เลเวล 13 XP 1,730
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา