Úroveň 21 XP 3,545
55 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky