เลเวล 33 XP 7,521
79 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 34
เหรียญตรา