕtvy.

Chirurgický odboj
Insurgeonce; +1000
Začnite misiu v prestrojení za chirurga pri operačnej sále.Ostatné výzvy


Strážny anjel
Guardian Angel; Zachráň život Kurátorovi. +2500
Zabite oba ciele, aby ste sa nezdržiavali. Potom si vezmite ovládač náladového čipu ako pri príležitosti „Kontrolné srdce“.
Choďte za márnicu do miestnosti s boxami na telá. Tam sa priplížte k mŕtvemu motorkárovi a za ním je cieľ príležitosti, Kurátor. Zvýšte mu dávku v čipe na úpravu nálad. O chvíľu potom mu ju zas znížte. To ho dostane do depresívnej nálady. Sledujte ho cez márnicu a ♥♥♥♥ do záhrady. Pôjdete okolo šatní, tak sa prezlečte za zamestnanca, ak ste v doktorskom, či ako ochranka lebo v tom vás spozná. ♥♥♥♥ sa postaví k zábradliu pri záhrade a po troch vetách, ktoré si povie pre seba, skočí dolu a zabije sa. Počkajte si na poslednú vetu „Možno ak by som skočil dolu hlavou, tak by som najprv rozdrvil ten prekliaty mikročip“. Po tejto vete skočí dolu. Tak po nej znovu zvýšte dávku v čipe. Opäť bude optimistický a šťastný. Až keď ukončíte misiu, získate výzvu „Strážny anjel“. Skôr vám nenabehne, preto som odporúčal zbaviť sa cieľov a uložiť si pozíciu, aby ste videli, či to funguje.
Ak plníte príležitosť „Kontrolné srdce“, tak bude po znížení dávky do mikročipu nesplnená. Ale keď mu potom zvýšite dávku, aj tak pôjde do miestnosti so srdcom a pošle preč ochranku.

Nepozeraj sa dolu
Don´t Look Down; Zavraždi Yuki Yamazaki zostrelením lanovky. +5000
Potrebujete zbraň a to veľmi rýchlo. Môžete vybehnúť na chodbu, napadnúť ochranku a vziať im zbrane. Alebo ak už máte majstrovstvo, tak sami začnite vo svojej izbe so zbraňou. Keď máte pištoľ, vybehnite na balkón svojej izby. Zastreľte ochrankára na plošine lanovky.
Streľba a vražda vydesia Yuki. Tá práve prišla lanovkou, tak nastúpi do nej späť a začne sa viezť preč. Strieľajte potom do úchytu lanovky. Keď ho poškodíte, lanovka sa začne spúšťať veľkou rýchlosťou a na konci spadne aj s Yuki.

Osobné zbohom
Personal Goodbye; Zavraždi Ericha Sodersa zbraňou. +2500
Zabite Sodersa strelou z pištole do hlavy. Omráčte osobného strážcu, či ochrankára a vezmite mu pištoľ. Ako osobný strážca prejdite cez pitevňu a ♥♥♥♥ schodmi do miestnosti ovládania kmeňových buniek a z nej do operačnej sály. Alebo ako doktor priamo do operačnej sály. Je to jedno, lebo tu ide iba o výzvu a všimnú si vás tak či tak. Len tam doneste pištoľ a streľte ho do hlavy.

Ešte raz a naposledy, pán Soders
One Last Time, Mr. Soders; Zavraždi Ericha Sodersa potom, čo sa mu odhalíš ako agent 47. +5000
Začnite vo svojom klasickom, čiernom obleku (musíte si navoliť na začiatku misie miesto kimona). Vybehnite do vnútornej záhrady. Choďte ♥♥♥♥ k zábradliu a naľavo sa spustite dolu po potrubí. Vlezte do spacej miestnosti doktorov. Vyjdite na chodbu a bežte doľava. Na konci vyjdite ♥♥♥♥ schodmi od márnice.
Tam sa preplížte doprava a ♥♥♥♥ schodmi. Vojdite do miestnosti s dávkovačom kmeňových buniek. Sem zachádza jedna doktorka, tak buď ju omráčte, alebo počkajte, než vojde do operačnej sály. Postavte sa mu k nohám a tam môžete aktivovať akciu, pri ktorej sa mu odhalíte. Samotný šok z toho, že vás zbadá, ho zabije.
Hokkaido - Ostatné výzvy; Úspechy
Ešte raz a naposledy, pán Soders
One Last Time, Mr. Soders; Zavraždi Ericha Sodersa potom, čo sa mu odhalíš ako agent 47. +5000
Začnite vo svojom klasickom, čiernom obleku (musíte si navoliť na začiatku misie miesto kimona). Vybehnite do vnútornej záhrady. Choďte ♥♥♥♥ k zábradliu a naľavo sa spustite dolu po potrubí. Vlezte do spacej miestnosti doktorov. Vyjdite na chodbu a bežte doľava. Na konci vyjdite ♥♥♥♥ schodmi od márnice.
Tam sa preplížte doprava a ♥♥♥♥ schodmi. Vojdite do miestnosti s dávkovačom kmeňových buniek. Sem zachádza jedna doktorka, tak buď ju omráčte, alebo počkajte, než vojde do operačnej sály. Postavte sa mu k nohám a tam môžete aktivovať akciu, pri ktorej sa mu odhalíte. Samotný šok z toho, že vás zbadá, ho zabije.

Ozbrojený a nebezpečný
Armed and Dangerous; Ako pacient prepašuj zbraň cez stráže pri nemocničnom vstupe. +1000
Začnite s pištoľou, alebo si jednu dajte do skrýše, alebo si jednu vezmite vyradením ochranky či stráží. Potom sa prezlečte za pacienta Jasona Portmana podľa príležitosti „Prerábka“. Tam vás cez vchod odvedie doktorka a nebudú vás prehľadávať. Tým splníte túto výzvu.

Techniak
Techman; Zabite niekoho na tanečnej podložke. +2500
Získajte ľubovoľné preoblečenie, čo vás dostane do suterénu. Zoberte si šraubovák, ktorý je v malej miestnosti vedľa spaľovne. Vojdite do kantíny a za ňou je malá miestnosť, v ktorej je tanečná videohra. Vedľa v šatni je voľný odev zamestnanca. Dajte si ho a šraubovákom poškoďte tanečnú podložku, keď na nej nebude tancovať jeden z nich. Jeden vás spozná v tomto obleku a v akomkoľvek obleku im budete podozrivý, keď budete šraubovať podložku. Takže ju poškoďte a utečte oblúkom cez kantínu späť do šatne a prezlečte si zas iný odev.
Vráťte sa do miestnosti s hrou a nastavte na nej ešte expertný mód. Počkajte, kým sa všetci upokoja a potom začnú znova hrať. Chlap, čo bude hrať expert mód, sa bude potiť a ku koncu ho zabije prúd. Keď druhý pôjde skontrolovať telo, tak ho omráčte. Potom zas šraubovákom opravte plošinu a teraz, keď ste tu sami, si na nej zatancujte vy a získate túto výzvu.

Ženích
The Groom; Zabi ciele v kontrakte katanou v preoblečení za motorkára; zabi len ciele; nenechaj sa odhaliť; nesmú nájsť telá; ak ťa zachytí kamera, znič, alebo vymaž dôkazy. +5000
Nájdite si podľa názvu kontrakt, najlepšie teda taký, kde sú ciele dolu v márnici a okolí. Začnite ako nindža na horskej ceste a majte pri sebe deaktivátor skenerov. Zbehnite ako pri výzve „Tichý nindža“ dolu k bočnému vchodu a ten otvorte deaktivátorom. Katanu máte od začiatku a tu len zbehnite dolu do márnice a prezlečte sa za mŕtveho motorkára. Naľavo tiež vymažte nahrávacie zariadenie kamier. A potom už len zabite ciele v kontrakte vašou katanou, všetko v utajení a opustite misiu.

Šialená Osmička
Crazy 8; V prestrojení za motorkára zabi katanou 8 maskovaných ochrankárov. +5000
Len si prejdite dva kontrakty podľa tohto mena, v ktorých máte za cieľ zabiť ochrankárov. Môžu vás odhaliť, môžete zabiť aj civilistov, tu je to len šialená výzva, netreba sa snažiť o nejaký tichý postup. Dobré je začať s deaktivátorom skenerov a v prestrojení za nindžu. Tak máte rovno katanu a stačí zbehnúť do márnice, prezliecť sa za motorkára a už len lákať a zabíjať ciele.

Mladý Hiro
Young Hiro; Zavraždi 5 cieľov šurikenom v prestrojení za nindžu; nesmú ťa odhaliť. +5000
Hrdlorez
Cut Throat; Zavraždi cieľ šurikenom v prestrojení za nindžu; nesmú ťa odhaliť. +2500
Začnite samozrejme ako nindža so šurikenom a deaktivátorom skenerov. Zbehnite dolu a vyberte si kontrakt, kde máte ciele dolu v márnici. Tam je najľahšie ich likvidovať. „Hrdlorez“ môžete dosiahnuť aj v hlavnom príbehu, stačí zabiť jeden cieľ. Len sa plížte, odlákajte ciele od seba, ak ich je viac a zabite ich ľahko šurikenom ako vrhacou zbraňou.

Hra s ohňom
Playing With Fire; Zavraždi 2 ciele spopolnením. +2500
Vyberte si kontrakt podľa mena výzvy a nech sú ciele dolu v márnici. Len ich omráčte, strčte do pecí v spaľovni a pece zapnite. Tým spálite telá a zabijete ciele vnútri.


Konečný cencúľ
Bye-Cycle; Zavraždi cieľ cencúľoim. +2500
Len si nahrajte podľa mena výzvy kontrakt, kde sú ciele strážcovia pri budove. Zo strechy tam trčia cencúle. Začnite ako nindža a s pištoľou. Len dobehnite na okraj kopca a zostreľte cencúle nad nimi, aby ste ich zabili.


Majster zabijak
Master Assassin; Dokončite: Muž od piana; Niekto by si mohol ublížiť; Podrž mi vlasy; Priama strela; Bez chuti, bez stopy.
Všetky sú popísané pri postupoch.
Chameleón
Chameleon; Použi všetky preoblečenia v Hokkaide.


Úspechy

A Long Time Coming
Dokončite misiu „Situs Invernus“.

Master of Old and New
Zavraždite Yuki jedovatou rybou a Sodersa robotickými rukami. Len splňte výzvy „Daisy, Daisy“ a „Suši, štýl Honšu“.

Flatline
Splňte Výzvu „Opäť sa stretávame“.

The Sensei
Splňte všetky Príležitosti v Hokkaide. Všetky sú popísané v návode.

Come Prepared
Keď získate pár úrovní majstrovstva v Hokkaide, tak si zvoľte inú štartovnú lokáciu a aj zbraň, ktorú si v misii nájdete.

Sayonara
Dosiahnite Majstrovstvo Hokkaida 20.

Hokkaido Escalated
Dokončite piatu úroveň Hokkaidského kontraktu Eskalácie.
Hokkaido - Stupňovanie
Eskalácia

The Meiko Incarnation

Máte zabiť cieľ.
Cieľ je Akira Nakamura, riaditeľ zariadenia. Začnite vo svojej izbe a bežte na plošinu s lanovkou. Vezmite si tam olovenú rúrku. Bežte na záchod a ovaľte tam pacienta. Odtiahnite ho do skrine v kabínke. Keď potom príde riaditeľ Akira neďaleko záchodu, otvorte dvere a hoďte rúrku na zem. Keď to príde skontrolovať, tak ho zabite a strčte tiež do skrine.

Druhá úroveň pridá vykradnutie trezoru. Prvý cieľ musíte zabiť až potom a to do 60 sekúnd.
Začnite s umiestnenými prieraznými náložami. Začnite ako predtým, rúrka, omráčiť pacienta, nalákať riaditeľa, ale teraz ho nezabite, len omráčte. Odtiahnite jeho telo potom do kabínky, kde ste strčili do skrine pacienta.
Prezlečte sa za riaditeľa. Skočte si po prierazné nálože. Ako riaditeľ môžete aj do miestnosti bezpečnosti oproti záchodom. Tam je hasiaci prístroj. Vezmite si ho a položte ho k telu riaditeľa. Vedľa prístroja položte prieraznú nálož.
Potom choďte dolu k miestnosti s trezorom. Tam ako riaditeľ môžete voľne. Ak vás nahrajú kamery, tak skočte do márnice a vymažte nahrávacie zariadenie. V miestnosti pri schodoch pod helikoptérou je páčidlo. Ním môžete vypáčiť skrinku (alebo tam dať prvú nálož, odpáliť a potom položiť druhú k hasiacemu prístroju na záchode). Vezmite si z vypáčenej skrinky diamanty. Potom len diaľkovým ovládaním odpáľte nálož. Po jej výbuchu vybuchne aj hasiaci prístroj (pacienta v skrine nezabije) a zabije riaditeľa nehodou.

Tretia úroveň pridá cieľ a podmienku zabiť oba ciele katanou, šurikenom, alebo nehodou.
Keďže v podmienkach zabitia je aj nehoda, tak krádež trezoru a zabitie riaditeľa spravte rovnako ako predtým.

Shoudai Kurosawa je patológ v márnici. V preoblečení za riaditeľa vás nespoznajú. V miestnosti s ním je aj druhý patológ. Z miestnosti vedie chodba k dverám ku schodom, ktoré vedú ešte nižšie (k chodbe so šatňou a miestnosti s trezorom). Nalákajte do chodby niečoho na zem toho druhého patológa. Keď príde a nič podstatné nenájde, pôjde naspäť. Vtedy ho nalákajte ďalším predmetom za dvere, omráčte ho a stiahnite dolu schodmi a strčte do skrine v chodbe. Takto zostane cieľ v miestnosti sám.

Na schodoch pri ceste k vrtuľníku prilákajte hodením niečoho na zem osobného strážcu. Omráčte ho, stiahnite dolu schodmi, strčte do skrine a prezlečte sa za neho. Vojdite do izby Yuki a tam je katana. Ako ochranka si ju vezmite a vráťte sa dolu. Ako ochrankára vás Shoudai spozná, tak sa len preplížte dnu a keď bude chrbtom, tak ho zabite. Máte tu aj skriňu na telá.


Pri štvrtej úrovni sa zmenia niektoré veci.
Neviem presne čo sa zmení okrem niektorých postáv naviac. Pretože pre postup, ktorý ste spravili v tretej úrovni, sa nemení prakticky nič. Katana aj hasiaci prístroj zostávajú na miestach, ostatné veci máte svoje.
Akurát v márnici je ochrankár navyše. Ako riaditeľa vás tiež nespozná, tak ho len nalákajte predmetom do miestnosti so skriňou (keď bude v spaľovni), tam ho vyraďte. A tým pádom máte aj oblek, keď pôjdete po katanu a nemusíte už vyraďovať toho ♥♥♥♥.
Druhá zmena je, že pred miestnosťou s trezorom je uniformovaný člen ochranky. Ani ten vás nepozná ako riaditeľa. Takže len vojdite dnu, hoďte niečo na zem, keď sú otvorené dvere a keď vojde dnu, tak ho omráčte. Máte tu aj krabicu na telo.

Pri piatej úrovni máte zabiť oba ciele ako motorkár.
Motorkár je mŕtvola ležiaca v márnici v časti s boxami na telá.
Všetko spravte ako predtým, okrem zabití. Takže si pripravte riaditeľa s výbušninou a hasiacim prístrojom na záchode. Zbavte sa strážcu v márnici aj druhého doktora z pitevne, ktorý je pri vašom cieli. Prineste si katanu. A zbavte sa ochranky pred miestnosťou s trezorom.
Potom sa jednoducho prezlečte za motorkára, zabite katanou doktora a strčte ho do skrine. Potom sa prezlečte zas za riaditeľa. Vypáčte trezor, vezmite si diamanty a utekajte späť sa prezliecť za motorkára. V preoblečení za motorkára odpáľte výbušninu, ktorá zabije riaditeľa. Vybavené.

The Susmu Obsession

Máte zabiť cieľ.
Cieľ je Amos Dexter, pacient na klinike. Začnite vo svojej izbe. Hneď na začiatku vytiahnite pištoľ s tlmičom a zastreľte Amosa cez sklenené okno. Má izbu vedľa vás a pôjde akurát na balkón. Schovajte pištoľ a len vybehnite preč na lanovku.

Máte zabiť druhý cieľ ako Amos.
Začnite s rušičkou. Tak ako predtým, zastreľte cieľ cez okno. Prerúčkujte z balkóna na jeho balkón a prezlečte sa za Amosa. V jeho izbe si vezmite bustu. Vyjdite z jeho izby a choďte oproti k schodom. Rušičkou otvorte dvere naľavo. Za nimi je kuchyňa, kde je váš cieľ, kuchár Ikkei Tsutsui. Hoďte oproti dverám mincu. Jeden z kuchárov ju pôjde skontrolovať. Presuňte sa zatiaľ doprava a bustou omráčte kuchára, čo nie je cieľ. Potom vytiahnite pištoľ a zastreľte svoj cieľ. Obe telá môžete schovať. A tak ako ste prišli, môžete odísť.

Keď sa prezlečiete za Amosa, nesmiete meniť preoblečenie. A máte získať rybu Fugu.
Štvrtá úroveň zmení niektoré veci.

V podstate spravte to isté, čo v druhej úrovni. Keď sa zbavíte v kuchyni oboch kuchárov, tak si vezmite z pultu nôž a v komore odrežte kus z jedovatej ryby. Vyjdite von na chodbu ako ste prišli a odíďte lanovkou.
V štvrtej úrovni spravíte presne to isté. Vždy vyradíte oboch kuchárov, takže zmena vás neovplyvní. Pretože zmenou je, že ryba nie je v komore, ale v kuchyni.

Piata úroveň pridá tretí cieľ.
Yamato Narita je váš nový cieľ. Ale toto je jednoduchá výzva. Spravte to isté čo predtým, zabite Amosa, prerúčkujte k nemu, prezlečte sa a vyraďte oboch kuchárov. Strčte ich telá do mraziaku, vezmite si nôž a odkrojte z ryby. Z ryby získate jed. Na výdajnom okne sú tri taniere s jedlom. Otrávte jedom ten naľavo. Na pravej strane aktivujte spínač a otvoríte okno.
Váš cieľ príde a zabije ho otrava, takže vám to ani nenaruší hodnotenie. Len čo otvoríte okno, vy už môžete preč tak, ako ste prišli. Utekajte k lanovke a keď dostanete hlásenie o úmrtí cieľa, odíďte.
2 Comments
TIMOTEO DE LA REFURINFUNFLAY Mar 31, 2018 @ 9:11am 
ty
Awesome Mar 26, 2018 @ 3:21am 
This is marked as english, but???