Tabletop Simulator

Tabletop Simulator

Not enough ratings
Mutant år noll Redskap
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Game Category: Role-playing Games
Assets: Scripting
File Size
Posted
Updated
0.343 MB
Jun 17, 2018 @ 12:01pm
Jun 28, 2019 @ 10:48am
4 Change Notes ( view )

Subscribe to download
Mutant år noll Redskap

Description
Mutant år noll är ett rollspel utvecklat av fria ligan.
Denna mod innehåller artefakts kort, mutations kort, tärningar med rätt tryck, 4 olika marker, samt ett redskap för att underlätta hanteringen av tärningar i TTS.

Nu innehåller den även kort till Genlab Alfa, Maskinarium och Elysium.
< >
2 Comments
Nedok  [author] Mar 7 @ 8:19am 
Jag har gjort Errata korten också men skulle behöva någon som kan checka så jag förstått reglerna rätt innan jag lägger till dom.
Isbjoern Mar 3 @ 12:57pm 
Trevligt att ha tillgång till. Synd att åtminstone inte djurförmågorna till alfa har blivit uppdaterade efter erratan men det finns kanske inga sådana uppdatead form heller.