naFFty
Sweden
 
 
press: Show more info
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6699999999666666666666666666699666666666666666666666666666666666666666666
6699666666666666666666666666699666666666666666666666666666666666666666666
6699666669966669966699999996699666699666666669966669966699999966699666699
6699999669966669966996666666699666996666666669966669966996666996699666699
6699666669966669966996666666699999966666666669966669966996666996699666699
6699666669966669966996666666699666996666666669966669966996666996699666699
6699666666999999666699999996699666699666666666999999966699999966669999996
6666666666666666666666666666666666666666666666666669966666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666669966669966666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666999999666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

1. do the following
2. press Ctrl F
3. press 9


Favorite Game
1,026
Hours played
Felicia Feb 24 @ 11:07am 
Koranen har en mycket starkare betydelse för islam än vad Bibeln har för de kristna. Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad...
"xxx" Dec 21, 2019 @ 1:35pm 
PogChamp survivor
helpful and cute :)
hello? Oct 8, 2019 @ 8:02am 
█▀▀░█░█░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
▀▀█░█░█░█▀▀░█▀░░█▀▄░░░
▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀▀▀░▀░▀░░░
█▄░▄█░█▀▀░█▀▀▀░ █▀█░░░
█░█░█░█▀░░█░▀█░█▀▀█░░░
▀░▀░▀░▀▀▀░▀▀▀▀░▀░░▀░░░
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█░ █▀█░
█░░█░█░░░█░░░█▀▄░█▀▀█░
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░▀░▀░░▀░
░░░░█▀▀░█▀█░█░█▀▀░░░░
░░░░█▀░░█▀▀░█░█░░░░░░
░░░░▀▀▀░▀░░░▀░▀▀▀░░░░
░░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
░▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░
░░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░
SchwarzerPanderu ʕ •ᴥ•ʔ Sep 21, 2019 @ 2:46am 
+rep friendly player <3 :resmile:
Lil doggo Sep 18, 2019 @ 11:53am 
+rep great use of borrowed time against camping noob
Amazing Sep 18, 2019 @ 11:53am 
+rep