เลเวล 14 XP 1,825
175 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา