Úroveň 6 XP 653
47 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky