เลเวล 22 XP 3,700
200 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา