เลเวล 51 XP 15,934
266 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 52
เหรียญตรา