เลเวล 6 XP 653
47 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา