Úroveň 22 XP 3,700
200 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky