เลเวล 21 XP 3,428
172 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา