Úroveň 21 XP 3,428
172 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky