Úroveň 13 XP 1,730
70 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky