Úroveň 33 XP 7,521
79 XP pro dosažení 34. úrovně
Odznaky