Úroveň 51 XP 15,934
266 XP pro dosažení 52. úrovně
Odznaky